English logga in

StartUndervisning

Versionskontroll

Versionskontroll

Ofta kan det vara praktiskt att låta studenter lämna in saker via versionskontroll, speciellt om de ska jobba i grupp. Då rekommenderas Subversion som kandidatstudenterna har fått lära sig grunderna till i IDS.

Be Per att skapa ett projekt som du har fullständiga rättigheter till och där olika studenter har rättighet till olika delar. (Det upplägg som Per använt själv på IDS är t.ex. en katalog med ett namn som ids12 som han själv har fullständiga rättigheter till, och så underkataloger till den med namn som ids12/ellen som även användaren ellen har rättigheter till. Per checkade ut hela ids12; studenten bara en underkatalog.)