English logga in

Här är de mest besökta sidorna om CLUU-systemet. Se menyn för mer!

Chomsky

(Datorsalar)

The bigger room

Lingvistiska program

Turing

(Datorsalar)

The smaller room

TeX och LaTeX

Programmering

Omstart behövs

Data­baser

WWW

SUC

Python

(Programmering)

LaTeX för lingvistik

(TeX och LaTeX)

Git

(Versionskontroll)

Information om språkteknologi och datorlingvistik på institutionen finns här.