English logga in

Start

Här är de mest besökta sidorna om CLUU-systemet. Se menyn för mer!

Chomsky

(Datorsalar)

The bigger room

Köra utifrån

Logging in with ssh, copying files between computers

Omstart behövs

Datorsalar

Who are logged in now?

Din hemkatalog

Python

(Programmering)

Turing

(Datorsalar)

The smaller room

TeX och LaTeX

Lingvistiska program

Skriva uppsats

(TeX och LaTeX)

Kopiera filer

(Köra utifrån)

Data­baser

Information om språkteknologi och datorlingvistik på institutionen finns här.