English logga in

StartKöra utifrån

Kopiera filer

Det mest användbara protokollet för att föra över filer mellan datorer här är scp. Detta hänger samman med ssh och installeras ofta tillsammans med det.

Syntaxen liknar den för cp:

  scp från till

Här kan från och till vara lokala filnamn eller se ut på formen dator:filnamn eller användarnamn@dator:filnamn (om man har ett annat användarnamn på den andra datorn). (Så om en användare ellen här just nu sitter på en annan dator kan hon kopiera en fil foo.htm där till att bli ~ellen/public_html/foo.html här med

scp foo.htm ellen@cl.lingfil.uu.se:public_html/foo.html

För att hämta en fil från en annan dator blir det istället första argumentet till scp som blir långt.

Ska du föra över filer härifrån till någonannanstans är det oftast lättast att göra filerna tillgängliga över WWW om det inte är filer som det känns för osäkert med. Då kan du hämta dem nästan varifrån som helst.