English logga in

Start

Här är de mest besökta sidorna om CLUU-systemet. Se menyn för mer!

Chomsky

(Datorsalar)

The bigger room

Köra utifrån

Using ssh, copying files over net

Corpora

LDC and others

Versionskontroll

Turing

(Datorsalar)

The smaller room

Skriva uppsats

(TeX och LaTeX)

Gamla användare

(Användar­info)

Undervisning

Subversion

(Versionskontroll)

Datorsalar

Who are logged in now?

Filer

(Undervisning)

LaTeX för lingvistik

(TeX och LaTeX)

Information om språkteknologi och datorlingvistik på institutionen finns här.