English logga in

Start

Här är de mest besökta sidorna om CLUU-systemet. Se menyn för mer!

Chomsky

(Datorsalar)

The bigger room

Data­baser

TeX och LaTeX

Lingvistiska program

Turing

(Datorsalar)

The smaller room

Köra utifrån

Logging in with ssh, copying files between computers

WWW

Konton

(Undervisning)

Programmering

Omstart behövs

SUC

Disk­utrymme

See how much you use, and how to save space

Information om språkteknologi och datorlingvistik på institutionen finns här.