Svensk diakronisk korpusNedladdning | Sök | Innehåll | Metadata | Referenser | Om | This page in English

Svensk diakronisk korpus

På denna sida kan du ladda ned delmängder av den svenska diakroniska korpusen, i två format:

Överst i varje fil finns metadata angivet, såsom författare, titel, publikationsdatum, källa, licens etc. Mer information om de olika korpusresurserna finns även att tillgå under Metadata-fliken ovan.

En förteckning över samtliga texter i korpusen finns under fliken Innehåll ovan.

Nedladdning av diakroniska resurser, sorterat enligt genre

Brev och diplom

Genre Tidsperiod #ord Nedladdning Info
brev från Wiliam Peterson-Berger (kompositör) till Helga Englund 1902–1925 19,601 [txt] [anno] [readme]
brev skrivna av Anna Vasa (prinsessa) 1591–1612 8,550 [txt] [anno] [readme]
brev skrivna av August Strindberg (författare) 1858–1912 1,507,958 [txt] [anno] [readme]
brev skrivna av Gustav Vasa (kung) 1521–1525 253,642 [txt] [anno] [readme]
brev skrivna av Johan Ekeblad (hovman) 1639–1655 52,253 [txt] [anno] [readme]
brev skrivna av Jon Stålhammar (militär) 1700–1708 49,264 [txt] [anno] [readme]
brev skrivna av/till Carl von Linné (vetenskapsman) 1727–1778 130,072 [txt] [anno] [readme]
brevkorrespondens, blandat 1531–1893 214,464 [txt] [anno] [readme]
diplom 1208–1512 967,228 [txt] [anno] [readme]

Domstolsprotokoll

Genre Tidsperiod #ord Nedladdning Info
domar 1981–2009 32,647,599 [txt] [anno] [readme]
domböcker 1451–1779 2,228,374 [txt] [anno] [readme]
sockenstämmoprotokoll 1615–1862 666,240 [txt] [anno] [readme]
tänkeböcker 1381–1626 2,211,106 [txt] [anno] [readme]

Elevtexter

Genre Tidsperiod #ord Nedladdning Info
samhällsvetenskap 2009 541,568 [txt] [anno] [readme]

Informella texter

Genre Tidsperiod #ord Nedladdning Info
dagböcker 1640–1888 729,705 [txt] [anno] [readme]
folklore 1900–1929 1,087,994 [txt] [anno] [readme]
personliga berättelser 1962
14,988 [txt] [anno] [readme]

Lagar och förordningar

Genre Tidsperiod #ord Nedladdning Info
förordningar 1279–1801 13,894 [txt] [anno] [readme]
kyrkoförordningar 1275–1686 133,429 [txt] [anno] [readme]
lagar 1203–2012 10,778,662 [txt] [anno] [readme]

Myndighetstext

Genre Tidsperiod #ord Nedladdning Info
Europaparlamentet 1996–2011 33,406,922 [txt] [anno] [readme]
Klarspråk (förvaltningsmyndigheters texter på lätt svenska) 2011–2015 51,366 [txt] [anno] [readme]
partiprogram och valmanifest 1887–2010 821,860 [txt] [anno] [readme]
Riksdagens öppna data: anföranden 1993–2018 121,987,537 [txt] [anno] [readme]
Riksdagens öppna data: betänkanden 1971–2016 192,884,706 [txt] [anno] [readme]
Riksdagens öppna data: departementsserien 1992–2016 38,539,782 [txt] [anno] [readme]
Riksdagens öppna data: EU-kommissionen 2003–2014 45,584,621 [txt] [anno] [readme]
Riksdagens öppna data: EU-nämnden 2000–2016 2,957,171 [txt] [anno] [readme]
Riksdagens öppna data: faktapromemoria 2003–2016 2,728,607 [txt] [anno] [readme]
Riksdagens öppna data: framställningar, redogörelser 1998–2016 13,760,729 [txt] [anno] [readme]
Riksdagens öppna data: föredragningslistor 2004–2016 416,235 [txt] [anno] [readme]
Riksdagens öppna data: interpellationer 1999–2016 17,989,768 [txt] [anno] [readme]
Riksdagens öppna data: kammaraktiviteter 2011–2016 3,470,712 [txt] [anno] [readme]
Riksdagens öppna data: motioner 1970–2016 140,240,619 [txt] [anno] [readme]
Riksdagens öppna data: propositioner 1971–2016 316,415,621 [txt] [anno] [readme]
Riksdagens öppna data: protokoll 1971–2016 227,297,730 [txt] [anno] [readme]
Riksdagens öppna data: riksdagsskrivelser 2005–2016 112,737 [txt] [anno] [readme]
Riksdagens öppna data: sammanträden 2011–2016 28,562 [txt] [anno] [readme]
Riksdagens öppna data: skriftliga frågor 1996–2016 12,682,785 [txt] [anno] [readme]
Riksdagens öppna data: Statens offentliga utredningar 1995–2016 204,413,280 [txt] [anno] [readme]
Riksdagens öppna data: talarlistor 2004–2016 165,929 [txt] [anno] [readme]
Riksdagens öppna data: utredningar 1960–2016 20,436,551 [txt] [anno] [readme]
Riksdagens öppna data: utskottsdokument 1998–2016 39,139,502 [txt] [anno] [readme]
Riksdagens öppna data: yttranden 1971–2016 8,114,245 [txt] [anno] [readme]
Riksdagens öppna data: övrigt 2005–2016 15,398,056 [txt] [anno] [readme]
Riksdagstryck: register (ämnes- och personregister) 1809–1970 14,388,695 [txt] [anno] [readme]
Riksdagstryck: Ståndsriksdagen – adelsståndet 1627–1863 62,968,509 [txt] [anno] [readme]
Riksdagstryck: Ståndsriksdagen – bihang 1809–1863 63,309,295 [txt] [anno] [readme]
Riksdagstryck: Ståndsriksdagen – bondeståndet 1600–1863 31,441,334 [txt] [anno] [readme]
Riksdagstryck: Ståndsriksdagen – borgarståndet 1654–1866 34,729,101 [txt] [anno] [readme]
Riksdagstryck: Ståndsriksdagen – prästeståndet 1642–1863 29,853,667 [txt] [anno] [readme]
Riksdagstryck: Ståndsriksdagen – riksdagsakter 1521–1734 3,882,680 [txt] [anno] [readme]
Riksdagstryck: Ståndsriksdagen – riksdagsbeslut 1529–1812 330,826 [txt] [anno] [readme]
Riksdagstryck: Tvåkammarriksdagen – betänkanden 1867–1970 189,496,341 [txt] [anno] [readme]
Riksdagstryck: Tvåkammarriksdagen – författningssamling 1967–1970 82,713 [txt] [anno] [readme]
Riksdagstryck: Tvåkammarriksdagen – motioner 1867–1970 71,287,444 [txt] [anno] [readme]
Riksdagstryck: Tvåkammarriksdagen – propositioner 1867–1970 309,871,964 [txt] [anno] [readme]
Riksdagstryck: Tvåkammarriksdagen – protokoll 1867–1970 322,724,129 [txt] [anno] [readme]
Riksdagstryck: Tvåkammarriksdagen – redogörelser 1867–1970 57,051,214 [txt] [anno] [readme]
Riksdagstryck: Tvåkammarriksdagen – register 1867–1970 21,526,279 [txt] [anno] [readme]
Riksdagstryck: Tvåkammarriksdagen – reglementen 1867–1958 2,495,573 [txt] [anno] [readme]
Riksdagstryck: Tvåkammarriksdagen – riksdagsskrivelser 1867–1970 28,612,175 [txt] [anno] [readme]
Riksdagstryck: Tvåkammarriksdagen – utredningar 1867–1922 56,667,848 [txt] [anno] [readme]

Pamfletter

Genre Tidsperiod #ord Nedladdning Info
politiska pamfletter 1769–1810 76,000 [txt] [anno] [readme]

Religion

Genre Tidsperiod #ord Nedladdning Info
bibeltexter 1400–1873 2,010,691 [txt] [anno] [readme]
böner 1475–1499 7,677 [txt] [anno] [readme]
postillor 1200–1500 116,394 [txt] [anno] [readme]
psalmer 1937
163,574 [txt] [anno] [readme]
religiös prosa (legender, uppenbarelser etc.) 1350–1928 1,341,367 [txt] [anno] [readme]

Sekulär prosa

Genre Tidsperiod #ord Nedladdning Info
barnböcker, sagor, fabler 1845–1943 1,086,344 [txt] [anno] [readme]
biografier, självbiografier, memoarer 1665–1952 1,792,467 [txt] [anno] [readme]
drama 1600–1959 3,649,013 [txt] [anno] [readme]
facklitteratur, blandat 1330–2008 3,508,410 [txt] [anno] [readme]
folkore, mytologi, sägner 1380–1908 745,088 [txt] [anno] [readme]
humor 1675–1935 173,484 [txt] [anno] [readme]
noveller 1834–2017 4,547,357 [txt] [anno] [readme]
ordspråk, aforismer 1375–1919 37,389 [txt] [anno] [readme]
poesi 1700–1937 2,846,564 [txt] [anno] [readme]
romaner 1809–2002 29,118,755 [txt] [anno] [readme]
skönlitteratur, blandat 1303–2006 26,569,859 [txt] [anno] [readme]
tal 1786–1939 280,012 [txt] [anno] [readme]
uppsatser 1932–1962 82,509 [txt] [anno] [readme]

Sociala medier och Wikipedia

Genre Tidsperiod #ord Nedladdning Info
bloggar 1998–2017 580,629,990 [txt] [anno] [readme]
diskussionsforum: Familjeliv 2003
6,348,228 [txt] [anno] [readme]
diskussionsforum: Familjeliv 2004
89,436,734 [txt] [anno] [readme]
diskussionsforum: Familjeliv 2005
215,057,154 [txt] [anno] [readme]
diskussionsforum: Familjeliv 2006
434,794,156 [txt] [anno] [readme]
diskussionsforum: Familjeliv 2007
589,212,399 [txt] [anno] [readme]
diskussionsforum: Familjeliv 2008
579,828,315 [txt] [anno] [readme]
diskussionsforum: Familjeliv 2009
554,095,836 [txt] [anno] [readme]
diskussionsforum: Familjeliv 2010
385,082,563 [txt] [anno] [readme]
diskussionsforum: Familjeliv 2011
337,252,059 [txt] [anno] [readme]
diskussionsforum: Familjeliv 2012
271,207,702 [txt] [anno] [readme]
diskussionsforum: Familjeliv 2013
193,881,884 [txt] [anno] [readme]
diskussionsforum: Familjeliv 2014
129,190,898 [txt] [anno] [readme]
diskussionsforum: Familjeliv 2015
82,672,255 [txt] [anno] [readme]
diskussionsforum: Familjeliv 2016
59,596,195 [txt] [anno] [readme]
diskussionsforum: Familjeliv 2017
35,487,461 [txt] [anno] [readme]
diskussionsforum: Flashback 2000
5,594,995 [txt] [anno] [readme]
diskussionsforum: Flashback 2001
5,390,869 [txt] [anno] [readme]
diskussionsforum: Flashback 2002
10,466,574 [txt] [anno] [readme]
diskussionsforum: Flashback 2003
11,688,688 [txt] [anno] [readme]
diskussionsforum: Flashback 2004
43,748,505 [txt] [anno] [readme]
diskussionsforum: Flashback 2005
73,820,010 [txt] [anno] [readme]
diskussionsforum: Flashback 2006
110,418,145 [txt] [anno] [readme]
diskussionsforum: Flashback 2007
155,741,098 [txt] [anno] [readme]
diskussionsforum: Flashback 2008
217,934,664 [txt] [anno] [readme]
diskussionsforum: Flashback 2009
270,512,101 [txt] [anno] [readme]
diskussionsforum: Flashback 2010
326,690,783 [txt] [anno] [readme]
diskussionsforum: Flashback 2011
337,564,764 [txt] [anno] [readme]
diskussionsforum: Flashback 2012
326,879,191 [txt] [anno] [readme]
diskussionsforum: Flashback 2013
296,287,432 [txt] [anno] [readme]
diskussionsforum: Flashback 2014
260,038,731 [txt] [anno] [readme]
diskussionsforum: Flashback 2015
220,408,308 [txt] [anno] [readme]
diskussionsforum: Flashback 2016
202,485,545 [txt] [anno] [readme]
diskussionsforum: Flashback 2017
38,906,575 [txt] [anno] [readme]
svenska Wikipedia 2017
370,211,509 [txt] [anno] [readme]

Sångtexter

Genre Tidsperiod #ord Nedladdning Info
visor 1812–1934 1,145,268 [txt] [anno] [readme]

Tidningstext

Genre Tidsperiod #ord Nedladdning Info
8 sidor (lättläst) 2002–2017 2,832,875 [txt] [anno] [readme]
Aftonbladet 1830–1849 92,797,161 [txt] [anno] [readme]
Alfwar och Skämt 1840–1849 806,252 [txt] [anno] [readme]
Barometern 1840–1899 127,954,510 [txt] [anno] [readme]
Blekingsposten 1850–1889 38,474,722 [txt] [anno] [readme]
Bollnäs Tidning 1870–1889 3,094,176 [txt] [anno] [readme]
Borås Tidning 1830–1899 73,425,990 [txt] [anno] [readme]
Carlscronas Tidningar 1760–1769 145,163 [txt] [anno] [readme]
Carlscronas Wekoblad 1750–1879 57,402,042 [txt] [anno] [readme]
Dagens Nyheter 1987
5,122,590 [txt] [anno] [readme]
Dagligt Allehanda 1760–1839 178,988,391 [txt] [anno] [readme]
Dalpilen 1850–1909 65,931,923 [txt] [anno] [readme]
Fahlu Weckoblad 1780–1829 3,527,435 [txt] [anno] [readme]
Falköpings Tidning 1850–1899 58,136,595 [txt] [anno] [readme]
Faluposten 1860–1899 16,243,450 [txt] [anno] [readme]
Folkets röst 1840–1869 27,684,137 [txt] [anno] [readme]
Gotlands Tidning 1860–1889 16,957,678 [txt] [anno] [readme]
Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning 1830–1899 492,367,090 [txt] [anno] [readme]
Göteborgs Weckoblad 1870–1899 16,264,392 [txt] [anno] [readme]
Göteborgsposten 1850–1899 306,803,162 [txt] [anno] [readme]
Göteborgsposten 1994–2013 270,970,549 [txt] [anno] [readme]
Götheborgs Allehanda 1770–1849 26,429,170 [txt] [anno] [readme]
Götheborgs Weckolista 1740–1759 512,793 [txt] [anno] [readme]
Götheborgska Nyheter 1760–1849 12,010,332 [txt] [anno] [readme]
Härnösandsposten 1840–1899 86,317,975 [txt] [anno] [readme]
Inrikes Tidningar 1760–1829 34,567,748 [txt] [anno] [readme]
Jönköpingsbladet 1840–1879 36,853,196 [txt] [anno] [readme]
Jönköpingsposten 1870–1899 70,936,664 [txt] [anno] [readme]
Kalmar 1860–1909 135,245,605 [txt] [anno] [readme]
Karlshamns Allehanda 1840–1899 78,121,776 [txt] [anno] [readme]
Karlskrona Weckoblad 1870–1899 44,800,106 [txt] [anno] [readme]
Kristianstadsbladet 1850–1899 93,483,214 [txt] [anno] [readme]
Lindesbergs Allehanda 1870–1889 2,499,583 [txt] [anno] [readme]
Lunds Weckoblad 1770–1899 97,351,609 [txt] [anno] [readme]
Malmö Allehanda 1820–1899 95,935,873 [txt] [anno] [readme]
Nerikes Allehanda 1840–1899 132,690,284 [txt] [anno] [readme]
Norrländska Korrespondenten 1850–1879 24,933,041 [txt] [anno] [readme]
Norden 1850–1869 2,052,494 [txt] [anno] [readme]
Norra Skane 1880–1899 30,812,486 [txt] [anno] [readme]
Norrbottenskuriren 1860–1899 40,991,285 [txt] [anno] [readme]
Norrbottensposten 1840–1899 28,104,280 [txt] [anno] [readme]
Norrköpingskuriren 1850–1869 6,136,982 [txt] [anno] [readme]
Norrköpings Tidningar 1780–1899 234,855,313 [txt] [anno] [readme]
Norrköpings Weckotidningar 1750–1789 2,673,493 [txt] [anno] [readme]
Norrlandsposten 1880–1889 1,979,114 [txt] [anno] [readme]
Nya Dagligt Allehanda 1850–1899 395,271,236 [txt] [anno] [readme]
Nya Karlskrona Weckoblad 1870–1879 737,697 [txt] [anno] [readme]
Nya Wermlandstidningen 1850–1899 96,491,686 [txt] [anno] [readme]
Nya Wexjobladet 1840–1899 65,362,503 [txt] [anno] [readme]
Nytt Allvar och skamt 1840–1859 2,873,083 [txt] [anno] [readme]
Nytt och Gammalt 1780–1819 3,802,300 [txt] [anno] [readme]
Post- och Inrikestidningar 1820–1839 48,909,639 [txt] [anno] [readme]
Posttidningar 1800–1829 18,368,109 [txt] [anno] [readme]
Press 65 1965
1,119,449 [txt] [anno] [readme]
Press 76 1976
1,348,116 [txt] [anno] [readme]
Press 95 1995
7,671,700 [txt] [anno] [readme]
Press 96 1996
6,516,030 [txt] [anno] [readme]
Press 97 1997
13,703,279 [txt] [anno] [readme]
Press 98 1998
10,740,849 [txt] [anno] [readme]
Stockholms Dagblad 1820–1899 620,772,157 [txt] [anno] [readme]
Stockholmsposten 1770–1839 41,424,671 [txt] [anno] [readme]
Sundsvalls Tidning 1880–1899 54,467,965 [txt] [anno] [readme]
Tidning för Wenersborgs stad och län 1840–1899 73,526,430 [txt] [anno] [readme]
Umebladet 1840–1899 42,122,354 [txt] [anno] [readme]
Upsala 1840–1899 111,674,879 [txt] [anno] [readme]
Vestmanlands Läns Tidning 1830–1899 85,461,338 [txt] [anno] [readme]
Webbsidesnyheter (DN och SvD) 2001–2013 271,806,916 [txt] [anno] [readme]
Wermlands Läns Tidning 1870–1879 13,133,694 [txt] [anno] [readme]
Wermlandstidningen 1840–1859 3,530,848 [txt] [anno] [readme]
Wernamo Tidning 1870–1889 5,424,123 [txt] [anno] [readme]
Wexjobladet 1810–1859 9,603,967 [txt] [anno] [readme]
Årsböcker 1923–1958 1,528,935 [txt] [anno] [readme]
Östergötlands Veckoblad 1880–1899 12,687,430 [txt] [anno] [readme]
Östgöta Correspondenten 1830–1869 45,882,527 [txt] [anno] [readme]
Östgötaposten 1900–1909 5,959,023 [txt] [anno] [readme]

Tidskrifter

Genre Tidsperiod #ord Nedladdning Info
kultur 1881–1890 1,995,149 [txt] [anno] [readme]
medicin 1996–2010 21,733,737 [txt] [anno] [readme]
politik och ekonomi 1891–1940 7,202,567 [txt] [anno] [readme]
populärvetenskap 1992–1996 743,831 [txt] [anno] [readme]
satir 1732–1734 245,253 [txt] [anno] [readme]
tidskrifter riktade till kvinnor 1886–1936 74,948,958 [txt] [anno] [readme]

Vetenskaplig och akademisk text (inkl. medicin)

Genre Tidsperiod #ord Nedladdning Info
astrologi 1440–1525 7,665 [txt] [anno] [readme]
humaniora 1799–2012 14,800,826 [txt] [anno] [readme]
jordbruk 1516–1778 71,801 [txt] [anno] [readme]
medicin 1350–1522 111,300 [txt] [anno] [readme]
naturvetenskap 1889–1908 73,793 [txt] [anno] [readme]
protokoll (Akademiska konsistoriets protokoll, Uppsala universitet) 1624–1699 5,524,546 [txt] [anno] [readme]
samhällsvetenskap 1896–2012 10,902,639 [txt] [anno] [readme]


Om du har några frågor eller kommentarer, eller om du känner till någon korpusresurs som skulle kunna inkluderas i den svenska diakroniska korpusen, tveka inte att kontakta oss!

Eva Pettersson Institutionen för lingvistik och filologi, Uppsala universitet eva.pettersson@lingfil.uu.se
Lars Borin Institutionen för svenska språket, Göteborgs universitet lars.borin@svenska.gu.se

Sidansvarig: Eva Pettersson