English logga in

Start

Här är de mest besökta sidorna om CLUU-systemet. Se menyn för mer!

Chomsky

(Datorsalar)

The bigger room

Köra utifrån

Logging in with ssh, copying files between computers

Turing

(Datorsalar)

The smaller room

Python

(Programmering)

Datorsalar

Who are logged in now?

Disk­utrymme

See how much you use, and how to save space

Lingvistiska program

TeX och LaTeX

Skriva uppsats

(TeX och LaTeX)

Programmering

Data­baser

SUC

Information om språkteknologi och datorlingvistik på institutionen finns här.