Dag(o)ordning

Johan Rönnblom jrblom at mtek.chalmers.se
Fre May 14 02:17:09 CEST 2004


Olof Siverbo wrote:
> Om mötet blir långdraget kan man nog räkna med att vissa går hem innan
> alla punkterna är avklarade. Därför tycker jag helt klart att styrelse
> etc bör väljas innan ni tar itu med motioner och sånt. Val av styrelse 
> känns för mig som det viktigaste beslutet på mötet.

Till att börja med vill jag säga att dagordningen liksom allt annat i
slutänden är en fråga för mötet att besluta om. Om mötet vill ändra den
föreslagna dagordningen så blir det så.

Sedan vill jag ändå säga att jag inte alls håller med. Viktigare än val till
styrelsen, där det så vitt jag vet inte föreligger fler än ett förslag, är
i mitt tycke de motioner och propositioner som går i helt olika riktning
vad gäller inte minst styrelsens uppdrag. Dessutom tycker jag att årsmötet
bör välja en styrelse som är representativ för förbundet. Om årsmötet
beslutar X i en viktig fråga bör man i mitt tycke inte ha en styrelse som
mangrant tycker icke-X. Även en minoritetslinje tycker jag bör vara
representerad i styrelsen om den har ett betydande stöd. Alternativt i
tävlingskommitté, ordlistekommitté, eller vad som nu kan komma att väljas
och som är relevant i sammanhanget.

Det här varierar naturligtvis från fråga till fråga, om mötet beslutar att
ändra matchtiden så påverkar det ju knappast vilka som är lämpliga i
styrelsen. Men när det rör bedömningsfrågor såsom hur man ska se på olika
tävlingsarrangemang så har jag personligen väldigt svårt att tänka mig att
bli vald med uppdraget "du ska inte tycka som du tycker, utan som årsmötet
tycker, men vi väljer inte in någon i styrelsen som tycker så".


-- 
  /Johan Rönnblom
More information about the Skrabbel mailing list