English logga in

Start

Här är de mest besökta sidorna om CLUU-systemet. Se menyn för mer!

Chomsky

(Datorsalar)

The bigger room

Köra utifrån

Logging in with ssh, copying files between computers

Datorsalar

Who are logged in now?

Turing

(Datorsalar)

The smaller room

Kopiera filer

(Köra utifrån)

Lingvistiska program

TeX och LaTeX

Omstart behövs

Skriva uppsats

(TeX och LaTeX)

Din hemkatalog

Programmering

Data­baser

Information om språkteknologi och datorlingvistik på institutionen finns här.