cl.lingfil.uu.se

 ST 

Språk­teknologi och dator­lingvistik på Institutionen för lingvistik och filologi vid Uppsala universitet. Här finns information bl. a. om Master­programmet i språk­teknologi och forskning i ämnet.

Language technology and computational linguistics at the Department of Linguistics and Philology at Uppsala University. Here is information about the Master programme in language technology and research in the subject.

Lila

De lila sidorna med information för användare av GNU/Linux-systemet som vi använder här.

The purple pages with information for users of the GNU/Linux system used here.