English logga in

Start

Här är de mest besökta sidorna om CLUU-systemet. Se menyn för mer!

Chomsky

(Datorsalar)

The bigger room

Köra utifrån

Logging in with ssh, copying files between computers

Lingvistiska program

TeX och LaTeX

Data­baser

Disk­utrymme

See how much you use, and how to save space

Omstart behövs

LaTeX för lingvistik

(TeX och LaTeX)

Programmering

WWW

Python

(Programmering)

Skriva uppsats

(TeX och LaTeX)

Information om språkteknologi och datorlingvistik på institutionen finns här.