English logga in

Start

Här är de mest besökta sidorna om CLUU-systemet. Se menyn för mer!

Data­baser

Chomsky

(Datorsalar)

The bigger room

Konton

(Undervisning)

Lingvistiska program

TeX och LaTeX

Köra utifrån

Logging in with ssh, copying files between computers

Programmering

WWW

Omstart behövs

SUC

Disk­utrymme

See how much you use, and how to save space

Tecken­kodningar

Information om språkteknologi och datorlingvistik på institutionen finns här.