English logga in

StartDisk­utrymme

Komprimera filer

Stora filer som man inte använder ständigt kan man ofta med fördel komprimera med programmet gzip. Det används som

gzip FILNAMN

varefter ens fil "FILNAMN" ersätts med en fil "FILNAMN.gz" som för en typisk textfil blir ungefär hälften så stor. Med

gunzip FILNAMN.gz

får man tillbaka sin ursprungsfil igen. Emacs sköter konverteringar fram och tillbaka automatiskt när man öppnar en gz-fil.

När man ska använda en komprimerad fil behöver man inte alltid komprimera upp den först, utan man kan använda zcat för att få fram innehållet. T.ex.

zcat FILNAMN.gz | grep Geijerstam
för att leta efter förekomster av texten Geijerstam i en komprimerad fil, utan att lagra filen uppkomprimerad på disk. Tar-filer kan oftast med fördel vara konstant komprimerade. Du kan packa upp ett komprimerat tar-arkiv direkt med
tar -xvf FIL.tar.gz
så kommer zcat-steget att göra automatiskt åt dig.