English logga in

StartWWW

Tecken­kodning

På STP-datorerna gick vi över till UTF-8 som normal teckenkodning sommaren 2007. Webbservern är dock fortfarande uppsatt att inte säga någonting om teckenkodning på filerna som den skickar ut, så det bör alla användare göra, beroende på vilka teckenkodningar de har använt.

Gör det med en fil .htaccess i public_html med denna rad i sig:

AddDefaultCharset utf-8

(Eller med ISO-8859-1 istället om det är sådana filer du har.)

Detta kommer då att gälla i den katalogen och underliggande kataloger. Om du har html-filer med en annan teckenkodning i en underkatalog så kan du övertrumfa denna inställning med .htaccess i den katalogen.