English logga in

Här är de mest besökta sidorna om CLUU-systemet. Se menyn för mer!

Chomsky

(Datorsalar)

The bigger room

Turing

(Datorsalar)

The smaller room

Lingvistiska program

TeX och LaTeX

Omstart behövs

Programmering

Disk­utrymme

See how much you use, and how to save space

Att TeXa i Emacs

(TeX och LaTeX)

WWW

LaTeX för lingvistik

(TeX och LaTeX)

Data­baser

Skriva uppsats

(TeX och LaTeX)

Information om språkteknologi och datorlingvistik på institutionen finns här.