Svensk diakronisk korpusNedladdning | Sök | Innehåll | Metadata | Referenser | Om | This page in English

Om Svensk diakronisk korpus

Svensk diakronisk korpus är ett projekt finansierat genom Swe-Clarin (https://sweclarin.se/). Syftet med projektet är att tillhandahålla en korpus av texter som sträcker sig från fornsvenskan och fram till idag, och som innehåller en mängd olika texttyper, fritt tillgänglig för nedladdning och sökning av såväl forskare som intresserad allmänhet. Texterna tillhandahålls i textformat samt i ett enhetligt CoNLL-format, med plats för lingvistisk uppmärkning av olika slag. Sökning kommer att möjliggöras via Korp-gränssnittet (ej genomfört ännu).

Vi som jobbar inom projektet är Eva Pettersson (Uppsala universitet) och Lars Borin (Göteborgs universitet). Om du har några frågor eller kommentarer, eller om du känner till någon korpusresurs som skulle kunna inkluderas i den svenska diakroniska korpusen, tveka inte att kontakta oss!

Eva Pettersson Institutionen för lingvistik och filologi, Uppsala universiteteva.pettersson@lingfil.uu.se
Lars Borin Institutionen för svenska språket, Göteborgs universitet lars.borin@svenska.gu.se

Sidansvarig: Eva Pettersson