English logga in

Start

Här är de mest besökta sidorna om CLUU-systemet. Se menyn för mer!

Chomsky

(Datorsalar)

The bigger room

Köra utifrån

Logging in with ssh, copying files between computers

TeX och LaTeX

Klassen cluu

(TeX och LaTeX)

Skriva uppsats

(TeX och LaTeX)

Datorsalar

Who are logged in now?

Turing

(Datorsalar)

The smaller room

Omstart behövs

Din hemkatalog

Lingvistiska program

Python

(Programmering)

Grupper

(Användar­info)

Information om språkteknologi och datorlingvistik på institutionen finns här.