English logga in

StartMail

Att läsa lokalt

Man kan ta bort vidaresändningen av posten för att istället läsa den lokalt när man är inloggad på stp.lingfil.uu.se. Det gör man genom att ta bort filen .forward i hemkatalogen.

Detta är något som de flesta antagligen inte vill göra. Om du gör så, så se till att logga in någorlunda för att läsa din mail.

Det finns flera program som kan läsa mail. Ett för kommandoraden är alpine.