English logga in

Start

Här är de mest besökta sidorna om CLUU-systemet. Se menyn för mer!

Köra utifrån

Logging in with ssh, copying files between computers

Chomsky

(Datorsalar)

The bigger room

Lingvistiska program

Skriva uppsats

(TeX och LaTeX)

Omstart behövs

Datorsalar

Who are logged in now?

Användar­info

Names, passwords, groups

Disk­utrymme

See how much you use, and how to save space

TeX och LaTeX

Lagra på andra ställen

(Disk­utrymme)

Projektorer

Klassen cluu

(TeX och LaTeX)

Information om språkteknologi och datorlingvistik på institutionen finns här.