English logga in

Start

Här är de mest besökta sidorna om CLUU-systemet. Se menyn för mer!

Chomsky

(Datorsalar)

The bigger room

Data­baser

TeX och LaTeX

Lingvistiska program

Turing

(Datorsalar)

The smaller room

Köra utifrån

Logging in with ssh, copying files between computers

WWW

Programmering

Omstart behövs

SUC

LaTeX för lingvistik

(TeX och LaTeX)

Disk­utrymme

See how much you use, and how to save space

Information om språkteknologi och datorlingvistik på institutionen finns här.