English logga in

Start

Data­baser

postgresql

Dokumentation finns under /usr/share/doc/postgresql-*. Deras webbsidor finns här.

För att kunna skapa och komma åt databaser i postgresql måste man ha en postgresql-användare. Säg till admin vid behov!

När du väl har en användare med rätt att skapa databaser i postgresql kan du göra det med createdb. Det kan vara lämpligt att använda ett databasnamn som är lika med ens användarnamn för tester, så undviker man namnkrockar. Dessutom är det default till psql när man ska ange vilken databas man ska koppla sig till. (Se nedan!)

Ett sätt att sen komma in och kunna ge sql-kommandon är från "psql".

Ett exempel. Jag har skrivit den fetstilta texten.


 $ createdb starback
 CREATE DATABASE
 $ psql
 Welcome to psql, the PostgreSQL interactive terminal.
 
 Type:  \copyright for distribution terms
 	\h for help with SQL commands
 	\? for help on internal slash commands
 	\g or terminate with semicolon to execute query
 	\q to quit
 
 starback=> \q
 $

Till psql ska man ange ett argument som är vilken databas man ska koppla sig till. Default är samma namn som ens användarnamn, så därför behövde jag inte ange något.

Det ska gå bra att köra detta på vilken som helst av våra datorer. Miljövariabeln PGHOST är satt för att tala om var servern kör.

Man-sidorna till createdb och psql säger mer.