English logga in

Start

Här är de mest besökta sidorna om CLUU-systemet. Se menyn för mer!

Chomsky

(Datorsalar)

The bigger room

Lingvistiska program

Turing

(Datorsalar)

The smaller room

TeX och LaTeX

Programmering

Klassen cluu

(TeX och LaTeX)

Data­baser

uufonts

(TeX och LaTeX)

SUC

WWW

Omstart behövs

Python

(Programmering)

Information om språkteknologi och datorlingvistik på institutionen finns här.