Dag(o)ordning

Johan Rönnblom jrblom at mtek.chalmers.se
Mon May 17 02:30:24 CEST 2004


Hej!

Jag tycker inte stadgarna bör tolkas som att frågorna måste behandlas i en
viss ordning, av följande skäl:
1) Det står ingenting i stadgarna om att någon viss ordning ska följas.
2) Det är svårt att lista ett antal punkter utan att ange dem i någon
ordning.
3) Det finns många skäl att numrera listor annat än att specificera någon
viss (tids-)ordning, exempelvis att det är betydligt lättare hänt att man
tappar bort någon punkt om de inte har nummer.
4) Jag tycker rent allmänt att man ska undvika att tolka stadgar på ett sätt
som begränsar årsmötets handlingsfrihet, om det finns rimliga tolkningar
som inte gör det.

Däremot har ju Greger och Olof självklart rätt i att en sådan punkt som val
av ny styrelse måste hinnas med, och att vissa punkter av logiska skäl
måste ha en inbördes relation. Andra punkter kan dock kastas om. Förslaget
till dagordning går ju också ut på att motioner och propositioner behandlas
ihop för att vi ska kunna ta relaterade frågor i ett svep.

Jag tycker dock fortfarande att målsättningen måste vara att hinna med alla
frågor innan folk blir trötta och smiter, och även att det är bättre att
bordlägga någon fråga än att dra ut på mötet så länge att viktiga beslut
riskerar att fattas av en liten del av mötet. Därför kan jag väl tänka mig
att man från början av mötet bestämmer en tid då motioner och propositioner
måste vara klara (eller bordlagda) och vi går vidare med val för att sedan
avsluta mötet.

Men återigen - detta är naturligtvis något som årsmötet får besluta om.

-- 
  /Johan Rönnblom
More information about the Skrabbel mailing list