Hej!

Detta är ett självinstruerande program för Dig som vill öva på det ryska kasussystemet. Du bör ha grundläggande kunskaper i rysk grammatik. Programmet innehåller mer än 150 övningar uppdelade på fem kapitel. Övningarnas svårighetsgrad ökar allteftersom. Programmet bygger på övningsboken "Russian on your own" av Vasilenko E. och Lamm E. vad gäller den allmänna uppläggningen men är anpassat efter svenska förhållanden. Bokens författare har givit sitt tillstånd till detta.

Programmet är utarbetat på slaviska institutionen vid Uppsala universitet och har finansierats av Rådet för grundläggande högskoleutbildning. Som ansvarig för projektet vill jag uttrycka min stora tacksamhet till Viktoria Ahlbom och Erik Tjong, Institutionen för lingvistik, för deras ovärderliga hjälp.

  Tekniska krav

För att kunna arbeta med programmet bör Du ha installerat:

  1. Windows-95
  2. Tangentbordsväxlare (finns med i Windows-95's installantionsdisk och skall installeras före Explorer)
  3. Explorer 4.0

Övningar

Lycka till!
önskar vi som gjort detta program:
Karine Åkerman Sarkisian, Erik Tjong och Viktoria Ahlbom