Denna webbplats fungerar bättre i en webbläsare som stöder webbstandards, men är tillgänglig i alla webbläsare och andra typer av Interntapparater.

UPPSALA UNIVERSITET : Inst. för lingvistik och filologi : Datorlingvistik
Uppsala universitet
Hoppa över länkar


Computational Linguistics Homepage


Program


Map: Engelska parken. Humanistiskt centrum

Map: Uppsala
Uppsala Tourist InformationMinisymposium 

Computational aspects of building an annotated Swedish-Turkish parallel corpus

4 May 2006
Uppsala


Organisation

Prof. Anna Sågvall Hein, Uppsala universitet
Prof. Éva Csató Johanson, Uppsala universitet
Beata B. Megyesi, Uppsala universitet
Prof. Joakim Nivre, Uppsala universitet and Växjö University

Guests:
Prof. Kemal Oflazer, Sabancı University
Gülsen Eryiğit, Istanbul Technical University and Växjö University

The minisymposium is organized within the project "Turkish-Swedish Corpus", financed by The Swedish Research Council and the Faculty of Languages at Uppsala University


Location

The event takes place in room 16-0043 in building 16 in Engelska parken, Humanistiskt centrum.

Program

4 May 2006

Time
Presentation
10.15
Prof. Anna Sågvall Hein and Prof. Eva Csato Johanson: Introduction
***
Csato Johanson, Dahlqvist, Megyesi, Sågvall Hein:  "Towards a
Turkish-Swedish Parallel Corpus"
11.00
Prof. Kemal Oflazer: "The history of computational linguistics work and available resources for Turkish


12.00
Lunch
13.15
Prof. Joakim Nivre: "Dependency Parsing"
14.15 Gülsen Eryiğit:  "Dependency parsing of Turkish"
15.00
Discussions
18.00
Dinner


5 May 2006

Time
Presentation
14.15 -
15.00
Seminar in Turkish and Computational Linguistics
Prof. Kemal Oflazer: "The design and  implementation of a
pronunciation  lexicon for Turkish"


Institutionen för lingvistik och filologi, Uppsala universitet, Sverige
Besöksadress: SVC, Språkvetenskapligt centrum, Villavägen 4
Postadress: Institutionen för lingvistik och filolog i, Box 635, SE-751 26 Uppsala, Sverige.
E-post: info@lingfil.uu.se
Tel: +46 (0)18 471 22 52
Fax: +46 (0)18 471 14 16