English logga in

Start

Här är de mest besökta sidorna om CLUU-systemet. Se menyn för mer!

Chomsky

(Datorsalar)

The bigger room

Turing

(Datorsalar)

The smaller room

Lingvistiska program

TeX och LaTeX

Programmering

Data­baser

Git

(Versionskontroll)

WWW

Köra utifrån

Logging in with ssh, copying files between computers

Python

(Programmering)

SUC

uufonts

(TeX och LaTeX)

Information om språkteknologi och datorlingvistik på institutionen finns här.