English logga in

Start

Här är de mest besökta sidorna om CLUU-systemet. Se menyn för mer!

Chomsky

(Datorsalar)

The bigger room

Köra utifrån

Logging in with ssh, copying files between computers

TeX och LaTeX

Skriva uppsats

(TeX och LaTeX)

Klassen cluu

(TeX och LaTeX)

Lingvistiska program

Datorsalar

Who are logged in now?

Källhänvisningar

(TeX och LaTeX)

Python

(Programmering)

Disk­utrymme

See how much you use, and how to save space

WWW

Turing

(Datorsalar)

The smaller room

Information om språkteknologi och datorlingvistik på institutionen finns här.