UPPSALA UNIVERSITET : Inst. för lingvistik och filologi : Datorlingvistik
Uppsala universitet
Hoppa över länkar

Matematikens och naturvetenskapens texter och språk i prov

Projektet finansieras av Vetenskapsrådet


Projektöversikt

I projektet vill vi utifrån framför allt ett skriftspråkligt perspektiv bidra till kunskap om vad det egentligen är som bedöms avseende matematiskt och naturvetenskapligt kunnande i internationella undersökningar som TIMSS och PISA, men även i bedömningssituationer som lärargjorda och nationella prov.

Språket har visat sig ha stor betydelse för lärandet men det spelar också en viktig roll vid bedömningar i skolan. Språkliga hinder kan göra att den kunskap som eleven demonstrerar i första hand blir läsförståelse, eftersom svaga läsare inte kommer så långt att de kan visa sina ämneskunskaper i matematik och naturvetenskap. Samtidigt finns det ord och uttryckssätt som är karakteristiska för olika ämnen och som därför rimligen är en del av kunnandet i ämnet. Det är angeläget att närmare undersöka vilken betydelse språket har i en verksamhet som prov.

Projektets övergripande syfte är att utveckla ny kunskap om, samt redskap för, validering av bedömningar i matematik och naturvetenskap med huvudfokus på skriftspråkets betydelse i den svenska delen av de internationella undersökningarna TIMSS 2003 och PISA 2003/2006. Studien syftar vidare till att genom sina resultat kunna bidra till en fördjupad förståelse av frågan om vad som kan avses med en bra bedömning av kunskaper i matematik och naturvetenskap på ett pedagogiskt-praktiskt plan.

Projektdeltagare

Material

Studien kommer primärt att utgå från TIMSS- och PISA-uppgifter, samt svenska resultat från dessa. Mer information om TIMSS kan du hitta här, och mer information om PISA kan du hitta här.

Publikationer och presentationer