Resultat Vokalpokalen

Stefan Diös pyas@swipnet.se
Sun, 17 Nov 2002 18:29:58 +0100


RESULTAT VOKALPOKALEN 2002
==========================

Ankaret, Malmö, 16-17 november


LÖRDAG

Rond I

Henrik - Rita   371 - 256
Per   - Anita  328 - 333
Nils  - Ronnie  455 - 327
Stefan - Caitlin 437 - 284
Ola   - Elena  285 - 333

Rond II

Elena  - Henrik  321 - 328
Ronnie - Per   225 - 443
Nils  - Caitlin 299 - 282
Stefan - Ola   292 - 304
Rita  - Anita  358 - 287

Rond III

Anita  - Henrik  321 - 422
Elena  - Per   292 - 402
Ola   - Nils   281 - 413
Ronnie - Stefan  188 - 396
Caitlin - Rita   246 - 381

Rond IV

Henrik - Ronnie  354 - 293
Ola   - Per   282 - 478
Rita  - Nils   291 - 346
Elena  - Stefan  326 - 307
Anita  - Caitlin 371 - 291

Rond V

Caitlin - Henrik  288 - 339
Per   - Rita   368 - 358
Nils  - Elena  395 - 210
Stefan - Anita  397 - 341
Ola   - Ronnie  383 - 316

Rond VI

Henrik - Ola   343 - 328
Caitlin - Per   311 - 449
Anita  - Nils   246 - 411
Stefan - Rita   424 - 279
Ronnie - Elena  356 - 280


SÖNDAG

Rond VII

Henrik - Stefan  321 - 407
Per   - Nils   342 - 369
Elena  - Caitlin 277 - 312
Anita  - Ola   324 - 308
Rita  - Ronnie  257 - 274

Rond VIII

Per   - Henrik  289 - 396
Nils  - Stefan  398 - 307
Elena  - Rita   318 - 353
Ola   - Caitlin 330 - 332
Ronnie - Anita  392 - 249

Rond IX

Nils  - Henrik  422 - 328
Stefan - Per   351 - 381
Anita  - Elena  326 - 266
Rita  - Ola   327 - 284
Caitlin - Ronnie  278 - 288


Sluttabell grundserien

  1. Nils   9 p.
  2. Henrik  7 p.
  3. Per    6 p.
  4. Stefan  5 p.
  5. Ronnie  4 p. (12 kvalitetspoäng; inbördes möte)
  6. Anita   4 p. (12 kvalitetspoäng)
  7. Rita   4 p. (10)
  8. Ola    2 p. (9)
  9. Elena   2 p. (7)
 10. Caitlin  2 p. (4)

Placeringsmatcher:

FINAL  Nils  - Henrik  386 - 340
3-4   Per  - Stefan  299 - 334
5-6   Ronnie - Anita  266 - 321
7-8   Rita  - Ola   307 - 317
9-10  Elena - Caitlin 326 - 340


SLUTSTÄLLNING

  1. Nils Berner, Stockholm
  2. Henrik Fröjmark, Köpenhamn
  3. Stefan Diös, Malmö
  4. Per Starbäck, Uppsala
  5. Anita Marmell, Malmö
  6. Ronnie Löfström, Malmö
  7. Ola Torstensson, Lund
  8. Rita Åkesson, Malmö
  9. Caitlin Mårtensson, Malmö
  10. Elena Berggren (f.d. Lindgren), Malmö


DAGENS CITAT

"Egentligen borde jag ha vunnit fler matcher. Jag är en vinnare fångad i en 
förlorares kropp."
  /Elena (sista plats)

"Jag förstår vad du menar. Jag är en förlorare i en vinnares kropp."
  /Nils (första plats)


Tack för i år och välkomna åter!


Stefan Diös
Tävlingsledare