English logga in

Start

Här är de mest besökta sidorna om CLUU-systemet. Se menyn för mer!

Chomsky

(Datorsalar)

The bigger room

Köra utifrån

Logging in with ssh, copying files between computers

Klassen cluu

(TeX och LaTeX)

TeX och LaTeX

Källhänvisningar

(TeX och LaTeX)

Lingvistiska program

Datorsalar

Who are logged in now?

Disk­utrymme

See how much you use, and how to save space

Skriva uppsats

(TeX och LaTeX)

Turing

(Datorsalar)

The smaller room

Python

(Programmering)

Omstart behövs

Information om språkteknologi och datorlingvistik på institutionen finns här.