Debatt

Anders Gronlund skrab@yahoo.com
Sun, 5 Mar 2000 01:50:44 -0800 (PST)


Det händer inte så mycket på vår diskussionslista så
jag tänkte härmed göra ett försök att starta en
debatt.

Jag har en känsla av att fackord inom lingvistik etc
har blivit överrepresenterade i SAOL, medans fackord
inom t.ex. teknik m.m. har blivit underrepresenterat.

T.ex. flakmeter* (mycket vanligt ord inom transport)
och interimsskuld* (vanligt ord inom bokföring) står
inte. Medans ovanliga ord från det lingvistiska
området som t.ex. ido, lix och katakres står.

De ovannämnda lingvistiska orden är i och för sig
lättare att lägga i Scrabble. Men de kan inte vara
vanliga ens inom sitt fackområde. Jag har läst en del
språkvetenskap utan någon gång stöta på dom. 

Men det är naturligtvis svårt att veta var exakt man
ska dra gränsen för vilka fackord som ska anses så
vanliga att de bör vara med. Leveransvillkoren fob och
cif står, medans ddu* och ddp* inte står.


Anders Grönlund

__________________________________________________
Do You Yahoo!?
Talk to your friends online with Yahoo! Messenger.
http://im.yahoo.com