English logga in

Start

Här är de mest besökta sidorna om CLUU-systemet. Se menyn för mer!

Chomsky

(Datorsalar)

The bigger room

Lingvistiska program

Köra utifrån

Logging in with ssh, copying files between computers

TeX och LaTeX

Data­baser

Omstart behövs

WWW

Programmering

SUC

Skriva uppsats

(TeX och LaTeX)

Disk­utrymme

See how much you use, and how to save space

Python

(Programmering)

Information om språkteknologi och datorlingvistik på institutionen finns här.