English logga in

Start

Programmering

En del av de programmeringsspråk som finns tillgängliga på stp-datorerna. Detta är ingen dokumentation av dessa, utan mest korta anmärkningar om sådant som är speciellt här.

[C och C++] [Perl] [Prolog] [Python]

C och C++

cc kör gcc, vilket är GNU-projektets GNU Compiler Collection. GCC finns dokumenterad i infosystemet i Emacs. [Officiell sida]

c++ kör g++ vilket är den C++ som ingår i GCC.

Perl

Mycket information om Perl finns på www.perl.com och The Perl Institute. Av särskilt intresse vid denna institution är kanske Larry Walls text om Perl & Lingustics.

Prolog

Med prolog (eller swipl) kör man här SWI-Prolog. Dessutom finns GNU Prolog (gprolog) och en äldre version (3.8.3) av SICStus Prolog (sicstus).

Prolog och Emacs

Traditionellt har filnamn på .pl använts för Prolog, men numer används det också för Perl, och Emacs antar normalt att en sådan fil är Perl.

För att undvika detta problem kan man använda .pro för ens prolog-filer istället. Då kommer de automatiskt att hamna i prolog-mode.

Om man öppnar en fil foo.pl så hamnar Emacs i Perl-mode (det står (Perl) i moderaden). Om det i själva verket skulle vara prolog-mode så ställ då om med M-x prolog-mode.