Svensk diakronisk korpusNedladdning | Sök | Innehåll | Metadata | Referenser | Om | This page in English

Referenser

Om du använder dig av Svensk diakronisk korpus i din forskning, får du gärna referera till följande publikation:

Eva Pettersson and Lars Borin (2022)
Swedish Diachronic Corpus
In Darja Fišer & Andreas Witt (eds.), CLARIN. The Infrastructure for Language Resources. Berlin: deGruyter. https://degruyter.com/document/doi/10.1515/9783110767377-022/html


I tillägg kan nämnas att följande SweClarin-rapporter beskriver bakgrunden till Svensk diakronisk korpus:

SCR-03-2019
Towards a Swedish diachronic corpus: Intended content, structure and format of version 1.0
Eva Pettersson & Lars Borin

SCR-02-2019
Swedish diachronic texts: Resources and user needs to consider in a Swedish diachronic corpus
Eva Pettersson & Lars Borin

SCR-01-2019
Characteristics of diachronic and historical corpora: Features to consider in a Swedish diachronic corpus
Eva Pettersson & Lars BorinOm du har några frågor eller kommentarer, eller om du känner till någon korpusresurs som skulle kunna inkluderas i den svenska diakroniska korpusen, tveka inte att kontakta oss!

Eva Pettersson Institutionen för lingvistik och filologi, Uppsala universiteteva.pettersson@lingfil.uu.se
Lars Borin Institutionen för svenska språket, Göteborgs universitet lars.borin@svenska.gu.se

Sidansvarig: Eva Pettersson