English logga in

Start

Här är de mest besökta sidorna om CLUU-systemet. Se menyn för mer!

WWW

Datorsalar

Who are logged in now?

Källhänvisningar

(TeX och LaTeX)

Köra utifrån

Using ssh, copying files over net

Versionskontroll

Chomsky

(Datorsalar)

The bigger room

TeX och LaTeX

Undervisning

Turing

(Datorsalar)

The smaller room

Corpora

LDC and others

Gamla användare

(Användar­info)

CLUU-systemet

Operating system, computers

Information om språkteknologi och datorlingvistik på institutionen finns här.