English logga in

Start

Här är de mest besökta sidorna om CLUU-systemet. Se menyn för mer!

Chomsky

(Datorsalar)

The bigger room

Data­baser

Lingvistiska program

TeX och LaTeX

Köra utifrån

Logging in with ssh, copying files between computers

WWW

Programmering

Turing

(Datorsalar)

The smaller room

SUC

Konton

(Undervisning)

Omstart behövs

LaTeX för lingvistik

(TeX och LaTeX)

Information om språkteknologi och datorlingvistik på institutionen finns här.