English logga in

Start

Här är de mest besökta sidorna om CLUU-systemet. Se menyn för mer!

WWW

Python

(Programmering)

Datorsalar

Who are logged in now?

Klassen cluu

(TeX och LaTeX)

TeX och LaTeX

Källhänvisningar

(TeX och LaTeX)

Versionskontroll

Chomsky

(Datorsalar)

The bigger room

Turing

(Datorsalar)

The smaller room

Köra utifrån

Using ssh, copying files over net

Undervisning

Subversion

(Versionskontroll)

Information om språkteknologi och datorlingvistik på institutionen finns här.