Ordklasstatistik


Allmän statistik


Frekvenslistor

Statistisk signifikans


ej implementerat
auth

Läsbarhet

Exportera statistik

Markerad statistik kommer att inkluderas och exporteras som tabbseparerad csv.Decimalavgränsare


Ladda upp annoterad text


Annotera ny text

För att annotera en ny text kan du antingen
ladda upp en eller flera textfiler (texter i format .doc, docx, .odt och .rtf konverteras automatiskt till ren text), eller
klistra in en text.
För information om hantering av metadata, se hjälp i menyn.


Hjälp

SWEGRAM har testats och fungerar med Chrome 58, Firefox 54 och Safari 10.

Skillnaden mellan ord och token är att ord innefattar alla tokens förutom skiljetecken (ordklasserna MAD (major delimiter), MID (minor delimiter) och PAD (pairwise delimiter)).

Om SWEGRAM

SWEGRAM syftar till att ge möjlighet att märka upp och analysera texter på svenska. Du kan ladda upp en eller flera texter och annotera dessa på olika lingvistiska nivåer med morfologisk och syntaktisk information. Annoterade texter kan sedan användas för att få fram statistik om texterna med avseende på meningslängd, antal ord, läsbarhetsmått, ordklasstatistik med mera.

Annoterings- och analysverktyget har utvecklats i samarbete mellan Institutionen för nordiska språk och Institutionen för lingvistik och filologi vid Uppsala universitet inom ramen av SWE-CLARIN-projektet som syftar till att bland annat göra språkbaserade material tillgängliga som primära forskningsdata för humanistisk och samhällsvetenskaplig (HS) forskning med hjälp av avancerade bearbetningsverktyg för text och tal.

Deltagare

Projektledare
Beáta Megyesi, Institutionen för lingvistik och filologi, UU
Projektdeltagare
Anne Palmér, Institutionen för nordiska språk, UU
Fabienne Cap, Institutionen för lingvistik och filologi, UU
Eva Pettersson, Institutionen för lingvistik och filologi, UU
Sara Stymne, Institutionen för lingvistik och filologi, UU
Utvecklare
Jesper Näsman, Institutionen för lingvistik och filologi, UU