På Engelska parken används ett system eduPrint. De som är anställda här får sin egen personliga skrivarkö som sätts dom default.

Du kan skriva ut från kommandoraden eller direkt från diverse program.

Salsbokningar

Imorgon:

  • Turing 14–16 (Lingvistik B, Lingvistisk forskning och forskningsmetoder)

News

[2019-04-24] You can check which students have logins with a participation list from the student portal

[2019-01-28] Now python is version 3.6.

[2019-01-25] Overhaul of TeX pages.