English logga in

StartDisk­utrymme

Backup

Backuper

Hemkataloger och andra delade kataloger på filservern (som /local och /corpora backas normalt upp dagligen. Om du behöver få tillbaka filer eller kataloger från backup så maila admin o mdet och tala om fullständiga namn för filer och/eller kataloger det gäller, samt i vilket tidsspann som de önskade versionerna fanns på disk.

Backuper tas bort efter ett tag, så att ju längre man går tillbaks i tiden, desto glesare är backuperna. Från för ett halvt år sen finns det kanske bara en backup på en hel månad kvar. Så om du behöver något återhämtat, be om det så snart du känner till det!

Ofta finns inga backuper kvar längre från ungefär ett år sen.

Vad backupas inte?

nobackup-katalogerna som beskrivs här backas inte upp.

Dessutom ignoreras kataloger med dessa namn:

.Trash
Detta är den skräpkort man kan lägga filer i från den grafiska miljön. De tas inte bort på riktigt förrän man tömmer skräpkorgen.
.cache
Flera program lägger tillfälliga filer där.