Det grundläggande kommandot för att skriva ut är lpr. Du kan använda väljaren -P för att tala om till vilken skrivarkö du vill skicka skrivarjobbet. Om du är anställd här har du en skrivarkö som går till eduPrint för dig, kallad USER@edu där USER är ditt universitets-användar-id. Det är din default-skrivare, så normalt behöver du inte ange det.

Väljare till lpr

Man kan sätta en mängd inställningar med -o attribut=värde till lpr.

Exempel:

lpr -o page-ranges=1-8,15 -o number-up=4 dok.pdf
(skriver ut bara sidorna 1 till 8 samt sidan 15, och skriver fyra sidor per sida)

Här är några av de mer användara väljarna:

-o sides=one-sided Skriv på ena sidan av papperet
-o page-ranges=1-4 Skriv bara en del av sidorna
-o number-up=4 Skriv 4 sidor per sida

(För den sista kan du också använda till exempel 2, 9, 16.)

Fler sådana väljare nämns i CUPS Software Users Manual: Standard Printer Options.

Förutom dessa allmänna väljare som nämns där kan det även finnas särskilda väljare för olika skrivare. Med lpoptions -l kan man lista vilka inställningar som finns för ens standardskrivare.

Här är en lista med några av de mer användara väljarna som finns för eduPrint-skrivarna:

  • -o staple=upperleft – häftklammer i hörnet
  • -o staple=leftw – två häftklamrar
  • -o colormodel=cmyk – skriv i färg

Defaultinställningar och instanser

Det går också med lpoptions att ställa in att man själv vill ha en viss inställning per default. Ett exempel:

lpoptions -o number-up=2 -o colormodel=cmyk

Detta betyder att utskrifter görs med två sidor per sida och i färg om man inte säger till om annat.

Man kan också definiera egna printer instances – olika instanser av samma skrivare med olika inställningar. Dessa skrivs som skrivarnamnet + / + ett särskiljande ord. Man kan själv definiera egna skrivarköer för en viss uppsättning väljare som man vill använda tillsammans ibland.

Exempel:

lpoptions -p USER@edu/crazy -o mirror -o outputorder=reverse
lpr -PUSER@edu/crazy enfil.pdf
Detta skapar en skrivarkö med väljare för att skriva spegelvänd text och med sista sidan först.

Upp:

Utskrifter

Annat under Printing:

News

[2019-01-28] Now python is version 3.6.

[2019-01-25] Overhaul of TeX pages.

[2018-05-02] Now if you have a directory bin it will automatically be added to your PATH

[2018-04-12] Information about profile pictures on the system.