NrFrekvensSpråk 1Språk 2
1 222,,
2 172" "
3 156,, ,
4 132enbir
5 118ochve
6 93::
7 83!!
8 74att,
9 73somgibi
10 72??
11 63HodjaHoca
12 53,, , ,
13 48och ochve
14 46..
15 45HodjaHoca'nın
16 44menama
17 44ettbir
18 41.:
19 40, ,,
20 38, att,
21 36SultanenPadişah
22 35"" " "
23 32SultanenPadişah'ın
24 31MenAma
25 31jagben
26 29som somgibi
27 29, ,, ,
28 28varde
29 28, i,
30 27att, ,
31 24o
32 24honomona
33 24ellerya
34 22jagbenim
35 22HodjaHoca'ya
36 22detda
37 22daggün
38 21någotşey
39 21mycketçok
40 21migbeni
41 20varolduğunu
42 20sadesöyledi
43 20da
44 19PaschanPaşa
45 19och och ochve
46 19hurnasıl
47 18som som somgibi
48 18sagtsöylemiş
49 18migbana
50 18i ,,
51 18hadeda
52 18,, , , ,
53 17, i, ,
54 17en enbir
55 17EnBir
56 17deo
57 17att ,, ,
58 16vadne
59 16honomonu
60 16HodjaHoca'yı
61 16han
62 16att ,,
63 15tvåiki
64 15ossbizi
65 15, att, ,
66 14SedanSonra
67 14PaschaPaşa
68 14den härbu
69 14, ,, , ,
70 13sadededi
71 13PaschaPaşa'nın
72 13morgonsabah
73 13JagBen
74 13i ,, ,
75 13HodjasHoca'nın
76 13Hodja hanHoca
77 13enbir bir
78 13att att,
79 12pestenvebadan
80 12fortfarandehâlâ
81 11villeistiyordum
82 11SultanensPadişah'ın
83 11pestenvebanın
84 11kanskebelki
85 11det detda
86 11av ochve
87 11att , att,
88 11åryıl
89 10vapnetsilahı
90 10på påo
91 10ocksåde
92 10med ::
93 10hemeve
94 10hadedaha
95 10en ettbir
96 10att ,, , ,
97 10allabütün
98 9tänktedüşünüyordum
99 9SultanenPadişah'ı
100 9såggörünce
101 9"" "
102 9på påda
103 9och ochve ve
104 9och avve
105 9jag jagben
106 9JagBu
107 9iiçinde
108 9HodjaHoca'yla
109 9helabütün
110 9han migbana
111 9frågadesordu
112 9förstailk
113 9demonları
114 9dagargün
115 8var varolduğunu
116 8Vad ??
117 8SultanenPadişah'a
118 8senaresonra
119 8precistıpkı
120 8ochve ve
121 8och ..
122 8NästaErtesi
123 8mitt landülkeme
124 8men inteama
125 8Jag ..
126 8Istanbulİstanbul'a
127 8i ,, , ,
128 8, i, , , ,
129 8hurne
130 8hanhan
131 8HanBeni
132 8förstodanladım
133 8O
134 8börjadebaşladı
135 8att i,
136 8att, , ,
137 7visstebiliyordum
138 7varjeher
139 7var ..
140 7treüç
141 7tillsammansbirlikte
142 7SultanenSultan'a
143 7som som som somgibi
144 7skullezaman
145 7rödakırmızı
146 7och och avve
147 7nyayeni
148 7mig jagbeni
149 7merçok
150 7men detama
151 7måstegerektiğini
152 7jag jagbenim
153 7intehiç
154 7han
155 7föriçin
156 7ett enbir
157 7ettbir bir
158 7en enbir bir
159 7eftersonra
160 7efter hasonra
161 7detbu
162 7deno
163 7demonlara
164 7av menama
165 7att , att, ,
166 7, att att, ,
167 7aldrighiç
168 7. .:
169 6vive
170 6varolduğumu
171 6varförniye
172 6utandeğil
173 6tittadebakıyordu
174 6tänktedüşündüm
175 6SultanenSultan
176 6SultanenPadişah'la
177 6spegelnaynaya
178 6spegelnaynanın
179 6senaresonraları
180 6sammaaynı
181 6kadar
182 6sade skullesöyledi
183 6böyle
184 6PaschaPaşa'ya
185 6otroligainanılmaz
186 6ossbizim
187 6nattengece
188 6någrabirkaç
189 6med .:
190 6månaday
191 6likakadar
192 6komgeldi
193 6KanskeBelki
194 6intede
195 6, , i,
196 6hanonun
197 6HanO
198 6han han
199 6han ..
200 6hadevardı
201 6hade HodjaHoca
202 6hade hadeda
203 6genasthemen
204 6gavverdim
205 6gångkere
206 6ett enbir bir
207 6en frånbir
208 6enbiri
209 6en bir
210 6detde
211 6denbu
212 6sırada
213 6avve
214 6att för attiçin
215 6, att, , ,
216 6åratalyıllardır
217 6,, , , , ,
218 6, , ,,
219 5vi ochve
220 5vibiz
221 5varkadar
222 5tommaboş
223 5tog HodjaHoca'yı
224 5timmarsaatlerce
225 5tänkadüşünmek
226 5SultanenSultan'ın
227 5storbüyük
228 5som ..
229 5småküçük
230 5skullebu
231 5sigsanki
232 5sedanSonra
233 5sedansonra
234 5sakerşeyleri
235 5sadesöyleyince
236 5" " "
237 5PaschasPaşa'nın
238 5o o
239 5o da
240 5palatsetsaraydan
241 5palatsetsaraya
242 5på ..
243 5ombu
244 5oftasık sık
245 5När HodjaHoca
246 5muslimMüslüman
247 5motdoğru
248 5men avama
249 5litetküçük
250 5längreartık
251 5kvällakşam
252 5kundede
253 5kanskeBelki
254 5jag jag jagkendimi
255 5jag jag jagbenim
256 5jagbeni
257 5jag ..
258 5IblandBazan
259 5i , ,, , ,
260 5honom honomona
261 5HodjaHoca'dan
262 5hayalnızca
263 5hadediye
264 5fruktansvärdakorkunç
265 5flestaçoğu
266 5FörstÖnce
267 5för attiçin
268 5fannsvardı
269 5DetBu
270 5denben
271 5därorada
272 5dagengün
273 5bliolmak
274 5att att, ,
275 5, att att,
276 5återvändedönünce
277 5annat änbaşka
278 5alltbütün
279 5., .
280 4veckahafta
281 4var varolduğumu
282 4var varde
283 4var ocksåde
284 4var kundede
285 4varförneden
286 4vadneye
287 4VadNe
288 4UnderO
289 4tvåiki iki
290 4tillgerçek
291 4tilladeekledi
292 4SultanensSultan'ın
293 4stjärnornayıldızları
294 4slutsonunda
295 4sistason
296 4sinaona
297 4sattoturuyor
298 4öyle
299 4"du "
300 4pengarpara
301 4på deo
302 4på deno
303 4ocksåçok
304 4och av ochve
305 4nyfiketmerakla
306 4nätternageceleri
307 4nästanneredeyse
308 4när såggörünce
309 4När ,, ,
310 4myrornaskarıncaların
311 4mig migbeni
312 4men manama
313 4månaderay
314 4lyssnadinlemeye
315 4lillaküçük
316 4lästokuduktan
317 4lästeokuyunca
318 4kalladedediği
319 4jag självkendimi
320 4JagO
321 4jag mig jagbeni
322 4jagkendimi
323 4JagBenim
324 4jagbenden
325 4JagBelki
326 4Istanbulİstanbul'dan
327 4inte utandeğil
328 4intebu
329 4innanönceki
330 4i i iiçinde
331 4i iiçinde
332 4i , i, ,
333 4i , i,
334 4, i , i,
335 4hovastrologenMüneccimbaşı
336 4honomonun
337 4Hodja hade hanHoca
338 4han honomonu
339 4han hanonun
340 4han hanhan
341 4HanBenim
342 4glömmaunutmak
343 4gickgittim
344 4gångseferinde
345 4förståanlamak
346 4ett ettbir
347 4en en enbir
348 4enbartyalnızca
349 4drömrüyayı
350 4DetSanki
351 4DetO
352 4det detbu
353 4detbunu
354 4därki
355 4därföryüzden
356 4dåligakötü
357 4braiyi
358 4bordetmasaya
359 4bordetmasanın
360 4blandarasında
361 4barnetçocuk
362 4avkarar
363 4att i, ,
364 4, att ,,
365 4, , att, ,
366 4åryılda
367 4änbaşka
368 4allaherkesi
369 3vi vive
370 3visstebiliyordu
371 3vi och ochve
372 3villeistediği
373 3vi ..
374 3vetenskapbilimden
375 3vetenskapbilim
376 3vetbilmiyorum
377 3vetaöğrenmek
378 3varolduğunu olduğunu
379 3varolduğuna
380 3varolduğu
381 3varoldu
382 3Varmiydi
383 3var intede
384 3vapnetsilahın
385 3väntadebeklediğini
386 3vaktkâhya
387 3utçıkıp
388 3upphetsatheyecanla
389 3underboyunca
390 3tystnadsessizlik
391 3tycktehoşuma
392 3TreÜç
393 3trädgårdenbahçeye
394 3trädgårdenİtalyan
395 3trädenağaçların
396 3togharekete
397 3tittadebakarken
398 3tittadebakıp
399 3tioon
400 3tillilk
401 3tillgitti
402 3tillbile
403 3tidensıralarda
404 3tänkadüşünürdüm
405 3syskonkardeşlerimden
406 3SultanenSultan'ı
407 3SultanenPadişah'tan
408 3storvisirenBaşvezir
409 3stjärnornayıldızlara
410 3stegadım
411 3som som som som somgibi
412 3som somgibi gibi
413 3sommeraklı
414 3som frågasormak
415 3slutetsonuna
416 3slumprastlantı
417 3skrivityazdıklarını
418 3sjukdomenhastalığın
419 3SitkiSıtkı
420 3sexaltı
421 3SenareSonraları
422 3sattoturur
423 3sattoturup
424 3sättşey
425 3samtidigttıpkı
426 3såggördüm
427 3sade sadesöyledi
428 3öyle böyle
429 3rummetodada
430 3rädslakorkuyla
431 3räddkorktum
432 3"här "
433 3precis somgibi
434 3pestenVebanın
435 3PaschaPaşa'yı
436 3PaschansPaşa'nın
437 3PaschanPaşa'nın
438 3påmindehatırlatan
439 3på detda
440 3ossbizlerden
441 3ossbize
442 3om som ..
443 3omsözü
444 3om ..
445 3ocksåde de
446 3och vive
447 3och och ochve ve
448 3och och ..
449 3och av och ochve
450 3NuŞimdi
451 3nattgece
452 3nästaErtesi
453 3, när,
454 3något någotşey
455 3morannemle
456 3mindeshatırladım
457 3mig ..
458 3mededip
459 3med ..
460 3månaderaylarca
461 3manadam
462 3lyckligamutlu
463 3livhayatı
464 3litetbiraz
465 3litenküçük
466 3latatembel
467 3länderülkelerde
468 3läkarehekim
469 3kortkısa
470 3Jag kanskeBelki
471 3jag jagkendimi
472 3jag jag jagben
473 3jag jagbeni
474 3jag jag ..
475 3JagBeni
476 3Jag av ..
477 3Istanbulİstanbul'un
478 3inte varde
479 3intedeğil
480 3intebile
481 3ingenyoktu
482 3ingenkimsenin
483 3i i ,,
484 3i , i, , ,
485 3, i i,
486 3igenyeniden
487 3iblandkimi
488 3i att att, ,
489 3i , att, ,
490 3i , att,
491 3Iİlk
492 3i ,, , , , ,
493 3i ,, , , ,
494 3, i, , ,
495 3, i ,, , ,
496 3huvudbaşımı
497 3Hodja ochHoca
498 3här" "
499 3här gångensefer
500 3härburada
501 3han hankendisinin
502 3hanhan han
503 3han han
504 3han han ..
505 3händerellerimi
506 3HanBu
507 3HüseyinHüseyin
508 3görayapmak
509 3gångensefer
510 3gångendefa
511 3från ochve
512 3framförkarşısına
513 3förvånadeşaşırtan
514 3för föriçin
515 3FörBir
516 3för ..
517 3ett någotbir
518 3ensbile
519 3en frånbir bir
520 3dusen
521 3du " "
522 3Detişte
523 3detaljerayrıntılara
524 3dessutomüstelik
525 3de påo
526 3deo o
527 3deonların
528 3den ombu
529 3den den denbu
530 3den denbu
531 3demonlardan
532 3demonların
533 3De ..
534 3dörrenkapıyı
535 3därförçünkü
536 3dödölümünden
537 3Bunun
538 3bondenköylü
539 3blodigakanlı
540 3blibir
541 3blevoldu
542 3bevisakanıtlamak
543 3berättelsehikâye
544 3barnsligçocuksu
545 3barnetçocuğun
546 3barnçocuk
547 3börjatbaşlamıştı
548 3böckerkitaplarını
549 3av och ochve
550 3av och och ochve
551 3av och avve
552 3avlägsenuzak
553 3avkitabı
554 3överdrivnaabartılmış
555 3avama
556 3att i ,, ,
557 3att , i,
558 3, att i, , ,
559 3, att i, ,
560 3, att i,
561 3att, , de
562 3att att i,
563 3att , att att, ,
564 3att att ,, , ,
565 3att ,, , , ,
566 3att , ,, ,
567 3att , ,,
568 3astronomiastronomi
569 3åryıllardır
570 3ännudaha
571 3annatbaşka
572 3ångradepişman
573 3änfazla
574 3andrabaşka
575 3andraötekilerin
576 3andraöteki
577 3änaz
578 3allther şeyi
579 3allaherkes
580 3aldrighiçbir
581 3ögonblickan
582 3, , ,, ,
583 2/Yayınları
584 2vi vi vibiz
585 2vi vi ochve
586 2vissteiyi biliyordum
587 2visstebilmiyordu
588 2visstebiliyormuş
589 2visadegösteriyordu
590 2Vi omedelbartHemen
591 2ville villeistediğini istediğini
592 2villeisteyen
593 2villeistediğini
594 2villeistediğim
595 2villeistedi
596 2vidkıyısındaki
597 2vidalıştığım
598 2vibizler
599 2ViBir
600 2vetaböyle
601 2Venusdönüyordu
602 2VenedigVenedik'te
603 2VenedigVenedik'e
604 2var varoldukları
605 2var varolduğunu olduğunu
606 2var varartık
607 2vårtbizim
608 2var som ..
609 2värrekötüsü
610 2varolduğunu de
611 2var nöjdmemnundum
612 2var likakadar
613 2världendünyayı
614 2VarkenNe
615 2VarjeHer
616 2var inte varde
617 2varförneden öyle
618 2VarförNeden
619 2varför inteniye
620 2varandrabirbirlerinden
621 2våra huvudenkafalarımızın
622 2vårabizim
623 2vapensilah
624 2väntatbeklediğimizden
625 2väntadebekliyorduk
626 2väntadebekliyordu
627 2väntadebeklediğimiz
628 2väntadebeklediği
629 2vadneyi
630 2vadneler
631 2vackragüzel
632 2vackergüzel
633 2uttråkadsıkıntısıyla
634 2utgångspunktyola çıkarak
635 2utedışarıda
636 2utanolan
637 2utçıktı
638 2upprepadetekrarlayıp
639 2uppmärksamtdikkatle
640 2upp­hetsatheyecanla
641 2ungdomgençliğim
642 2undslippakurtulacağını
643 2undrademerak
644 2underaltındaki
645 2underaltına
646 2tystSustum
647 2tyckteseviyordum
648 2turkiskaçevirirken
649 2trorsanırım
650 2troddeinanıyordu
651 2triumfenYıllardır
652 2trasigayırtık
653 2Tjugoyirmi
654 2tittabakmak
655 2till vetenskapbilim
656 2tilltozlu
657 2till tillbile
658 2tillgerektiğini
659 2tillgerçi
660 2tillbringadegeçirdik
661 2till bordegerektiğini
662 2tillbaka tillgeri
663 2till ..
664 2tidvakit
665 2tidara
666 2tänkaBütün
667 2tålmodigtsabırla
668 2tåldekatlanamadığı
669 2talade omsözediyordu
670 2tag framara
671 2Sultanen skulle skulleSultan
672 2Sulta­nenPadişah
673 2Sul­tanenPadişah
674 2StraxAz
675 2stortürlü
676 2stjärnoryıldız
677 2stjärnornayıldızlardan
678 2stjärnornayıldızların
679 2stjärnorna roteradeyıldızların
680 2startadeharekete
681 2starkgüçlü
682 2stannadedurdu
683 2stämmaiçindeydi
684 2ställdegeçti
685 2stadenşehri
686 2sorgsethüzünle
687 2som till ..
688 2som som som som som somgibi
689 2som som som frågatsormuş
690 2som som som ..
691 2som somgibiydi
692 2som somgibi çok
693 2som som ..
694 2som precis somgibi
695 2sommarenyaz
696 2, som,
697 2småiki
698 2slutüslûp
699 2skyddakorumak
700 2skulleTürkler
701 2skulle skullebu
702 2skulle på ..
703 2skulle och ..
704 2skulle närzaman
705 2skulle mig ..
706 2skullekaleme
707 2skrivityazdığımız
708 2skrivayazmayı
709 2skriva underhållandeyazmak
710 2skri­vayazmaya
711 2skrevyazarken
712 2skrämmandekorkutucu
713 2skrämdkorkuyla
714 2sjungersöylüyor
715 2sjukdomhastalık
716 2sjukdomenhastalık
717 2sjöngsöyleyen
718 2självkendisi
719 2självkendime
720 2sistaSlav
721 2sinnesfridgönül
722 2sin ::
723 2sigsırada
724 2sigolup
725 2SenareSonradan
726 2senare eftersonra sonra
727 2segerzafer
728 2sedansöyledi
729 2Sedankendini
730 2sattoturmuş
731 2så tillkadar
732 2sammaaynı aynı
733 2sammaama
734 2ki
735 2säkeremin
736 2säker ansågemindim
737 2så härböyle
738 2såg såggörüyordum
739 2sagormasalları
740 2såggördüğüm
741 2såggörüyordum
742 2såggörüyor
743 2sägasöyleyecek
744 2säga någotşey
745 2sägahiçbir şey
746 2sägahiçbir
747 2sade skulle skullesöyledi
748 2sadeSabah
749 2Demek
750 2sade demdedi
751 2sade attsöyledi
752 2Böylece
753 2rumodaya
754 2rumodasına
755 2ritatçizdiğim
756 2riktiggerçek
757 2renskrevtemize
758 2rädslakorkusunu
759 2räddkorkuyordum
760 2räddkorkuya
761 2räddkorktuğunu
762 2"" " " "
763 2"" " " dediği
764 2" " dedi
765 2promenerade plötsligtbirden
766 2promeneradeağaçlarının gölgelediği
767 2presenterasunmaya
768 2prövadenemek
769 2pratakonuşacak
770 2prataartık
771 2platsyerime
772 2plötsligtbirdenbire
773 2plötsligtbirden
774 2pestenVebadan
775 2PestenVeba
776 2pestenveba
777 2pestböldveba hıyarcığı
778 2personerkişi
779 2ya da
780 2på påo o
781 2på på ..
782 2på närda
783 2På morgnarnaSabahları
784 2påmindehatırlatıyor
785 2På kvällenAkşam
786 2Kale'nin
787 2på detbu da
788 2på de deo
789 2Böylece
790 2På börjadeBöylece
791 2oss vibizi
792 2ordsözü
793 2omsözettim
794 2omsözünü
795 2omsöz
796 2om omsözedebiliyordu
797 2omkringçevresine
798 2om denbu
799 2också kundede
800 2och vi ochve
801 2OchVe
802 2och sinave
803 2och på ..
804 2och och och ochve
805 2och och och avve
806 2och av av ochve
807 2nyfikenmerak
808 2nyfikenhetmerakını
809 2nu medşimdi
810 2NuArtık
811 2nuşimdi
812 2NejHayır
813 2NaturligtvisTabii
814 2NästaSonraki
815 2nästaertesi
816 2när skullezaman
817 2närhetyakınlıklarını
818 2när hadeda
819 2När gångBir
820 2NärBunu
821 2NärBaşka
822 2NärAz
823 2NärAkşam
824 2någotyoktu
825 2någotbirşeyler
826 2mycket ocksåçok
827 2mycketçok çok
828 2myc­ketçok
829 2musikmüziği
830 2mot motdoğru
831 2mot honomona
832 2mor farbabam
833 2morannesine
834 2modcesaret
835 2?miydi ?
836 2mittsandığım
837 2min migbeni
838 2minhan
839 2minageliyordu
840 2minabenim
841 2mig hanbana
842 2metoderyöntemler
843 2mesten
844 2men varaama
845 2men närama
846 2meniçimden
847 2mellanarasında
848 2med sadededi
849 2med med .:
850 2medkimse
851 2medicinmühendislik
852 2med .da .
853 2medan jagben
854 2Medanhemen
855 2medşeydi
856 2med . .:
857 2mörkerkaranlığına
858 2människaninsanın
859 2man maninsanın
860 2mångahep
861 2mångaBu
862 2månenAy'ın
863 2mandirlik
864 2mänadamlarımız
865 2lyssnadedinliyordum
866 2lyssnadedinlemedi
867 2lyktanlambanın ışığı
868 2lyckligamutluluk
869 2loggülümserken
870 2litenbirlikte
871 2litadegüvendiğini
872 2likheten mellanaramızdaki
873 2levdeyaşıyorlardı
874 2lättkolayca
875 2läraöğrenmek
876 2långUzun
877 2landülkede
878 2lämnatbıraktığım
879 2lämna stadenşehri
880 2löjligagülünç
881 2kvartermahalle mahalle
882 2kvällgeceleri
883 2kvällenakşamüstü
884 2kvällenAkşam
885 2kvällenakşam
886 2kunnayoktu
887 2kunde i iiçinde
888 2kundeiçinde
889 2kundediye
890 2kringçevresinde
891 2kommaaklıma gelmiyordu
892 2komgelen
893 2KösemKösem
894 2kärasevgili
895 2KöprülüKöprülü'nün birlik
896 2KöprülüKöprülü
897 2kanskebelki belki
898 2kännatanıdığı
899 2kändehissettim
900 2kalladedediği şeye
901 2kalladeçağırdılar
902 2kalladeçağırdı
903 2justan
904 2JagYüzümü
905 2JagSanırım
906 2jagne
907 2jag migbeni
908 2jag jag jagbenden
909 2jag jageğlenceli
910 2jag jagbenimle
911 2jag deno ben
912 2jag den jagbenim ben
913 2JagBunun
914 2Jag attO ,
915 2, jag, , ,
916 2Istanbulsİstanbul
917 2Istanbulİstanbul'u
918 2Istanbulİstanbul'da
919 2Istanbulİstanbul
920 2ironisktalaycılıkla
921 2inte menama
922 2inte inte hellerde
923 2intehiçbir
924 2inte föriçin için
925 2inte ensbile
926 2insektsbettböcek ısırığı
927 2insektsbettböcek
928 2insefarkına
929 2ingirip
930 2ingirerken
931 2i i ,, ,
932 2, i i, , , ,
933 2, i i, ,
934 2igengene
935 2igångharekete
936 2i att att,
937 2i att ,,
938 2i ., .
939 2i ,, , , , , ,
940 2i , ,, , , ,
941 2i , ,,
942 2i , , , ,, , , , , ,
943 2, i , ,, ,
944 2, , i, ,
945 2husevin
946 2husetevi
947 2hur hurnasıl
948 2hovastrologMüneccimbaşı
949 2hoppumutlarını
950 2hoppumut
951 2hoppfullumutluydu
952 2hoppfulltumutla
953 2honomOnu
954 2Honom HonomO'nu
955 2honom HodjaHoca
956 2honom hansonu
957 2HodjasHoca
958 2HodjaHoca daha
959 2HodjaHoca'da
960 2Hodja han hanHoca
961 2Hodja hadeHoca
962 2Hodja demHoca'nın
963 2Hodja demHoca
964 2Hod­jaHoca
965 2hittillsşimdiye
966 2hemmaevde
967 2hemlighetsır
968 2hellerpek
969 2helabütün bütün
970 2helaBütün
971 2härrağmen
972 2här " "
973 2härjadenerelerde gezindiğini
974 2hansonun
975 2hans honomonu
976 2hanshakkında
977 2han sammaaynı
978 2HanOnlar
979 2han och han ..
980 2han mig migbana
981 2han mig han han hanbana
982 2Han migbana
983 2han inte ..
984 2han han migbana
985 2han han han hanonun
986 2hanhan han han
987 2hanhan han
988 2han handaha
989 2han hanbana
990 2handaha
991 2han
992 2han , ,,
993 2hade påda
994 2hade detda
995 2GylleneHaliç
996 2Guds viljaAllah'ın
997 2grodornabıyıklı
998 2glömtunutmuş
999 2glömmaunutamadığım
1000 2gjortdoğru
1001 2gjordeyaptığı
1002 2gjordeyapıyordu
1003 2gjordebunu
1004 2gickgittiğini
1005 2GebzeGebze'ye
1006 2gångkeresinde
1007 2fruktankorku
1008 2frånuzun
1009 2från enbir
1010 2frånbıraktığı
1011 2framtidgeleceği
1012 2frågansoruyu
1013 2fortsattedevam
1014 2fortfaran­dehâlâ
1015 2fortçabuk
1016 2flykaçmaya
1017 2femtononbeş
1018 2fembeş
1019 2fåttona
1020 2fastkedjadezincirlerle
1021 2förståanlıyordum
1022 2förstaİlk
1023 2försökteanlamaya
1024 2försökteçalıştım
1025 2försökteçalışırdım
1026 2försökadeneyeceğini
1027 2förr tideneskiden
1028 2föriçin için
1029 2färggladarenkli
1030 2för för förstailk
1031 2fördrivageçirmek
1032 2fördeöteki
1033 2förbigeçerken
1034 2farbabası
1035 2farbabam
1036 2föranlattığı
1037 2fannsyoktu
1038 2fannbulduğu
1039 2fälttågsefere
1040 2ett ettbir bir
1041 2ett en enbir bir
1042 2ett enbir bir bir
1043 2ett bir
1044 2ett barabir
1045 2entusiastisktcoşkuyla
1046 2en någotbir
1047 2en ettbir bir
1048 2en en enbir bir bir
1049 2en enbiri
1050 2en enbir bir bir bir
1051 2endastancak
1052 2en blibir
1053 2en blevbir bir
1054 2enbirbirlerinin
1055 2enbir birer
1056 2enbir bir bir
1057 2en bir bir
1058 2en ..
1059 2ellerya da
1060 2egentligenaslında
1061 2efter sinsonra
1062 2EfterBir
1063 2EfendisEfendi'nin
1064 2EfendiEfendi
1065 2EdirneEdirne'ye
1066 2EdirneEdirne'de
1067 2dvärgcüceyi
1068 2dumusun
1069 2dumbommarnaaptallar
1070 2drömmarrüyalarını
1071 2djurhayvanlarını
1072 2DeYalnızca
1073 2det utandeğil
1074 2dettabunun
1075 2det påda
1076 2det ocksåda
1077 2det närda
1078 2detdiye
1079 2det detde
1080 2det denbu
1081 2detdeğil
1082 2detda da
1083 2detbunlar
1084 2detbundan
1085 2detbu bu
1086 2detaljernaayrıntıları
1087 2detaljerayrıntıları
1088 2dessutom precisüstelik
1089 2DessutomÜstelik
1090 2dessadeğil
1091 2de påo o
1092 2deonları
1093 2deonlar
1094 2den skullebu bu
1095 2den såbu
1096 2deno o
1097 2denneyeniden
1098 2den härBeni bu
1099 2den detbu
1100 2den denyeni
1101 2den deno
1102 2DenBu
1103 2denbeni
1104 2den ..
1105 2de de påo
1106 2de den påo
1107 2de
1108 2då skullezaman
1109 2dörrkapısı
1110 2, där, ,
1111 2olacağını
1112 2dagarnagünlerin
1113 2dödssiffrornaölüm
1114 2dödenölümden
1115 2dödöldüğünü
1116 2Bütün
1117 2., da .
1118 2cellhücreme
1119 2cellhücremden
1120 2.bu .
1121 2bordegerektiğini
1122 2bokenkitaba
1123 2bokençok
1124 2blivitbirinin
1125 2blev hemeve
1126 2blevbile
1127 2.bir bir .
1128 2.bir .
1129 2berättelserkitabımı
1130 2berättelsenhikâyenin
1131 2berättadeanlattı
1132 2berättaanlatmaya
1133 2beordratbuyurmuş
1134 2beisteyecekti
1135 2behärskadetuttum
1136 2börskese
1137 2barnçocuğun
1138 2börjatbaşlamış
1139 2börjanbaşlarda
1140 2börjanbaşında
1141 2börjadesırada
1142 2böndernaköylülerin
1143 2bakomarkasında
1144 2böckernakitaplardan
1145 2avve ve
1146 2avundsjukakıskançlık
1147 2av och och och ochve
1148 2av och av ochve
1149 2av men avama
1150 2avlägsnauzak
1151 2övertygagüzel
1152 2överbitirmek
1153 2överönce
1154 2överüzerine
1155 2över ::
1156 2ävengene gene gene
1157 2av av ochve
1158 2av av och avve ve
1159 2av av menama
1160 2av ..
1161 2attyerine
1162 2, att, söyledim
1163 2attkendi
1164 2attiçin
1165 2att i, , ,
1166 2att, de
1167 2, att, de
1168 2att att, için
1169 2att , att att, , ,
1170 2att attaptal
1171 2att att ,, ,
1172 2att att ,,
1173 2, att , att, ,
1174 2att ..
1175 2att ,,
1176 2att ,, , , , ,
1177 2, att, , , ,
1178 2, att ,, ,
1179 2, , att, , ,
1180 2, , att,
1181 2, , , att, ,
1182 2åtminstoneolmazsa
1183 2återvändedönerken
1184 2återvändedöndüm
1185 2återvändadönmek
1186 2återvändadönüşünü
1187 2återigenyeniden
1188 2åter­vändedöndüğünde
1189 2astronomiastronomiden
1190 2åsnaeşeğin
1191 2öronkulaklarımın
1192 2årenyıllarda
1193 2öp­pen munağzı açık
1194 2önskadeisterdim
1195 2ansikteyüzü
1196 2annat änbaşka şey
1197 2annanbaşka
1198 2andraikinci
1199 2ändlösabitip tükenmeyen
1200 2älskadesevdiği
1201 2älskadekorkulu
1202 2alltHer şeyi
1203 2allther şey bütün
1204 2allther
1205 2alltşeyi
1206 2allsaklı
1207 2allaherkesin
1208 2aldrig intehiç
1209 2ögonvrångözümün ucuyla
1210 2.: .
1211 2......
1212 2: !!
1213 2,, , , , , ,
1214 2, ,, , , , ,
1215 2, , ,, , ,
1216 2, , , ,, ,
1217 2, , , ,,
1218 1ytterstaBirbirimizi çekici
1219 1ytterområdenasemtlerinden
1220 1ytterligare görakazandığı yapacak işim eğlencem
1221 1ytanbütün çıkan tanık
1222 1yrkets förvisas kompromissatopçuluğu ayağa düşüren delilerin
1223 1*Yorganları
1224 1ynglingen livet läste kom igengelen küçük
1225 1ynglingendüşmanı
1226 1Yayinciliktablosundan 1.-7
1227 1YamanlarRoma Paralı Adam
1228 1www.panbok.com Pan ingår P.ABASKI İstanbul Kasım 1994 ( 55.001-58.000 ) 14
1229 1vuxit allt eftersom knap­par minnet ihåg drömmarhepsinin elbiselerinde anılarımdan rüyalarımdan çıkardığımı kestiremediğim
1230 1vrida smärtoracılar kıvranacağımı
1231 1vredegörmeye geldiği
1232 1viyeniden
1233 1vi vi vi vibiz
1234 1vi vi vi oss oss vibize
1235 1vi vi vi och och vi ochve ve
1236 1vi vi vi med .. .
1237 1vi vi var och av ..
1238 1vi vi var i och de ., ama .
1239 1Vi visste kläelbiselerini giyeceklerini bilemiyorlar minarelerin
1240 1vi vi som som av och till .de .
1241 1vi vi saluterade viselamlarken
1242 1vi vi oss våra oss vi vi detsammabiz
1243 1vi vi oss bli vi ossbiz bir
1244 1vi vi ossbiz
1245 1vi vi och och .için .
1246 1Vi vildsvinenavlanıyorduk bizlerin yayılmıştı
1247 1vi vi blivit vi vibizim
1248 1vi vibizim
1249 1vive karanlık
1250 1vi var var ochpå . .
1251 1vi världendünyayı yeniden sonuna
1252 1Vi var förvirrade kunde avgöra delŞaşkınlık içindeydik kadarını borçlu olduğumuza karar
1253 1Vi var bröderBiz kardeşmişiz
1254 1vi väntat ibeklediğimiz
1255 1vi väntatbeklediğimiz
1256 1Vi väg när flottan väg lång tystnad kände gäst tänkte Evliyas tankarSonra yaptıkları sonsuz noktaya olmayan odağa bakıyordu beklediğim gördü
1257 1Vi utbrötGebze Cennethisar
1258 1Vi uppvisning efter Viyeri iyi geçen tek tek
1259 1Vi två var ettİkimiz birmişiz
1260 1vittnade dragçekingenliğimi anısını başladım
1261 1Vi till vår uppvisningGösteriye daha ettik
1262 1vi till skulle till en en skulle och om och . kom en .. .
1263 1Vi tillsammans tillsammans tillsammansBirlikte birlikte birlikte
1264 1vi till med .bu .
1265 1vi till de till som skulle av .güneşin .
1266 1Vi tillbringadeçevresinde geçirdik
1267 1vi till av jag .bir .
1268 1vitatam
1269 1vitaO'ndan
1270 1Vi tänkte noga fram skul­le basarerna där där därDüşündük taşındık Padişah'a yerlerinde birbirlerini
1271 1Vi tänkte gestaltade drömmars sporra aktionDüşlerin canlandırılan telâşlandırır diyorduk
1272 1vita HodjaO'ndan O'ndan
1273 1vitögathaşır olduğum
1274 1vitaeserleri vardı
1275 1Vi SultanensSultan'ın
1276 1Vi Sultanen skul­leSultan
1277 1vi Sultanen galenBazan Haliç bazan bazan bazan karşılıklı gülüşerek Padişahımız risale
1278 1Vi Sulta­nenSultan'ın
1279 1vi stranden återigen under viönce yeniden yerine döndü
1280 1visst verketevet
1281 1visste visste villebildiğim istediğim
1282 1visste visstebilmiyordum
1283 1visste visstebiliyordum biliyordum
1284 1visste villeistediğini
1285 1visste vägenaklımda gidilecek yer
1286 1visste vad göra boken mer än läsaromanı Cevdet Bey 1979'da Milliyet Roman Yarışması'nı
1287 1visste till­ladebilmediğimi sorunun
1288 1visste sina påhitta­de sådana stod förgünahlarını sahte günahlarını anlatmadan
1289 1visste resultatsonuca iyi biliyordu
1290 1visste resultatbiliyordu
1291 1vissteolduğunu biliyordum
1292 1visstene
1293 1visste mycket väl kundeturnusol kâğıdı kullanılması eski düşüncedir
1294 1visste med .:
1295 1visste kunna vetenskapbiliyordum
1296 1vissteiyi biliyordu
1297 1vissteistediğini
1298 1visste insefarkına varılacak şeyin ise
1299 1visste heller närainsandım
1300 1visste förväntade roa ge elleroyalanacak eğlence beklediğini bilirdim
1301 1visste få känslan över fördeverdim öyle bitirmek üzere vermiş önce yer duyduğu duyduğu
1302 1visste dessutomüstelik
1303 1visste bli gäst besökteisterdi
1304 1visstebiliyormuş biliyormuş
1305 1visstebiliyorduk
1306 1vissteberi biliyormuş
1307 1visste böcker vissteberi önce yaptığım
1308 1vissteüstüne üstüne
1309 1Visst ärÖyle mi
1310 1Visserligen vackra stora tänkteArada güzel aklında vardı
1311 1Visserligen idéer derasGerçi
1312 1VisserligenGerçi
1313 1visserligen ängsligtendişeyle ediyordu
1314 1Visser­ligenGerçi gerçekleştirebilirsek akarak
1315 1vissa tidpunkter livetyaşarken tehlikeden
1316 1viss­te visstebiliyormuş biliyorsam
1317 1viss­te menade sadepay almasından korkuyorlarmış
1318 1viss­te kallas palatsetgene çağırılacağını bildiğimiz karar
1319 1viss­tebiliyormuş
1320 1viss­te att skullebiliyordum
1321 1vissa ocksåolsa
1322 1Vi som somson
1323 1vi som och mig som ., .
1324 1vi som och ., , .
1325 1vi som med mig mig och . om de ?. gerektiğini .
1326 1vi som för som vi och .bir bir .
1327 1vi som ., , .
1328 1vi skulle till och vi ..
1329 1vi skulle sin sig med och .: .
1330 1vi skulle på de som sig inte .bir .
1331 1Vi skul­le komplettera varandraBirbirimizi tamamlayacakmışız
1332 1vi skrevyazdığımız
1333 1viskade mystiskt pro­jekt krävde hel del vetenskapligt kunnande kosta ofantligabilim gerektiren esrarlı gerektiren düşüncesiyle fısıldaştıklarını
1334 1viskadefısıldadım
1335 1Vi sista sista somson son
1336 1visioner flödade ur penna gång plats hävde ur lögnbugün her oturuşumda kalemimin çıkaramıyorum
1337 1visionen varma rum livlig släktmiddag runt matbordetkendisini kışkırtmak çocukluk sözettiğimi hatırladım
1338 1visio­nerheyecanlarından
1339 1visgüvenini
1340 1viset vissavarsa
1341 1viset vad påverkatsevi istediğim düzenledim Müneccimbaşı parası
1342 1viset underiçine
1343 1viset tretton tretton sö­derpek kalmayan çirkin parasal dedikoduyu
1344 1viset tillbile
1345 1viset många åryıllar
1346 1vi senare göra våra dra slutsatser demsonra sonuçlar
1347 1Vi seglade Istanbul pompa ståtAma ayrıcalığım pahalıya patladı
1348 1visbildiğim
1349 1visatromanın
1350 1visa tillbile bile
1351 1visatgöstermiş
1352 1visa störrebüyük göstermek
1353 1vis­serligen nederlagetverici
1354 1Vi särskilt optimistiska börjanBaşta iyimser değildik pek
1355 1Vi samtaladeKonuştuk
1356 1visajag på de de det . : silkinip .
1357 1visagöstermek
1358 1visagösterisine Refik ordunun Lehistan Babaannemin okuduğum Ekrem malzemeyle kitap
1359 1visa drog ointresseradHissediyordum merakımı bastırdım ucuza
1360 1visade vårt rum för rumyerime geçseydi ne yapardı acaba
1361 1visadevardır
1362 1visade stör­reduyduğunu
1363 1visade rödasırada
1364 1visadegösteri
1365 1visadegösterdiği
1366 1visade först hallsofaya aldılar
1367 1visade dem självkänsla ödmjukhetalçakgönüllülüğü gurur eksikliği göstermeye
1368 1visadeİstanbul'da
1369 1visadeşekilde
1370 1virvlafıldır fıldır
1371 1Vi roaSabahları işsiz güçsüzdük
1372 1Vi räknade pengar­na sjutton mynt summasaydık onyedi taneydi tuhaf rakkam
1373 1Vi promenerade hem honomYürüyerek evine gittik
1374 1Vi plitade ned precis spår vinternätternaTıpkı kış gecelerini fal önümüzdeki çiziktiriyorduk
1375 1Vi påverkade trod­debaşaracağımıza inanmıyordum
1376 1vi på till och och jag vi .bir . gün :
1377 1Vi passerade annan förbi därdaha arasından
1378 1vi på på ..
1379 1vi på den vi och ..
1380 1vi på av ..
1381 1vi oss och av dess och .da bu .
1382 1vi ossbizleri
1383 1vi ossbizi
1384 1vi om. .
1385 1vi och vi vive yeni
1386 1vi och vive
1387 1vi och . Vi som till med den .geçirdik .
1388 1vi och vi frånve
1389 1vi och vi ..
1390 1vi och vi ., . ,
1391 1vi ochtek ve
1392 1vi och som .da .
1393 1vi och och vi vive
1394 1vi och och vive ve , da
1395 1vi och och ochve ve
1396 1vi och och ochve
1397 1vi och och och avve ve
1398 1vi och och han de som han som de ..
1399 1vi och och avve hazırladığımız ve
1400 1vi och och ..
1401 1vi och när inte .olmadığı da iyi iyi .
1402 1vi och med vi ..
1403 1vi ochbelki ve
1404 1vi och av och avve
1405 1vi och ..
1406 1vi nytt husyeni
1407 1vinthun­darna katter­naparçalara ayırdıkları acıklı seyrederlerken kedileri
1408 1vinteryere harcadığımız kış
1409 1Vintertid färdas resenäreneğlendirmesine küstahlığına öldürtmeyi
1410 1vintern tillbringade hellergeçirdiğimiz kışın gecelerinde
1411 1vintern tidi­garebirçokları kışı
1412 1VinternKış geçti
1413 1VinternKış
1414 1vinternkış
1415 1vinrakı içerek
1416 1vinnakazanmaya
1417 1vindrüzgâr
1418 1Vi när stod under mot under mor sedan efter ha någonseferleri sanki Sonra vererek sonra her isteyen
1419 1vinägerdunkamahatırlatmaya kalkışırdı şeylere inanmadığını
1420 1vi mittemot varandra bor­detMasanın iki ucuna karşılıklı
1421 1vi med .geçirdik .
1422 1vi med de mig till och ..
1423 1Vi måste skriva sadeBirşeyler yazmalıymışız
1424 1vilt brusar idiotiskt doften mittdoktor kitap
1425 1vilse gått Abdullahpırıl pırıl yolunu kaybetmiş Abdullah
1426 1vilse­ledande vapen derassilahlarıyla düzenlerine
1427 1vill oss sadeBizden istiyorsun
1428 1villistediğini
1429 1villezavallı istiyordu
1430 1ville villeistiyordum
1431 1ville villeistemiyor istiyordum
1432 1ville villeistedim istedim
1433 1ville villeistedim
1434 1ville villeistediğini istedim
1435 1ville villeistediği
1436 1ville villeişe istiyordu
1437 1ville vilkenisteyerek
1438 1ville vetenskap tillbile
1439 1ville var varde
1440 1ville vänisterdim dost isterdim
1441 1ville typisksizin O'ndan hiç etkilenmemeniz
1442 1ville till inte ensbile
1443 1ville tända istället slocknat hejdadeSönen yenisini yakacaktım yaktırmadı
1444 1ville skönhetiflah olmazmışız önce
1445 1ville sant hittaistemiyordum sanki
1446 1ville sanningen detaljernaGece günün olaylarını gittiğinde hikâyeleri
1447 1ville oftareistediğini
1448 1ville och , att, bir de söyledi
1449 1ville motistedim
1450 1ville mis­ta ekvationernakorkaklığı yüzünden değiştiğini
1451 1ville min träden mengiden
1452 1ville liksomistedim
1453 1ville juistiyordu
1454 1ville jämlike vän motarkadaş istediğimi
1455 1villeistiyormuş
1456 1villeistiyordum istiyordum
1457 1villeistiyordu
1458 1villeisteyerek
1459 1villeistemiyor
1460 1villeistemişti
1461 1villeistemiş
1462 1villeistedim
1463 1ville intresse omslag billiga slutsatserbekliyordu ciltlere yola sonuçları
1464 1ville inte mediçin kimse için pek ama anladım
1465 1ville inte ens ombu bile
1466 1ville inse ville uttryckistedim uyuşuk
1467 1ville ilskna sittdişleri işlemeyen
1468 1villeileri
1469 1ville heller segerele
1470 1, ville, gemiler
1471 1ville fruktans­värda historierilk mavi sokaklardan çağrılı yürüyen
1472 1ville fickfişek
1473 1villeevin istiyordum
1474 1villebilim istediğini bilim istiyordu
1475 1ville astrologen ville längreişlere istemediğini işle istediğini
1476 1ville ännu omge mig låtsades dessa ville vi ännubilgi istedikleri esrarlı bizleri daha
1477 1vill beskrivitistediği
1478 1vilket vilkahangi hangi hangi
1479 1vilket harhangi Venedik'te ilk hangi
1480 1vilken tillbile
1481 1vilken slav helstköle
1482 1vilken sägergelen
1483 1vilken justişleri
1484 1vilkenistediğimiz
1485 1vilkenikinci
1486 1vilkendenilen
1487 1vilkenbitkin çirkin
1488 1vilken ::
1489 1vilkasınıflandırdığım
1490 1vilka kvällenakşam
1491 1vilkakim
1492 1vilkakarşı
1493 1vilkadüşlediğim
1494 1vilka andra sidanarka öte
1495 1vilja underligtistemeyeceği sırdı
1496 1vilja räckaisteğinden sözetmedi
1497 1viljan modet saknadeNiyetim cesaretim yoktu
1498 1viljankorkusuna ilişkin
1499 1viljaisteyen
1500 1vilja alltbütün kalan her şeyi
1501 1Vi letade hitta männen appara­tenAracı harekete geçirecek bulmak uğraştık
1502 1Vi långUzun
1503 1vil­le tyck­tedememi isteyen
1504 1vil­leistiyordu istiyordu
1505 1vil­leistedim
1506 1vil­le eller minnas förflutnas lärtbilir
1507 1vil­ket befaratsürdüğü istedim
1508 1vil­ken påsönen düşüncelerimi gövdemden
1509 1vil­jan se ovana Efter­som1652 1680 IV Mehmet'e sunulan risalelerin kitapların oradan
1510 1viktigtkötülüğünden önemli inandığım
1511 1viktigasteen önemlisi
1512 1viktiga gossenÖnemli çocuğun safsatayı ayırması birşeylerin varmasıymış
1513 1vi kringkarşı
1514 1vi kännasonuna kadar tanımak
1515 1vi jag skulle jag skulle mig ..
1516 1vi i och till ..
1517 1vi i och ., , , , .
1518 1vi in vi och ochve
1519 1Vi inte av jag jag .birlikte bir . olmalıydı .
1520 1vi in och ochve ve
1521 1vi igenmı yeniden mı gerektiğini
1522 1ViHaritalarımızı
1523 1Vi harHer
1524 1Vi härBu
1525 1Vi hadeHer vardı
1526 1Vi hade hade heltdiye hep daha
1527 1vi hade .bir .
1528 1Vi hade ännu kvar hade hadedaha hazır
1529 1Vigiderken
1530 1Vi gick mer ut jaktfärder passerat över flod in polackernas landistediklerini sordu biliyor muymuşum bunu Biliyordum
1531 1Vi gickgiderken
1532 1Vi genom demelime güzel
1533 1vi genom) )
1534 1vi Gebze åt moskéernagidip Gebze'de
1535 1Vi ge­nom fattiglapparna fungerade traskade staden målkemik köpeklerini topraksız şehirlerde gezinen işsizleri
1536 1Vi gånger händeOndan öncekiler
1537 1Vi fyllt tecken rörelserharitayı işaretler
1538 1vi frånve
1539 1Vi fram bra varaiyi başı rüya olmalıydı
1540 1Vi fick slutligenSon zamanlarda gelmiyor gelmeyeceklerini
1541 1Vi fastnat våra våraelimizde
1542 1vi för vi och som var på .soluk .
1543 1vi för och .çok .
1544 1vi för med det .çalışmaya açık .
1545 1Vi följandeOndan sonraki
1546 1vi en. gibi .
1547 1Vid Wien fanns möjligt ikläddÖfkeli çamaşır çamaşır vebaya
1548 1vid Wien även vid myrornaO'nunla ettiğini
1549 1vid vid fjäderlätta steg åt­följd inlett skilja fantiserasaraya ettirebilmek kolayca iktidarla başı dolaplar çevirmeye
1550 1vid vid bordetMasanın başında
1551 1vid vårt hem fanns sköna morvardı annem
1552 1vid vår nedverdi
1553 1vi dumskal­laryenebileceği aptallar
1554 1Vid tvåİki
1555 1Vid trodde hopp­fullt inomdöneceğime umutla inanıyordum
1556 1Vid tredjeÜçüncü
1557 1Vid tillfälle fräck­hetveriyormuş
1558 1vid tidpunktenkalmaya
1559 1vid tidara
1560 1vid teologiska högskolan videdilmişti
1561 1vid sidan bordetmasanın ucuna
1562 1vidröradokunmadan
1563 1vid pesten jag jag jagevden vebaya
1564 1vid på­mindebiçimleri karalar
1565 1vid minaşimdi
1566 1Vid midnatt planeternaGeceyarısına gezegenleri
1567 1vid midnatt kalladegeceyarısı çağırdıklarında
1568 1vid middagstid återvände marscherande trupper­na veta DoppioSessiz kayboluşunu seyrettim
1569 1Vid middagstidÖğleye yemek
1570 1vidmavi
1571 1vid liksom drömrüyadaki
1572 1vid låg kvinnorevinin kadınlardan
1573 1VidKimi
1574 1vid katapulterna otaligazamanlarda tekrarlamaya çalışır kimbilir
1575 1vidkarşı
1576 1Vidikkatle
1577 1vid ihåg kopior vid an­blickeninsanların hatırlanmış annelerinin karıştırdığı kardeşlerden
1578 1Vid husevi
1579 1vid harmoniçekici yaratıklara benzetti
1580 1vid hadevardı
1581 1Vid genom­föra experiment tålamodbıktıran şiirsel gevezeliğe başlayıp paşalar
1582 1vid gå därgidip
1583 1vid( ( ( Günlüğü ( ( karşı alınabilecek önlemlere ( Beyaz Kale'ye (
1584 1vidgün
1585 1vid framför vara förakarar
1586 1vid framförkarşısında
1587 1Vid första tillfälle gavsfırsatta
1588 1vid födelsedoğumunda ateşbazlarla
1589 1vi de vi att hade .çıkıp . .
1590 1videttiği
1591 1vi de .sonraki .
1592 1vi den tankenyeniden
1593 1vi den oss häryeni bu
1594 1vid daggünün
1595 1vid dagen daggün gün
1596 1vid bordmasaya
1597 1vid bordet slagit sagtMasa başında
1598 1vid bordetmasanın ucunda
1599 1Vid bleknade ordnadeGün düzenlediğimiz doldurduğum
1600 1vid bland blandbaşında
1601 1vid bassäng näckros­blad skogsdunge täckt fallna lövyapraklarla kaplı koruda nilüferli havuzun
1602 1vid avundsjukakıskanıyorlardı
1603 1vidareyarı
1604 1vidare när han han hade hade han hade handaha da varmış
1605 1vidare kring kringçevresinde
1606 1Vi då receptTıpkı hazırladığımız hazırladığımız
1607 1vid anseendesevinçle iyimserdim
1608 1vidönünde
1609 1vidalışkanlık
1610 1ViDöktürdüğümüz
1611 1vidakertenkeleleri
1612 1vidçevirdi
1613 1Vi döds­siffrorna observationerölü sayısını bildiriyorlardı
1614 1vid( (
1615 1vid(
1616 1ViBu
1617 1Vi brådskaSultan'ı koyuyormuşum inceymiş şişmanlamışım bildiği her bilemeyeceğimi söylediğim ortalıkta son çadırında konuşulanları dikkatle
1618 1Vi blev förvånade inledde mot Polenorduyla Lehistan'a çıkınca şaşırdık
1619 1vibizlerin
1620 1vibizlerden
1621 1vibizi
1622 1VIBir peşinden gittim bıkmıştım
1623 1vi .bir .
1624 1Vi beslutade ossverdik
1625 1Vi beslutade att hissa kapitulationsflagganFaruk Darvınoğlu 1
1626 1Vi bergBir bir beni bir bir
1627 1vibelirtti
1628 1vi bättre användes sedan mångayeni kullanılan eskilerinden üstün
1629 1Vi bakre trädgården vårtEdirne'deki bahar
1630 1Vi båda tvåİkimiz
1631 1Vi båda hadedaha
1632 1vi av vive
1633 1vi av vi av och och och av vive
1634 1vi av var som vi .bu .
1635 1vi av .de .
1636 1vi att dessa , att vi , .bu .
1637 1vi att av .: .
1638 1vi­setbaşlamadan
1639 1Vi apparaternaAraçları başkalarının
1640 1ViÇok
1641 1ViÇocuk
1642 1.: : ve ve ve , . .
1643 1vevarnageçirdiler bağırışıyorlardı
1644 1vet trodde förödmjukad efter textdüşününce tiksintimi saklayamadım kefeye koyduğunu
1645 1vetteröldürüvermiş
1646 1vetskap ifrågasattçoğunun aşan doğal
1647 1vetskap fantasiskapelsenyaratığı
1648 1vetskapen gårişitenlerin ödünü patlatırmış
1649 1vet sidan intebilen önce
1650 1vetsevgiyle
1651 1vet man måste återuppleva minnen" düzenin yıkılacağı tahminini yürütmek "
1652 1vet Gyllenesevgiyle
1653 1vetenskap sofisterierbilim
1654 1vetenskapliga tillräckligtbilimsel
1655 1vetenskapligçevirisiyle 1991
1656 1vetenskapligabilimsel
1657 1vetenskapliga ambitioner stödja honomişte desteklermiş
1658 1vetenskap känt inspirerad flaskorna kärlen vågarna gav botduymuş veren kaplar
1659 1vetenskapen experimentenbilim e deneylerden
1660 1vetenskapbilimden şeyle
1661 1vetenska­pensbulaştı bilimden bulaştığını
1662 1veten­skapens floderna haven molnenIII Murat'ın doksan buyurup Takiyüddin Efendi'ye yaptırttığı yıkılan
1663 1veta vetaöğrenmek
1664 1veta vän­nerna moskéns Pascha återvänt från Erzurum Paschasöküp söküp yeniden kurduk evren modelinin
1665 1vetatam öğrenmek
1666 1veta tältbeyaz
1667 1veta stel­nat hjärtatyüreğinin acıyla bastırıp
1668 1veta polackernasYoldan kışta en
1669 1veta nären yakın
1670 1veta mycket förvisatsçok
1671 1veta hadetane
1672 1veta fullkomligtbilmeden vız gelirmiş
1673 1vetabildiğini
1674 1veta avslöjaalmak hava
1675 1veta över gjorde besparing­ar gick betala mutoröğrenince geirmek birikmiş ne varsa rüşvete harcadı
1676 1veta att i i att inte kunde ta sig för, , bütün , başka tefek , de , hayâl bütün hayatıma için
1677 1vetaöğrenmek tuhaf
1678 1vetaöğrendim
1679 1verkliggirmeyecek
1680 1verkligen till egentligengerçekten muydum veriyordum
1681 1verkligen sann såg bar iväggerçek mi taşınan görmüyor muymuşum
1682 1verkligen ha ge­staltat kaptenbugünkü gerçeklerimize günümüzü
1683 1verkligengerçekten muydum
1684 1verkligengerçekten gerçek
1685 1verkligengerçekten
1686 1verkligenbazı kelime
1687 1verkligadüşünceyi
1688 1verkliga avsiktenhikâyeyle maskelenecekti
1689 1verket svårförstådigayıkımdan
1690 1verk­lig ögonblick förändras återgå till Paschan stod straxgerçekleştiğini değişip düzenine döneceğinin belirtisi üzereydim ki
1691 1verkade siggereken sırada
1692 1verkade något spelat antag­ligen livet väntade detsammaçadırdan vermeden parıldayan gittiğini bataklığı ormanı aşarak ulaştığını
1693 1verkadebenden sırada
1694 1verkade aldrig komma tillbaks från Sultanens tält gått ganskaGâvurun kaçtığını öğrendiklerinde askerlerinden bazıları istemişlerdi
1695 1verka­de förtjänade lurad berättaSanki aldatılmayı hakeden
1696 1Venedigyeniden
1697 1VenedigVenedik'teyken renkli
1698 1Venedig berättelsepencereden görüyordum
1699 1Vene­digVenedik'ten
1700 1Vene­digVenedik'te
1701 1Vem men detama hemen ben
1702 1vem klarade längsthangimizin olmaya ne dayanabildiğini
1703 1VemKimsin
1704 1vem frisk ingeninsan kimse
1705 1Vem dettabunları
1706 1Vem bästa brevväxlaAcaba bunları
1707 1vem äventyrverdim
1708 1velat vågade klarhetcesaret
1709 1vek känttanımamıştı
1710 1vedervärdigt väder efteråtsonuna kadar İtalyan'ın yazmasının sakıncalarından sözettiler yere
1711 1veckor suttithaftalardır seyrediyordu
1712 1VECKORNA EFTER PES­TENhaftalar
1713 1veckor med allt med medan med tecken veckorhafta hafta biteceğini
1714 1veckor hänt medolup hafta
1715 1veckorcevabı
1716 1Veckan därpå med minut minut haft stöd förklaringarhaftayı geçirdi avluda dakikaları kanıtlarını onaylatıyordu
1717 1vecka medicinhafta
1718 1vecka fått löftehafta gece
1719 1vec­kan ännuhaftanın sayısında gözle görülür
1720 1ve­netiansk konsmäryerde susturdum
1721 1.ve .
1722 1.ve :
1723 1växte detaljeratüvey
1724 1vattnet vattnetüçü ayaklarını suya
1725 1vattnetsuya
1726 1vattnetsu üstünde
1727 1vattnetsu
1728 1vattnetdoğru
1729 1vatten misstänktezaten
1730 1vatten flaskor sken sinsu sesi sesi
1731 1vasspennomakakılmış gümüş
1732 1varyarı
1733 1varvsområdetçıkarttık
1734 1var vi vi och vi var ..
1735 1var vi var­andra vi motkarşı olduğunu olduğumu olduğunu
1736 1var villearka o
1737 1var vi för ..
1738 1vår vibizim
1739 1vår vibizi
1740 1varvettersaneye
1741 1var velatolduğunu artık
1742 1varveba veba
1743 1varVeba
1744 1var var var varolduklarını olduğunu
1745 1var var var varolduğunu arar
1746 1var var var varde
1747 1var var var själv göra görade
1748 1var var varSarı
1749 1var var varolduğumu
1750 1var var var ocksåde bu de
1751 1var var var ocksåde
1752 1var var var inte ocksåolduğunu de
1753 1var var varde olarak olduğuna de oldu
1754 1var var varde
1755 1var var varartık olduğuna
1756 1var var varaolduğunu
1757 1var var vapnen räknadekapılıp ıvır zıvırın
1758 1var var trotsartık
1759 1var vars var varolduğunu
1760 1var vars varartık
1761 1var varsolduğunu
1762 1var var skulle var ..
1763 1var varsanki olduğumu
1764 1var var på var jag ..
1765 1vår vår ossbizlerden
1766 1var varolduklarını
1767 1var varolduğunu vardı
1768 1var varolduğunu o
1769 1var varolduğuna olduğu
1770 1var varolduğuna
1771 1var varolduğumu kadar olduğumu
1772 1var varolarak olduğunu
1773 1var var ock­så gickolduğu de iyi
1774 1var var nuonu artık
1775 1var var likakadar
1776 1var var kunde också slut kundeolduğunu artık de
1777 1var varit såkadar
1778 1var varitkadar
1779 1var varit aldrig tänktememnundu kadar hiçbir
1780 1var var inte var helt var var till hämtakarşı pek de ama şey değil
1781 1var var inteolduğu de değildi de
1782 1var var intede şeyin
1783 1var var hemlighet varssanki varlığı
1784 1var var har var var varkadar olduklarını
1785 1var vargörünce ağır ağır görünce
1786 1var var förvirrad fantasierArtık avları şaşkınlaşan hareketsizliği
1787 1var varför var varolduğumuzu
1788 1var var fannsvardı
1789 1var varde vardı
1790 1var var det varde şeyi
1791 1var varde olduğumu
1792 1var varde olarak
1793 1var varde memnun
1794 1var varde de
1795 1var varde dar
1796 1var vardeğildi olduğunu
1797 1var vardagliga var vargünlük olduğumu
1798 1var var dagar var var skyddakadar
1799 1vårvardı
1800 1var varbu de
1801 1var vara själva varaartık var
1802 1var varaSarı
1803 1var varartık olduğunu de
1804 1var var argvardı
1805 1var varaolduğu olduğunu
1806 1var var ände
1807 1var vapnen våraıvır zıvırın silahlardan artık
1808 1var uppde bu
1809 1vårt vapensilahımızın
1810 1värt trötta utÜzerlerinde kafa yormaya
1811 1vårt tjugoyirmi
1812 1vårt se Cen­nethisar borta delen dammiga sväng­de mot Gebzeayrıntıları kaynaşan nilüferli gümüş gezdikleri ortak anılarıyla kaynaşan olurduk
1813 1värtpek
1814 1vårt på påo ikimiz
1815 1vartnereye aklımda
1816 1vartnereye
1817 1vart menama
1818 1vårt med på på .hikâyeler ikimiz .
1819 1vart ledanereye nereye
1820 1vårt krut harbarut
1821 1VårtKorktuğum
1822 1Vårt knappt vägarna saktade ned truppernas marschtakt nu behövde högkellesini isteselermiş şey demedim
1823 1vårt jag jag jag tog den den jag mittbenim önce
1824 1var tillskadar
1825 1var till med ..
1826 1vår till för­stailk
1827 1var tillde kadar
1828 1var till där till djurkadar
1829 1vårt fartygyelkenlimizi
1830 1vårt fart vettehlikeli artık
1831 1vårt färdades säkert zi­genarenettiğinden ilerliyordu
1832 1vårt ettbizim
1833 1vårtelimdeki
1834 1vårt deno en
1835 1Värt bliBu öfkelenmeye
1836 1vårtbizi
1837 1vartartık yere
1838 1vartArtık
1839 1Vart är du på vägNereye gidiyorsun
1840 1värt antagligenanlatabilir miymişim
1841 1vars var var var var var var än var korten olduğunu de artık
1842 1vars var var ocksåde duvar
1843 1var svartsjuk deras också var lesskıskanıyordum Ama bıktığımı artık
1844 1vars varolduğuna
1845 1vars var kunde kunnatde artık
1846 1var svar gav varacevap
1847 1: var som var .o .
1848 1vår som somson
1849 1var somsom som till . bütün .
1850 1var som som med med ..
1851 1var som som jag och ..
1852 1var som om som skulle i som allt de .çok .
1853 1var som om som en tillbiri bir daha
1854 1var som om skulle ..
1855 1var som om om i på inte det ..
1856 1var som om och och jag mig .sanki .
1857 1var som om med och som inte .bir bir , bazı .
1858 1var som om jag var som han sina med .sanki .
1859 1var som om han var med att andra inte hans .kendisine sanki .
1860 1var som om ..
1861 1var som ocksåde
1862 1var som mig .çok da .
1863 1var som .iyi .
1864 1var som den var som en av enbir başka bir sinir bir
1865 1var som där ., , :
1866 1var som .bir .
1867 1var som av som som och som .. .
1868 1varsolduğunu
1869 1varsolacak
1870 1var snöade man vände nedkar camdan küreler eksikti
1871 1Vår skuritKüreğe astronomi bulabileceğimden
1872 1var skämt varolduğunun
1873 1var självbu de bu de de
1874 1varsin ände bordetMasanın ucuna
1875 1vars frampara kadar
1876 1var sfärerO küreler
1877 1var så var så lika till så tillsezdiğimi kadar
1878 1var så somvar ett . o .
1879 1varsarka
1880 1varsarasına
1881 1var så mycketkadar
1882 1var sak om skulle inte .Artık .
1883 1Var såkadar mu
1884 1var såkadar
1885 1var så dessakadar
1886 1var såbu kadar
1887 1var road är tydligt ergötürdüğü yiyecek helva
1888 1värreuğursuz kötüsü
1889 1värreuğursuz
1890 1var redan hade redankadar
1891 1vår rörelser män­niskornahareketlerini buradakilere tanıtmak
1892 1var rädd jag och av på .korktuğu .
1893 1VAR PÅ VÄG från Vene­dig Neapel turkiska vår vägartık mektup yağmuruna tuttuğum İtalyan üniversitelerinden kırıcı cevaplar geliyordu
1894 1var på och "" ett och . .
1895 1var på han som ..
1896 1varpådüşleyebilmek
1897 1var på .bir .
1898 1VarOnları
1899 1var om till ., konusunda düşüncesi .
1900 1var om de ., , .
1901 1varoldum
1902 1varolduklarını
1903 1varolduğunu o sırada
1904 1varolduğunu iyi
1905 1varolduğunu artık
1906 1varolduğundan
1907 1varolduğuna karar
1908 1varolduğu her
1909 1var också var var försanki de sanki ağır
1910 1var också var varde değildi
1911 1var ocksåde karşı
1912 1var ocksåde de
1913 1var och och var var och och ..
1914 1var och . kunde börja .bir .
1915 1var och för ..
1916 1var numeraartık
1917 1var nuartık
1918 1varnandebilgimden olduğumu
1919 1var nöjdmemnundu
1920 1vår näckrosbladnilüferli kurbağalarını Sicilya
1921 1var mycket var mycket var mycket var mycket varkadar kadar de kadar kadar olduğumuzu
1922 1var mycket gladkadar
1923 1varmt någonstanskapalıydı
1924 1var motde
1925 1Varmiydi miydi
1926 1Varmiydi acaba
1927 1var mitt mitt varde sanki
1928 1var men jag var jag hade jag var .onu bir .
1929 1Var meningenYazılmışsa
1930 1var menama
1931 1varmemnun olduğu
1932 1varmemnundu
1933 1var mellanartık
1934 1var med sompå . , .
1935 1var med ska­parkraftkitaplardan anlattıklarımdan zekâsının vardığı etmez
1936 1var med på och med en ..
1937 1: var med .göre .
1938 1var med ..
1939 1varma var vara pengar varaolan para
1940 1Vår mätningar in­strument lärdom observationerBunun gördüklerimizden çıkarmaktı
1941 1varma skulleolarak
1942 1var lyckligmutluydum
1943 1var lika karl var så aldrigkadar
1944 1världen nuvarande tillståndkenarına halimden
1945 1världen kän­na fruktankorkusuzluk dediği öğrenemiyordum
1946 1världenDünyayı diyordu
1947 1världözlemle
1948 1var längre värstartık
1949 1var längreartık
1950 1var lång­samtağır ağır
1951 1var kunna så varpå argkadar
1952 1var kunna kunde var kunnakadar
1953 1var kunde varsandım yolun de
1954 1var kunde varde zorunda
1955 1var kunde kundekadar de
1956 1var kunde inte om skullede bu da ara düşündüm ama
1957 1var kundede de yoktu de
1958 1var kundede de
1959 1var komma var änkadar olduğum de
1960 1varken eller klinka tafatt lyckliga skullesöylentisini askeri yatıştırmak kellemi
1961 1VårKendi
1962 1varkençaresiz
1963 1Vår kapten räddHikâyeye
1964 1Vår kapten han mellan han låta kunde ensKitabı masaya kalan
1965 1var kännabu kadar olduğunu
1966 1Varkadar miydi
1967 1varje varjeher her
1968 1Varje sträckte händerBütün ellerini uzatıyordu
1969 1Varje sträckteEllerini
1970 1varje såöyle ki
1971 1varje meraher olarak
1972 1varje gång huseteve her
1973 1varje gångher
1974 1varje gång han migdaha gördüğüm sanki bana
1975 1varje gång allther çaresiz sanırdım
1976 1varje derasher
1977 1varjeArtık her
1978 1var jag var med och : var ..
1979 1var jag var jag och av jag av så .yavaş yavaş .
1980 1var jag som ..
1981 1varjag på jag och . , .
1982 1var , jag på,
1983 1var jag mig inte det ..
1984 1var jag jag och i ., , gördüğüm , .
1985 1var jag jag . jag som som som .herkesin .
1986 1var jag ..
1987 1varit vittnebaşka yakaladığını
1988 1varit varmemnun
1989 1varitsanki
1990 1varit nöjdmemnun
1991 1varit manskapethazır
1992 1varitkadar kadar
1993 1varit deras deras muriçeri duvar
1994 1varit dörren görkapıdan içeri
1995 1varit åt även­tyren skrivit böckeredebiyat tarihi hazinenin ikizler benzerler öyle severek
1996 1varit allt bort allt tänkte tänkte alltöyleymiş taklit artık
1997 1var inte var visste litetolduğunu değildi de bile bile
1998 1var inte var var var brytavarsa de
1999 1var inte var varde artık olduğumu olduğumu olduğunu
2000 1var inte var också kundede bu
2001 1var inte var fickde
2002 1var inte varde değildi içine
2003 1var intesom i av . , o .
2004 1var inte som hade inte mig sombirlikte bir ve bir
2005 1var inte kundeolduğunu de
2006 1var inte kundedeğildi gene de
2007 1var inte inte kunde det inte var detde ucunu değildi kolunun
2008 1var inte intede
2009 1var inte i det kom de han som han i ., , yalnızca , bir .
2010 1var inte i ..
2011 1var inte det det vargecelerinde pek olduğunu de
2012 1var intede olduğunu
2013 1var intede değildim
2014 1var intede da akıl değilmiş
2015 1var intedeğildi de
2016 1var inte antog intresseradede zamanlar olduğumuz bunu de hiçbir artık
2017 1vårilk
2018 1vari krävde staden stadenşehirdeki isterken gezinen
2019 1Varifrån fick magneter sinMıknatıs neden alıyordu
2020 1vari att . iyi bir .
2021 1vår Hodjabahar Hoca'ya
2022 1Var historierçok çok istemiş
2023 1var har blivit varoldum
2024 1var han till sig ..
2025 1var han som .yaptığı .
2026 1var hans drömmarrüyalarını yorumlarken
2027 1var han på ..
2028 1var han om av alla de som hanarasında de çok
2029 1var han den av var ..
2030 1var han av sina , av mig .değil zaten .
2031 1var han av och jag mig ..
2032 1var han av . han för ..
2033 1var han att Han .ve .
2034 1var hade hadevardı
2035 1var gickdeğildi de
2036 1var .gibi çok .
2037 1vår gäst änkamisafirimiz dul
2038 1vargarna obarmhärtiga tänder an­föll struparişlerini gördükleri kutsal
2039 1var göra intede
2040 1var gången om som på att !ama , arada bir gözümün , , içinde .
2041 1Var framkarar
2042 1vår framgångbaşarımızın veremedik
2043 1var fickde bu
2044 1Varförzaferden alınacak söylemiyordu zafer
2045 1varför var var varolduğumu
2046 1varför varolduğunu
2047 1Varför var jag räddNiye korkuyormuşum
2048 1varför ti­denOnunla neden
2049 1Varför ta­git sig fickDüşmanlarımızı katıp kovalayacak sefere götürmemişti
2050 1varför såkadar
2051 1varförolduğumu
2052 1VarförNiye
2053 1varför med detneden
2054 1varför kundeniye
2055 1varför inteniye niye
2056 1var för .bir .
2057 1varföröyle
2058 1varför är ärniye öyle olduğunu
2059 1Varför är ärNiye
2060 1varför är ärniye
2061 1varför är är litetniye
2062 1varför är är kundeniye neden
2063 1vår fanns var kunna vårakara vardı
2064 1var fanns självvardı asıl
2065 1var en .ve .
2066 1våren jag migbeni
2067 1var en bur var enbir hiç bir
2068 1var enbir
2069 1vårenbaharda olmuştu
2070 1varemavi
2071 1varelser varelsergeometri
2072 1varelser kaninerna vårtbahçelerinde alelâde
2073 1varelsen eldbollarateşlenen topları
2074 1var dumbommar var dumbommar var varandraoldukları öğrenecekleri oldukları
2075 1värdshusentaklitçi
2076 1var djur vardeğilmiş hayvanları kadar
2077 1varde veren yer
2078 1vardevam olduğunu
2079 1var det var var det intebelki de bile
2080 1var det var och jag som .çok biz .
2081 1var det varde de
2082 1var det varde
2083 1var detta skapatkadar
2084 1var dettakadar
2085 1var det som ..
2086 1var det på var den ..
2087 1var det för att sigda
2088 1var det detde
2089 1var detde
2090 1värdet benamazın gücünden ki
2091 1var det ..
2092 1varde olmadığını
2093 1varde oldum
2094 1varde olduğumu
2095 1vår den deno
2096 1var . de mig ., bir bir .
2097 1varde memnun
2098 1var , , de med ..
2099 1var deltagit var varçıkmalı ava katılmalıydı değildi
2100 1var de , hade de, bir
2101 1varde de de de
2102 1varde de
2103 1varde ara
2104 1värda skrivas nedYazmaya
2105 1var där ocksåkarşı de de
2106 1var därkadar
2107 1vardaglig und­radegünlük olağan
2108 1vardagligt drömdehayatta rüyalarımızda gördüğümüz
2109 1vardagligaverdiği
2110 1var .da .
2111 1varbu artık
2112 1Vår bord fastamasaya
2113 1var blivit när inte var var men varolması ama
2114 1var blibir
2115 1var. bir bir .
2116 1? var .bir :
2117 1var bara vårtolduğumu artık
2118 1var avveren bu
2119 1var av var var av varde
2120 1var av som för ., .
2121 1var av mig ..
2122 1var av med ., , için .
2123 1var av jag skulle . Han mig .korkunç .
2124 1var av ett ..
2125 1var även tidgeniş veba
2126 1var avde Veba
2127 1var av av ., .
2128 1vara var var var varolduğu
2129 1våra vårtıvır
2130 1våra värstaen kötü yıllarımız
2131 1våra vårbizim
2132 1våra varandra också .da :
2133 1våra vårabizim
2134 1våra våra bara våraarka
2135 1våra våraadamlarımız
2136 1var av ..
2137 1våra undanhöll från miss­lyckandenvaran ukalâların yaradıklarını
2138 1var att till som .olarak bir çıkaran .
2139 1var att med mig som att jag mig,
2140 1var att .da .
2141 1, var att ..
2142 1vara tankebazan aklıma
2143 1vara såkadar
2144 1vara så här var annankadar böyle kadar
2145 1vara rumodaya
2146 1varartık olduğumu
2147 1varartık
2148 1Var är Semra frågadeSemra nerede
2149 1Våra roddare bestodİz bıraktım ansiklopedi
2150 1vararka olduğunu
2151 1varaPaşa
2152 1våra ossiki bizi
2153 1varaonlar ama fakir
2154 1varaonlara
2155 1varaolması
2156 1varaolduğunun ?
2157 1varaolduğunu
2158 1varaolduğum
2159 1varaolarak
2160 1varçok vardı
2161 1varandra var vars roat klassificeradebirbirlerinden olacak hayvanlarından kafasında olduğunu yararlarına
2162 1varandra vardagligazamanlar
2163 1varandratarafından
2164 1varandrasırasında tarafından yatağında
2165 1varandraherkes
2166 1varandra därarasında
2167 1varandrabirbirimize oldu
2168 1varandrabirbirimize
2169 1varandraarkasındaki bağırarak
2170 1varandraaltında gördüm
2171 1varandraçıkaran
2172 1: varandra:
2173 1var andel vad hadealmak vardı
2174 1var ände
2175 1var änartık de
2176 1våra minnenanılarımızı
2177 1vara medankadar
2178 1våra möttesGözgöze
2179 1våra mänadamlarımız
2180 1var allther şey
2181 1våra litetbiraz
2182 1var aldrigkadar
2183 1vara låta gickartan
2184 1våra kunskaper bekräftadeyazarın yaşına kadarki hatıraları ile şehir toplamı
2185 1vårakafalarımızın
2186 1varakadar olması kadar
2187 1våraikimizin
2188 1våra huvuden honom tiden undrade mittkafalarının içinden sonra benim
2189 1vara hansdaha
2190 1våra gömde under komma göramerak
2191 1våra fast denna även återuppleva pest­nätterna barndom sköna för­sta Paschansöğrendiğim takdim kayıp muhtıra-i astronomiyle
2192 1var­för var var var varolduğumu de
2193 1Var­för skall du gåNeden gidiyorsun sorguya başlamışlar
2194 1var­för kallatsçağırılmadığını
2195 1var­för blev sig bli ha till var skillnad skrevetkili silahımın olduğuna sıralarda karar
2196 1våra experiment fråga­dedeneylerimiz konuşurken
2197 1vara en blibiri
2198 1varade styrktesürdü
2199 1våra den deo
2200 1varade längeçok sürmedi
2201 1varadearada sürdü
2202 1våraburaya
2203 1våra blivit ossbizim olmadığını biz Belki
2204 1våra blevbize
2205 1varabiri
2206 1vårabiraz
2207 1var­bildningenbırakarak çıbana takılıyordu olduğunu
2208 1varabaşka ağır
2209 1vara av? karar
2210 1våra över­tygelsekararlılıkla Kapağını
2211 1vara att var varolduğundan
2212 1var­andraolduğunu hatırlayarak
2213 1var­andraayrılmadan
2214 1vara allakarar başka
2215 1varağır ağır
2216 1varağır
2217 1var ., .
2218 1var ,,
2219 1vapnet vapnet slagetsilaha silahın
2220 1vapnet två fast­nade kämpadedelik yapmasın düpedüz meraktan
2221 1vapnet tillsilah
2222 1vapnet stannauğraştığımız silahtan durup
2223 1vapnet skott fastnadeFloransa'da annemi babamı kardeşlerimi
2224 1Vapnet sitt samtSilah
2225 1vapnetsilahtan
2226 1vapnetsilahla
2227 1vapnetsilaha
2228 1vapnetsilah
2229 1Vapnet igång klumpiga rörelser in­förMeraklıların bakışları çığlıkları hayâli
2230 1vapnet drömde upp­tagen sina antagligensilâhın hayallerinden sarhoştu
2231 1vapen vilkasilah alıp
2232 1vapen tillsilah
2233 1vapens misslyckande nyheter nått heller längre ta segern men mycket väl vad tänkteaklımı keyifle hikâyelere ülkelerde ıssız çöller buzlu ormanlarda geçen hikâyelerine vermek
2234 1vapen självasilah
2235 1vapensilahımızın
2236 1vapensilahımız
2237 1vapen posten otursdrabbad postensilahlarla yapabilecek
2238 1vapen oss långtPek yeni dikkatle uzun uzun
2239 1vapen det hade hade stormigt tilladekitap kapılmış Arap tarihçi Cide Hameta Benengeli
2240 1vapen derassilah
2241 1vapen denBenim
2242 1vapen arbete vara helt meningslöst möjligt vidareçalışmasını sakınıp varken ölüvermenin
2243 1vapen an­nanmasanın zaman
2244 1vän uppenbar­ligendosttu peşime düşmüştü
2245 1vant vid periodenbaşladığında artık alışmış gibiydim
2246 1vänt väntande väntadeverirdi saldırıya bekliyorduk
2247 1vant tänka nuartık
2248 1vänt strömmarnasaldırıya
2249 1vänt hosçıktığını
2250 1vant gav ingenalışacaktım üzerime üzerime geliyordu
2251 1vänta vänta skulle skulle skulle skullebeklemekle bekliyorduk bekliyorduk bekliyorduk
2252 1väntatYıllardır beklediği
2253 1väntat tillfålle syfte bybornasağanağın çektiğini umutlandık çıkmıştık yollarda
2254 1väntatbekleyen
2255 1väntatbeklerken
2256 1väntatbeklediğimiz
2257 1väntanHayatın bekleyiş
2258 1vänta modiga beslutcesur
2259 1väntade väntade fienden förändraVenedik'ten içinden
2260 1väntade vänner väntadebekliyordu
2261 1väntade till till tillsammans( ( Kâtip (
2262 1vänta dessacesur kararları beklemekle
2263 1väntade skul­le få jorden dimensionerna grunden som gräva kosmaderna som därkuyunun boyutlarını yerleştireceği araçların maliyetini
2264 1väntade roat lästeokuyucularının Doğu-Batı ayrımıyla ilgilenir
2265 1väntade ny­fiketmerakla bekliyordu
2266 1väntade någonNedense beklediğini
2267 1väntade hemlighetenbeklerken
2268 1väntade förvirradesıkıntılı
2269 1väntade bläddradebeklerken
2270 1väntadebeklerken
2271 1väntadebekledim
2272 1vänta bifallbeklemeye
2273 1väntabeklerdim
2274 1vänta­deetmemi susunca sabredemedi
2275 1vänta­debekliyorduk
2276 1vänstrasarmaşıklı
2277 1vänsterhänteYorgancının
2278 1vänsterhänte kalli­grafhattatımızın
2279 1vän ståldost
2280 1vänner tvingatsgenişletti
2281 1vännernaayrıldıktan ısıtılmamış üşüttükten
2282 1vänner moskéns fortsattemuvakkithaneye
2283 1vänner klockrummetmuvakkithaneye
2284 1vanligtvisKitabımı attıktan yararlanmak
2285 1vänligt välkomnandeolmadığımı teselli ediyorum
2286 1vänlig helnoktadan
2287 1vän kalligrafen inledningen histori­en kunnatsonunu getiremediği hikâyesinin baş kısımlarını çeken dostumuz solak
2288 1vänja rusa efter ha någonsonra
2289 1våningenkonuşurduk
2290 1van fantasierBöylece öfkesine
2291 1vandrayanıma vardı alıp kenara
2292 1vandra gatorna från källan betrakta Gyllene Hornetdenize çeşmelerde Haliç'i seyretmek
2293 1vandrade underçevresinde girip altında
2294 1vandrade Tophane Djihangir oberördaFatih'e uğruyor kıyıda Tophane'de Cihangir'de anlaşılıyor
2295 1vandrade märgenişleyen denizin vadilerde
2296 1vandrade listig djävulkurnaz
2297 1vandrade efter honom följde populas förtrollat dikter förutsägel­ser löften störta enfaldiga sultanernaromanlar arasında şey yazayım diyordum hikâyenin planda dinlendirecek eğlendirecek nuvel
2298 1vandrade blandarasında
2299 1vandradearasında
2300 1vande vidalıştı
2301 1vände ryggen åt honomElbiselerimizi telâşa kapılmadan konuşmadan değiştirdik
2302 1vänder väc­kergözyaşlarıma sırtını
2303 1vände land andra till dem intebu kanıt değil için
2304 1vände dennebenzerimin evine
2305 1vändagölgesini
2306 1vän­tade väntadebeklediği beklediğimiz
2307 1vän­tadebekliyordum
2308 1vana hurnasıl ettiğini
2309 1vän­de människosläktets se skillnadyanyana dikilen ikimize insan
2310 1vän­deHâlâ gerçekleştirilmemesine
2311 1vana besöka slavmarknaden må­naderBöylece kuzeyden güneye
2312 1vämj­des skedde före ställde frågorna verkadekuşkumuzu sezerek öfkeye kapılırdı
2313 1valtseziyorduk
2314 1välskriven liknelsensayılabilecek ölçülü
2315 1väl påläst tokokumuş
2316 1välkomnadekarşılıyormuş
2317 1välinformerad eftersom han sedan han lästanlık tutukluğundan
2318 1väl I hjärnaustaca düzenlenmiş kurgusu
2319 1Valide-moskénValide inşası
2320 1våld sanningargerçekleri elde gösterebilmek
2321 1våldetKuzeye köylülerin
2322 1valdeGeceyarısından oldu
2323 1valde dessa minnen varförniye neden öyle
2324 1väl befann vid gränseneşiğinde farkındaydı
2325 1väl­fyllda skåpetsırlarına
2326 1vakt predikadevaaz yağma heveslisi
2327 1vaktmästarens förtroendebitirdi Üniversitesi Gazetecilik Enstitüsü'nü bitirdi
2328 1vakternapazarına alıştı
2329 1vakter inkomsternazikmiş
2330 1Vakten ville bliKâhya açıkladı istemiyormuş
2331 1vaknaruyanır
2332 1vaknade sina människor inte mindes intesıcak başka insan
2333 1vaknade ansiktet försökte tillgüneşin teriyle uyandıktan
2334 1väg varit hus Aksaray legat prostituera­de så varannaniki-üç Aksaray'daki gitmiş kadınlarla yatmış dönüyorduk
2335 1väg slingrar fram vägen slutsonraki boynu indirilmeden
2336 1våg olikaateşlemek
2337 1vagn kördearabaya
2338 1vagnen åka åretsyılı bitip tatil
2339 1vagnarna åkt lejonhusetArabalarla Meydanı'na gitmişler aslanhaneye
2340 1väg Hüseyinbahçenin
2341 1vägenevi gün
2342 1vägaryirmi Yeniçeri
2343 1vägarna återgå liv arbetslösa byxbärandeyolları yapılan okuyup pantolonlu
2344 1vågade gå ingirmeye
2345 1våga­deoturtulduğunu yazacağını
2346 1vadVebadan
2347 1vad väsentliga ämnar göratür yaza yaza tuhaflığı araya araya olurmuşuz
2348 1vad vadne
2349 1vad vad festerna äcklade skamlösayaptıklarımı gördüklerimi arsızca tiksinerek
2350 1vad togne
2351 1Vad tänkte påNeydi düşündüğü
2352 1vad svaracevabımı
2353 1vad stegadım
2354 1vad ställeyerine söyledi
2355 1Vad skulle förlora försökte skriva för­ståolabildiğimi anlamak yazarsa ne
2356 1vad skulle bröllop flickakızla eliyle evlendirirmiş
2357 1Vad skall göra hanYani yapayım
2358 1vad sägaşeyi biteni
2359 1vadne ne
2360 1Vad ? .ne ?
2361 1vad någranasıl nasıl şey
2362 1Vad irriterade skrivitSinirini şey kitabın
2363 1vad huvudenkafalarının şeyden
2364 1Vad himlen lejonGök aslanı ne diyordu
2365 1vad hände vadbiteni
2366 1vad gjorde gam­la längtan så glömde räds­laneski dünyamda yaptıklarımı korkusunu unuttum
2367 1Vad göra människotrafikenpazarın gidiş
2368 1Vad fannsne vardı
2369 1vad ett något enşeyi bir
2370 1väderkvarnarnakarıştırarak
2371 1väderhavanın
2372 1väder­streckendüşlemeye çalışırken
2373 1vad egentligen "" neydi
2374 1Vad det samband dåNeyle ilgisi
2375 1vad det järnhögen den denşeyden kara demir dev diye
2376 1vad bekännelseritirafların neler
2377 1vadşeyleri
2378 1Vad?
2379 1väcktegerçekten usandığı hastalıktan çıkmıyordu
2380 1väcktegerçekten gördüğünü
2381 1vackra helt ängarnakarar güzel
2382 1vackraartan
2383 1vackraöğrenmek güzel kırmak
2384 1vackraöğrenmek güzel
2385 1väck­te morgon andraötekilerden ayırdılar ışığı alan hücre verdiler
2386 1vac­keryngling lögnsuçlululk sarımsı erkeklerinin
2387 1va­rit huvudmı mi sorduğunu sorulardan biriydi duymadığımı verdi
2388 1vå­gatAltın dalgın dalgın karıştırırken
2389 1utvecklingen skullebilgi köylüler saklıyorlardı
2390 1utveckla vapnetgeliştirmeye ondan
2391 1utveckla tillverkadöndüğünü
2392 1utveckla stängt in vid vänja vid viddüşüncesini kapandığı bütünüyle alışamadığı
2393 1utveckla smyggözümün ucuyla
2394 1utveckla om mystisk magnetisk omsözgelimi görülmeyen çekim merkezin
2395 1utvecklageliştirmeye
2396 1utvecklageliştireceği
2397 1utvägkurtuluş çaresi olarak
2398 1ut ut skickatyollamışlar
2399 1ut ut ,, , , , ,
2400 1ut , ut, , ,
2401 1ut urçıktım
2402 1uttryck villeistedim
2403 1uttryckte ungdomarSözgelimi büyük
2404 1uttryckte misströstan hakeyiflendirecek karamsarlığın izlerini taşıyan
2405 1uttryckte mer än blivitdahası alınmıştım
2406 1uttryckligen kun­skaperihtiyacı açıkça
2407 1uttryck­te förbannelselânet
2408 1uttryck älskandet natten blick precis livet självayerli uyku çekmekten
2409 1uttröttad komelinin elbiseler giyen büyük
2410 1uttråkning sadedemedim açıkçası
2411 1uttråkandeöncekinin mevsimin
2412 1uttråkad tappat sitt vapnetÜzerine durgunluk çökmüştü kaybettiği
2413 1uttråkad konstaterade rös välbehagsözedilirken keyifle ürperdiğini hissederdim
2414 1uttaladesavaşın geleceği
2415 1ut systematisera krafset får ut ur lådan tala skulledolabın çekmecelerinden çıkan dökümünü aklının çalıştık olan olan
2416 1ut sko­gen plåtkärl våratenekelere vurarak çıkarttıkları yaygarayla domuzları
2417 1utrymme kunskaper rätta or­den sågbilgiyi kelime arıyordu bakındı
2418 1utropare staden värvavereceğini şehire tellâllar
2419 1utropade sin segerzaferini ilân etti
2420 1uträtta tjänster Där böneutro­penricası
2421 1utomrazı almadık
2422 1utomboğulacak
2423 1ut och och och som skulle .çıkacağını .
2424 1utnyttjasetkilemekte kullanılabilir
2425 1utnyttjadekâbuslarından
2426 1ut några redanBir ben olan arada uykudan
2427 1utmattad sängönemli yaptıklarımız
2428 1utländsk härkomst första sidan skrivit LapptäckstillverkarensYayınları Binbirdirek Meydanı Sokak
2429 1utklädd djuren omvandlad råttakılığında hayvanlara fare kılığında
2430 1ut , i i, ,
2431 1, ut , i i , , ,, , , ,
2432 1utifrånburnunu
2433 1uti­frånçıkarmış dayanarak değiştirebilirmişiz yapardım
2434 1ut , i,
2435 1ut genom fönstretpencereden dışarıya
2436 1utgångspunkt konstigt sittkonusunda tuhaf gerçekdışı
2437 1utgångspunkt från linjergöre gezegenler
2438 1ut framarar
2439 1utfrågningsstunderna skådespelsorgulama
2440 1ut förman­nentoraman aldattığını çalışıyor
2441 1utförde hemmasyssloriç ev işleriyle uğraşıyordum
2442 1ute oss oss oss oss olyckligaKurulmuş olası geleceklerini tüketen bölüm
2443 1utdışarıdan
2444 1utdışarı
2445 1utdışına
2446 1ut behövdegözden
2447 1utavYurdumdaki
2448 1utöva mitt nya yrkeBizi zindanına
2449 1ut att att att pengar i att, Türkçe , , , , ,
2450 1ut att, ,
2451 1ut att ,, ,
2452 1ut att , ,, , , , ,
2453 1ut , att, ,
2454 1utanyalnızca
2455 1utan villedeğil
2456 1Utan väcka över­ensFazla çekmemek
2457 1utan utankimseye zayıf O'nun şeyi zaman yalan uğursuzluk O'nun Sultan'ın pek görünmez zayıfladım soruşturarak öğrendim
2458 1utan utan hadedeğil değil
2459 1utan utan än helstdeğil
2460 1utan underdeğil
2461 1utanumutla olan
2462 1utanuğursuzluk değil
2463 1utan tvärs över Hornetvurdular askerlerimizi gülünç göstermek zırhlarını ters giydirdiler
2464 1utan största synden begåttdüşünmeden Hayatındaki büyük büyük kötülük
2465 1utan skämdes fräckhet ovanutandığını sezmek alışmadığım arsızlığa iterdi
2466 1utan sammantaa
2467 1utanpek zayıf ortaya
2468 1utanpek pek
2469 1utanokuduktan
2470 1utan någoten şeye bir
2471 1utan någotşey
2472 1utan mena komma vem hon men modet un­dersökainanmadan hemen ancak düşünebilirdi ama yapacak yoktu
2473 1utan många knappar fönstret mot bakre trädgårdbana toplamaya Yunan
2474 1utan lästokuduktan
2475 1utan kommazaman zaman geliyordu
2476 1utankitabın
2477 1utankimseye
2478 1utan iblandbazan
2479 1utan har någonbunun çoğunu suya
2480 1utan hanbana
2481 1utan genomdeğil
2482 1utanför dunkladışına
2483 1utanför blod han utankan
2484 1utan dessa vilkadeğil daha
2485 1utan deras tilldeğil
2486 1utandeğil olan
2487 1utandeğil değil
2488 1utandeğil aynı
2489 1utandeğil şeytanı değil
2490 1utanaynı
2491 1utan­tillbırakacak
2492 1utan allabütün
2493 1utökadecezalarını arttırdıkça
2494 1utçıkmışlar
2495 1utçıkmış
2496 1ut ,, , , , , , , , , ,
2497 1ut , ,, ,
2498 1, ut, , ,
2499 1, ut, ,
2500 1, ut,
2501 1, , , ut, ,
2502 1, , , , ut , , , , ,, , ,
2503 1ur trädgården vid hus märkliga tingen lugnet allvarsamme åldringen tålhatırlamış söyleyeceği sözü
2504 1ur Sultanen lju­set planlagt alla olyckoryaralıları atından yanlarına
2505 1ur rummetodadan
2506 1ur minareternayaradığını hatırlamıyorlardı
2507 1urinvånarnahımbıl gelenler
2508 1ur drömrüyadan
2509 1ur detbu de
2510 1ur bok fastnat minakitapta okuduğum
2511 1ur antropologisk historiskdécouverte européenne'i Keşif Ödülü
2512 1uraldığı
2513 1upp uppväcktegeçirdiği alevlendirmişti
2514 1upp upprepa sätt precisheyecanla tekrarladı
2515 1upp triumfens glödzaferin alevi bakışlarının
2516 1uppträdde sällankarıştığına gittikçe seyrekleşerek giriyorlardı
2517 1upptek tek
2518 1uppteknik
2519 1upptek durup durup
2520 1upptek
2521 1upptagen tog väntameşgulmüş bekleyeyim
2522 1upptagen kanoner gjut­na bryddemeraklarla ilgilenmeyecek döktürmeye çalıştığı
2523 1upptagenbenimle ilgiliydi
2524 1upptäckt venetianska från brevbir belki Venedikli Flemenkli mektuplaşmak
2525 1upptäcktetedirgin
2526 1upptäckte osstedirgin ederdi
2527 1upptäckten vars origina­litetbuluşuyla yetinemedi
2528 1upp stöd uppbulmak
2529 1uppslagsverk över däryıldız yükseldi sözleriyle karşıladığı
2530 1uppskruv­ninggeliştirdikten
2531 1upp söktetek tek
2532 1upprepat sätttekrarlamış
2533 1upprepadetekrarlayıp durdu
2534 1upprepade samma hela favören dröjdeumutsuzluktan tekrarlıyor ikbalin işaretlerini alamadığı
2535 1upprepade precis betyddeanlama tekrarladı
2536 1upprepade ord hörtişitmemiş yeniden
2537 1upprepade lik­somtekrarlıyordum
2538 1upprepa berättatanlattıklarını tekrarlattı
2539 1upp när att för att för attsöylediğimde için
2540 1uppmuntrad oavbru­tetKüçük ayrıntılarda
2541 1uppmuntrade göracesaretlendirdim
2542 1uppmuntracesaretlendirmek ilgimi çekmişti
2543 1upp mot Han satte vid bord bok kän­des igår trots deslog upp framför Beyazıt sihirli güzelim yapıyı basan çamuru bulutlu kimsesiz bir karımla
2544 1upp modcesareti
2545 1uppmärksamtheyecanla
2546 1uppmärksamhet omkringdikkati çevresindeki konuklara
2547 1uppmärksamhet hittade grovt sätt ondskefullhetüzere ilgisini uydurdum
2548 1uppmärksamhetdikkati
2549 1uppmanadedüşünmesini
2550 1upplevelser barndomendeneyimlerimden
2551 1upplevelserbaşından geçenleri
2552 1upplevde väggarna njöt vårt formernaderslerini vermek tutuşanların vazgeçilmez
2553 1upplevayanındaki korkuyu
2554 1upplevayaşadığım
2555 1upplevatek korkuyu
2556 1upp lämnat skor markenayakkabılarını aşağıda bırakmışlardı artık
2557 1uppkoyup
2558 1upp knapparna skjortan pekade navelndüğmelerini çözmüş göbeğinin lekeyi işaret
2559 1upp in­gickbulunduğu
2560 1upp igenom mestasandığın buldum
2561 1upp hjälp anvisades ossyardımıyla gösterdikleri
2562 1uppheyecanına
2563 1upphetsad uppgif­terheyecan heyecan
2564 1upphetsad Pojkenhayranlıkla coşuyordu
2565 1upphetsad inkapılıyordu heyecana
2566 1upphetsadheyecanlandım
2567 1upphetsadheyecanlanan
2568 1upphetsadheyecanla
2569 1upphetsadÜzerlerine ölü toprağı
2570 1upphetsa­de lugnafışkırmaya heyecanlanmış heyecanlarının yatışmasını
2571 1upphävtsönlemler
2572 1upp han hanonun elimizde
2573 1uppgift vid blandning­ar fatt fram noggrannaölçeklerle tartıp dikkatle karışımları Surdibi'nde
2574 1uppgift utveckla teorier vetadüşünceleri ortaya atmak
2575 1uppgifter utmanadyüzden ipleri bütünüyle almasına seyirci
2576 1uppgiftdüşen
2577 1uppfyllddüşünmediğimi alayım
2578 1uppfinningsrikheyecanlanan
2579 1upp förbättra repetera ihågtekrarlattığı üstünlüğüm
2580 1uppenbart uppdik­tatgörülmediği şeyinden
2581 1uppenbaravardırmadan keşif yaptırdığımı çıkardığımı
2582 1uppeheyecan
2583 1uppe gryddeaydınlanana ayakta kaldı
2584 1upp dumbommardoğarken uydurma aptallarından
2585 1uppdrag över nu redaişimiz bitmemişti
2586 1upp diskuterade resultaten kunde nämligen vid sit­ta låga divaner placerat längs väggarnaDuvar diplerine serdiği sedirlere oturmaya alışamadığım deneylerimizi tartışırken durur sinirli sinirli aşağı yukarı
2587 1upp det den skullebu
2588 1upp ber läsare tycker ursäkt tilläggerilgilenmedim yazıyorsunuz
2589 1upp över ilskaöfke sanki
2590 1upp att inteiçin gördüğüm
2591 1upp att inget för i i inte i, şey , çünkü , için için , ,
2592 1upp­trätt kärleksfullt katternagöstermek Trabzon'dan gemilerle getirilen göstermiş
2593 1upp­repat demgençliğimde
2594 1upp­muntracesaretlendirmek
2595 1upp äm­nen återgavkonuları açıyordu
2596 1universummodellen strök pen­slar färgheyecanını tersinden
2597 1ungkarlar underbekâr erkek
2598 1ungkarlarbekâr erkek
2599 1unge singöre
2600 1Ungernyapamıyordu Macaristan'a
2601 1ungebaşlayarak düzenli
2602 1ungdomgençliğim en
2603 1ungatutan genç
2604 1ungar får hannarerkek dişi
2605 1ung­domdavranışlarında
2606 1ung­domartuttuktan
2607 1unga ävenYalnız genç
2608 1undvikagörünmek istemezdim
2609 1undvek detta under årenO'nu unutmak Gebze'de başka eve yerleştik
2610 1undrar jagdüşünüyorum
2611 1undrade undra­de hayoluna uyarak vaktimi danışmaya
2612 1undradesonunda
2613 1undrade santbunlar
2614 1undradegün sonuna
2615 1undrade förvåningdeyiverdim şaşırdı
2616 1undradediyerek
2617 1undradediye meraklanırdım
2618 1undrade över medbaşımdan geçen merak
2619 1undrade över denna avlägsnat från ossdiye merak ederdim
2620 1undradealelâde
2621 1undfägnadeanlatırdım
2622 1underyolunda
2623 1under vive
2624 1under veta mera med med övermerak
2625 1Under varverdi
2626 1underuydurma
2627 1Under uppfin­ningarbuluşlarından girişimde bulununca
2628 1under underyere
2629 1under underboyunca
2630 1Under undan honomOndan
2631 1Under tyda blixt ned Yas­siönYassıada açıklarına yıldırımın neye
2632 1Under träffade hade författat självmadde koyma
2633 1Under tiden Hodja ironi inse fruktanHoca'ysa keşfettiğim alaycılıkla korkusuzluğu
2634 1Under tiden dagarBu günden
2635 1under summor pratadeparalar dökerek
2636 1under stunder underuyandıran
2637 1Under stannatseferden sonra soran
2638 1underställtsırasında doğrudan
2639 1UnderSonraki
2640 1UnderSoğuk
2641 1Under slut slukaten sonunda
2642 1Under samtidigt uppBu aynı anda
2643 1undersökt igenommeçhul çeviren
2644 1undersökteyazacağı
2645 1undersökte fundering­armerkez bunlardan bıktı
2646 1undersökte djurethayvanı inceletti
2647 1undersökte djuren resultatenrasathane
2648 1undersöktedikkatle
2649 1undersökning­arhakkımda araştırma yaptırdığını
2650 1undersöka slutsonunda
2651 1undersöka göra upptäckter nå framgångaraştıracaktık bulacaktık yürüyecektik
2652 1under refrängennakaratı yeniden
2653 1Under perioden medanbenden
2654 1under och avve
2655 1underneydi
2656 1under nedönce
2657 1under månad samlat ihop skrivit Stora Un­kapani avtagitaydır toparladığımız rakamlarını yazmış duvara asmış
2658 1under lika räddakadar korktuğunu
2659 1underlig I om betydelsensözden yüzünde sözün
2660 1underligiçindeydi
2661 1underlig öppnaaçıp içindeki
2662 1under ledning kun­deelinde yerlere sürükleniyor
2663 1underlättabıkkınlık sıkıcılığına yapabileceğimiz
2664 1under långa frågoruzun
2665 1under kupol belystes lanterna vandradekubbenin altında parladığı birlikte
2666 1under jord­lösaboyunca
2667 1under järnhögen under underdemir dev
2668 1under Istanbulkitaptan Osmanlı
2669 1under inte under utandeğil
2670 1Under i i i i i iiçinde
2671 1underiçinde
2672 1Under hummer medavına merak
2673 1under hatnefret
2674 1underhöll historierbaşladığı soytarılar
2675 1underhållande ormrika kallas ändrardeğiştirmeyen yerlilerin başlarına
2676 1underhållande men inte varadaha yerine ama sinir
2677 1under gjordegünlerde
2678 1undergün boyunca
2679 1Under fyradört
2680 1underfund enbirleştiğine
2681 1under fiendendüşmandan
2682 1under för att attiçin
2683 1under enkeltneşe
2684 1under enda oftamuydu yoksa olsun doya doya oysa
2685 1under eller till till nätter lyssnade till inget eller tillşey geceleri dinler geri
2686 1under Eftergeçer
2687 1under dolde texter lycktaşeyleri uzun sakladı
2688 1under dettabunlar
2689 1under dessa utandeğil
2690 1under dem demdiye
2691 1Under del ditdemiş
2692 1UNDER DE grubblade kunna utvecklatgünlerde değil ayarlanmasını sorunun kurma aralıkları uzadıkça ağırlaşan Paşa'nın Erzurum'dan
2693 1under därdoğru
2694 1Under dagarnagünler artan
2695 1under dagarna beroddegünlerde üzerinde
2696 1under dagar­na såg lärde genom titta ju mer lärde nyfiknaregünlerde hep bakardı öğreniyormuş öğrendikçe meraklanıyormuş
2697 1Under dåBütün
2698 1underdüşleri
2699 1Under bor­det mittemotMasaya karşılıklı
2700 1under befästningargene sesinde
2701 1underbara timmarna tillbringade sura sinsomurtarak geçirdiği sonunda elindeki kurbağa resimlerine şöyle
2702 1underbara inspirerad satsagirişmeye hevesliydim
2703 1under avståndaltındaki
2704 1Under ävengene
2705 1under­söktaltlarımı
2706 1underarmarna liktaltında altlarında
2707 1Under annars tillbringadesık sık birinde
2708 1under anledning mingünleri boyunca
2709 1undantag osäkerdeğip değmeyeceğinden
2710 1undanSonuna
2711 1undan sedan man sådanduran sık sık geçirebilecek
2712 1undangün alınan
2713 1undan följdearkasından
2714 1undandışında
2715 1undanbenden
2716 1un­der skriva få ut­lopp fantasieratmosferin bayıldığı tuhaf Acaib-ül Mahlûkat
2717 1un­dersırtlarındaki konaktan nefret
2718 1un­dersöka in offergirdiğine
2719 1umämd hovastrolog lycka­des intimare relationMüneccimbaşılığa getirilmekle kalmadı yakınlık kurdu
2720 1ud talade dit ville två talade svunna tidergeçtiğimizde terkederek bataklığa yatıvereceğini atmak isteyeceklerini gördüğünü
2721 1ud rorkiskaBu cevaba Paşa'nın kaleyi alamadığını
2722 1udhikâyem
2723 1tyst troddedüşünerek sustum
2724 1tystsustum
2725 1tystsessiz
2726 1tystnatyastıklar
2727 1tystnatsusunca
2728 1tystnad viskandesessizlikten sonra fısıldayarak
2729 1tystnadesustum
2730 1tystnadeski oynayan
2731 1tystnade pas­seradesusmuyorlardı
2732 1tystnaden vrede Humrarnasessizliğini uydurduklarını
2733 1tystnadensessizlik
2734 1tystnade försvunnengene sustuğunda birbirimize değildik
2735 1tystayoktu
2736 1tystatsusturup
2737 1tystatsusturmuş
2738 1tysta dimmanköylüleri yürüyüş tuhaf bilmiyorum gücü tükenmişti artık Öksürüklü sesi eskisi gür heyecanıyla sesi
2739 1tystadesusturur
2740 1tystadesusturup
2741 1tysta böndernaköylüleri
2742 1ty sköta väliyi bakmaya kararlıydım
2743 1tyskarna ju byggetbitirilmesi harcanan
2744 1typer filoso­fihüzünlü anılarıyla dopdoluydu mutsuz edeceğini
2745 1typen skrivan­de ägna åttür yazının denemesi iş ısrarla
2746 1typenAlâkamızı cazibeli
2747 1tyglaseyretmekle yatıştıramadığı
2748 1tydligt utdeğildi çıkmış besbelli
2749 1tydligt han han vilket hanhangi daha
2750 1tydligtgördüğünü ki
2751 1tydligtbesbelli
2752 1tydlig minskning dödsfallenölüm düşüş
2753 1Tydligen påver­kats skräckhistoriernaki severmişim
2754 1tydligen observatio­nerniyeti gözlem
2755 1tydligen ironi efter­som var var rösten envisades upprepa frassözümde bir alaycılık sesin söyleyip durduğuymuş
2756 1tydligen han mer änbilgilerimiz birbirini tutuyordu
2757 1tydligengaliba
2758 1tydde byggde tiduryapmasını iyiye yormuyormuş
2759 1tydayapacağımız
2760 1tydaneye
2761 1tyckteyoktu
2762 1tyckte ville bevittnasevinçle
2763 1tyckte utvecklade kontakter utan inblandad förhört ho­nomdenetimi dışında yakınlık kurmasından hoşlanmıyordu sorguya çekmiş
2764 1tyckte tyckte tyckteseviyordum
2765 1tyckte tyckteseviyordum
2766 1tyckte synd ho­nom till prostitu­eradekadınlara acıdım
2767 1tyckte speciellt lapptäckengeçerdi sevdim
2768 1tyckte skriva jaktyazdıklarımı
2769 1tyckte skrevsüre yazdıklarımı keyif
2770 1tycktes finnas deras ga­lärer seglade urüzerinde yazmayan adına araştırmalar
2771 1tyckteseviyordum hoşlanırdım
2772 1tyckte prata ämnetkonuda konuşmaktan hoşlanmadığını
2773 1tyckte ordnadüşüncemi burada
2774 1tyckte om tyckte om och såg sig .o sevdiği için .
2775 1tyckte om kunde kunde om om om omsevdiğim köşede
2776 1tyckte mystikvermekten hoşlanırdım
2777 1tyckte mycket väskaRobert Koleji'nde
2778 1tyckte minsann mycketyüce
2779 1tyckte min historia kän­de stolthet över fantiserat ihophırsla kitabımın sayfalarını keyifle bulmasını bekliyordum aradığını
2780 1tyckte men inte integitti ama pek da şey
2781 1tyckte lättbegripli­ga frö­na smittadirilişin tohumlarını bulaştırarak atacaktı
2782 1tyckteiyice
2783 1tyckte honomhoşuma
2784 1tycktehoş
2785 1tyckte hankendisinin
2786 1tyckte han han .da .
2787 1tycktebelki belki belki geceleri belki belki soramıyordu geceleri
2788 1tyckte att att med på att att , som isöylediğinde , , düşünürdüm , çünkü . , , ,
2789 1tyckt böcker­nadoğurduğunu
2790 1tyck­te villisteyen
2791 1tyck­tes gå därigenom fördjupa underliga kunskapbilgiyi derinleştirmek atmaya çekiniyordu
2792 1tvungenzorundaydım
2793 1tvungen tyckte ligga dumbommarnasevmediğini kalıyor aptallarına
2794 1tvivla självkendinden
2795 1tvivlade på tänkte på sitt eget livPencerenin çerçevesi gördüklerine bakıyordu sefer
2796 1tvivlade nubozgundan minnetin etkisi
2797 1tvivlade gjorde sadekadar dediğini yaptım
2798 1tvivelçocukluğumda babamın ressamın Avrupa
2799 1tvingad pla­nerat mycketmuymuş yıldızlara boş mi bakıyormuş
2800 1tvingade levayenip
2801 1tvingadedönemeyince zorlayarak
2802 1tvingade annat fick vyn bakgård livşey zorlayınca evimizin arka bakan canlandı
2803 1två veckor åter fantisera ihop såg ryttare Istanbul­vägenHikâyemin pek okumalardan yorulduğumda dünya edebiyatında özellikle edebiyat hayatımızda görülen tema
2804 1tvärtomtertemizdi
2805 1tvärt­omoysa tam tersini yapıyorum
2806 1två pra­tade tagbundan konuştular
2807 1tvangsısrarı zorunda
2808 1tvål knarrande trappornasabun içerisi yarıkaranlıkta gıcırdayan
2809 1tvåikimiz
2810 1tvåiki ikimizi
2811 1två gickiki
2812 1två fickiki
2813 1två beroddeİki
2814 1Tvåİki yazdığı
2815 1Tvåİki
2816 1Turkisk resenär som resorŞaşkınlıkla sordu muymuşum
2817 1turkiskaTürkçe'yi
2818 1turkiska fel brukade göra även fort italiens­karomanlardaysa iyilerin çıktıkları
2819 1turkiska färgsprakande gled nervpåfrestande dim­manyayımlamaya razı olan koydu
2820 1turkis­ka fortTürkçe'yi olacağımı
2821 1turkgeçmiş gidiyor
2822 1turk från till vi kommentarer tilltabii efsanesiyle selâmladığım Dostoyevski'nin Öteki adıyla çevrilen
2823 1turk­vänligkalkışmamdan
2824 1turkar tjöt glädjesürmeyi
2825 1turkarnaTürkler
2826 1turkarna sina sår nätternakurtarmış
2827 1turkarnaarayarak
2828 1Turhan jaktutflykternaCamii'nin tükenmez av
2829 1tur få minst sig hotet skadorHerkesten sıra beklenmedik tehlikeyi belâsız atlatacağını
2830 1tunn mansık sık adamdı koluma
2831 1tungkaba
2832 1Tundjaflodentaşıvermiş çıkarılmış hastanenin
2833 1tumult där senkaynar yakalanarak
2834 1tuggor yoghurtenekmekle yiyebildim
2835 1trygga trädenalışkanlığını
2836 1trygga roaarayan
2837 1truppersekiz yaşında
2838 1truppernaordu
2839 1trupperna mycket lång­samt framåt höga längs mör­kakeresinde getirtti evlerinin şaşkın bekleyen sarışın köylülere
2840 1trupperna kunde demden onlardan
2841 1trott tilltürlü
2842 1trott hjärtainanmamış gönlü türlü
2843 1trots vidarepahasına
2844 1trots var varartık
2845 1trots vad toggeliveren
2846 1Trots typenBirkaç tür
2847 1trots trotstürlü
2848 1trots troinanmak inanmam
2849 1Trotstürlü
2850 1trots ryggarna emot oss förrättade böner dunklasırtları bize dönük kadın soluk ışığın
2851 1trotspahasına
2852 1trots orättvist alla där uslaoradakilerin alçak sahtekâr gördükten
2853 1trotsolsa
2854 1Trots kunde jag denrağmen
2855 1Trots kändes denGene benden
2856 1trots inte varartık de
2857 1Trots in byarna olivodlingarnaKöylerden zeytinliklerden
2858 1trots hopp trotstop
2859 1TrotsGene
2860 1Trots genast efter gångenGene
2861 1Trotsezberlediği
2862 1tro till tälttürlü
2863 1troTürk
2864 1tror vil­ka Europakartan min närbirkaç köylüsünü inançsızca gördüğümüzü
2865 1tror sattoturuyordu olsa
2866 1tror fick aldrig Ho­nomAldırmadım geçiriyordum
2867 1tror emellanåt tvivladehavayı şüphe uyandıran sessizlikleri belirsizliği severdim
2868 1tror dörr trädde mitt intellekts gömslenİnsanların hep tuhaflıklarından sözettiği kitapların hikâyelerin hep bunu istemiyormuş
2869 1tror än vad tror digBenim sana inandığımdan inandığın
2870 1tropiskgezen
2871 1tronsonu ölümünü
2872 1tron sinasanarak
2873 1tronsanarak
2874 1tron riverkayıtlarında yeri düşündüğüm
2875 1troninanıp
2876 1tronen Yenigeçirmek Turhan Yeni
2877 1tronen komplotten misslyckatsgeçirmek sökmemiş
2878 1troinanmak
2879 1tro Iblandinandığım
2880 1tro greppavucumun aldığımı düşünmeye
2881 1tro genialiteten bakom framgångar vältaligtBallandırarak başarıların parlaklığına inanabileyim
2882 1tro färglösa saker bläddrade böckernarenksiz hayâle inanabilmek beraber gelişigüzel
2883 1tro för­stått lyckades så braanladığıma inandırmak başaramıyordum
2884 1trodde ville hjälpa hur handsGözümün önünde sakin bahçenin huzurlu ağaçları ışıl ışıl sıcak vardı
2885 1trodde varolduğunu
2886 1trodde tyst eftersom troddedüşünerek susardım
2887 1trodde tyck­tedüşünüyorduk
2888 1troddetüründen kitaplar
2889 1trodde skrämma innersta skrym­slen smärtadekorkutucu olmaya çalışan içiyle inanması çevresindekiler
2890 1trodde sjuk­domenhastalığın inanıldığını
2891 1troddesandım
2892 1troddesandığı
2893 1trodde så människor varandras platser lyckliga livkitaplar yazarlarının hayâlindeki kahramanlarının kitapların
2894 1trodde sådan sammasandım böyle aynı
2895 1trodde omdüşünürdüm
2896 1trodde när blivit sjukhastalandığını inanmadı
2897 1trodde min berättelse min bok berätta beslutadetarihinde okudum
2898 1trodde jaginandığını
2899 1, trodde jag att där , i ,, düşündüm
2900 1troddeinandım
2901 1troddeinandığını
2902 1troddeinandığım
2903 1troddeinanıyordum
2904 1trodde grannskapet ryktades linserinanmıyormuş mahalleli düpedüz kaçırdığını saatler
2905 1trodde fördelsürüklüyor inanmadım
2906 1trodde för­ståanlayabileceğini sanmıyordum
2907 1trodde de på påo
2908 1troddedüşünerek
2909 1troddedüşünürdüm
2910 1troddecoşkuya
2911 1trodde blidüşledim
2912 1trodde attdüşündüm ,
2913 1trodde att , ,düşündüm , ,
2914 1trodde att ,, düşünüyordum , ,
2915 1trodde alla krigakalanlar çıktığına inanıyorduk
2916 1trod­de fick bekräftelseülkesini geçmişini anlatmasını
2917 1trod­de bestämma kom efter ha hålkararımı veririm çukur kazıp yanıma geldiler
2918 1tro betraktade djupa­re kännedombenimkiyle iyi tanıdığına inanasım
2919 1triumf medvetenzaferinden
2920 1TriumferandeDerken toplar göğü inletmeye Sonraları
2921 1triumfenzaferinden
2922 1triumfen motsattameraklının
2923 1triumf ef­ter förzafer
2924 1triumf berättadezaferinden
2925 1tris­ta avtadinmediği akşam gerçeğin gözünden farketmişti
2926 1trippade tårna husetparmaklarının ucuna basarak yürüyorlardı
2927 1trigonometriska tabellernaaltmışlık usulle hesabedilmiş trigonometrik çizgi cetvellerinin arasına
2928 1tre slut ut På ögonblick panikÜsküdar mezarlıklarında kendisinden çıkan
2929 1tre fem personer dogüçer beşer gittiğini
2930 1tredje runtyeniden yeniden üçüncü
2931 1trött vara instängd gick ut under ef­termiddagenkapanmaktan sıkıldığım akşamüstü sokaklara çıkmıştım
2932 1tröttsamyorucu seferlerinin
2933 1tröttnat intriger ro hos sina katterBütün dolaplardan iyice huzuru kedilerinde arıyormuş
2934 1tröttnade fortçabuk
2935 1tröttnade erinra fram tillbakahatırlamaktan bıkınca aşağı yukarı gezindi
2936 1tröttna­debıktı
2937 1tröstar få personer ha tålamod skall ynglingenŞiddetli teslim teslim bayrağı çekmeye karar
2938 1trasiga anteckningsboken där vi vi vi demgösterisi defterin yırtılıp sayfalarını karıştırırken
2939 1trapporna mellanuzadıya veremediği
2940 1trängde pratadekatında
2941 1trängasyığınının
2942 1trakternaderken bakıyorduk oralara
2943 1traktens småhandlare själv lågmakinesiyle birlikte herkesin
2944 1tråkigtsıkıntılı
2945 1tragiskaBahtsızlığımı
2946 1träffagörmek
2947 1träffade träffade gifta golvet ilsketmuvakkithanede buluşup konuşuyor serdiği yatağına
2948 1träffades fickkarşılaştığımız çıkaramıyorum
2949 1träffa­des GalataGalata'da
2950 1trädgård kö muckade gräl nöje tittaağaçlara ayıranları seyredenler
2951 1trädgård högre be­hövdesbahçesinin duvarları yükseltiliyormuş
2952 1trädgård gnistrande upplystadüşünme geliştirdiğimiz arkadaşımdan
2953 1trädgården kamrateryazarlar başkası isterler
2954 1trädgårdenbahçede
2955 1trädgårdarnaEmpoli'deki
2956 1trädgårdarka bahçesinde
2957 1träd förbigeçerken
2958 1trädağaçla
2959 1träbarrikadernayolumuzun yakınındaki düşman yolladığımızda
2960 1totala tumultet drogs in han vara han han därgürültü içerisinde budalaca kapıldım sanki tutanların
2961 1torsdagseftermiddagarnasabahları öğrencileri
2962 1tornet klumpedunsentoraman kazan
2963 1ton kärleksfullmuvakkithane kurmuş yeminler ediyordu kulesi toplamaya peşinden gittiği İspanya'da
2964 1tonfall röstşarkı sonra
2965 1tomtsonucu boş tuttuk
2966 1tomma bortboş
2967 1tommaboş boş
2968 1tommaBoş
2969 1tolv gickoniki
2970 1tolv fick gickoniki
2971 1tolkningaryolundaki
2972 1tolkningarperşembe
2973 1tolken gamling ont gjort pressade märklig glöd berätta omihtiyarmış hiddetle üsteliyor ihtiyardan sözetmesini
2974 1tolkat tystnaden stora fördelaktigt se nej utvecklatGözlerini açarak suskunluğunu yorarak gerektiğini
2975 1tolka haftgördüğü ona yorumluyordu
2976 1tolkadeyorumlarken
2977 1tolkade visatbitenleri nelere yorduğunu
2978 1tolkadeolmaktan
2979 1tolkade närmande eller kret­sar söktene ne çevreden aramamasına bağlıyordum
2980 1tolkade drömmaryorumlarken
2981 1tolka­de fördelaktigaiyiye yordu
2982 1tokig tomhetenboşlukta delireceği
2983 1tog yxanbaltayı aldı
2984 1tog vi till vi som de vi och de på som jag .geçirdiğimiz .
2985 1tog vadhem ne hem
2986 1tog ur strumpa kistan där böckerna numera läste lågokumadığı kitapların durduğu sandıktaki çorabımdan aldım
2987 1tog skämdes ställde utanför ramenGörüntümden utandığım çerçevenin dışına
2988 1togsbeklemediğimiz
2989 1togne ne
2990 1togne
2991 1tog lyss­nadinlemekle
2992 1tog innan Wien gycklarna innan djurälskande härskare avsattes lät mänTa yıllar önce önce kıyıdan seyrettiği fişek karanlık zafere ulaştıran O'nunla birlikteymiş O'nunla
2993 1tog hurne
2994 1tog hårtbüyütmedi
2995 1toggeliveren
2996 1tog for iväg tillsam­manskabını
2997 1tog febernateş bastırıyormuş
2998 1tog för räkenska­perna lättförståeligtönceki anlaşılabilir tutma bulduğunu ilân
2999 1tog föreönce
3000 1togdinlemek
3001 1tog detda
3002 1tog dagar kändeAma gün kadar
3003 1tog dagar bådaadamları kadar
3004 1tog byt­ta traskade hemåtkabı
3005 1tjusning väg pesten ju vadvebada kaçamayacağı
3006 1tjusadebüyüleyerek şaşkına
3007 1tjurarna nugöstermeye
3008 1tjugoyirmi
3009 1tjugotreözgürlük
3010 1tjugo konverterat islamYirmi senedir hâlâ Müslüman
3011 1tjugofemyirmibeş
3012 1tjugofem skissernaYirmibeş araçların karalamaları
3013 1tjockboylu şişmandı kıyafeti
3014 1tjocka nog mankalın çelikler döktürdüğü
3015 1tjänstemänkellifelli kâtipler
3016 1tjänstefolk vandring Jag antagligen framtidens skrämmandeöğrendiği müneccimlik sanatını başlıyordu Gerisini
3017 1tjänaresuşağın kekeme şuruplardan
3018 1Tjänaren rog armen förde ned­re våningen lämnade över manKâhya kolumdan tutup indirdi başkasına teslim
3019 1tjänare mitt beslutkâhya kararımı
3020 1tjä­nare hört settertesi duyduklarım
3021 1tittat sitter tittaroturan bakmalıydın
3022 1tittatbakıyormuş
3023 1tittat åryıldır aynaya bakmadığım
3024 1titta ritatkitabın sayfalarını
3025 1tittar du dubakıyorsun
3026 1Titta kommit inBak girmeliydin kolunu
3027 1tittakitap kitabın
3028 1titta från fick veta långt gåttboynuna taktı
3029 1tittade tillbakabakan
3030 1tittade sågbaktım
3031 1tittade ritade dekorerat rubineriçinde resimleri çizerken ilgilendi
3032 1tittade papperenönündeki kâğıtlara baktığını
3033 1tittade motvilja skrivayazarım tiksintiyle küçümsedi
3034 1tittade mot him­lengöğe bakmıştı
3035 1tittade klarhetbakarken aklında
3036 1tittade han han fönstret vette motheyecanıyla yüzyıllardır yapılmış onca tutacak renklerin
3037 1tittade fundersamt genom egenşaştığım kol yaptıklarını görmedim
3038 1tittade folket här gjordebaktıklarını buradakilerin yaptıklarından baktıklarını
3039 1tittade försökte inte vissteister şeyin bilmiyordu
3040 1tittadebaktığımda
3041 1tittadebakmasını
3042 1tittadebakan
3043 1tittadebakışını
3044 1tittade äterbaktı
3045 1tittade återbakıp yeniden
3046 1titta brot­tare fickor titta skuggteaterfigurernabayılana güreşçileri
3047 1tittabakayım
3048 1titeln En väl barndomenKendinden hoşnut müzisyen romanının
3049 1tit­ta likgiltigt honom dem vredes­modbaktığımı öfkelenip elindekileri köşeye
3050 1tit­tadebakarken
3051 1tioOn
3052 1tio intryckkilerimizde reçel turşu çirkin
3053 1timme erövrade nästan förluster förstå otrogna soldater­na befästningen huggits neranlatırken hayallerimi yansıttığını gördüklerim
3054 1timmarsu unutmak
3055 1timmar struntadesaatlerce
3056 1timmar oss vårbizler
3057 1timmar färdigt iakttog honomsaçlı cücenin kitapların ilgisi yoktur
3058 1till villeilk
3059 1till vilken inte enshiçbir bile
3060 1till vidare sade tillräckligt skadakadar
3061 1till vi ..
3062 1till vette fanntanığı tabii
3063 1tillverka tillverkagerekli
3064 1tillverka inge trupperönümüze kovalayacak mümkün
3065 1tillverka beställt Ptolemaios Jorden roterade centrum aningderin Dünya'nın döndüğünü
3066 1till varvet marknader affärerkahvelerinde içtim sırf tutkusuyla pazarlara dükkânlara girdim
3067 1till var tillräckligt varmt täcke hört tillolduğunu artık olduğunu kadar
3068 1till var såkadar
3069 1till varkadar
3070 1till vapnetsilah
3071 1tillut
3072 1till uppmärk­samhet lyster .( CİLT Ofset
3073 1tilltufsadkarakuşun
3074 1tilltufsade olycksfåglarnas såryaralarına hücrelerinde merhemi sürerdim
3075 1tilltro förstånd för föranlayışına inancını pekiştirmekle
3076 1till titta föreställ­ning snett till mitt åratalyıllarca dönemeyeceğim ödüm kopuyordu ettim
3077 1Till till vilkenbile silahın
3078 1till till var kundekadar de
3079 1till tillut
3080 1till till tillİlk
3081 1till tillsilk
3082 1till till otur tilltelâşla türlü
3083 1till till om på på på .harcadı .
3084 1till till och till till en ..
3085 1till till men inteama değil
3086 1till till . jag jag jag jag med. bildiğim
3087 1till till inte utanbirine değil
3088 1till till hysteriskakalabalığının ödü patlıyormuş heyecanlanıveriyorlarmış
3089 1till tillgereken
3090 1till tillgerçi
3091 1till tilletti
3092 1till till ensbile
3093 1till tidgeçti
3094 1tilltürlü
3095 1till synasÖtekilerle
3096 1tills vapnet tillsilahla
3097 1till stilla tillbelli
3098 1tillstånd till behövde tagerekli
3099 1till som till till sig som och tänkte mig och . vad om .çıkıyordu düşünüyordu düşündüklerini .
3100 1Till slutSonunda
3101 1Till slut packat apparater vagnaraçlarını arabaya yüklettirmiş
3102 1Till slut det endaSonunda şeyin
3103 1tills lin­dansare balanserade två bortGünlerimin gerdikleri
3104 1tillskansadeözlüyorum hayatını düşleyerek döndüm
3105 1till sin jag på ..
3106 1tills Empoligeleceğini geldiler benzemekten bittiğini
3107 1tills eller orsaken till tillsöteki sürecekti değilse
3108 1till sändaBütün kadar
3109 1tillsammanstasarılarını
3110 1tillsammans kändebile birlikte
3111 1tillsammansgünleri
3112 1tillsammans en blivitbirlikte
3113 1tillsammansbirlikte birlikte
3114 1tillsammansBirlikte
3115 1tillsammans besöktebirlikte
3116 1tillsam­mansayıplıyorlardı
3117 1till sade varför så tillräckligtyüzden gün kitabımı kadar
3118 1Till sadeise
3119 1tillräckligt till aldrigkadar
3120 1tillräckligt lockande varand­rayeterince iş
3121 1tillräckligt eftersomyeterince
3122 1tillräcklig sigçevresinin baskısından
3123 1tillräck­ligt kontrollera folket hanshalkı sıkacak nereden
3124 1till på på som med de de med på de på som till ..
3125 1till om som ..
3126 1till om det .bir .
3127 1till och om ., düşünüyordu .
3128 1till och ochoch och av ve
3129 1till och med på .başladığında Padişah'ın bir .
3130 1till och med ..
3131 1Till nyfiket stämmaÖnce merakla
3132 1till nudeğil
3133 1Till någonBunun
3134 1Till minnet Nilgün Darvinoglu En god godBASKI 1996 ) BASKI 1996 ) 19
3135 1till mig som jag ..
3136 1till mig som av ..
3137 1till med och .bu da .
3138 1till med med för för för .bir Padişah'ı . .
3139 1till med av .kapıldı .
3140 1till medan arbetade snabbttelâşla çalışıyorduk
3141 1till med ..
3142 1till med ., :
3143 1Till lycka­des eftersomDönüp kötülüklere getiriyor
3144 1Till lät bli lyssna fienders skval­lerDüşmanlarımızın dedikodularına kulaklarını tıkamıştı
3145 1till kvinnor kvinnorkadınları kadınlardan
3146 1Till kusin blivitbaklayı çıkardı
3147 1till : kaninjakterdile çevrildi )
3148 1till jag ..
3149 1till inte ensönce üzerine bile
3150 1till inne först vänta fått liteküçük aracımızın uğursuzluk bile
3151 1tillilk günün
3152 1tillilk çıkan ile çıkan (
3153 1tillilgili
3154 1till huvudet vetenskap till till åtbilim
3155 1tillhört sekttekkeye dadandığını
3156 1till hadedeğil
3157 1till gröngeçirdik yeşil gün
3158 1till gröna tillyeşil
3159 1tillgjordayapmacıklı
3160 1tillgjordaSeviyordum yapmacıklı
3161 1tillgeri kadınlarla
3162 1tillgerektiği
3163 1tillgereken
3164 1tillgerçeği
3165 1tillgeçmiş bile
3166 1tillgün
3167 1till fredagsbönen Ha­giabitti katıldığı namazına
3168 1tillflykt hit avtågadebirlikte birlikte ülkeye
3169 1till för vårilk
3170 1till förstått likt ville( ilk (
3171 1tillför­sikt inspireratrahatlığıyla inanarak
3172 1tillför­litligheten gav irriteratyanlışın ucuz araçlarından
3173 1Till fängelsetZindana
3174 1tillfälliga framgångarnageçici başarılar ekliyordu yakında
3175 1tillfälle ville till tillbile gerektiğinden
3176 1tillfållet aktivitetişe kollamaya başladım
3177 1tillfällenbelleğin
3178 1tillfällefırsat
3179 1tillfälle blekt sulfatgult regn tilltrovermiyordu kırka topların zincirlerini söktürttü topladı bütün gün atları
3180 1tillfälle åratal där förstörafırsat arasına
3181 1till ens till inte villebile istediğim istediğim
3182 1till en som förbir
3183 1till eller till längrebelli güzel
3184 1till ellerbelli
3185 1tilldrog uppmärksamhet hanstanesi ilgimi Kolu
3186 1till djurengerektiği hayvanlar
3187 1tilldiliyle
3188 1till diffusa vapenprojekt skvallradesdedikodusu silah bağlandı silahla
3189 1till , det igün , , , .
3190 1till Det( değil )
3191 1till deldeğil değil
3192 1till dede det de de gözükmüyordu
3193 1tillde
3194 1till de ..
3195 1till där mycket suckar tillkadar çekerek
3196 1till .daha .
3197 1tillbringat livhayatımı
3198 1tillbringa tillgüneş kadar
3199 1tillbringade största vinden snön frånvaktimizin çoğunu geçirirdik rüzgârın karın
3200 1tillbringade självakendilerine
3201 1tillbringade sönder plockade händerçoğu içinden ellerimizdeki
3202 1tillbringade omslagen undersök­ningarna saker vidareciltleri yarı risaleleri müsveddeleri
3203 1tillbringade glömma sysselsätta framtidens människorTürklerinde İlim'i aradığım hikâyelerini olmayan
3204 1tillbringadegeçirdiğimiz günlerde
3205 1tillbringadegeçirdiğimiz
3206 1till borde tillgerektiğini
3207 1Till bjödAva
3208 1till .bir : bir günlerde :
3209 1tillbilgi
3210 1Tillbile
3211 1till berät­tade kvinnorkadınlardan
3212 1till berömd till där till där rävar kaninertilkilerle tavşanların kaynaştığı gidiyorduk
3213 1tillbelli
3214 1Till bekräftadoğrulayacağını
3215 1till behövdesgerekli
3216 1tillbakayıllarda günleri
3217 1tillbakayıllarca
3218 1tillbaka trädens svala skuggor varshaftalardaki yüksek ağaçların
3219 1tillbaka tittadetitrek bakarken
3220 1tillbaka till måste tillgerektiğini
3221 1tillbaka tillgerçekten
3222 1tillbaka plats tidigt kunde förberedelsehayatıma olsun erkenden
3223 1tillbaka kvinnorbayağı kadınlarla
3224 1tillbakageri
3225 1tillbaka för­lorade livet fantasiernaBir düzeni devirmek yol sayılmaz
3226 1tillbakabaşka
3227 1tillbaka annan vidalınan başka
3228 1till bad var där landkadar
3229 1till av och till som på mig till av ..
3230 1till­verkayorgan yorganlık kumaş
3231 1till avde med av och av och . : .
3232 1till av .bu !
3233 1till åt vilketbile
3234 1till att i, , aptal , de , ,
3235 1Till att att attBütün kanatlı gösterdiği ön dişlerini
3236 1till att, aptal
3237 1tillätolmasına
3238 1tillätduyuyorduk
3239 1till åtbile
3240 1tillåta återvända ha tålamoddönmeme verirler tutuyordum
3241 1till­ståndetdöndüğünde kehânetinin doğruluğunu ettirebildiği
3242 1till­sammanskahramanlarıma istemez
3243 1till arga klagan dettakadar başına öfkeli inlemelerine
3244 1Till anmärk­ningsvärd nämnsyayımlanan nakkaşlarının ilgi
3245 1till andreöteki
3246 1tillämpades förbud meryasağı uygulandı
3247 1till­lämpabeklemenin
3248 1tilläggaoyunlarıma kandığı yaptığını eklemeyi
3249 1till­frisknaiyileşmesi ediyordum
3250 1till­fällealamasın
3251 1tillade utmanandeKüstahça ekledim
3252 1tillade precis skulleekledi
3253 1tillade påo
3254 1tillade förvånatşaşkınlıkla eklerdi
3255 1till­bringade Heybeliön flykt anat förlorat mål ur siktekaçıp Heybeliada'da geçirdiğim hedefimin bulanıklaştığını sezmiştim
3256 1tiggarklä­der bakomsu bakardım
3257 1tidvakitlerimi
3258 1tid vågade dröm haftrüyamı cesaret ettim
3259 1tid svar universitetetsayfa boşluklarına
3260 1tid som till det ., , çok biri .
3261 1tid som om som som om den första .çok .
3262 1tidslängdenvakitlerinin
3263 1tid skullezamanda
3264 1tid sittvakit
3265 1tid sinara
3266 1tidsfördrivkalabildiği
3267 1tidpunktyırtıyorlarmış
3268 1tidigare settgörmediğim gidiyordu
3269 1tidigare settşimdiye görmediğim
3270 1tidigare påverkad tillkännagavdedikodusunu etkisiyle
3271 1tidigare omeskisi sözlerine
3272 1Tidigare kunnaBundan
3273 1tidigareşimdi
3274 1tidiga­re om om fanns inuti nu nyfikenheten ansikte tolk ställde mannen oroligAz içlerinden sözetmişlerdi suratlarındaki ihtiyara çevirmen korkarak
3275 1tidenzaten
3276 1tidenvaktini
3277 1tidenvaktin
3278 1tidenvakit
3279 1tidentek
3280 1tiden täckt tjocktek gideceğini Tunca
3281 1tiden spriddasıralarda
3282 1tiden skullezamanlar
3283 1tidens grund­läggandePamuk 1992 yılında kitaplaştırdı
3284 1Tidens 1992eden Melchior Lorck'dan Eyck'in
3285 1tiden plötsligt brusadebirden
3286 1tiden ochiğrenç
3287 1tidenkalan peşinden
3288 1Tiden iväg utanZaman pek işe
3289 1tiden iiçinde
3290 1tideniçin
3291 1tidengeçen
3292 1tiden dendüşen
3293 1tidendöndü
3294 1tiden att att näriçin için
3295 1tickandeyatağında
3296 1ti­denkısmını yeniden
3297 1texten sett litetokuduğu metni
3298 1texten läst även kunna den lärde den utantillokuduğu metni dokuz yaşındaki
3299 1tex­terna längtade mörkretçöktüğü
3300 1testade skaf­fa kunskaperoynuyordu deneyden geçiriyor
3301 1terrorboğduğumuzu
3302 1teorierkuramını yeniden
3303 1teorierkuramını şekilde
3304 1teorierileri
3305 1teleskop hur kraftrasat gücü
3306 1teckningar versernamısralarının resimlememi
3307 1tecknaren förhållande varandraaralarındaki ressamın
3308 1teck­ningarnaçiziyormuşsun
3309 1ta tillgerektiğini ilk
3310 1tas naturligtvis öratabii kulağının türküyü
3311 1taseziyordum
3312 1tar turk trots tårarTürk
3313 1tar ossyoksa
3314 1tar ofta taryoksa kendisini
3315 1Tarhuncu visadeTarhuncu biçimde
3316 1tårögd tittade oväsendet snartGemimiz gemi biz Esir
3317 1ta räcka kläder rakade skäggetgeçecekmiş kıyafetlerimizi değiştirmemiz
3318 1tappayapıp
3319 1tappa ungdomarnakesebilmesi
3320 1tappade trupperna singördüğü koşuyordu çirkin gidiyordum
3321 1tappade från dem klåda dem blivit bleka demrengi atanlardan başağrısı tutanlardan alıyordum
3322 1ta patrullen skickapeşimden yollayacağı adamlara yerimi söyleyeceklerdir
3323 1tap­patkestiğini
3324 1tänkt medlidandeİtalyanca
3325 1tänkt måddeaydınlatılmış odalar akraba kalabalığıyla kaynaşan
3326 1tänktkötü
3327 1tänkt idüşünür
3328 1tänkte troddedüşünüyordum
3329 1tänkte tänkte detdiye
3330 1tänkte tänkte dagdrömmargündüz düşlerine kıskaçlarını
3331 1tänkte sysslailgilenmeyeceğini
3332 1tänkte stubbenDüşünürken kütüğün toprağı
3333 1tänkte stryka runt därifråndüşünürken karnımda
3334 1tänkte oss det trots fråndiye bu düşünüyorum
3335 1tänkte omdüşünüyordum
3336 1tänkte naturvetenskap givit nå­gotdoğa düşündüğümüz elle tutulur yanı
3337 1tänkte någonstans ha kommageldim aklıma gelmiyordu
3338 1tänkte här fåttaklımın düşündüm
3339 1tänkte fråndiye düşünürdüm
3340 1tänkte framför hängde väg­gen verksamheten vid BasarenKapalıçarşı'da Unkapanı'nda hayatın yavaşladığını düşünüyorduk
3341 1tänkte fannsdüşündüm
3342 1tänkte djuren troddeşeyden gerektiği düşlediğim
3343 1tänkte des­sa skrivit år vråkorkuyormuşum hatırlamam yeterliymiş
3344 1tänkte denna komdönem gelen
3345 1tänktedeğilmiş
3346 1tänktedüşündüm düşündüm
3347 1tänktedüşündüm düşündüğünü
3348 1tänktedüşündüğünden
3349 1tänktedüşündüğünü
3350 1tänktedüşünüyordum düşündüğü
3351 1tänktedüşünüyor
3352 1tänktedüşünürken
3353 1tänkte berättelse glädjekeyifle okuduğunu öğrenince rahatladım biraz söylentiler kulaklarıma
3354 1tänkte överaklı
3355 1tänkte att representera imperiet derassürekli edecek yollamayı düşünmüyordu
3356 1tänkte andra bibliotek hoppetGİRİŞ yılında her tapu dibinde
3357 1tänkte alltaklı
3358 1tänkteaklıma
3359 1tänkteüstünde
3360 1tänktdüşündüğüm
3361 1tänktdüşündüğü
3362 1tänkt avrätta ho­nom mor tillåtit aldrigboğduracaklarmış Valide
3363 1tänk.olsaydın öğretseydin
3364 1tanke vägarvardır
3365 1tanke vad Paschadüşüncesi vardır kuşkulanıyordum gerçi
3366 1tänker kommerdüşünerek
3367 1tänker gammaldüşünüyorum
3368 1tänkerdüşünüyorum düşündüğünü
3369 1tänker alla dumbommar dummaaptallar
3370 1tanken min mor min fast­mö bildat minaannemin evlenip
3371 1tanken gjorde spegeln spänd lyssnade honomdüşünce aynadaki yaptı sinirlerim iyice gerildi dinledim
3372 1tankeayak
3373 1tanke alltşey bütün
3374 1tänkbara ge tonversin toza
3375 1tänka varkadar
3376 1tänka togkabul
3377 1tänk­te skulle om .: düşünüyordum .
3378 1tänk­tedüşündüm
3379 1tänk­teölmenin düşündüm
3380 1tänka stort antal andrasonra ortaya
3381 1tänka skriva tänktedüşünürdüm uğursuzluk söylentisiyle kuduran
3382 1tänka skildradesbittiği aklımda saraya
3383 1tankar vilka komdüşünceler akşam
3384 1tankar tankar sågyapar
3385 1tankar Sultanenanılarını Sultan'a Sultan anlatan
3386 1tankarna man förra fallit lade takpannorkocası aktardığı damdan düşünce
3387 1tankarna han ut­vecklat åt tillräckligaZaten düşündükleri yetmez
3388 1tankar mitt migaklımın bana
3389 1tankar krossakovalayacağını aklımıza takılan
3390 1tankar kan lätt­het dumbommaraptallıkları
3391 1tankar han han ansåg migbana
3392 1tankar attbunlar
3393 1tankaraklıma düşünceler
3394 1tänkanasıl
3395 1tänka mystik tro kommer endast dennes kärlek -vad annat «76.001-79.000 21
3396 1tänka litedüşünmeliymişim
3397 1tänkakitap bütün
3398 1tänka hur hurne nasıl ne
3399 1tänka honomondan Türk
3400 1tänka historia några efter haolmayan sonra
3401 1tänka harentavşana
3402 1tänka fannsvardı
3403 1tänka ensamtek
3404 1tänkaBütün düşünürdüm
3405 1tänkaaklıma
3406 1tändtrådarna varelsernasyenişemediler attığımız fişeklerle havayı kızıştırdık yaratıkların
3407 1tändningsmekanismernaateşleme mekanizmalarının gösterdik
3408 1tandlös gammalihtiyar açıldığını korktular
3409 1tan­ke sittaderken oturmak isteyeceği
3410 1tän­kerunutmayı başaracağını düşündüğüm soytarıları doldurmuştu temizlik düşündüğüm
3411 1tän­ka raderArada satırları düşüneceğini
3412 1ta månaderaylar
3413 1ta månaderöğrenebilmem aylar geçmesi gerekti
3414 1talyaşadıklarını
3415 1tält
3416 1tält han nusanki onu aynı
3417 1tältet murarsinirlerimi bozdu Ceplerim doluydu oraya
3418 1tältbeyaz
3419 1tältçadırından
3420 1tålmodigtbiteni sabırla
3421 1tålmodigt börjatsabırla
3422 1tålmodigadeğiştirecek düşmanlarımı konukluğa dostları
3423 1talet sig utantillöğretti
3424 1talaya yapılan ya
3425 1talayalan
3426 1talat tänkaaklıma
3427 1talat när skulle lämnane zaman
3428 1talas hanbana
3429 1talasdostlarından basit
3430 1talasdostlarından
3431 1talar kistor vilka kan tittabakabileceğimiz sandıklardan
3432 1tala omsözediyordu
3433 1talande ritatpelikan
3434 1tala livcanlı
3435 1talade värde sade nutideniçkiden verdim Dönemin pek
3436 1talade tidensıralarda birden
3437 1tala detaljerat deras hjärtan fortsätter slå stund från åtayrılırsa uzun süre atan yürekleri yedikleri uzun uzun
3438 1taladetakvimleri
3439 1talade san­ningdoğruydu söz
3440 1talade om talade om omsözediyordu sözeder konuşuyordu
3441 1talade om om stad omşehirden sözeder
3442 1talade om omsözetti
3443 1talade om omsözediyordu
3444 1talade om omsözünü
3445 1talade om omsırasında sözediyordu
3446 1talade om om om om om om om omsözediyordu
3447 1talade om om hanssözettiği için sevinçle ona
3448 1talademahalle kitaplar
3449 1talade liteöyle haliyle
3450 1taladekonuşuyordu
3451 1talade kom ifrånBir etmek
3452 1talade islamska läranİslâmiyet konuştu
3453 1talade fastfazla
3454 1talade förstå sanningarna personer tänkabulduğu gerçekleri anlardı aklına
3455 1talade förranladım küçük
3456 1taladeaklıma
3457 1talacanlı
3458 1talaBazan
3459 1takplattorna fredgitmemesini
3460 1Takiyüddins observationerTakiyüddin'in rasatların kötü
3461 1ta historiahikâyesini sezdiğim
3462 1ta hämnd tappat måt­tetİntikamımı saldırıya geçmek kaçırmıştım
3463 1tag vartara
3464 1tagtutup
3465 1tag Ptolemaios förändrade misstankarBatlamyus olabileceği kuşkusunu değiştirmeyeceğini
3466 1tagit talade latinsktköyündeydik Lâtin konuşuyorlardı
3467 1tagits ned frånduvardan indirilmişti
3468 1tagit mitt som bligibi benim
3469 1tagit mina palatsdvärgs clowneriercücesinin aldığı sözlerim
3470 1tagit emot gott humörBu neşeyle karşılamış
3471 1tagitbugün
3472 1tag berättaertesi
3473 1ta fri stamning dåiçirdiğim açılıp konuşmaya
3474 1Ta dig insi­sterade togÜsteleyince yıkanmaktan
3475 1tack varesakındığım
3476 1täcktTıpkı elbisemi
3477 1tacksamhets­skuldon ciltlik seyahatnameye
3478 1tacksamhet ansågkorkmadığını on vermişti
3479 1tack­sägelsebön nu kvittşükrederek kılmışlardı
3480 1tackade anledning lärtnedenden öğrettiğim
3481 1ta över ifatt honom strypte honomgeçmek isterken cellâtlar boğmuşlar
3482 1ta ända hyl­sankarışımını barutu taşıyabilecek hazneyi dökebilmekmiş
3483 1ta­git HeybeliönHeybeli'ye götürdüğünü
3484 1syster Semrakızkardeşi Semra'yı
3485 1system genomskinligaasılı saydam
3486 1sysselsättning underhållahikâyelerimizle eğlendireceğimiz konaklarında eğleneceğim
3487 1sysselsättningenoyalayacak düşünceyi
3488 1syskon underAnnem kardeşlerimle
3489 1syskonAnnem
3490 1sys­tersınavlarda ötekinin
3491 1synvin­kelAvrupa
3492 1synts flera hunnit palatsenortalıkta konaklarda saraylarda
3493 1synligdurup dururken
3494 1synlig anledningdurup dururken
3495 1syngörüntüye
3496 1synen synenAmerika'dan dönmeyen
3497 1synen borgenhiç benim hiç
3498 1syndyandan
3499 1syndigasuçlular
3500 1syndigasonunda
3501 1synderyüzünden
3502 1synder synder synesüstüne
3503 1synder människorskötülükleri
3504 1synderkötülüklerini yazdırmayı başardığım
3505 1synderkötülüklerine
3506 1synderkötülüklerimi küçük
3507 1synderkötülükleri
3508 1synd efter hasonra
3509 1syn­der samtidigtSicilya'dan gemiyle İstanbul'a Amerika'daki
3510 1sympa­ti hurİyiniyetli İtalyan'ımı kölesi yapabilmek gemiyle
3511 1symmetriyetişmek
3512 1symmetrisimetriyi
3513 1symmetrikarmaşıklığından
3514 1symboliska etcgerçeği yansıtmadığını
3515 1svullnad rodnadşişliği kırmızı ediyordu
3516 1svullnaden döçıbanın ölecekmişim
3517 1svullnadenşişik
3518 1svullnadençıbanın
3519 1svorKoridordaki sarkaçlı
3520 1svimmadeyaralarını gösterdiler
3521 1svimmadebıçaklar
3522 1svettter
3523 1svettkan ter
3524 1svettigYüzüme vuran
3525 1svepte in märklig säkerhetgüvene kapılıyordum
3526 1svavel kopparsulfatparlaklık sarımsı tozun göztaşı karışımı
3527 1svar varcevap
3528 1svårt vetenskapensöylemek zor
3529 1svartsjukakızkardeşimi severmişim
3530 1svårt ljuset lurade fann lägebulmakta zorlandım bulunca yönünü
3531 1svårt inne tankar åter­vände tiden tilltutamayıp döndü
3532 1svårt efter när sedan sade framsonra
3533 1svårt detaljernaayrıntıları
3534 1svarta sin attiçin kara görmek
3535 1svartakaranlık
3536 1svartakara
3537 1svaret den gången sagtsaraya Aslan doğuracak dersin
3538 1svaren gåtor sysslorsırları
3539 1svärdhugg mänkılıç vuruşuyla böldüğü
3540 1svarcevap arada
3541 1svarcevap
3542 1svarcevabı
3543 1svarat någon kunna berättacevap vermemiş çevredekilerden olur yetiştirirler
3544 1svarat all­mänt förberedd begärt ta stjärnornahazırlıksız yuvarlak cevaplar yıldızlarla çalışması gerektiğini söyleyerek
3545 1svar ögonblicketcevabımı
3546 1svaradeverdi
3547 1svarade träsk vraketKahramanlardan öğüdünü tutarak okumayan okuyucular
3548 1svaradesöylemedim
3549 1svarade sade brutna trodde taladebuna yazacaktım bütün heyecanının kaynağını
3550 1svarade gjorde där gjortorada
3551 1svarade det när misstänkte fällatuzak kuşkulandım
3552 1svara anledning berättelse slavs !yazarın tepkileri tasarılar yazarın kafasında değişir durur
3553 1svämmadeodalarını dolduran
3554 1svalt stolthetalay soracak gururunu kırdığı
3555 1svalkanbaşka Sultan'ın cevaplarını kâtiplere yıldığı kapıldığı suçluluk silah cevaplarını ezberlediği sanki kısılan
3556 1svalde pa­latset togcevap alabilmek aldığı
3557 1svag ho­nom fräcktzayıftı küstahça
3558 1svaghet pillren laAvucuna bıraktığım hapları seviyordu
3559 1svaghe­ten stammande meningar fästmökekeleyerek annemden nişanlımdan küçüklük
3560 1svaga utanzayıf
3561 1svagadoya doya
3562 1sva­rat sysslade överläm­nat skrifter skulle geşeyle ilgilenmediğini ulaştırmasını risaleleri
3563 1sva­rat fanns läsa förståttanlamadığı
3564 1suttit ön bristningsgränsen dessaadada başımayken ölesiye
3565 1surtyaşatan dağılmış
3566 1sura miner föraktfullt apparaternasomurtup araçlara küçümseyerek
3567 1summor pengarparalar
3568 1summa pengar grekisk orolig såAz paraya kimsesiz Rum
3569 1summa fram men det detama
3570 1SultanSultan'ı
3571 1Sultan sigsanki
3572 1Sultaninsanların
3573 1Sultanen vapnet sättas under morgondagens borgen föll nattenokuyucularım hikâyemin bittiğine onu ellerinden atmışlardır
3574 1Sultanen vapnetPadişah
3575 1Sultanen väntat sagt tiden måste Hü­seyin Pascha den erövringsuppdrag tidigarebütün günde alamayan beceriksiz komutanın başını vurdurtmuş Yürüyüş koluna yetişen palanka başarısızlığı dedikodularıyla ilgilenmemiş
3576 1Sultanen utanSultan'ın
3577 1Sultanentükenmeyen
3578 1Sultanen Sultan Sultan upp stoppa Vi SultanenSultan Sultan sokup Padişah
3579 1SultanenSultan Padişah'a
3580 1Sultanen SultanenSultan Padişah'tan
3581 1Sultanen SultanensPadişah'ı Padişah'ın
3582 1Sultanen SultanenPadişah Sultan'ın
3583 1Sultanen SultanenPadişah'a Sultan'ı
3584 1Sultanen sultanenPadişah'a Sultan
3585 1Sultanen SultanenPadişah'a Padişah'ın toplanan Padişah
3586 1Sultanen SultanenPadişah'ın Padişah'a
3587 1Sultanen Sultanendinlediklerimi
3588 1Sultanens SultanSultan'ı
3589 1Sultanens SultanenPadişah'ın Sultan'ı
3590 1SultanensSultan'a Padişah'ın
3591 1SultanensSultan
3592 1SultanensPadişah'ın bulacağını Sultan
3593 1SultanensPadişah'ı
3594 1SultanensPadişah
3595 1Sultanen slut SultanenSultan Padişah'a
3596 1Sultanen slagitSultan'a
3597 1Sultanen skulle Sultanen Sultanen SultanSultan'ın Padişah Sultan Padişah'la
3598 1Sultanen skulleSultan
3599 1Sultanen skulle skulle lättaSultan
3600 1Sultanens jag jagSultan'ın önce ne
3601 1Sultanen sin sinaPadişah'ı silahın Padişah'ın silahın
3602 1Sultanensilahın
3603 1Sultanen sedan sedansonuçlar Padişah'ın
3604 1Sultanen sedan sättaSultan
3605 1Sultanen samlats Sultanens charlatanerkardeşlerimi " " ayrıntıları anlatırken pek çıkaramadığım
3606 1SULTANEN SADE Låt oss se förinta fien­der pröva ersätta skulleDüşmanlarımızı perişan edecek görelim Sultan üzerine
3607 1Sultanen ropadePadişah
3608 1Sultanen roligt iaktta min oro ställa frågorbenimkinden bambaşka Evliya'nın
3609 1Sultanen prataPadişah
3610 1SultanenPadişah'ın Padişah'la
3611 1Sultanen ordPadişah sözlerini
3612 1Sultanen noggranna Sultanensinsanların
3613 1Sultanen njöt blommorna svikit Sultanen övervägt låta grund underhållandeViyana bozgununda şehrin an bıçaklayıp
3614 1Sultanen mig gamlabana
3615 1SultanenMüslüman
3616 1Sultanenmüneccimbaşıların kulesinin duanın
3617 1Sultanen lät mig hanzaman bana
3618 1Sultanen låtit SultanenPadişah'ın Sultan'ın
3619 1Sultanen intresserad än dettaOnlardan ilgilendi
3620 1Sultaneninsanın Sultan'a
3621 1Sultanen grubblade tyst­natPadişah'ta Paşa'daydı durakladığında
3622 1Sultanen få SultanenPadişah'ın Sultan
3623 1Sultanen för­sta gången saga återvändeyıldızları denizleri bulutları dağları çiçekleri gelişsin
3624 1Sultanen denPadişah elinden
3625 1Sultanendefterlere
3626 1Sultanen beslutaSultan
3627 1Sultanen berättadeanlatan
3628 1Sultanen ännu barn firandetKüreğe öteki Hıristiyanlar benden nefret
3629 1Sultanİstanbul
3630 1Sulta­nen tänktegotik eteklerindeydik
3631 1Sulta­nen SultanenPadişah'ın Sultan
3632 1Sulta­nenSultan'ın söyledikten
3633 1Sulta­nensPadişah'ın
3634 1Sulta­nens gå Sulta­nenSultan'la ciddiyetle geçiyordu
3635 1Sulta­nenPadişah'ın
3636 1Sulta­nenPadişah'ı
3637 1Sulta­nen annaninsanın
3638 1Sul­tanen tydligen talade BlondeOrtalık
3639 1Sul­tanenSultan'a
3640 1Sul­tanensözlerinin Padişah'ın
3641 1Sul­tanenPadişah savdıktan
3642 1Sul­tanenPadişah'ın evlerinden uzanan
3643 1Sul­tanenPadişah'a
3644 1Sul­tanen klokare än grepp fatt­ningenEvliya'ymış görmez derdinin
3645 1Sul­tanen Det SultanensSultan'ın
3646 1successivt enligtyavaş yavaş etkiliyorduk
3647 1styvsyskon läthırpalayıp dövdüklerini umutsuzluğunu
3648 1Styvson öka min nyfikenhetNo 7 Cağaloğlu 34122 İstanbul Tel
3649 1styvfar uppmärksamhetsürüklenirdik
3650 1styrasürüp bilemediğim gidemiyordum türlü
3651 1stund mittsanki
3652 1stunder visonraki
3653 1stunden få fåpayımı
3654 1stund dumma med att till ned med att medkendi aptal
3655 1stulit då då från haft inkomster frånbiriktirmiştim kazandıklarım
3656 1studerat matematikAslında matematik
3657 1studenter bröderöğrenci kardeş
3658 1studentens frågande gåedâsı gideceğini gelenlerin
3659 1stubben blevBen
3660 1strypt blodet runnit ur hennes näsaburnundan kan gelene boğup öldürmüşler
3661 1strypa bok frommaboğmak dirilip çırılçıplak boğmak
3662 1struntademetelik
3663 1strid DeYeniçeriler'le çatışmaya girişmiş önlemlerden huzursuz camilerinde
3664 1StraxSoluk kendinden şeylerin çoğunu yutmuştu hepsine dudak büküyordu
3665 1Strax När ansikteAz yüzüne
3666 1Strax litetbiraz
3667 1strax efteråtsonra sürerdi
3668 1stranden motsatta livrädd kunna bad bönkıyısından söyledikleri başlayın dedikleri dua
3669 1stran­den mittemot sett villeistemiyorduk
3670 1strömma fåttediyordu olacağı gerekçesiyle zorlukla
3671 1strök över skrivit läsaYazdığı göstermeden karaladı
3672 1strafftuhaf
3673 1straff tankaraklına takıldı
3674 1straffaonun yatağına girip huzurla uyudum
3675 1sträckt skäggsakalına uzanan
3676 1sträckte sina strukit svullnaden mot mitt ansikteŞişkinliğin gezdirdiği yüzüme yaklaştırdı
3677 1sträckte rörtellerini uzattı
3678 1Storvisiren pajasarnaBaşvezir sezdirmiş laflarıyla
3679 1stortişte ortaya birbirlerine
3680 1stortbirbirlerine
3681 1stortbüyük
3682 1storTürk
3683 1stor stark istället ro straffGüçlü kuvvetli küreklere asılacağına konuşuyor
3684 1stor starkgüçlü
3685 1stor slut störrebüyük sonra
3686 1storebror snälltyakıştırmıştı uslu uslu
3687 1storbrandesrarengiz etkilenen üniversiteli gençleri kitaplarından
3688 1storbinlerce
3689 1stor­visirens dotterssünnet
3690 1storasorular sanıyordum
3691 1storasonraki büyük
3692 1stor ämne fascinerade renilgilendiği olamadığı çalıştığımız bölüm oldu
3693 1storaişte duran kocaman türlü
3694 1stora cirkladegüç sonra sürdü varlığımızdan
3695 1stora bokbüyük
3696 1stoppatSonra
3697 1stoppat placeradeürpererek hüzünle gördük
3698 1stoppa kanonkula lyssnade bryddeüstündeki inanılmaz işleyemeyeceği aktardığım kötü dinlemezdi
3699 1stoppade tältetdahası kimliğime unutarak bürünüvermiştim
3700 1stoppa­degençliğinde
3701 1stolt tillba­ka undervisadeöğretiyorum gururlanıyordum
3702 1stolthet ställa frågansoruyu
3703 1stolthetgururunu
3704 1stolthetgururumu
3705 1stolt bort problemet bara rätta krutblandningen rättasorun yalnızca barut
3706 1stolen da­gen se hur långsamtsandalyeye yavaş yavaş oluşunu keyifle gözlemek oturarak
3707 1stolarnasandalyelere
3708 1stolarnamasaya sandalyelere
3709 1stod var vacker av kunde vackertçok var de
3710 1stod ut närmare sju år utrensningsaktion komma ståndbitenin inanıyor muymuşum
3711 1stod ut frågade somdayanamayıp sordum
3712 1stodsonra
3713 1stod rummet vänjaodada
3714 1stodoldu
3715 1stod någon annansonra iki sonunda
3716 1stod låg sina vårasonra
3717 1stod höra stod regnet nå­got blöta ytan storyalnız güçlükler getirdiğini kurtulmak Paşalar'la savaştı
3718 1stodgururunu
3719 1stod göra lågsonra
3720 1stod böckerna från cell mina åskanSonra hücremde duran kitaplarda yazılanlar
3721 1stodbüyük
3722 1sto­ra summor sedan sidor efter säntssonra
3723 1stjärnoryıldız yıldızlar
3724 1stjärnor pratadeparalar
3725 1stjärnornayıldızlar
3726 1stjärnorna stjärnornayıldızlara yıldızlar
3727 1stjärnornasonraları zorunda
3728 1stjärnorna sedan utvecklayıl sonradan ondan
3729 1stjärnorna roteradeyıldızların döndüğünü
3730 1stjärnorna kunde tänka liknade intres­santa mystiska behärskade aritmetik geome­tri roterade det hade lärtYıldızlardan akılları yaratıklar aritmetik bilen bildiklerine uyumla dönen esrarlı
3731 1stjärnor iyıldızlar
3732 1stjärnor Efen­disEfendi'nin
3733 1stjärnanşimdiden
3734 1stirradebakıştığımızı
3735 1stil tänkeraklına şımartılmış gitmişti
3736 1stillabelli
3737 1stilen någonAdnan Adıvar'ın
3738 1stegra fannsyükselmeye hayretle
3739 1stegrade raktateşledik
3740 1steg jagbenzeyen
3741 1steg
3742 1statusTopçubaşı'yla
3743 1stötteaçtığım
3744 1statshemlighet hadeüstüme varırlarsa hemen oracıkta
3745 1stöta bort slåss ho­nomitip dövüşmek gelirdi
3746 1startade rostiga böneuret dammadePaslanmış namaz saatinin zilini aldı
3747 1största ska­ran flydde fruktan samlaİnsanları birbirinden ayıran özel ayrıntılardan sözettim
3748 1störrepek
3749 1större justering villebüyük dişli büyük saatin öğrendi
3750 1större innehållderinden davranıyordu
3751 1större övertagit sty­retbilimimize duysun istiyorduk
3752 1större allvar änsaray kadar ciddiye
3753 1stark tem­peratur bäckarna rannısısını akıntısını ölçmeye gezindik
3754 1stark starkkadar
3755 1starkaste timmarsaatlerce
3756 1starkare Sultanen fortsatt ända slu­tetBirbirlerinin insanların
3757 1stannat framför sagt frisktiyileşeceğini aslanın önünde durmuşlar onunla
3758 1stannade uppdurakladı cevabını
3759 1stängde ingeceyarılarına kapanırken
3760 1stängde han in i sitt rumodasına kapanıp
3761 1stängde fuktiganemli dokundu
3762 1stängde öppna­de annankapadı başkasını açtı
3763 1stånd utom be tiggadilenmekten halleri
3764 1ständigt synersürekli dönüyormuşum
3765 1stånd formulerasöyleyebilecek
3766 1stanşehir
3767 1stampa profetens dagarna ramadanverdikten ramazanda yollandığını
3768 1Stämningen het­sigaretutuşturduk
3769 1stämma någon tolka någon någon tolka bestående vanaona rüyanın vazgeçilmez alışkanlık
3770 1stammadedurup durup telâşlanma-mıştım
3771 1stämmaalışkanlık
3772 1stämde med men så speciellseçme " " Renkler başlığıyla kitaplaştırdı
3773 1ställt frågade fick se lapptäckenagemilerinde kürek köleliği W Wratislaw'ın kölemin
3774 1ställt bakom armar bakomArkama geçip
3775 1ställt övriga kastadessubayların boyunlarına çemberler taktılar gemimizden aldıkları borularımızı alayla
3776 1ställeverilmesini
3777 1ställer moskénmusalla
3778 1ställekoyup
3779 1ställde sadesöyledi
3780 1ställde platsyere
3781 1ställdekoyarak geçti
3782 1ställde höjder­naYol çevre
3783 1ställde frågorihtiyara soruyordu
3784 1ställde frågan ställde strun­tadesoruyor sormuyormuş sorduğunu
3785 1ställde frå­gansoruyu soruyorlardı
3786 1ställa inpågeçmeye çoktan hazırdım
3787 1ställa frå­gansoruyu
3788 1ställ­desoruverdi
3789 1stödsöyledi
3790 1stad närheten Is­tanbulgörmek kaldığımız vakitlerindeki
3791 1stadigareihtiyarı
3792 1städer sta­velse antecknadeBizlere düşmeyip geçirseymiş
3793 1staden sjönkşehir insan
3794 1stadens hetlevrade fickgelse geceleri kulağını kesip ibret
3795 1stadenseferden şehri
3796 1staden lämna stadenşehirde şehri bırakıp
3797 1stadenşehrin gezinen
3798 1stadenşehrin
3799 1stadenşehir Sultan'ın
3800 1stadenşehirden
3801 1stadenşehirde
3802 1stadenşehir
3803 1stödbölümde
3804 1stadşehirde sırada
3805 1stadşehirden
3806 1stadşehir
3807 1stack ställtgözüm ressamdan alıp
3808 1stack medelime kötü
3809 1stackarszavallı
3810 1stackaren tänkte ge frihet snålhet överhanden såldeNedense kızıllığı vurmuştu Evliya şaşırtıcı olup sorduğunda şaşırtmak isteyerek adamlarıyla yatısına kalmasını
3811 1spru­tade överdövüşen tüketerek kaybolurlarken fişekleriyle
3812 1spritts väsnas drivasürsün
3813 1springa slå huvudkaçmak kafasına vurmak
3814 1spredvardı
3815 1SPRED SIG snabbtyayılıyordu Hoca'nın
3816 1spreds högredavranan babasından delikanlıyı çatı
3817 1spred övrigaEmrimize
3818 1spred överterör
3819 1språkdille
3820 1splittratsbulmaya
3821 1splittratsçil yavrusu
3822 1spjut ryggenzıpkınımı sokup
3823 1spinkig visste krig skulle ha oturşaşırtıcı karşı belki okul yıllarından beri bildiği şaşırtıcı
3824 1spetsar­na åt när halshuggas närkapılan nişanlısı ayrılmış
3825 1spet­sadessöylediği
3826 1spel speloyun
3827 1speloyun
3828 1speletoyunu
3829 1spelat sprattoyun oynadığını
3830 1spelaSarı Hüseyin
3831 1spelar å svettades tungtOyun sözcüğünü terliyordu
3832 1spela luta vapensilahını
3833 1spelades mentalpatienternaakıl çalınan fenerinden ışık
3834 1spelade skeppbaşladı neşeyle
3835 1speladavranıp
3836 1speglar morgonsabahtan aynalara bakıyorlar
3837 1speglaraynalara
3838 1spegel titta sitt tankarAynaya bakarken bakarak
3839 1spegelseyrettiği
3840 1spegelramen påbordetaynanın aydınlattığı
3841 1spegelns kyla rysaürperten aynanın soğukluğuydu
3842 1spegeln noggranntaynanın geçmiş
3843 1spegeln motsöylerken aynanın karşısından
3844 1spegeln innanaynanın içindeki
3845 1spegelnAynaya
3846 1spegelnaynanın içindeki
3847 1spegel heltgeldi
3848 1spegelaynanın
3849 1spefullt pågrundçaresizliğimden küstahça
3850 1sparvsaçmalık bilgelik kırıntısı
3851 1spår verk kalligrafen nämnsÜvey Evlâdı başlık
3852 1spår encyklopedinİlk zamanlarda okumaktan bilmiyordum
3853 1sparade pengar tjänstgjorde närmaama değilmişim onlarla kaptırmamışım
3854 1spänningendayandı
3855 1spanjorernaİspanyol bitirmeye edemedi
3856 1spöklikt ljus suddigtsilahın askerî çıkarmaya
3857 1spöklika djurets fanns tungspetsiri sıcak böceği hayâletimsi hayvanın dilimin
3858 1spådom är gyckel övertygakehânet soytarılıktır güzel güzel görüşüne getirmişti
3859 1sov sängar människornainsanlar insanlar insanlar
3860 1sovkamaramda
3861 1sovbitkin
3862 1sovandeuyumayan
3863 1sorg slavköleliğimin
3864 1sorgsetyapacak sonra sonra O'nunla yıllar kaldığımız evi
3865 1sorgsen­het villeyıl dün bırakmışım tıktığım buldum önüne
3866 1sorg när efter sedanedince sonra süre sonra süre
3867 1sorgliga vancevabı eğilimlerimle
3868 1sorgliga rosaarsız boğaları
3869 1sorg inte inte inte ben inte slutarhüzün biten savaşları
3870 1sorgenkederi
3871 1son sina fått höra gjortsonra hep olan sonra ona
3872 1sonoğlu
3873 1son gifta storvezircnsBaşvezir'in kızını alıyormuş
3874 1sonbabası oğlu
3875 1som vi som ..
3876 1som vi på vi vi ., belirsiz , .
3877 1som vi på hade ..
3878 1som vi om vi som bli vi som sombiz bir bir
3879 1som vi kom om var och på vi ..
3880 1som vi för en för vi ! vi för och en .. .
3881 1som vi en som och ..
3882 1som vi de av om inte och och .olmadığını .
3883 1somve ve son çok
3884 1som .. verdim olmak :
3885 1som vartillbringade till som jag . döndü O'nun . !
3886 1som var som som för var .budalaca bu .
3887 1som var som om sina .da şey .
3888 1som var och var var och var ..
3889 1som var och var ..
3890 1som var han .çok .
3891 1som var de som av de som var med .da .
3892 1som var av och jag var det ..
3893 1, som var än, olmak
3894 1som var ..
3895 1som ut som som .çıkmıştı .
3896 1Som tur vande vidİyi ki alışamamışım
3897 1som till med .Bir .
3898 1somtill . .
3899 1som ströksoğuk soğuk
3900 1somsordu gibi biz gibi
3901 1som .sordu .
3902 1somson soluk
3903 1somSon
3904 1somson
3905 1som somyanında gibiydim birşeyler
3906 1som som vi vi med som vi sig med som som .küçük .
3907 1som somve gibi
3908 1som som våra sista somo son
3909 1som som synes förakta­de som somgibilerin
3910 1som som som ursäktassıkıştırıveren gibiydik sonra
3911 1som som som som somson
3912 1som som som som som som som som somgibi
3913 1som som som som som som som somceplerimizdeki
3914 1som som som som som som ..
3915 1som som som som som gickgibi İki saplanarak bütün
3916 1som som som somgibi gibi
3917 1som som som som . .geçtiğim . :
3918 1som som som precis somçok gibi
3919 1som som som och som och och . och .: .
3920 1som som somgibi ve
3921 1som som somgibi gibi
3922 1som som som för som . en som med och ..
3923 1som som som en enbir bir
3924 1som som som de som som skrev som . de som .yazarak .
3925 1som som som de med de med ..
3926 1som som som berätta deras sommeraklı oda oda
3927 1som som somçok gibiydi
3928 1somsom som . .
3929 1som som själv som somgibi soluk
3930 1som som sig som .: .
3931 1som som sig på var ..
3932 1som som pratade ämnetya gibiydi kuzu kuzu
3933 1som som på ..
3934 1som somortaya gibi
3935 1, som som ,, , , , , , , o ortasında
3936 1som som men som jag mig . som .: ve ki .
3937 1som sommaren som somgibi çok
3938 1som som liksomgibi
3939 1som som liksomçıkmıştı gibi
3940 1, som som jag som och,
3941 1som som honomsonu
3942 1som som han , och som i som, ,
3943 1som som han av .biri .
3944 1som som hade och som ..
3945 1som som gjordebeklerken gibi verdim
3946 1som som gick somgibi
3947 1som som gickgibi
3948 1som somgibi o
3949 1som somgibi gibi gibi
3950 1som som från .çok ! bir çok da çok da da :
3951 1som som för till för för som som ..
3952 1som som för som till . som .: .
3953 1som som för säga var .şeyi sanırdım .
3954 1som somde som de och de för Hodja som . . .
3955 1som som de idiotiska som som .budalaca .
3956 1som sombirbirine gibi sordu
3957 1som som av skulle med ..
3958 1som som att jag av att till att ..
3959 1som somçok gibi
3960 1som somçıkmış gibi
3961 1som . som ..
3962 1som .soğuk .
3963 1som slog någon sistason
3964 1Som sista somson
3965 1som sistaen son
3966 1som sig .. ve .
3967 1som sig sig medsom . arasında .
3968 1som sig och med som ett :ve çok .
3969 1som sig i ., bir çok .
3970 1som sig hadejag mig jag . .
3971 1somsig ett . .
3972 1som sig ..
3973 1som sagtgibi o ve çok
3974 1som sagtçok gibi o
3975 1som sågibi o
3976 1som precis som somgibi
3977 1som på varo
3978 1som på skulle på ..
3979 1som på och som de och på som och på en .geceleri . .
3980 1som på och ..
3981 1som på ett sombir bir
3982 1som på .bu , .
3983 1som på ., .
3984 1som om som .o .
3985 1som om som de ..
3986 1som om sig att de som av och till de i .toparlayıp yeni bir . düşünüyor .
3987 1som om om som om : som en som om var som .. .
3988 1som om och med som ..
3989 1som om och .: de bile .
3990 1som om med det som skulle som till ..
3991 1som om jag jag jag och jag det ..
3992 1som om jag hade jag ..
3993 1som om inte varför det som för jag om jag jag inte . çıkıp çoktan .
3994 1som om för för . och ..
3995 1: som om ., , .
3996 1som och .vermiş .
3997 1som och som som jag , attyazdıklarımı kim , , ,
3998 1. som och som ..
3999 1som . och och som .. çok o kırmızı .
4000 1som och och som ..
4001 1, som , och och, de
4002 1, som och med .. bir !
4003 1som , och hade de som, ,
4004 1som och av ..
4005 1, som och, , çıkardım
4006 1som och ..
4007 1somnat badandeyanıyordu
4008 1somnade fridfullt klasarnaasmaların
4009 1somnaArabanın duyuyor
4010 1Som musikMüzik mi
4011 1som mig somkimi çok
4012 1som mig på av .başladı .
4013 1som mig med med mig en ..
4014 1som med som .yalnızca .
4015 1som med sig den ., .
4016 1som med och som det i när och ., bir .
4017 1som med . jag .bir .
4018 1, som med , hade att var att för att på som som : hade och för , men som på av , :çok , çok . .
4019 1som med .boyunca .
4020 1sommarmånaderna förargadöfkeme tanık kişi hâlimden olmamam
4021 1sommarenYaz
4022 1somma­rengeçirebildiğimiz
4023 1som liksom somo gibi
4024 1som liksom somgibi
4025 1som liksomgibi verdiğini
4026 1som liksomgibi
4027 1som liksom försöktegibi çok
4028 1som liksom förbi gickgibi
4029 1somliga blandats bytts ut2001 yılında yayımlandığı
4030 1som länge som som som rikaakşam kuzeye çok
4031 1somkimi ve ve kimi kitabında bazı bazı
4032 1som kan en som han han till .da zaten ? .
4033 1som jakt­färder som somav seferlerimizin gibiydiler
4034 1som jag till för .o bir .
4035 1som jag som med sig . Han jag .ve bir .
4036 1som jag som i som jag som att, , , ,
4037 1som jag som de jag ..
4038 1som jag på jag till jag på jag .kitabı . .
4039 1som jag på , beslutade jag mig för att .verdim .
4040 1som jag om och om jag .. zaman :
4041 1som jag ochjag och . , , .
4042 1som jag mig av ..
4043 1som jag jag för och jag på ..
4044 1som jag i om jag ..
4045 1som jag för .bir .
4046 1som jag för ..
4047 1som jag av som jag av och av med med ..
4048 1som jag att , han mig som jag som, ,
4049 1som jag .ama bu .
4050 1som i som , och som,
4051 1som i som ..
4052 1som inte av och som han ..
4053 1som igibi da
4054 1som i ett .bazı , , .
4055 1som i det och för ., içindeki .
4056 1som i det ., :
4057 1som iblandkimi
4058 1som ibland ibland som min som minKimi kimi
4059 1som i ., bile , .
4060 1som han ville få han som han .budalaca o .
4061 1som han var så i . om som jag ., yazarken o eski , .
4062 1som hans som hosçıktı çok gibi
4063 1som han och som mig .. !
4064 1som han med som han om skulle . ..
4065 1som han ett , för att för att ..
4066 1som han .bu .
4067 1som han av och ..
4068 1, som , han , att i , .bazı , , !
4069 1som hade på jag mig ..
4070 1som hade om om ..
4071 1som hade med hade med om med den hade och om ..
4072 1som hade de ..
4073 1som gift somgibi son gibi gibi bizleri
4074 1som gick som somgibi
4075 1somgibiydi
4076 1somgibi olmuş
4077 1somgibi meraklı öğrenip
4078 1somgibi gibi
4079 1somgibi dayanamayıp
4080 1somgibi öğrenip
4081 1som från en på på ett som som som på från sombir
4082 1som frågadesordum
4083 1som fast som ryktenakitabında çok
4084 1som för till och , att .bir de .
4085 1som för som som jag för som .. o .
4086 1som för som från .bir çok .
4087 1som för som ..
4088 1som för skulle skulle med en ..
4089 1som för sig ..
4090 1som för och som och som han till sig .öfkelendiren o .
4091 1som för och skulle och och . ..
4092 1som för mig .bir .
4093 1som för med sig med som på de de som ..
4094 1Som förberedelse bearbetadeHazırlık
4095 1som ett som ett en sombir birbirine bir bir
4096 1som ettbir
4097 1som en som något ettbir bir
4098 1som en sig ..
4099 1som en på som ..
4100 1som en ombirlikte birlikte bir
4101 1som en de och ..
4102 1som enbir
4103 1som en av som ., .
4104 1som en ..
4105 1som eftersomçok çok iyi son
4106 1som . de som var ..
4107 1som . de skulle de som på de .iki . .
4108 1som de på de och de som och ..
4109 1som de och de med de och skulle och .. .
4110 1som de jag jag inte hade med jag med på .yaz iki .
4111 1somde inte med sig de . bir .
4112 1som de de . som de ..
4113 1som de .. bir .
4114 1som de ..
4115 1som . ., , dayanarak çıkmıştı :
4116 1sombir gibi bir bir verdim
4117 1sombir gibi
4118 1Som bestraffning lät vagnarnaArabalara ceza yanına
4119 1som beslutatgibi vermiş
4120 1som av sig för den .arasındaki , belirsiz , .
4121 1som av och av men vi .kendisine dayanarak .
4122 1som av och ..
4123 1som av mig han .o .
4124 1som av den ..
4125 1som , att till, , bir , .
4126 1som att sig ..
4127 1som att jag i, içini
4128 1som att ett förbir
4129 1som , att ,, , ,
4130 1somçok son
4131 1somçok gibi
4132 1Som alltid an­klagade Hodja utanGerçeği
4133 1somçıktı gibiydi
4134 1somçıkmıştı gibiydi
4135 1som,
4136 1som ,,
4137 1soluppgången ho­nom fyrverkeriföre­ställningen kundefişek deneylerin gözlemleriyle
4138 1soluppgångengüneş
4139 1Solnedgångens röda skimmer fyllde rummetTürkçe'yi ağır olsa okuyabiliyordu
4140 1solnedgångenağaçları
4141 1solnedgång­ens oklara torn någonyıllarda mesleğimin olan işimi bıraktım
4142 1solidaris­ka store egentligengeçirmeye iyiniyetli pek
4143 1solen vara någonGüneş olmak
4144 1solen utanoyunu değil
4145 1solen solendönüyor Güneş tozlu
4146 1solenhekim hekim söyleyen ambarda
4147 1solenGüneş çevresinde çevresinde
4148 1solen den ner den storkarnagüneşin inen
4149 1soldaternasçeşmelerinin köprülerinin güzelliğini okuyucularına anlatmak
4150 1soldaterna nätter­nayoldan yıllarda yıllarda
4151 1soldaterna fälttåg för förSefer sırasında
4152 1soldater experter förstaEn Padişah kaldık
4153 1soldaterçocuklaşmıştı üzerinde
4154 1soldater­na oss skingrades vidbiri sis
4155 1sol­dater magsårolanlardan
4156 1Sofia-moskén deltogAyasofya'daki
4157 1snygggüzel buluyor muydum
4158 1snusförnuftiga sam­lingensorumlusu
4159 1snur­rande hjuletarkasından çemberli
4160 1snickaremarangoza
4161 1snedsprångözlemle andığım tiksinti utançla hatırlıyordum
4162 1snartyakında
4163 1snartsanırım
4164 1snarare vuxen konstmasalları eğlenerek sanatla yetişkin
4165 1snarare visa några sagt saknadebirkaç sonra
4166 1snarare speloyun
4167 1snarare skamsanırım
4168 1snälluslu
4169 1snäll elev börjadeUslu öğrenci
4170 1snabbt till dö­dentelâşla düzeltmiş
4171 1snabbare betraktarna namn rullande kitteln jättentekerlekli canavar domuz huylu karaoğlan garabet anılan tahmin
4172 1snabba lindarnaIhlamur durgunluk
4173 1snabba EdirneEdirne'nin
4174 1smygucuyla
4175 1smyg kvinnorna tvättadegizlice
4176 1smyggözetliyordu
4177 1smutsigthiçbiri
4178 1smutsiga varitkirli pis
4179 1smutsigapis
4180 1smutsigakirli
4181 1smuggladeücreti aldığım paranın gizlice köle
4182 1smittsam motbulaşıcı
4183 1smittsambulaşıcı
4184 1smittats smittatsmı ediyordu
4185 1smittats nyfikenheten skämdesgirmişti utanıyordu
4186 1smittatsdağılmış
4187 1smitta sin sjukdom sinHastalığı bulaştırmaya
4188 1smittar små luftenhavanın taneciklerle
4189 1smittadbulduğum
4190 1smickratsöylemediği
4191 1smickrandeHoşuma fazla gururumu okşamadı
4192 1smickrade stör­deseziyordum tedirgin okşardı
4193 1smet iväg från omkringyanlarından kaçıp etrafı seyredermiş
4194 1småttyavaş yavaş
4195 1småskolansübyan
4196 1småskolan räknadesübyan okuluna
4197 1småskolanmerakıyla sübyan
4198 1smärta smär­tayenilgileri
4199 1små räddadeyazacakmış huzursuz eksiklik
4200 1små pillerhaplar
4201 1smällts oförsiktigt så härdüşüncesizce kapandıktan
4202 1smala kärabuluvereceğimi sanıyordum
4203 1smakfulltİstanbul FİKRİ Fatoş Gencosman
4204 1småhandlar­nadüzenleri
4205 1små år låterKorkuyla kanıtı
4206 1sluttningen artilleriet sluttningenMüneccimbaşı'yken doya doya
4207 1slutSultan çevresine yapılacağını çocukluğunda olsun
4208 1slut stjärnornasonunda
4209 1slut sidasonunda
4210 1slut sedansonunda olup
4211 1slut sedan bokenBenden O'nun
4212 1slutsatssonuç çıkarabileyim
4213 1slutsatsen dramatiskt fredagen stod inskränkt lägga stoppadessevinci karışılmaması söylüyorlarmış olaylar büyümeden bastırılmış
4214 1slut ,, , , , saat ,
4215 1slut otrogna eftersomsonunda
4216 1slut lugn ro inträdasonra döndük Bitirmekte olduğunuz hikâyeyi
4217 1slutligen markdirliğe kavuştu
4218 1slutligen fått rykteen geçmişken
4219 1slutligen astronominastronomiden
4220 1slutkesti
4221 1slut hade hadehep
4222 1slutetYaz
4223 1slutet SultanenSultan
4224 1slutet ströps åtgärder­na antaletbiterken önlemlerden boğuluyordu ölüyordu
4225 1slutet sommarenyaz sonunda
4226 1slutet sommarenyaz
4227 1slutet sommarençıkmak kalmış yaz
4228 1slutet sinasonuna
4229 1slut efter ha gång gång beslutade låta publicera därtill glasögonÖte olayları tarihsel " bilgilerimiz " genellikle doğruluyordu " "
4230 1slutat lyssna gick utArtık dinlemiyordum çıktım
4231 1slutat kännaduyduğu sonuna
4232 1slutat fast , attArtık de , ,
4233 1slutändan skrev var varsonunda olduğundan yazmadı
4234 1slutadesusunca
4235 1slutade författaren hjälp uppgifternayapacağımı pek
4236 1slutade eftersomsonunu
4237 1slutadeölmeden
4238 1slumpvis hamnade kom lidande föra glädje utantillŞimdiyse korkaklığa kapılmasaydı hayatım hayat aslında rastlantılar
4239 1slukatyuttuktan
4240 1slottsgårdenikinci
4241 1slottet frågatgözlemleyen bilginler gelsinler gözledikleri
4242 1slog våra intellekts trädgår­dar ef­ter gammal vänEdirne'de kılığı kışkırttığı kavgasında yorgancıyı karışmış
4243 1slogs livormanın görüntüsü
4244 1slog middagsti­den in blåmarmorerat omslagkapakla alelacele ciltlettirdiği risaleyi
4245 1slog knytnävenyumruk vuramıyordu
4246 1slog dö levandedüşündüm ölümden ölmeden gömülme uyandı
4247 1slocknaona işler
4248 1slippa dårarna ald­rig då fick sitt projekt gjutna järnet sprack kän­de hopplöshetkurtulmak sezerdim tasarısını gerçekleştirmekte zorluk çektiği döktürdüğü çeliklerin çatladığı paranın yetişmeyeceğini umutsuzluk
4249 1slavsilah
4250 1slavköle
4251 1slavisk självSlav
4252 1slav blevköle oldu
4253 1slavarna havethekim
4254 1slavarnaanlamı
4255 1slavar­nazamanlar
4256 1slösade bort bordetmasa başında boş
4257 1slarviga skriva­renkaynaklandığını
4258 1släppte fribırakıyorlarmış
4259 1slappnade nacken ryg­genensem sırtım üşüyordu
4260 1släppasalmak
4261 1släppa så lätt senare leraYerle edilmiş yapıların edilmiş kandırdığımı düşüneceklerini
4262 1slöjadokunmuş
4263 1slag upprorçıkarmış isyan çıkarmış
4264 1slags vapensilah nasıl
4265 1slags vapenBöyle silahın nasıl söylememiş
4266 1slagsmål aldriggiymemeye elbisemin kırmızısıyla
4267 1slaget vapnetsilahı
4268 1slaget sinaöfkelendiren sağlam
4269 1slå blommaçiçek açıp patlayacağını
4270 1skyndadeHiçbir acele acele
4271 1skyndadedöndüm
4272 1skyndade övervåning­enmerdivenden aceleyle
4273 1skynda­de palats morgnarnasabahları sarayına koşarken
4274 1skyldigSuçlu olduğun
4275 1skyldigsöyledim
4276 1skyldighetskänsla spelet gentemotboş gösterişle suçluluk duygusu
4277 1skyldig bad brusadeöfkelendi bağırdı
4278 1skyl­digsöylemiş suçlu hâli suçlunun
4279 1skyggar riskerarahatını tehlikeye atabilecek
4280 1skyddsåtgärdernaalevlenebileceğini anlatıyordum
4281 1skydds­åtgärdernaönlemleri önerdiğimi
4282 1skyddakıyısında
4283 1skvallretoyunlarını çıkaracak
4284 1skullezengin
4285 1skullevi och vi till och och . .
4286 1skulle villezamanlar istiyordum
4287 1skulle varazaman
4288 1skulle tvugna räddakelleyi kurtarmak
4289 1Skulle tillsammans ock­så titta tillsammansBirlikte birlikte bakacak mıydık
4290 1skulle tilladeakıllı ekledi
4291 1skulle tänkte försöktediye düşünüyor
4292 1skulleTürkler söyledi
4293 1skulle slut­ligen skulle skul­lekullanarak olacak
4294 1skulle slavköle
4295 1skulle slavenköle
4296 1skulle slaven felkölenin yanılmışım
4297 1skulle skullezaman
4298 1skulle skulle tillbilimle
4299 1skulle skulle skullezaman
4300 1skulle skulle skullesöyledi
4301 1skulle skulle omkurulup diye bu harekete
4302 1skulle skulleolarak
4303 1skulle skulle med ..
4304 1skulle skulle gataGece odaya bu zaman
4305 1skulle skulle ..
4306 1skulle skul­le skulleyer zaman
4307 1skulle skägg långt mina föt­ter berörde markensakallarım uzamış ayaklarım değmeden sessizce yürüyormuşum
4308 1skulle sig om ..
4309 1skullesöylediler Sultan
4310 1skullesöyledi
4311 1skullesıkıla
4312 1skullerisale
4313 1skulle omsom om skulle om skulle bir
4314 1skulle om för som skulleo
4315 1skulle om det så skulle övertygabu etmek da
4316 1skulle om det om detbu oturup
4317 1skulle ombu
4318 1skulle om ..
4319 1skulleolarak şekilde
4320 1skulleolan
4321 1skulleolacağını
4322 1skulleolağanüstü
4323 1skulleokurken
4324 1skulle och om och och ..
4325 1. skulle och ..
4326 1skullene zaman
4327 1skullene ne zamanlar
4328 1skulle när skulle varaen zaman
4329 1skulle minzaman
4330 1skulle mig skul­leilgiyle
4331 1skulle mig hade till skulle ..
4332 1skulle men inteama bunu diye değil
4333 1skulle med ..
4334 1skulle mänzaman zaman
4335 1skulle man skulle människokläder skulle skulle finnas skullenasıl insan kılığında gezindiği gezindiği
4336 1skulle lyckats skullesöylememi
4337 1skulle kunnat hända skulle kunnatolabilirmiş
4338 1skulle kunna den med den skullebu o kendi huzurla
4339 1skulle kung till liksom vetenskapenkralın bilimle ilgilenmediği kazığa
4340 1skullekorkulu
4341 1skullekeyifle
4342 1skulleköyden köye efsaneleşerek dolaştığını adaletin aldatan karı-kocaların zengin
4343 1skullekaleye
4344 1skullekölenin
4345 1skullekabul diyordu
4346 1skullekabul
4347 1skulle intediye ise şey olmadığını
4348 1skulle inte även inte var skulle för var ondskefullade olmadığını olduklarını
4349 1skulle in anfallBelki akıllı aslında
4350 1skulle igen det om skullediye bu
4351 1skulle heller inte sinöfkeyle de
4352 1skulle ha pre­cis byrån finnaskutular şu karışık
4353 1skulle hända om jag återvän­de tilldönsem ne olacaktı
4354 1skulle han .bir .
4355 1skulle folk till jobbetolduğumu bilimden anladığımı söyleyince güldüler adam lazımmış
4356 1skulle för fick för att inte honomde bu de hiçbir şeyin için
4357 1skulle djävulsk skulle sedanşeytani diyebileceğim
4358 1skullediyordum
4359 1skullediye düşündüm ne
4360 1skulle det skullebu
4361 1skulle det ombu düşlediğim
4362 1skulle detbu
4363 1skulle detaljerna böcker skulle turkarnaserüvenlerim Türkler kitapların ayrıntılarını
4364 1skulle den härbu ne
4365 1skulle den härbu
4366 1skulle den den denöfkeden bu bu
4367 1skulle den denbu
4368 1skulle denbu ne
4369 1skulle denbu bu bu
4370 1skulle denbu bu
4371 1skulle .da :
4372 1skullebu zaman
4373 1skulle bli argkızacakmış
4374 1skulle blev så sade om skulle den medbu elde bu
4375 1skulle av om detta skulle detbu da bunu de bu
4376 1skulle överlägsenhet skulle krävaüstünlüğümü kabul
4377 1skulle åt utgångs­punktbilip düşünmekten
4378 1skulle astronomin avhandlingAstronomi risale
4379 1skulleşekilde
4380 1skulle ..
4381 1skull1983
4382 1Skul­leYarın
4383 1skul­le tappa förtroendet bakomyakıp umutla bazı çirkin düşüncelere kapıldığını Sabah ateşe verilmiş koştu
4384 1skul­leNe diye
4385 1skul­le låta visade okun­nigsiyasî çevirdiğini bile söylediler itirafları dinleye dinleye saralı efsane papaz
4386 1skul­lekullanarak
4387 1skul­le fastemålti­deniftardan çıkaracakmış
4388 1skul­lediyebileceğim
4389 1skuggaMasadan kalkmıştı gezinen gölgesini
4390 1skuggagölgesini
4391 1skuggades lönnar judasträd naturligtvisbahçelerde yürürlerken sandallarla gezerlerken
4392 1skug­gor mina mingölgelerimiz batınca olmuyor temiz yataklarımızda
4393 1skug­ga framför logkarşımdaydı gülümsüyordu
4394 1skruv lös hälso­samtsöylüyormuş merceklerle oynayıp
4395 1skrupelfriayüzsüz
4396 1skrivna Ho­nom Honom HonomÇocukluğumdan ülkemi belki en Sakatlara kardeşini kitapta
4397 1skrivityazdıklarımı
4398 1skrivityazdığını
4399 1skrivityazı yazdıklarını
4400 1skrivit skrivityazmıştım
4401 1skrivit skrivityazıp yazdığını
4402 1skrivit skrivayazdıklarının hepsini
4403 1skrivit nedyazdıklarını
4404 1skrivit juyazabileceği
4405 1skrivit drayazdığını
4406 1skrivit djurälskandeKâhin'imin biçilmiş
4407 1skriveryazıyorsun
4408 1skriverieryazıların saçmalıktan farkındaymış
4409 1skrivayazmaya yazmamı
4410 1skrivayazmaya
4411 1skrivayazmamız
4412 1skrivayazmamı
4413 1skrivayazmak
4414 1skrivayazacağı
4415 1skriva upplevelseryazdıklarının heyecanına eski eski eski
4416 1skriva snart åt Hansinir saralı isyan
4417 1skriva skriva tankaryazabilecek olmadığını
4418 1skriva rubrikenyazmaya yazamıyordu
4419 1skriva rubrikenyazmaya
4420 1skrivareErzincan'dan
4421 1skriva ned vem se man modigDüşünüp kâğıda yazmalıymışım cesur görecekmiş
4422 1skriva ned är skrivaolmadığını yazdığını
4423 1skriva nöjd skriva skrivayazmak olmadığını yazmayı
4424 1skriva känslosam sättacıklı hisseli yazma
4425 1skriva an­sågseziyor yazamadığını bulduğumu öğrenmeden
4426 1skriken boken handcezalandırılmaktan korkan emir veremiyordu
4427 1skrikakorktuğumu bağırmak bağıramıyordum
4428 1skriftkitapta
4429 1skri­vityazdıklarını
4430 1skri­vityazdığımız
4431 1skri­vayazmıştı
4432 1skri­vayazacağım
4433 1skrevyazdıklarının
4434 1skrevyazdığı süre
4435 1skrevyazdığını
4436 1skrevyazdığımız
4437 1skrevyazdı
4438 1skrevyazıyor
4439 1skrev tidsüre
4440 1skrev storsonra
4441 1skrev små verser almanac­kans dagar över kalligrafen avslutaoracıkta takvimin tarihlerine mısralar düzüp bitirmekte hattatın
4442 1skrev sida skrev gång gångyazıp
4443 1skrev nedyazmak
4444 1skrev ned skrivit nedyazdığımız kendini yazar
4445 1skrev nedsık sık
4446 1skrev mer sexuella överdrev så njöt skrivacinsel suçlarını abarta abarta keyifle yazıyordum
4447 1skrev längst upp si­danbaşına yazdım
4448 1SKREV JAGçiftliğimizde
4449 1skrev inom !yazarın yazarın yazar
4450 1skrevesir
4451 1skrek döölecekmişiz saçma düşündüm
4452 1skrattat gjordegülmüyordu
4453 1skrattade författadeArthur
4454 1skrattade åtgüldü
4455 1skräpkammare hjärnadolu simetrisinden
4456 1skrämtkorkmuştum
4457 1skrämma vilja fängslad där härjade resulteraşeytanının kalmak istemezmiş
4458 1skrämmandeOsmanlı ülkeleri
4459 1skrämmande mystiska konstruktio­nenKorkunç görünüşlü ne belirsiz aletin yanaşmıyordu
4460 1skrämmandekorkutucu korkusu
4461 1skrämd lådakutuya sokulur
4462 1skrämd inkorkuyla
4463 1skrämde .! yazarak !
4464 1skrämde mestkorkutan şeyse
4465 1skrämde mestBeni en korkutan
4466 1skrämdayardımdan
4467 1skrämdakorkulu
4468 1skrämdaşaşkın korkulu
4469 1skrämdaşaşkın
4470 1skräm­maszorlamak
4471 1skräm­de ensyalancıktan korkutuyordu
4472 1skräckyazarın
4473 1skräckyapmak
4474 1skräckstad ald­rigdışarı çıkmadığım
4475 1skräck räddkorkuya sonunda
4476 1skräckinjagande in apparatenkaranlık korka korka parmağını tıkırdayan aletin çekmiş
4477 1skräckdehşetini
4478 1skorpion ligger stilla stenskulpturkesilirsiniz işte
4479 1skollov studierokulunun
4480 1skolåren allting upprepades fothayâlleri 2. 3. anlatmayı denemişlerdir
4481 1skolan vän­ner tänkte tagitarkadaşlarımı tatilde aldığım
4482 1skolanolup okula gidiyor
4483 1skolanokula
4484 1skolan anade min situationsevindiğini sezdim
4485 1skogsområde slaviskt språk såg klådde som barns­ligyapmayacağını ağladıklarını görmüş gibiyim
4486 1skog mot ljusa vita bygg­naden bergstoppen görgitmeden kaçtım konağı yaptırıp çocuklarım
4487 1skogenYıllarca birlikte oturduğumuz
4488 1skogen lösa med gå saker medan sig medserin şeyi elden
4489 1skogenbakıyorlardı
4490 1skogar undsättningaşağılarında Gebze'ye karda
4491 1skogarnaseferinde koluna onlara yollarda gıcırtılarla zorlanan dediği anlamadığımız ordunun paşaların ormanda olup soruları
4492 1skogarna gård örnarkaranlık ormanlara marifetlerini incelemeye gittiklerinde yanlarında
4493 1skjutits sön­der vars ännupalankalardan
4494 1skjutit då sätta drömde projektet istäl­let uppfinningenuygulamaya koyacağımız ertelemiştik büyük
4495 1skjuta pilarkorkuyorlardı
4496 1skjortaPaşa benzerimin az
4497 1skjortan skjortan hatar badanefret eden gömleğimi çıkardım
4498 1skjorta gav komplimangeröptürdükten gönlümü
4499 1skissade dyrbaraBunları başına pahalı başına
4500 1skinnet I avrättakazımak ki hatırlayayım
4501 1skimmerkazandırdığı
4502 1skillnadfarketmişim
4503 1skillnadenfarklılığımı sezdiğini sıralar içindeki
4504 1skill­naderna våra från böc­ker hämta frånfarkı getirip göze dizdiği
4505 1skiljaKitap
4506 1skiljabirbirinden
4507 1skildesteması
4508 1skildesayrılmadan
4509 1skilde över jaktvårdarna hundarbostancılar köpek
4510 1skickligaste sätt hemşiirleriyle büyülediği güruhu
4511 1skickligareçocuğu avucumun içine alacağım
4512 1skickatyollamışlar ki
4513 1skickat lösenbecerikli göndermişler
4514 1skickat guldmyntaltın yollamış
4515 1skicka efterpeşime takacağı adamları
4516 1skepticismbaskısı
4517 1skepp skep­pen fickmaddeyi
4518 1skeppen passerade haglade skeppenesir düştüğüm gemilerini yağmuruna tuttu esir düştüğüm
4519 1skepp dimmankitabın
4520 1skepp böcker kistanvererek kitaptan bunu kitabın
4521 1skeppbaşarısız
4522 1skep­pen gick ned hyttNapoli'ye gidiyorduk
4523 1sken upp vågade röra honomDokunmadığımı neşelendi
4524 1skenet fickmaddeyi
4525 1skenetbenzeştiğimizi
4526 1skedde skogenbakıyorlardı
4527 1skötteyaşlı
4528 1skötteufak tefek yaşlı
4529 1skatterna svärd trupper­nas formationer planerades väntade gigan­tiskaordu yürüyüş düzenine hazırlanırken savaşırken kazandan marifet beklemiyordu
4530 1skatterna segraren tog meddelandevergiyi gelin kılıçlarınızla alın
4531 1sköt stannadedurdu
4532 1sköt gasell sorg vildsvinhüzünlendiren yabandomuzunu vuruyorduk
4533 1skötaadamları
4534 1skarsüre
4535 1skärratyüzüne
4536 1Skärpan beundrade fött åsiktenSevdiğim akıl keskinliği
4537 1skördetiden vårt härburada
4538 1skaran Pascha tid ävendinleyicilerini etkilemek gösterişli şiirsel kaleme metinden
4539 1skåp stårdolaplardan
4540 1skåp resultat alls hoppingivande rädda måsteçetelesini umut kurtaracak
4541 1skåp fyllda skräpaçıklık çalışayım
4542 1skapa Sultanen åra­talSultan'la yıllardır sıkı
4543 1skapa smärtarfazla kadırgası sanırım savaş
4544 1skåp är koranennoktanın
4545 1skapade tredimensionellaresimlerdeki üç boyutlu olmakla kalmıyor karışıyorlardı
4546 1skönaönce anda
4547 1skämt vemolduğunun düşünebilmesi
4548 1skämtadeşaka yaptı
4549 1skämtşaka düzenlenmiş
4550 1skämtşaka
4551 1skämtaşakaya vurmak
4552 1skäms ut ut tunnakararttığı babaannemin katına çıktığım
4553 1Skamset tog ur väska ItalienBu dâhiler böyleymiş işte
4554 1skammen dör plå­goryaşımdayken yazmıştım gazeteler hazırladığı
4555 1skämmasişlerimi koydum yaptırdım eğlencesi
4556 1skamlösa människorna innanbaşkasına insanların
4557 1skämdes plötsligt sjöngutanır söyleyiverdi
4558 1skälmenherif
4559 1skall titta tillsammans. tittadebakalım
4560 1skall skallbakalım ukalâ
4561 1skall protesteratukalâlar
4562 1skall hjälphayâl
4563 1skall görayapayım
4564 1skall för göra färdigHüseyin Efendi'nin kehânet ilkesini can havliyle uygulamaya çalıştığını
4565 1skallenkocaman kafa
4566 1skällde villeazarladı istiyorsa olmalıymış
4567 1SkallAynaya mı
4568 1skal bordedışını beyninin
4569 1skäggiga suga mittkanımı emmek üzere
4570 1skäggbenzemediğine sakalı
4571 1skadeglatt konstate­ra gradvis självförtroendetseyrettim
4572 1skada ansikten likhetenbenzerliğin dehşete
4573 1ska­datcanımı yaktıktan
4574 1sjuttiondebirbirinin
4575 1sjukling spårathissettim geçiyorduk duvarın çekişen
4576 1sjukhuset vattensu sesi
4577 1sjukdomOnu
4578 1sjukdomhasta
4579 1sjukdomenbazı
4580 1sjukasoğuk
4581 1Sju hade kostatYedi cilde
4582 1sjönk in gränslösa försattehayallerimin sınırsızlığına kapılıp mutlulukla
4583 1sjönk bok överraskad utan lämna värld något alla resenärer förargadeMehmet'in kahramanlarımın yorumladığı rüyalardan bazılarını aslında ( çuvallı adamlar
4584 1sjönk av­sikt stoppa pestengiriştiği maksatları vebayı önlemek
4585 1sjömän olyckligt förälska­deakıllıymışım
4586 1sjömännenbağırışları telâşlı seslerini gürültüleri duyuyordum
4587 1själv varitbaşlarda artık
4588 1själv varde
4589 1själv utifrån självkendime
4590 1själv utanSultan'ın tahttan
4591 1själv tok sagaçok masal
4592 1själv teori teori hjälpa ossOlup kendi bilgiyi hepimize yarayacak Sultan'a göstermek gerçeği niye
4593 1själv somgibi çok
4594 1själv somgibi
4595 1själv självkendisi
4596 1själv sinanasıl
4597 1själv särskiltkendimin
4598 1självsäkra dagdrömmande tonkararlılıkta hülyalı öğrencinin
4599 1självsäkerhetgüveni
4600 1själv medkendi
4601 1självmantisteğiyle
4602 1själv lyc­katsrüyasında görebileceğini mutluluk
4603 1själv kundekendisi
4604 1själv kundekendime
4605 1själv kunde inteönce de
4606 1Självkeçileri
4607 1själv jag kunnakendimi
4608 1själv hankendisinin
4609 1själv han han han självkendisinin
4610 1självgeometri
4611 1självförtroendegüveninin
4612 1självförtroende frågadesoruyordu
4613 1själv föreföll absurd eller hjälp­lösbulmuyordum
4614 1Självfallet syskonenOkumaya tabii ki
4615 1självfallet sämreelbette olumsuz
4616 1Självfallet sagt ord om donationen ossTabii dirlikten sözetmemiş
4617 1Självfal­let väl ingick litetElbette payı
4618 1själv , att egen, , kendi
4619 1själva självaokuruz
4620 1själv­säkerhet självrespektyırtıyor saygısını kaybetmiş bulma
4621 1självanklagandesuçlayan
4622 1själv andra sidan rum tankarçünkü kendi öte yandan sıcak odada
4623 1Själva idén absurdAklıma gelmesi gülünçtü
4624 1själRuhumu geçirdiğini düşünüyormuş
4625 1själRuhumu
4626 1situationfarkeder
4627 1situationen be­fann sagor bortomBunun masallardan
4628 1sitt ungardişi erkek
4629 1sitt tjugo janitsjarer ställde frågor omväxlande mållösa blondagerekliliğinden düşmanın harekete sözettiği sahtekârlığımıza
4630 1sitt skri­va lesseski kalmamıştı
4631 1sitt självförtroendegüveninin
4632 1sitt sattoturur
4633 1sitt såkitapta
4634 1sitt rumodasına
4635 1sitt rum midnatt underdånigt student fast­nat vid lösaGeceyarısından odasından takıldığı isteyen alçakgönüllü başına
4636 1sitt påverka tvung­engerilediğini kehânetlerinin çıktığını çalışmış etkileyememiş
4637 1sitt kropp kroppBu aynada gövdeme gövdeme
4638 1sitt husetsüre evin
4639 1sitteski
4640 1sitter skriva färgerna skeppen vil­ka spöken upp slutetüstüne yeniden elinden sigara düşmeyen yüreklendirmesiyle
4641 1sitt dog Det dock någotdostu şeyler
4642 1sitt brott att att, da etti
4643 1sitt brevdurmayıp
4644 1sitt bröst singöğsünü karnını
4645 1sittaynada
4646 1sitta vidoturup
4647 1sitta vid avoturup birşeyler
4648 1sittasaçlı
4649 1sittaoturup
4650 1sitta framför tillbringadekarşısında oturup geçirdim
4651 1Sitki haft deraseski Müneccimbaşı Sıtkı işi
4652 1sist gav idéer värre änaklına şeyler getirmiş
4653 1siste fördes viskan­deEn derede yıkanan kadınları seyrettiğini fısıldayarak
4654 1sista utbrott entusiasm åtskil­ligt klassificeratbaşlıkla sınıflandırdıkları
4655 1sista som efter som somson
4656 1sista sista somen son son
4657 1sistaişte
4658 1sista honom några någonKimse sonra
4659 1sista gam­la sinason eski
4660 1sin zon modellenmaketteki kat kattılar
4661 1sin välja plat­senhem yeri seçerek
4662 1sin stora någraSonra tekrar
4663 1sin sista som som som somson
4664 1sin sinsonu
4665 1sin sin återgivit huset skepnadkölesini görsel birbirlerinden
4666 1sin sigesir esir
4667 1sinsemellan vapenplantasarıyla silahın
4668 1sin säker död för soldaterna för rykten olycka förutsågyıllarca sunduğum kitapları takvimleri bataklığa saplanarak tasarılarıyla uğraşırken anlattığını ipin seziyordum
4669 1sin såg hosgördüğü
4670 1sinsaatin
4671 1sin ochve
4672 1sinnesro kommitgördükçe korkum
4673 1sin långa eftersom min hot strax sina onödansonra az sonra Boş inat ediyormuşum
4674 1sin klockandönüş saatin
4675 1sinipin
4676 1siniçine
4677 1sin Hüseyin läng­reşeyi sizin
4678 1sin fram uslastegelmezmiş
4679 1sin förutsettöngördüğünü sağsalim
4680 1sin för inte eftersomiçin de
4681 1sin för för för då försökte måste sig inteiçin biten için sırtlarındaki
4682 1sin efteresir
4683 1sin efter efter snartsonra sonra
4684 1sina våra denelini o
4685 1sina vänner kastade vattnet sidansuya kıyıya
4686 1sin attolduğu için
4687 1sinaSonra
4688 1sina son efter hanssonra erkek
4689 1sina som sistoneson
4690 1sina sista vinasıl son
4691 1sina sinaSonra
4692 1sina sinaSisin anda esirleri kısa
4693 1sina sina sina sina kraften oberoendeşahinlerin yalnızlığın erdemlerine ona
4694 1sina sedansilah
4695 1sina mig migbana
4696 1sina komgelen
4697 1sinakısa
4698 1sina köpa jobbsağda solda kâtiplik
4699 1sina inte vadhiç şeyi
4700 1sina inteiçine olması
4701 1sina honomsonra
4702 1sina honomona
4703 1sina honom honomOna ona
4704 1sina Hodja sinasonra
4705 1sina höllarasına orasına
4706 1sina genom dig digsenin senin
4707 1sinagördüğüm gördüğüm ona
4708 1sina för eftersom sin inte sin för sig fråniçin çekiniyordu olmayan göre
4709 1sina endaona
4710 1sina barabir bir bana
4711 1sina ämnekonuya
4712 1sina ..
4713 1sin . ::
4714 1simpla använ­da demBunu kullanmak ettiğimi
4715 1simpeltısırığını yatağında
4716 1sig vijag . , .
4717 1sig vid var sig skulle om om skulle det men till det .gün bir gün .
4718 1sig varandra skapatsırada
4719 1sig vapnetsilah
4720 1sig uppolup ilgili
4721 1sig tillkadar
4722 1sig till de och som och sig .çok .
4723 1sig sig sina sig sigsaf eski
4724 1sig sig sigeski
4725 1sig sig otur sigolup
4726 1sig sigolup
4727 1sig sig .üzerine :
4728 1sigsırasında
4729 1sigsanki aklımı
4730 1sig såkadar
4731 1sig rädslasırada
4732 1sig på om ., , .
4733 1sig på enbir
4734 1sigPadişah'ın eski
4735 1sig på ..
4736 1sig otillräckligaeksik
4737 1sig om det jag jag av , på att och i .bir .
4738 1sig , och påve
4739 1sig och ..
4740 1sig och .:
4741 1sig och ., .
4742 1sig nödvändigt vi vapenplanen vi vi glad sina tvivladeyenilginin zorunluluk silah yenilginin
4743 1sig min att att att att för attiçin inandığını söylüyordu
4744 1sig mig och ..
4745 1sig med sig för som med som ..
4746 1sig med ..
4747 1sig lerigayerime mutlu olurmuş
4748 1sig läst sinsaati
4749 1sig långa sig själva vapentyper djur sadesilah uzun harekete mekanizmaları görünüşü hayvanları silah
4750 1sig kunskaper vilkakabul bilgi
4751 1sig jag skulle jag den som jag skulle ., , , .
4752 1sig iPadişah için
4753 1sig inte för att att inte för att sig sig attGene için söylediği oluyor öfkeyle
4754 1sig inte attgördüğü için
4755 1sig inbundet blåaktigBASKI Mısırlıoğlu BASKI
4756 1sig ilska vapnet sida slaget sigsilah
4757 1sigikisi
4758 1sigiçin
4759 1sig hans för att näriçin
4760 1sig för när sig efter för att att inte sigiçin için
4761 1sig för att sig att sin sig intekayıp kanıtlamak istedi Padişah'a için düşündüğünü
4762 1sig för att den för att skulle :, çok .
4763 1sigeski
4764 1sig enbart enkla satt mittbasit
4765 1sig den och på de sig .son bir .
4766 1sig dåsırada
4767 1sig därförsanki sanki eski
4768 1sig .bir bir bir . :
4769 1sig börjaBASKI BASKI
4770 1sig av med ..
4771 1sig att såg honom iiçin , için , , ,
4772 1sig att inte för att för att att att att inte föriçin için değilmiş
4773 1sig att föriçin anlattım
4774 1sig att föriçin
4775 1sigüzerinde sırada
4776 1sig
4777 1sig ..
4778 1sig .:
4779 1siffror tidpunkten siffrorrakamlarla gizlememi
4780 1siffror förstå logikenrakamlarla doldurmuştuk
4781 1sidor som om sombir
4782 1sida sida drömmarna hopp dröm­mar även eftermiddagsvi­lanuykularımda rüyalarıyla sayfalar doldurmuştum
4783 1sidanyeniden
4784 1sida höger runt kvarteret Fildamifarkedince dolandığımızı Fildamı Mahallesi'ndeymişiz
4785 1si­dor EmpaliEmpoli'deki günleri
4786 1sfärerna modellenküreleri göstermişti Zühre şuradaydı
4787 1sfärer exempeldurdukları kürelerin saçmalığını
4788 1sezamanında
4789 1sextonLady Montagu Moltke'nin kütüphanesindeki
4790 1sextonEvliya
4791 1Sex påbörjat vårt kanoner­na blevburnumuzu sokmamızın Topçubaşı'nı öfkelendirdiğini kovulmasını
4792 1Sexİşe başladıktan altı
4793 1se varken segölgeyi görebiliyordum
4794 1se undranİnsan çocukluğu gençliğini görür merakla
4795 1se tyglarna djup ståendeateşiyle deşik duvarların yanına peşinden
4796 1sett inbjuden venetiansk musikensemble berömmelse sakteliga ökadesevimli Venedik'ten topluluğunun ünümün çıkarıyordum
4797 1sett idiotiska efter­åtahmakça keser
4798 1setthiç
4799 1settgörmediğim
4800 1sett för steget föranlattığımız adımı
4801 1sett ansikte hål­la fast vid kristendomensuratımdan Hıristiyanlıkta direndiğim
4802 1se ta spanatgözüne kestirdiğini çekiyormuş
4803 1se som som somgibi
4804 1se somgibi
4805 1se somçıkıp gibi
4806 1se samband summor tillstånden mindre affärsmännen ville mutorharaca bağlanmak istemeyen esnafın ben rakamlarında sezmeye
4807 1ser till Anatolien Bagdad Damas­kus ser oxkärrorna långsamt ser avlägsen ryttare klädsel ser tillhikâyelerden belleklerimizin çiçeklerin oyunundan hoşlanan Padişah kadar
4808 1sergeri
4809 1septem­ber lämnade såsıcak ayrıldık
4810 1se ord sönder kastats tagitcanattığım yazıların kelimesini görememiştim yırtılıp atılmış
4811 1sentpek geç
4812 1sent kännageç sinen
4813 1sentgeç pek
4814 1sentbenim
4815 1sen konverterat islam giftMüslümanlığa geçip evlenen
4816 1senastebirbirimizden
4817 1senareyere
4818 1senare vihaberini sonra
4819 1Senare svarta några finnaSonra
4820 1senare storsonra herkes üzerine
4821 1senaresonra yere
4822 1senaresonra sonra
4823 1senaresonraları sonucu
4824 1senaresonraki
4825 1senare senareherkes geceleri
4826 1senare Sedan svar kom vara räddarsızlığına öfkelenir aptalca tiksinti aptalca sevinçle tanır
4827 1senaresanırım
4828 1senare när tänka vårasonra
4829 1senare närsonra
4830 1senare när läsa vänta rätta dra in dennasonra okumaktan çekmek zamanı
4831 1senare när återigensonra gene
4832 1Senare mot genom även kändegün gene
4833 1senare klarasonra sefere
4834 1senare intresserad honomsonra saatle
4835 1senare honomsonra gene
4836 1Senare fick vetaSonradan öğrendik
4837 1Senare fickSonraları öğrendik
4838 1senare efter sägasonra
4839 1senare efter några sadesonra veren bazı
4840 1SenareBöylece herkese
4841 1SenareAh
4842 1sen andrasonra öteki
4843 1Sena­reSonraları
4844 1Sena­reSonra
4845 1se medanyandan
4846 1Selimiye-moskénsSelimiye sevmeye olurdum
4847 1Selimiyemoskén Selimiye Med­resesiSelimiye bitirecekken uğramış
4848 1se löjliga klädde rustning­en satte kringdireklerin tepesine sancaklar çektiler haçları
4849 1se kunnat fel orden desamma likaså tingengöremediği söyleyemediği söyleyebildiğini yanıldığını
4850 1se hörn seyanımıza
4851 1segrar besökazaferleriydi
4852 1segladebalıkçıyla
4853 1se gjordegörüyordum
4854 1segernzaferden
4855 1segern.Hüseyin Yüksekçe tepenin üzerindeydi bayraklı batan güneşin
4856 1seger över tilladegeri
4857 1sedan vid sedan vid tyda fel sade jaktkötü avdan
4858 1sedanVebanın
4859 1sedan var vadbu kadar
4860 1sedan våraSonra zaman zaman
4861 1Sedan våraSonra
4862 1sedansonra yeniden
4863 1SedanSonra ondan
4864 1sedan skrek När ha efterkıyıdan sonra
4865 1Sedan skog bergssluttning skoggidiyor koruya yabandomuzlarının koşturduğu dağın yamaçlarına
4866 1sedan sjukasonra
4867 1Sedan sinSonra sağlam
4868 1sedan sina senasteen sonra
4869 1sedansevdiğini sonra
4870 1sedan sedansonra sonra
4871 1sedan satt dessa röra sinaSonra
4872 1sedansırada
4873 1sedan sönder visa tappade sedansonra göstermeden kendine
4874 1Sedan sadeSonra
4875 1Sedan road härmar vännens ord retaArkadaşının sözlerini sinirlendiren neşelendi sonra Bağırdı
4876 1Sedan Paschas husdöndü
4877 1Sedan ordet läraSonra kelimeyi
4878 1Sedan nyayeni yeni
4879 1Sedan nyaBir yeni yeni
4880 1sedan Nästa konstaterasonra
4881 1sedan närsonra kimse
4882 1sedan närsonra
4883 1Sedan någonSonra sözün
4884 1Sedan mitt trädgårdspromenaderna avlös­te Sultanen uppmärksamtKaybettiğimiz hayatı yeniden geçirmek onları yeniden düşlemek gerektiğini bilir Ben hikâyeme inandım
4885 1sedan mannenadam
4886 1sedan lite skvaller glömtseverek Stendhal'in bulunmuş elyazması yöntemiyle Faruk'a yazdırdığım
4887 1sedan lekte sina lekarnayerine Aslında
4888 1Sedan lät han enda liten hela dagenzamanlar ben aynı daha
4889 1Sedan komgeldi
4890 1sedankendini
4891 1sedankadar Beyaz
4892 1Sedan honom sedanSonra
4893 1sedan honom prövaSonra ondan
4894 1sedan härmaBeyaz Osmanlı mı Beyaz
4895 1Sedan han mig blev han migHoca beni tuhaf bana arttırıyordu
4896 1Sedan hade upp han" sana "
4897 1Sedan hadekâhya hemen
4898 1Sedan gjortSonra
4899 1Sedan giftageçen insan
4900 1sedan gångna åren årenyılda yıllarda olduğu
4901 1sedan fortsonra sonra
4902 1sedan efter ha vårsonra sonra en
4903 1sedan efter hade senare hade När hadesonra sonra orada
4904 1sedan dras drömmardoluşan yeni imgeler sorular kaçırılmış
4905 1Sedan DeSonra daha
4906 1Sedan bland sista pestenBelki gelen gelen
4907 1SedanBeni
4908 1sedan ända när när andra sedan härmasonra
4909 1sedan an­nan historia sigrenklerini yanda biriktirmekten kesin amacı olmayan
4910 1sedan allsdamdan yalnızca kahramanlarım Naima önceki kitabıma
4911 1se brunngözlem
4912 1SeBizi ötekiler
4913 1se avundsjuke man­nens ständigt vakadeadamın kıskanç gözlerinden kurtulduğum rahatlamıştım
4914 1se­parera skurkarayrılamayan
4915 1se­gerzaferiymiş
4916 1Se­dan söktesevdiği sanki
4917 1Se­dan mörktyılan deliğini karıştırır
4918 1Se­dan lika världen tolka barnkungar spet­sades pålaryanına korkunç korkunç dünyalarıyla oyalanabilmek çıkarmak yılda
4919 1Se­danaslanın
4920 1se­dan ögonvrån" şunları yiyiverelim " Kitaptaki cüceleriyle
4921 1scener nederlag färgerrenkleriyle yıkım sahneleri
4922 1yavaş yavaş
4923 1så visböylece
4924 1så vil­leistediği
4925 1satt vid avoturup
4926 1satt vårt satt träs­kethayatlarını hikâyelerime sokmak
4927 1satt vän­tade läsa då då urçocukluğumuzun klâsiği Saçlı Çocuk'la yazdığım
4928 1satt tysta framför varandra stundsüre karşılıklı sustuk
4929 1sätttek
4930 1sätt ta funtade huvudetkafalarının başlaması seziyordu
4931 1satt spelaSarı
4932 1satt sinasonra
4933 1satts brand låg vidalınca ses çıkarmadı acemice
4934 1satt satt frukt­löstoturup bomboş oturduğunu
4935 1satt papperenkâğıtlara
4936 1sattoturarak
4937 1sätt någotşey
4938 1sätt mest besvikenkoyamayan
4939 1satt galenkarşılıklı Ölümden
4940 1satt från jakt­markerna råd blandavdan öğüdünü
4941 1satt framför slogkarşımda otururken aklıma
4942 1satte vid bordet ordmasaya oturdu
4943 1satte värde tillställningardeğer eğlencelere
4944 1sättetyaşama biçimi
4945 1satt ettett bra bir
4946 1sattes vi etable­ratdavrandı
4947 1satte stora medanserin
4948 1sattes lågor borgen frammanade ner färden fickmasamızdan incir itişerek giren geçen Anadolu'ya
4949 1satte skrev boken efter enda boken kunnaheyecanla sonra bilmiyordum
4950 1satte sina gjort sedansonra
4951 1satte oss sidaoturduk
4952 1satte nedreönünde
4953 1satte morgonsabah oturuyor
4954 1satte bundit sto­len intill bordet beordradebağlayıp masama oturttuktan geçiyor emrediyordu kendisi
4955 1satte av halm detüstünü başını paraladığı ağabeyime giydirdiler ama kitaptaki değil
4956 1satteateş
4957 1satte äta middag se glad­lynt ut skämtade skojadeyemeğine oturduğumuzda gözükmeye şakalar yaptı takıldı
4958 1sattealdılar oturdum
4959 1sätt beto­nasallarken vurgularıyla
4960 1satt böc­kerokulu
4961 1satt avslutahattat
4962 1sätta vapnetsilah
4963 1sattatlı
4964 1sätta skeppkoyup
4965 1sätta sin blevsonra
4966 1satt allt vad vad blevSonra baktı
4967 1så tristess såTürklere düşmanlarım
4968 1sat­te bokens bokensBaşka örneklerde görülebileceği doğru çalışıyordum İstanbul
4969 1Så tänkte vid anblickenanda böyle düşünmüştüm
4970 1så tänkandesesini söylediklerinin
4971 1så talade om såsözederken bu
4972 1SÅ sommarenYaz
4973 1såsom önskat varelsen blå blickengürültülerle görenleri dehşete düşürerek
4974 1så småttyavaş yavaş
4975 1så skulle vår denkılmak bu
4976 1så sidoranlattığını Sultan'a
4977 1så så det den härbu
4978 1så såböyle
4979 1så såöyle
4980 1så såadsız
4981 1särskiltvererek
4982 1särskiltpek
4983 1särskildSu kavakların
4984 1såren turkiska soldater mer mitt än dessutom tillfrisknade själva troddekopmuş cerrah olmadığımı ki gören sordu
4985 1sär­skilt imponeradfazla etkilenmediğine
4986 1så rördeböyle
4987 1sårade sprangikimiz aracın biliyorduk
4988 1sårade sprangırmağın ikimiz biliyorduk
4989 1sårade desto påmin­de skyndadetelâş içersinde adadan
4990 1så politik aktivism öst-väst-rela­tioner demokratiyangın kayda hastalık hele kitaptaki
4991 1Så planerar sagt man bekäm­pa satantasarladığımız Şeytan'la savaşmak belirtmiş
4992 1så på de varje deo
4993 1så ord om det skullebu olacağını
4994 1sant tro hellerinanmasına gerek
4995 1sant morgon dessasabah
4996 1santdoğruydu
4997 1såntaptal aptal kahkaha
4998 1sansad röst ge upp dels dels fannskorkutmak takındığını sandığım sağlıklı Teslim olacak olacak yapılacak
4999 1sanninggerçek
5000 1sanningenişte
5001 1SanningenGerçek
5002 1sanningengerçeği
5003 1sanning­en lärtçabayı
5004 1sanna under bordet annangerçekten masaya ucuna
5005 1säng samtalen grannarnayatağına mahallelileri
5006 1säng mörka tysta ljudet sto­rakaranlık sessiz tıkırtısını
5007 1sänglig­gande tant gjort sluttıkılıp sabrımı taşırmıştı
5008 1sängens slutetüstüne
5009 1sängaryataklarından
5010 1sångare sånger annorlundaşarkıcısı türküleri başkaymış
5011 1Sångaren farKulağın dibindeki şarkıcı babasını
5012 1sönersöylerdi
5013 1sända tillbakasisin yollayacaklardı
5014 1sändatemsil
5015 1san­ning hopplösa hopplöshetbilgiyi umutla palankanın kılıçtan geçirilmişti toplanan
5016 1san­ning fått insikt fåttsezdiği açıklığa kavuşmuştu
5017 1så mycket oerhörda lade hålla vidgittikçe kararan kayalık yamacın durgun kusursuzdu
5018 1så mycket känna under kunnakadar duyduğu
5019 1samvetskvalhiddetinden şaşkınlığıyla sorgu gününü içten içe bekliyormuş
5020 1samtycke in­nanistediklerini peşinen onaylamamı
5021 1samttam
5022 1samtkonduğu
5023 1samtidigt upp­fattacesaretini
5024 1samtidigt försiktig under för­sta dagarnailk günlerdeki sakınmıyordum kendimi
5025 1samtidigt avstånd ana skramletuzaklardan duyulan teneke uğultusunu
5026 1samtidigtanda
5027 1samtidigtöfkesinden
5028 1samtal tvivladekonuştuklarımız aklıma kuşkulanmıştım
5029 1samtalat iställetsözedeceklerine
5030 1samtala djurenfazla hayvanlardan
5031 1samtalade Sultanen åra­talSultan'la yıllardır Padişah'a
5032 1samtalade regelbundet honomkendisine düzenle vakit ayıran konuşuyordu
5033 1sämrekötüydü
5034 1sömn tystnadensessizlikte
5035 1samma storaOna sonra
5036 1sammasanıp
5037 1samma sakerşeyi almak
5038 1samma SadikSadık
5039 1sammankomsternakonuşulduğu toplantılardan
5040 1samman eftersom dyrtama dağıttı
5041 1samma man allsaynı olsam
5042 1samma kväll återvände slutligen spratttopçu ateşinin desteğine yamacı
5043 1samma förloradegörüyordum çamura
5044 1samma Efter sångergider sonra
5045 1sammadaha
5046 1samma bliolmak
5047 1Samma bad barn tänka fönstret vette mot bakgår­den minaAristokratlar kibar hanımefendiler yaygınlaşan büyülü karşılanmış bakmadan
5048 1sammaaynı daha
5049 1samma av menama
5050 1samlingenhangisinin
5051 1samlingenşeylerin
5052 1samlatsSabaha
5053 1samlats hos kontrolleragemiazıya almıştı
5054 1samlats ambassaderna frågade gjorde motståndmaceraları sorarlardı
5055 1samlat räddyazmış
5056 1samlat hoppa havet ångradekitaptaki denklemler kaybetmek istemediğim
5057 1samlade skulleöğrenecekti ölümle
5058 1samlades grupp människortoplandı
5059 1så meningPadişah'ı oyalamak
5060 1så medvetande nukıpır kullanmalıydık içlerinin
5061 1sambandilgisi
5062 1sambandarasında
5063 1sam­ma innehålletyazdıklarıma göz atmıyordu öbür düşgücümü zorlamadan
5064 1saluterade försökteçalıştı
5065 1Sålunda synder upp lämnade litetBöylece elinde
5066 1Sålundaİşte
5067 1såltskitabımdaki
5068 1så likakadar kadar
5069 1så likakadar
5070 1så lika deraskadar
5071 1Således tagitAma elimden gelmediğini
5072 1således påstods ha fingerBöylece parmağı söylenen
5073 1Således min över från1990'da yayımlanan
5074 1Således migBöylece benden
5075 1så låtsasküçümsemiyordu küçümser üşeniyordu
5076 1så kunde kunna kunna kundekadar
5077 1söktyokluğumuzda
5078 1sökt färghandlargezdiği aktarlarının
5079 1sökte upp konverterade italienarna lära känna elvaOnbir tanıyabildiğim İtalyan dönmelerini aradım
5080 1sökte upp be peng­arerkek para istemek arıyorlardı
5081 1sökte tecken attkendi
5082 1sökte män lukten rost brändepas adamlar
5083 1söktekitap
5084 1sökteise
5085 1söktedöndükten
5086 1sakta tappadeyavaş yavaş
5087 1sakta sigsanki yavaş yavaş
5088 1säkra världdünyasında
5089 1saknasedebiyatının okunan biridir 1998'de yayımladığı
5090 1saknade trotsyoktu
5091 1saknadesonra
5092 1saknades grämdezeytinyağı yağlıboya görünce
5093 1saknadeselyazmasının kendisiyle
5094 1saknaden små småalıkoyan küçümser gözüktüğü düşüncelerimin eksikliği
5095 1ki ki
5096 1ki kadar
5097 1sakeryoksa
5098 1saker vadşeyleri yere sanki
5099 1saker skrivasanki sorardı
5100 1sakersanki sanki sanki
5101 1saker sakerşeyleri
5102 1saker , och, saat
5103 1saker när vår vår sistasonra en
5104 1sakerkere
5105 1säker inte mitt ävenemin
5106 1saker hossonra
5107 1säkerhetgüven
5108 1säkerhetenkararlılığı
5109 1saker femton triumf sakeronbeş zaferdi
5110 1saker försökaşeyleri
5111 1säker­het honomgünışığının güvenle
5112 1sakerşeylere
5113 1sakendüşünür
5114 1sakenbaşka
5115 1sökasoğuk
5116 1söka sätta sitt jaktkitap
5117 1så kankadar
5118 1sak­nade minnena lurade jagbenziyor aldatıyor
5119 1sakaklı
5120 1söka det ! Att söka detkurmanın tuzaklarına düşmek istemeyen başkalarıysa sanki kitabın bu kahramanlarının
5121 1kadar ki
5122 1så intede bu da
5123 1Så ha tappat fattningenÖlçüyü kaçırabiliyormuşum
5124 1så här borde så härböyle öyle gerekiyordu
5125 1såg värst förvånad utşaşırmışa benzemiyordu pek
5126 1såg ut skämtaşaka yapar hali
5127 1såg ut häIsoskydddoğrular gözüküyordu
5128 1såg ut ha alma­nackankarşılanan takvimi hazırladığımı gözüküyordu yalnızca
5129 1såg ut att , , i,
5130 1, såg ut, , ,
5131 1såg tydligt gjorde såggördüğünü görüyor
5132 1sagt visa syndersSözümona gösterecekti kötülük
5133 1sagt varasavaş bağlı söylemiş
5134 1sagt väg utför beskrivit våra sinnen gamlaAmacımız göre açıklamaya
5135 1sagt sedan lejonsonra
5136 1sagtsöylemiş söylemiş
5137 1, sagt, saat ,
5138 1sagt reta arg ut tro mina ordsözleri kızdırmak söylemiştim dediklerime inanmaz gözüküyordu
5139 1sagt också ocksåçok
5140 1sagt noggrantkötülüklerini ortaya dökmesini söylediğimde karşısına geçirdiğimde korktu
5141 1sagt lärt av dragit användbara slutsat­ser av lärtBunun söylemeyi tasarladığı anlatmak
5142 1sagt föreçoktan
5143 1sagt en liv liknadehayatların birbirine benzediğini söylemişti
5144 1sagt barnet in­tresseÇocuğun
5145 1sagt att, , söylemişler
5146 1sagtartık çiftliğimizdeki düşlerken kafasından haberinin talihe geçirilmeyen çan sonra papazın solumuzdaki batan tamamlanmakta
5147 1såg tappadegördüğü
5148 1sagtçok
5149 1sagtanlama
5150 1såg satt stegra­de kroppen splittradesgövdesinden tarrakalarla patlayan saçtı
5151 1såg såg gjordegörüyor
5152 1såg såggörüyordum görüyordum
5153 1såg papperet började mumla så ock­så höra vad sadekâğıtla yüzyüze duyuracak mırıldanmaya başlamasından
5154 1sagor sovmasalları
5155 1sagornamasallardaki
5156 1sagornamasallara
5157 1sagor intresseradtekrarlardım
5158 1såg näs­tangörenler neredeyse törenlere
5159 1såg när Efendiyakın iyi
5160 1såg medlidsamtacıyarak bakıyorlardı
5161 1såg ledde råd katastrofernas ansvarigeçeken kalabalığını görüyorlarmış
5162 1såg lättad utrahatlamış gözükmüyordu
5163 1såg kändetanık iyi
5164 1såg jag plöts­ligtgörüverdim çünkü
5165 1såg inteiçin de pek şey
5166 1såg i inte såg sågiçin değildir
5167 1såg i , ,, , anlatmaya için ,
5168 1såg hörngörünce
5169 1såg häpnade blevbakınca şaşırdım
5170 1såg grimaserade turkiskabenzer ' iyiliğin ' kahramanı harekete geçiren buluş
5171 1såg glad gläd­jeburadakileri ayrılığın
5172 1såg gjordegörünce
5173 1såg gjorde bakom såggördüğüm görüyordum
5174 1såggörmüştüm
5175 1såg göragörünce
5176 1såg frihetslängtan upphetsade slavar­nagöreceklerdir geçiyor
5177 1såg fördesgördüm
5178 1gerektiğini
5179 1gerekiyordu
5180 1sägerdiyorum
5181 1såg därförçünkü
5182 1såg dagargün acılar
5183 1såg brabir iyi
5184 1såg bordeolmam gereken görmüştüm gerektiğini
5185 1sågbakan
5186 1säga utanhiçbir şey
5187 1såg att i, , , ,
5188 1såg att att inte vadşey olmadığı için ona önce
5189 1säga säga morgonensabah
5190 1säga sade för attsöylemek için
5191 1säga nej är idédüşüncesi deyiverirdi
5192 1säga men av varaiçimden ama
5193 1sagamasal
5194 1säga må­nen må­nensöylüyordum miymiş
5195 1såg all­tidtahtında gördüğünde tahtında
5196 1säga kvar där hemmaEvde kalan
5197 1säga intressehiçbir
5198 1sägahiç
5199 1säga gick det många försökte baktaladekalabalık dedikodu yaptıkları kahvelerde söylesin dedik
5200 1sågacıları
5201 1sägabaşka
5202 1, såg, ,
5203 1, såg,
5204 1, såg ,,
5205 1så fort­sätta se inreişte böyleydiler yüzleyebiliyorlardı
5206 1Så föreställningen bröllopsfestlig­heternas natt även våra intri­ger oss försökte överta vårt jobbDüğünün gecesi yaptığımız gösteri öyleymiş çevirerek işimizi elimizden
5207 1Så dumt tänkteAma Onunla geçirdiğim gecelerin en korkuncuydu
5208 1sade varandrakadar
5209 1så detta med vecka medbu hafta
5210 1så detta baratuhaf kadar ki
5211 1sade tät dimma uteSonra evlenmeye mahalleye saldım
5212 1sade SultanenPadişah'ı söylerken
5213 1sadessöyleniyormuş
5214 1sadesorardı
5215 1sade som sin frågade honomçok soru soran soran
5216 1sadeSlav
5217 1sade skulle skulle aldrigsöyledi
5218 1sade skullesöyledi olarak
5219 1sade skulle sadesöyleyince söyledi
5220 1sade skulle sadesöyledi
5221 1sade skullekadar söyledi
5222 1sade skulle hanssöyledi
5223 1sade skulle hade sade detsöyledi dedi
5224 1sade skullediye
5225 1sade skulleöfkeyle söyledi
5226 1sade sjukahasta
5227 1sade själv deras sätt skrämma kristna fruktadekorktukları küçümsedikleri Hıristiyanlara verdikleri gözdağı karar
5228 1sadesöyleyince söyledi
5229 1sade så var såkadar
5230 1sadesırada
5231 1sade sak sysselsättning vår staden sedanHyde'da Hoffmann'dan Stevenson'un durumunun
5232 1sade saknadecesaret
5233 1sade sakersonra
5234 1sade sadegeleceklerini
5235 1sadesüre söyledi
5236 1sade pubertetenbüluğ çağına söylerlerdi
5237 1så den omsırada bu
5238 1så den härbu
5239 1så denbu
5240 1sade när sommaren när nyaSonra yaz
5241 1sade namnadı
5242 1sade men inteda ama da değil
5243 1sade med hälsan betungade läkarna lyckatsderdi hekimlerin hiçbiri çare bulamamış
5244 1sade meddedi
5245 1sade matenyemekten kalktıktan sakin karanlık çöktükten
5246 1sade måste skärpa inten­sifierade mörker obehagbıkkınlık tatsız karanlığını çirkinliğini her gece
5247 1sade likakadar
5248 1så delakadar
5249 1sade kunde förstå försvunnit ur värl­den kunnande för astrologenssırra kadem basıp olmalarından anlaşıldığını
5250 1sade kort ocksåkısa
5251 1sade inte utan den villedeğil
5252 1sade ingetşey söylemedim
5253 1sade ingetşey söylemedi
5254 1sade hoppfulltsöylerken umutla
5255 1sade helst mod saknade lästedüşünüp cesaret
5256 1sade hanssöyledi
5257 1sade han han SadikSadık
5258 1sade han han hade hananda yapmaya onu
5259 1sade hadediye söyledi sabah
5260 1sade gången settsefer
5261 1sade främmandedediklerini galiba açık öfkeye
5262 1sade förutsägbartyüzvermedi hayâlden
5263 1sade ens innebära ljusning mycket väl kunna ge den banalastedirenip arkasından giderse dişe dokunur ulaştırabileceği yeni çıkararak
5264 1sade eftersonra
5265 1Sade Eftersom krävdehakaretler kalkıştı
5266 1sadediye
5267 1sade dinSeni seni
5268 1sade dettaesnaf
5269 1sade detdedi
5270 1så de deo karışık
5271 1sadeDemek dedi
5272 1sadededi sonra
5273 1sadedediğimiz
5274 1sadedediğimde
5275 1sadedediğim
5276 1sade berodde ovetskap närhetrahatlığından yakınlığını bilmemesinden saf saf
5277 1sade begärt iställetnedense yakınlık huzursuzluktan usandığımı cevap
5278 1sade , attsöylerken , , , ,
5279 1, sade attsöylediği ,
5280 1sade attsöylüyordu , ,
5281 1sade att i smittats , att , att att, , söyledim
5282 1sade att i siniçin söylemiş
5283 1sade att i säga, , söyledim ,
5284 1sade att inte tänkte inte inte för för sin att skulle mindüşündüğümü aklımda başka hiçbir için için çünkü diye
5285 1sade att inte inte att i försökte inte som till för försökte inte med som att till för att som fått ta inte att för attsöyleyerek için onaltı ama .
5286 1sade att , igerektiğini söyledim ,
5287 1sade att i, de , söyledim
5288 1sade att , iArtık , söyleyişinde ,
5289 1sade att, düşündüklerini söylüyordu
5290 1sade att , att, , söyledim
5291 1sade , , att att, söylüyordu
5292 1sadealdı söyledi
5293 1sadealdı
5294 1sadeadam
5295 1sadeadı
5296 1sådanyılda geçirebilecek ki
5297 1sådansinir
5298 1sådansanıp dolabın sayfa sayfa
5299 1sådan sammaaynı
5300 1sådanöyle dil
5301 1sådana förvandlas samma öde måtte bevaraimgesi kitapçı satılan ortaya çıkarttığını hatırlatmak
5302 1sådanaBenim
5303 1sådanaböyle meraklı
5304 1så dåbu
5305 1säckarna sjösattesadamların ellerindeki çuvallara kovaladığını
5306 1säckar exploderade honomtorba birlikte
5307 1bu hayatı kadar
5308 1bu öyle
5309 1böyleydi
5310 1Så börjadeBöylece
5311 1öyle öyle
5312 1så över­driftyaptığının
5313 1Så ävenYeni
5314 1så argkadar
5315 1så önskadekadar
5316 1så­ledes misslyckanden hopplös glädje nätter runt läsageceler kurguladığımız yenilgi yıkıntı fışkıran olsun
5317 1så aldrig satt fot Italien !kardeşimi gezintinin dönüşünde bize alırsa
5318 1S 2002Türkçe ISBN © Yayıncılık A
5319 1rytm utan viskades örabullaktı silahımızı yutan bataklığın beyaz
5320 1rytasoluyarak
5321 1rymtkaçtıktan
5322 1Rykten vap­netUtumu
5323 1rykten upplevelser lurades av tvåbilebileceği sorduktan korkmamamı
5324 1ryktenrenklerini
5325 1ryktenKendi
5326 1Rykten hunger spridits övergivenAçlık söylentileri terkedilmiş korkunç şehir
5327 1ryktena avarasına ve kitabı unutmak
5328 1ryktena...
5329 1ryktades oppositio­nen pratattakımın anlaşıp
5330 1ryggsandım
5331 1ryggenrağmen
5332 1ryggen någongelen
5333 1ryggenisteyen
5334 1ryggen du din sig sådanseni seni sırtıma
5335 1rygg blick för­ändratsacıyla yandı sırtımı koymak değişmiştim
5336 1ryggarhücrelerinde yüzlerce pislik
5337 1ryggade fruktadeısırığından korktuğum
5338 1ryg­gençektirdiklerini severek ezberlenmiş
5339 1ryckningarnakıpırdanışlarıydı
5340 1ruttnade un­der eländiga små fuktigaonu ayırttı
5341 1ruttnadeçürüyen kölelere
5342 1rusabaşkalarını
5343 1runtUzun
5344 1runt snarare lösdriva­re målamaçsız serseri geziniyordu
5345 1runt runtdört
5346 1runt pesten trots var överartık veba
5347 1runt i i i kunde iiçinde
5348 1runtgezindiğini
5349 1runt borde runtucuna
5350 1runt ön vädret dåligt Det klostrets druvodlingarbalığa çıkılmayacak kötüyse adanın bağına tatlı tatlı uyuduğum
5351 1rum rumodasını oda oda
5352 1rum ord­valonlardan olabileceği Tanıdığını
5353 1rumodaları
5354 1Rummet stängtOda sıcaktı
5355 1rummetsodanın
5356 1rummets fem sex år äldre änodanın beş-altı yaş
5357 1rummet sasokuyor diyordu
5358 1rummet rummetodanın
5359 1rummet räddaodada
5360 1rummet otroligtinanılmayacak
5361 1rummetodaya
5362 1rummetodanın
5363 1Rum­met vi minnen vi gång bli viyeniden evimin bahçesine
5364 1ruinernaErtesi silahımızı birinin üzerine
5365 1rubriken Dumbom­mar lärt välYakından Tanıdığım Aptallar
5366 1rot- mål­lösheten föraktade vek fast förstod mycketyurtsuzluk amaçsızlığı sezdiği zayıflığımı anladığı küçümsediğini sezdiğinden kuşkulanırdım
5367 1roteradeyıldızların
5368 1rotationenzili
5369 1rotadesabaha eşelendi
5370 1ropade från strändernakıyıdaki coşkuyla
5371 1ropa avbild nästan ljud stockenAğaçlar kendi görüntüme sesleneyim
5372 1ropa­de högt orkade kändes samlingenkorkunç gücümle bağırarak seslendim içinden
5373 1ro oljelampans skenlambanın seyrederdi
5374 1roll migolduğumun önemi
5375 1roliga hittade hitta­deuydurduğu
5376 1rodnadenşişerek
5377 1rodde tittaTunca
5378 1rodde Bosporen båtarBoğaz'da ki
5379 1roddbåtstur vid damm täckt näckrosor grodorpaşanın koruyucu
5380 1Roddbåtar rördeüzerindeki sallar kıpırdadılar
5381 1roddbåtarna roddbåtarnatasarladığımız
5382 1rockarnalını çıkaran
5383 1roBirazcık
5384 1roat detDoğu-Batı
5385 1roande färdkasabaların halinden
5386 1roa exem­pelgerektiği
5387 1road läsa ha käl­lor uppmeçhullüğü derecesinde unsurlarına karışmış sanmak ifade
5388 1road kyssasıra
5389 1road förverkligade likgiltigteğlendirmiyordu
5390 1roade skå­la musikerna känlosammaiçli şarkılar şarkıcılarla kadeh tokuşturarak
5391 1rivaler glömma förmaningtehlikesinden küpe
5392 1rivalerdüşmanlarımız bile
5393 1rivalerdüşmanlarımız
5394 1ritningarna nutanıdım oğlunu kaybeden şaşkınlara hastalara kocalara
5395 1ritat att ,, altı ,
5396 1ritade pipor tändmekanis­mer detonerade olikairi toplar geçiren ateşleme gerçekleştirme vaktinin çok
5397 1ritaddolaştırdığı yaldız çerçeveli aynanın yüzüne
5398 1rista minnet tänkakısa hikâyelerin zinciri birçokları
5399 1riskerade riskerade läsareucubeye
5400 1rinnataşırdı
5401 1rinnande runt runtolurmuş gezermiş
5402 1riktning hästyürüyordu birini
5403 1riktningenyöne
5404 1riktningen flodenüzerimize üzerimize istediğimiz yöne çevirebileceğimizi
5405 1riktigtuyandırdı
5406 1riktigt kvarteret samling människorMahallede tabutunu yüklenmiş topluluk
5407 1riktigt just känna gått miste or­denseçtiğimi açıkça duymam özlemdendi
5408 1riktigt häpengörebileceğim
5409 1riktiggerçek silaha
5410 1riktigayorumlamaya
5411 1riktiga tvåiki
5412 1riktiga syndergünahlarını
5413 1riktiga medan jagtanık benim şiddeti
5414 1rikikili
5415 1riketsahiplenmeye kışkırtmaya
5416 1rikemanshusolmadığı
5417 1rike­manshusenşarap
5418 1riddarroman övertygadkurtulup kopmayan şövalye romanı
5419 1rev skrivitKendini yazdıklarını
5420 1rev ilsket sönderöfkeyle yırttı
5421 1retorik pundhuvudenkorkutulabilecek kalmıyordu
5422 1resultat vårkonusunda sonuçlar
5423 1resultatsaraydan sonuca
5424 1resultat palatset palatsetsaraydan saraya
5425 1reste upp klagadekaldırdılar söylendiler
5426 1resten tiden palatsträdgården parkerna pratadeGeri vakitte avlularda tabii
5427 1reste från bordetmasadan kalktığında
5428 1resor sig Meckamerak sirke dikkatle
5429 1reser hand mot sina fäderel kaldıran geliyordu
5430 1resenärenokudukları dolu
5431 1Resan tog timmarYol saat sürdü
5432 1resan nära var­andra årensüren yolculuğunda yıllardaki yakındık
5433 1repeteratekrarlardı
5434 1rent tillbring­atserüvenlerine ciltlerde
5435 1rent färggladane ne renkli
5436 1rena utförde trädgårdenyorulmadan varıyorduk gören
5437 1religion sammadinimden
5438 1religion döden envisades religiondinimden sevdiğini
5439 1rekonstruerakurdum
5440 1rekognoscerataraziyi seçtikten geçirdikten
5441 1Reis numera in lätyeni Reis kapısını yumruklar
5442 1regnvåt hundgüzelliğe
5443 1regnetYağmurun mırıldandı
5444 1regnet ljusen strand sittgezinirken yağmur altındaki lambalarına sanki
5445 1regn över derasDaha derin
5446 1regna i morgonyağacak mıydı
5447 1regn­ethazırlanan bekletmek oyalanıyorduk
5448 1registrerade ord beteenden syskonBilyelerini karıştırarak sözlerimiz
5449 1regelbundet elever kom bläddratdostlarıyla dövüyor gelenlere çevresindeki
5450 1refrängnakaratı
5451 1refrängen vadnakaratın anlamını düşünmesi
5452 1refrängennakaratını
5453 1refrängennakaratın
5454 1refräng­enNakaratın alınması
5455 1red valt jakt­marker redkolundan ayrılarak ceylanlarıyla
5456 1red Tundja­ Merichfloderna spana grodorMeriç'te sandal gezintisi kurbağaları gözlemeye yaralanıp daha
5457 1redogjorde grundprinciperna systemetkozmoğrafyasının temel kurallarını kısaca
5458 1redogö­raaçıkça yazamayacağım biçimin
5459 1redoŞu hazırlıklı
5460 1red hästatıyla önümüzden
5461 1redansonra
5462 1redansırada
5463 1redan olycka under tiden kändesyeniden orayı iki
5464 1redan kändeyeniden
5465 1redan gjort ordning rum åt sitt husEvin odasını benim hazırlamış bile
5466 1redan efterederek sonra
5467 1redande zaten
5468 1redan då ana­de sätt skriva livsüslûbu kendimin kılacağımı zamandan
5469 1redaağzımı aramak
5470 1reciterade gamla nume­ra över överlägsenhet dags sätta göra något medvetandets mys­terierşiiri okuyordu Zaferden geçmemiz kafalarımızın uydurulmuş hikâyeye kanmasına şaşıyordum
5471 1recept fångvakternayerdi
5472 1rebellenisyancı
5473 1reaktionkaba tepki
5474 1reaktionherkesin
5475 1reagera tilltepki göstereceğini
5476 1reagera tillGerçi tepki göstereceğini
5477 1reageraGerçi
5478 1reagerade förvånan­de oförskämdhetençok şımarıklığa aldırmadı
5479 1re­danyeniden gözlemekten
5480 1rävspelbilimine güvendiği
5481 1rävarna släpptes lösa vinthundarna demtilkileri seyrettik
5482 1Rätt vadDurup
5483 1rätt porträttethaklıydı
5484 1rätt han hanshak
5485 1rättHaklıydılar
5486 1rätthaklıydı
5487 1rätt hade hanhak
5488 1rått gjort simpel självbelåtenhet prägladeâlemlerde içip öpüşmekten dudaklarımın arsızlık bulaşmış yersiz bakışıma bayağı huzur sinmişti
5489 1rättgelecek
5490 1rättfärdigahaklılar
5491 1rätt avundadesHaklıydı söylediklerini yaptıklarını kıskanıyordum
5492 1rättat satanölüme ayartan Şeytan'mış
5493 1rätta tidpunk­ten skrivaşimdi yazmalıymışız
5494 1rätta svaret varade fördeorada vardır
5495 1rätta eftersonra yere
5496 1röst färgades sorgsen hört barndomsminne förtrogna efter­som ihopaskerlerimizin erişemeyeceklerini
5497 1raseriutbrott fick överöfke buhranına şaşkın
5498 1raseriutbrottbuhranı geçirdi
5499 1raseriöfkesini
5500 1rasandeaydınlanıyordu uykum
5501 1Rör vidDokunsana
5502 1rört årAğa'nın adını Trevanian'ın Transilvanya'da Yolculuklar gravürlü
5503 1röriganlamıyorlardı sapından tuttukları maskeleriyle arkamdaki gösteriyorlardı
5504 1rörelserhareketlerini
5505 1rörelse friKurtulmak hareket
5506 1rörel­sereliptik
5507 1rörde vid svullnaden fingretParmağının ucuyla şişliğe dokundu
5508 1rörde vid leksakeroyuncaklarıymış elliyordu
5509 1rörde Sul­tanens lade framSultan'ın aklının
5510 1rörde spöke ekarna kastanjernabahçelerdeki kestane geçtiğimi
5511 1rördeKıpırdamazdım
5512 1rörde hel­ler ellerbütün vererek
5513 1rördeaynı önünde
5514 1rörde överönce
5515 1röran genastgelince
5516 1rör­deYıldızların şöyle
5517 1rapporternayabancı birinci sayfasına
5518 1rapporter ellerrisaleleri
5519 1rapporteradegördüklerini
5520 1rappor­ter när troddeYıllardır ki inanınca kuşkulanıyorduk Dahası
5521 1rann gjortboşuboşuna akıyor
5522 1rannılık
5523 1ramar kantençerçevesiyle yastıklar arkada
5524 1raktdüşünemeyeceğini yüzüne yoktu
5525 1räkning moskéernasayımdan
5526 1räkna skrevkırık yazıyor
5527 1räknagereken farkında
5528 1räknade räknadekazılacak
5529 1raket nått höjd finnayüksekliğe fişeğin zafer heyecanıyla fişek bulmak
5530 1raketerna drakarnaejderhalar tam
5531 1raketer män himlenbirlikte fişek birlikte birlikte gökyüzüne
5532 1raketer himlengökyüzüne
5533 1raketer fickfişek
5534 1raketerfişekler ateşlendi
5535 1raketerfişekler
5536 1rake­terna rake­ternaharekete gürültü fişekler
5537 1rökande flickayandan doğruluğu
5538 1räk­na fastetiderna varierafarklılıkları
5539 1råkade försägaadamlarıyla kaçırdı adamlarıyla
5540 1rädslor över gladlynte klokekorkularından geçmişle geleceğinden karşımdaki şakacı aklı
5541 1rädslan uryarıda
5542 1rädslanOnu
5543 1rädslankorkusuyla
5544 1rädslakorkuyla oynayabildiği
5545 1rädslakorkusuyla
5546 1rädslakorkulardan
5547 1rädslakorktuğunu
5548 1rädsla före­föllaynıydı nesneler korkusuydu
5549 1rödhårigkırmızı saçlı gördüğüm kalabalık
5550 1rödhåriga dvärgen få intillbinerlerken kırmızı cüceyi
5551 1röd fläck svullnad ha störrekırmızı lekeydi şişik büyükçe
5552 1raderbirer
5553 1rädd sjukdomarkorkmuyormuş hastalık
5554 1rädd rapporten skyndade iväggiderken neşesizdi sıkıntılıydı korkuyordu
5555 1rädd omgivningenkorkuyormuş
5556 1rädd också räddkorkusu
5557 1rädd märkte frigörakorkmama
5558 1rädd kundegünde korkunç kendimden
5559 1räddkorkuyormuşum
5560 1räddkorkuyordu
5561 1räddkorktuğumu
5562 1räddkorkmadığını
5563 1räddkorkak
5564 1rädd höll tyst återigen beviset ta platsbelki pelerinli eli şemsiyeli yolcuyu görür görmez
5565 1rädd grund såsonunda bunalımlı kitaplar yazıyormuş
5566 1rådde villervallaaldığım cildin gözlerim nemlendi sayfalarında istiyordum
5567 1rädd envisadeskorktuğumu hâlâ
5568 1rädddedi sonunda
5569 1råd därför någotöğüt verir demedim
5570 1rädda paren avundsjuka grannaraltında unutulmaya sıradan delikanlı dağların arasında
5571 1räddade drabbatkötülüklerden
5572 1räddabelirsiz yargıçla
5573 1räddabelirsiz kurtaracak
5574 1räddabelirsiz
5575 1röda vit vit barayalnızlık para çocuğum bana
5576 1röda rödakırmızı
5577 1rödaktiga molnet framför me­dan gick trasiga skorstenen flög söderutBatan önündeki kızıl bulut alçaktan uçan şahinler bacası güneye leylekler
5578 1rödaKırmızıydılar
5579 1räd­dakorkulara kapıldığımızı
5580 1rackarediyen bakışla
5581 1ra­ket månenta Ay'a gidecek hazırlayabilirmiş
5582 1"Vilka lapptäcken " oförstående tillbringade sy lapptäcken İstanbul'a kırk Fransız'ın Busbecq'in mektuplarından günlerini ( İstanbul Hıristiyanlar'ı yazarken yararlandım
5583 1"var en . " .
5584 1"Vad tror du ungar du " Hoca'dan benim dinlemiş
5585 1"som " , Hodja . .
5586 1"" tron förändrades inançların varmadan
5587 1"" tarihî dedesi çalıştırmaya alıştırıyordum düşer sokmanın sızdı
5588 1"" tarihî
5589 1"" " " " "
5590 1"" " " " "
5591 1" " " "
5592 1"" Hodja Hoca
5593 1"" Hodja hade och måste med honom hade Hoca hemen çıkmışlar
5594 1" " Hoca
5595 1"? " han mig på . .
5596 1"" från " " dediğimde
5597 1"" från "
5598 1"" Faruk'u Bey'e hizmetimde kostümlü baloya -tarihî sonraki
5599 1"" för det i . , ve bir .
5600 1"" följande ansåg Ondan sonraki
5601 1"" andra ötekilerin
5602 1"" . .
5603 1"på . . jag . Jag jag och på Han . . :
5604 1"mina " " dedi "
5605 1"Men Han ville befria oss " Onun aracılığıyla çözdüğüm üslûp teknik sorunu
5606 1"Jag att i ! " . .
5607 1"Hon " Hoca
5608 1"han " Detta hans Hoca daha
5609 1"från "
5610 1"du ? " " "
5611 1"du " " dedi
5612 1"du ? "
5613 1"berättat Er " I hopp boken Beyaz listeyi uzatabilirim eşelendiğim Amerikan üniversitesinin kütüphanesinde edebiyatta
5614 1"är " sina aracılığıyla
5615 1punkt genomuygun
5616 1pulvretgelebilecek
5617 1pulver ens Vi kom gav un­derbart skentoz bulmuştu mükemmel veren verdik
5618 1pulsolsun
5619 1publiken vi satte vi fart : skrämmande explosioner vi fartselamlamak sarı korkunç
5620 1publiceraolabilir
5621 1publicerade snarareTarihe kuşkum antropolojik
5622 1PtolemaiskaPtoleme
5623 1Ptolemaios cirk­lade månen Jorden Jorden solen dessaAy Dünya'nın Dünya Güneş'in
5624 1provoka­tionersaldırıyı çağıran
5625 1provocerabildiğini avucunun
5626 1protesterade förklarade vetenskap skrattadeÖtekilerin halini durumuma şükretmeye
5627 1propert klädd ansågKıyafeti yerinde elyazısını
5628 1promenerat fattigacansıkıntısıyla gezindiğim külrengi sokaklardan yoksul
5629 1promenerade räkning begravningsceremonierna minareternagezinir minareli hastalığın
5630 1prome­nerade växte fort brista plågsammabiraz yeşeren otlar kızarıklığın
5631 1projekthayvanları
5632 1profeten Mohammed äkta­de Hatidje trots hon hon hans fruMuhammed'in Hatice'yi dulluğuna bakmadan karı aldığını hatırlattı
5633 1problemet rätta krutblandningensorun
5634 1pro­jektettasarılara dökmesi
5635 1prins SüleymanSüleyman'ı kurmuş
5636 1prinsessan grodan gjorde grimasprensese öğürerek yüzünü ekşitti başlamak
5637 1Principen ge för först ta bekräftelseÜzerinde ilke vermemek verdiğimizi
5638 1pretentiösa meningslösheternagetirilmiş
5639 1pressa vartnereye sıkıştıracağımı
5640 1pressat mildazorlamıştı
5641 1pressa sameraklandırıyordu
5642 1pressade viskade berättade vanor kunna kontrolle­rafısıldar bilemeyeceği tuhaf alışkanlıklar yakıştırırdım
5643 1pressade ungefärMüslümanlar kaçmadığını
5644 1presenteratsunulan
5645 1presentera eftersonra
5646 1presenteraşimdiki sorununun
5647 1presentera­de sparvarmeraklandırarak tedirgin çekici hayâletin gölgesi vurmuştu Sabaha
5648 1presen­teratsRüyaları zarif
5649 1presen­teras publiken ur då personligaöykündüğü adına ekleyiveren Hoffmann'ın köylerindeki
5650 1precis tvåikisi
5651 1Precis tänkaTıpkı düşünerek
5652 1precis som som somgibi
5653 1precis som somgibi
5654 1precis som bevisetmiş gibi
5655 1precissürekli
5656 1precisgencin
5657 1Precis fastŞimdiki
5658 1Precis duk­tigtİşte aferin
5659 1Precis borde under­söka väsen segörünüşünü seyrediyorsa düşüncesinin özünü seyredebilirdi
5660 1precisçaresiz tıpkı
5661 1pre­senterasordurtmadığı
5662 1prövaişittiği denemek
5663 1prövade fylla överdrifterdoldurmayı denedim isteğine abartılmış
5664 1prövade full­följdeişittiğimde
5665 1prövade dennedenedi
5666 1pratatsırada
5667 1pratat omsözetmişler
5668 1prata PaschaAkşam Paşa
5669 1prata obehaglig konstigtuhaf kardeşlik
5670 1prata menama
5671 1pratakıpır kıpır
5672 1pratade summor avslöjakorkunç paralar
5673 1pratadesürede
5674 1pratade om omsözetmedi
5675 1pratade om omsözediyordu
5676 1pratade om om omsözederken
5677 1pratade kryddornakolunu ateşli ateşli soluğa kalıyordu yemeklerin
5678 1pratadekonuşuyordu
5679 1pratadekapılır
5680 1pratade honom han hans alltonunla artan
5681 1pratade glasen tingen belystesbardaklara nesnelere konuştu
5682 1pratade fråga Precissorunu sorduğu sorardı
5683 1pratade förstodanladım
5684 1pratadaha savaş sonra savaş söylentilerden korunmak elimi ayağımı eğlenceden çektim Padişah'ın
5685 1prataÇantasından berbat
5686 1prästen oss liv solen känslan solnedgångenağaçları yolu ta Şam'a kağnılar kıyafetini atlıyı
5687 1praktfullt bröllopyapacakmış
5688 1position inta slagfältet taladesaldırı düzeninde araca verileceğini akışını
5689 1porträttOsmanlı zindan hayatına örneklik
5690 1porträtt granskade noggrannt fortsatt sitt liv sitt 1600-taletsarşivlerde çalıştığımı kütüphanelerin elyazmaları arasında eşelendiğimi üzerime
5691 1porträttetokuduğumu
5692 1popplarna alla tre fötterna åt halvaarasında uzatarak görmeden yerlermiş
5693 1popplar hittadebulduğum kavaklı yolun kıyısında
5694 1poppelkantradseyrederek yiyeceği
5695 1pondus häpet skräckhistoriervahşet hikâyelerini harem
5696 1politisktboyundan karıştığını siyasi
5697 1politiska intriger Sulta­nen från tronönemli sorunlarından kaçmak tarihe sığındığımı
5698 1Polack­erna förra årets nederlagGeçen yılki yenilgiye vergiye dayanamayan
5699 1pojken moranasından çekinmiyormuş
5700 1pojkarçocuklar
5701 1poängterade anekdoteruzatmasın kurtarmak deyiverdim yapmış
5702 1plundrauydurduğumuz olmayan ülkelerin hiç yaşamamış hayvanların silahların yapılan
5703 1platsyerleri
5704 1platsyer
5705 1Plötsligt värtoluverdi
5706 1plötsligt troddebirden
5707 1PlötsligtKitabın
5708 1plötsligt hördes bättre plötsligtbirden
5709 1Plötsligt hade visst mönster fiskarnas rörelser pratade var­andra försökte perfekt mönsterBalıkların hareketlerinde düzen aralarında konuşup düzeni kusursuzlaştırmaya çalışıyorlarmış
5710 1plötsliga hemlängtan seilgilenmemi görünmeyi
5711 1plats krigshem­ligheterolanı aramalıymışız olanı aramalıymışız
5712 1plöts­ligt vändaikimizden dönerek
5713 1platanernaçınar ağaçlarının
5714 1planet Jor­denolabiliyormuşum
5715 1Planeterna Jor­denDünya'ya
5716 1planeterna hängde roterande placeradeüzerinde durarak döndüğü
5717 1planeten påpekade kan­skedizgesini tartışma konusu
5718 1planertasarılarımızdan
5719 1planer de deonları
5720 1planerade obser­vatoriumgelirine güvenerek çapta kurmayı tasarladı
5721 1planeraBöylece saraya
5722 1planerüzerimize topların
5723 1planentasarı parlak
5724 1plågsammasessizce destekleyen
5725 1plågatkıvranarak gezinenin
5726 1plågas snararebunalan
5727 1pladdrande efteraparnaçenebaz
5728 1pladdra meraaraya
5729 1placeringarkuramlar
5730 1placerats glober ritadeçizgilerle çizilmiş kürelere yerleştirilmişti
5731 1placerat där för markera förtam yaptıkları anlaşılsın
5732 1placeras ville järngrytan dåligtdüşünmüyordu yığınını istemiyordu buluyorlarmış
5733 1placeradeişten
5734 1placerade gjordegünlerde
5735 1pla­netgezegen gözüme
5736 1pla­ceringen globerna riktigkürelerin yerleri
5737 1piskornakoyduğum
5738 1piskat sänktbıraktıkları anatomi güvenerek
5739 1piskades obarmhärtigtsoracaklardır
5740 1pipor idio­tiskanamlularıyla meşguldü
5741 1pipanamlusu
5742 1pillrenyuttum
5743 1pestscenerHipokrat'dan veba
5744 1pesten vilkaveba
5745 1pestenvebayla
5746 1pestenVebaya
5747 1pestenvebadan isteyen
5748 1PESTENVeba
5749 1pesten var pes­tenvebanın veba
5750 1pestensveba
5751 1pestensüzerindeki vebanın
5752 1pesten pestenvebayla vebadan
5753 1pesten ingenpeşinden
5754 1pestenhemen
5755 1Pesten härjade i stanŞehirde veba çıkmış
5756 1pesten gesteraz ederken
5757 1pestengerisin veba
5758 1pesten fannsvebanın
5759 1pestenetmek vebanın
5760 1pesten drömmenşeyden vebadan
5761 1pesten dogVebadan
5762 1pestenüstüne vebanın
5763 1pestdrab­bade stadenşehrin vebanın içine
5764 1pestdjävulenVeba
5765 1pestböldVeba hıyarcığı
5766 1pes­tenvebanın
5767 1pes­tenVeba gecelerinin
5768 1personlighet sam­tidigtkişiliğinin yerleştirerek
5769 1personlighetkişilik
5770 1personlig betydelsekütüphanelerinde araştırmalar umutlarımın düşürdü
5771 1person leva är okänt känns mera attraktivt dess leva är1997 Aralık 1997
5772 1person frambaşkası
5773 1personer redaktör historiska avsnittenbelli başlı Batı dillerine çevrildi
5774 1personerna pubertetşimdilik anlamaları büluğ
5775 1personerkişiyi
5776 1Personer hur desperat sadeSıcak umutsuzluğuma
5777 1personen tjock flygetirmemiş
5778 1personenkişi
5779 1personendeğerinden
5780 1person berättat föranlattığı
5781 1person­lighetkişilik
5782 1perioden hussıralarda konağına
5783 1period då ta kontroll nyetkileneceği çağmış yepyeni
5784 1period dökEğer
5785 1perfektkusursuz
5786 1perfekt över merkere
5787 1penningsumma lämnat flottan venetianarna åldrasavlusunda donanmanın Venedikliler'e yaşının
5788 1pengar varpara
5789 1pengarparanın
5790 1pengarnaTürk konuğum
5791 1pengarnaparayla
5792 1pengarnagünlerinde
5793 1pengar göra dyrbara deltogpara paralar
5794 1peng­ar turkiskaparayla
5795 1?pembe
5796 1pelikanerna överallt än almanackantakvimden maymunlara
5797 1pekaparmağıyla işi
5798 1pekade tittatişaret
5799 1pekadepek
5800 1pe­riodTarih meşhurlar ansiklopedisine yazarı üzerine
5801 1?paydan : alevler mırıldandığı
5802 1ya ya da
5803 1ya o
5804 1på viss logik påmantığa
5805 1på vi skulle ..
5806 1vi hade en och i . , , ? .
5807 1påverkats obegriplig figuretkilenen parmaklarının ucuyla belirsiz biçimi gösterirdi
5808 1påverkatsÇelebi Kâtip yazdıklarından yararlanabilsinler yüzyılın ortalarına
5809 1påverkadsınıyordu
5810 1påverkade sjukdo­menetkilediğinden hastalığın
5811 1påverkadesetkilendiğini
5812 1påverkad övervinnatasviriyle gevezeliklerinden etkilense çevresinde
5813 1påverkad önskatRüyadan etkilendiğini
5814 1påverka åhörarna lärt utantillaraçlarımızı
5815 1på var sin av .iki .
5816 1på våro güzel
5817 1på var och ..
5818 1på världen vetenskapen fästmön imponerades faktisktbozucu duvarını rengârenk aralayan verdi alevlenen tutkusu söndü
5819 1på var jag och och .türlü . :
5820 1på . var för var var med ..
5821 1på vårao
5822 1på vårada
5823 1På väg mitt rum hörde Hodja ropaOdama Hoca seslendi
5824 1på togda geliyordu
5825 1på till varandra , men jag att jag på det .. :
5826 1på till som han . på som med som ..
5827 1på , till som .önce .
5828 1På tillsammansBirlikte
5829 1på till och till på och på och ..
5830 1på till ..
5831 1patienternahastalar
5832 1patienterna åratalhastalar
5833 1påstod se sade tillgörebildiğini ileri sürdü
5834 1påstodsırrını
5835 1påstod rädd bör­jan testa likadant bödlar liknadecellâtları öldürmek götürdüklerinde başkaları benzetirken
5836 1påstod lärtileri
5837 1påstodileri sürdü
5838 1påstodileri
5839 1påstod göra undanhöll hemligheten frånbiliyormuşum yapmayı sırrını saklıyormuşum
5840 1påstod fruktadeÇocuktan
5841 1påståDöndüğünde
5842 1passionerattutkuyla anılarımdaki
5843 1passe­rade by döende mur tillUtumu tıngırdatınca akışını yöne günlerden
5844 1sonunda o
5845 1på !sonuna .
5846 1på som till en mig .bir !
5847 1på som som och sig och på och som .: .
5848 1på som som med och den sig ..
5849 1på som om som på ..
5850 1på som jag tro som på av hade med om .anlatmaya düşünmek .
5851 1på som jag ,, ,
5852 1på som io
5853 1på som .bir .
5854 1på som .ayakta .
5855 1på som ..
5856 1på skulle jag som han ..
5857 1på själv de de de de deonların o o o asıl
5858 1På sistone ingen ge nyheter heller fort­sättningen antagligen avvisande mot dem fort såg capen ryggen paraply handen han vägİyilik yapmak yararlı yanıp tutuşan kahraman Okuyucuların kahramanların diş bileyerek gözyaşı dökerek iyilik kahramanı kötüler haince engeller
5859 1På sistone är göraSonra hangimizden sözettiğini bazı
5860 1på sig och till och ..
5861 1på sig och .bir .
5862 1på sig den på med och men sig den .Padişah .
5863 1paschorna tankenpaşalara
5864 1paschornapaşaların
5865 1paschornakapılarak
5866 1Paschayaparsa
5867 1Pascha vara varaPaşa
5868 1Pascha SultanenPadişah'a
5869 1Paschas PaschaPaşa
5870 1PaschasPaşa
5871 1Pascha PaschaPaşa'yı Paşa'nın
5872 1Pascha PaschaPaşa'nın daha Paşa'nın
5873 1Pascha PaschaPaşa'nın
5874 1Pascha PaschaPaşa'dan Paşa'nın
5875 1PaschaPadişah'a
5876 1PaschaPaşa'dan
5877 1Paschan skullePaşa olacağını yapılacak
5878 1Paschan PaschanPaşa Paşa'nın
5879 1Paschan PaschanPaşa'nın Paşa
5880 1PaschanPaşa'ymış
5881 1PaschanPaşa neye yarayacağını
5882 1Paschan börjat alla Han PaschaPaşa rahat Paşa
5883 1Pascha kommit ihåg sagt följande mening Sultanen också säga flera år senareİlk tepkisi buymuş
5884 1Pascha egentligen Pascha annataslında
5885 1på så fåo o
5886 1Sabah
5887 1På ryktenHayatın dinlemek
5888 1partik­larbulaşıyor hava
5889 1par studerade gjorde framstegöğrenen ilerleyen
5890 1pärlemorsdekorationer flätad fönstrens spar­vartepsinin pencerenin konmuştu kenarına kuyuyla
5891 1pärlemorsdekorationer det det flätad halmkläd­sel den detanılarının der Türk'ü
5892 1parfymen trängtkokudan ettiğim
5893 1På reparerade brända planerade spek­takelGündüzleri yanık maketleri oyunlar tasarlıyor
5894 1paradetemizleyen sincapları
5895 1parader avskydde fälttågetöfke nefretle törenleri yürüyüşten ordunun geçtiği köylerin
5896 1Papptornen se­danÖnce mukavva ediyorlarmış
5897 1pappskeppen ned sjönk ropadeMukavva batarlarken kıyıdan
5898 1papperkâğıtlara mi
5899 1papperkâğıtları
5900 1papper handstilresimlerle elyazısıyla doldurduğu kâğıtlarla tıkış
5901 1papperetkâğıtların
5902 1papperenkâğıtların
5903 1papperenkâğıtları
5904 1papperenkâğıtlara
5905 1pappan son upp skynbabası oğlanı
5906 1Paperback Aİletişim Edebiyat 29 975-470-454-6 1994 İletişim
5907 1påpekade åter utbrottbuhranına
5908 1:papaz
5909 1på påtadını o
5910 1På på som som jag som .üstündeki .
5911 1på på såo o
5912 1på på såo dağılıp
5913 1pap­peralmış yakından
5914 1på påPencereden
5915 1på på på sig på sig påya da
5916 1på på på på på slockna på sömnen påsönmesini
5917 1på på på på på på på på påBana
5918 1på på på på på de på på på på på påo
5919 1på på på påo o
5920 1på på på påda
5921 1på på påo
5922 1på på påKale'nin
5923 1på på på detda iki
5924 1på på på de deçevirdiğini boş o
5925 1på på påda da
5926 1på på påBana ayakta
5927 1på på och på omoch . . gibi sonunda .
5928 1på på och på att av ..
5929 1på på hade på hadeda
5930 1på på få påo
5931 1på på en ett detbir bir
5932 1på på detya da
5933 1på på det på på på påda
5934 1på på detda
5935 1på på de påo
5936 1på på de pådaha o
5937 1på på degelecekteki o güzel
5938 1på på de den deo
5939 1på pådaha o Bana daha zamanda
5940 1o sevdiği
5941 1På Orienten särskilt hos aristokraterna Böck­ernaHegel'i hatırlatan efendi-köle ilişkisi böyle birbirlerini
5942 1o o o
5943 1på om sig sig .de .
5944 1på om en och var som som på och ..
5945 1på , om, , , ,
5946 1o dinlediğini
5947 1på och på och ..
5948 1på och han sig ., .
5949 1på och,
5950 1på och ..
5951 1På nätternaGeceleri keyifle
5952 1På nätternaGeceleri
5953 1på näriki da o
5954 1på när det påda
5955 1på när det det av påda
5956 1på när dessutom hade detbu yerden da
5957 1på någoto gelmediğini
5958 1På mycketBöylece
5959 1PamukPAMUK
5960 1Pamuk /fondaki " " " " " "
5961 1På morgonenSabahları
5962 1påminthatırlatmış
5963 1påmint ännusöyleyemediğini hatırlatmış
5964 1på min min min mino o
5965 1påminde tillsammans hansgünleri hatırlatan
5966 1påminde någonbazı bazı
5967 1påminde minaeline üzerine
5968 1påminde möjligtgünleri hatırlattığımda
5969 1påminde jag fåşiddetini hatırlatan sorulardan onu
5970 1påmindehatırlattığımda hatırlattığımda
5971 1påmindeüzerine
5972 1påmindeüzerinde
5973 1på mig med om som med ..
5974 1på mig lyssnade till mig bara mig påbir bir bir
5975 1på mig .bir .
5976 1på mellan de dåo odada yalnız
5977 1på med sig ..
5978 1på med på .: .
5979 1på med kunde ., bir .
5980 1på med för med . på ett ..
5981 1på med de och som till för av som .gelecek korkunç .
5982 1på med av och de av sig på var .. :
5983 1på , man .: .
5984 1palladebahçesindeki
5985 1På litet åt krävdesilahını savaşa sürmek aracı hazırladığını
5986 1påleileri
5987 1palatskonağından
5988 1palatsintrigerduydukları
5989 1palatset underyeri uzun
5990 1palatset tala om upphäva åtgärderna janitsjarkommendanten bjudits in upprorsmännen sinsarayda önlemlerin kaldırılmasından sözedemiyormuş Yeniçeriağası sözetmiş takım
5991 1palatset straxaz saraya
5992 1palatset skadasarayda
5993 1palatset sidansarayın
5994 1palatsetsarayına
5995 1palatset blev eller bristSaraydan düpedüz belki
5996 1palat­setsaraydan
5997 1palat­setsaraya
5998 1På låg utsträckt filtKüçük battaniye uzanıyordu
5999 1på låg på plågornaserili dağınık uzanmış ağrıları
6000 1På kvällarna deAkşamları söylüyorlardı
6001 1på krig oss vapnet enbart militära svårig­heter på pågeçirilemeyen Doppio Kalesi'nin öfkelendirdiğini öğrenince kuşkuluydu kuşkulanacak bilmiyor
6002 1På kosmogoniskaSonbaharda kozmoğrafya
6003 1på jag på ..
6004 1på jag mig för av en .. :
6005 1på jag med som som var av och med .çok .
6006 1på jag jag : om .geleceğini . üzerine .
6007 1på jag jag om de med om de som med om som på de sig .ne .
6008 1på jag ..
6009 1på improviserade åt gatlyktor tystnadenbuluyordu yediğimiz yemekten lambalar söndükten sessizliğe
6010 1iki o
6011 1på i ..
6012 1påhittade förutsägelser dumhet vär­rekehânetlerinden aptallığından
6013 1Helmut da da
6014 1på hanso
6015 1på han om men han några .bir bir belirsiz bir .
6016 1på hade om det var ..
6017 1på hadeda
6018 1pågrundgörünce
6019 1geliyordu o
6020 1på gavda
6021 1på fiskeHava yürürdüm manastırın
6022 1På fäst­möbaktıklarında rastlantı zorunluluk
6023 1På förgick vinternKış
6024 1på , för att och för att som, ,
6025 1på för ..
6026 1på ettbir
6027 1på entusiasmsöndürürdüm
6028 1på en något enbir
6029 1på en bir bir
6030 1på en ..
6031 1på detya da
6032 1på det var ..
6033 1på det påda
6034 1på det hade påda
6035 1på det detda da
6036 1på det detbunu da
6037 1på detda diye
6038 1på de som till ..
6039 1på de som sig på för sig ..
6040 1på de på på såo
6041 1på de påo iki
6042 1på de på de När degelmiyordu o
6043 1på deo ya
6044 1på deo o o
6045 1på deonlara geleceklerini o geldiğini
6046 1på den sombu
6047 1på den på ocksåo da diye
6048 1på den på deo onlardan
6049 1på den på deno da
6050 1på den på de deo o o
6051 1på dengene o
6052 1på den de på såo olduğunu
6053 1på den de de deo birden
6054 1på denda o o olarak
6055 1på de med som var som till .çıkmış .
6056 1på de ens påya yalnızca o ya
6057 1på de de påo
6058 1på de de och och som mig . mig som av mig ..
6059 1på de deo üstüne o
6060 1på de de de på de påo
6061 1på de dåo onları
6062 1på deda da o
6063 1på de,
6064 1på de ..
6065 1på ., , , de .
6066 1på dåo
6067 1da o
6068 1da da
6069 1da çevresinde sonuna
6070 1packat undersökt skämtşu
6071 1packa klockan alla följd tillsaati yükletti kafeslerinin altında
6072 1På bordet lagt schematisk karta någ­raMasamızın başka düzelterek kaba haritası
6073 1På blevBöylece
6074 1på .bir .
6075 1på .bir :
6076 1Böylece keyifle
6077 1påbörja konstruktionenşu yapımına girişmesi
6078 1påbörja fälttågsefere çıkmak
6079 1Bana
6080 1På bakom fanns divan gröna ramarBaron şöyle
6081 1på av .zamanlar .
6082 1på­verkbar ändamåletkolay avucunun alacakmış amaçla
6083 1på över det togde da de bu
6084 1på av de och och en vi och vi på och jag . .
6085 1på , av att han ..
6086 1på att på om, ,
6087 1på att och attalıp ,
6088 1på att jag , jag att att,
6089 1på , att,
6090 1Pa­scha kommer förståPaşa anlayacaktır dedim
6091 1önünde da
6092 1pa­latset stannade drömdehayalleriyle kaldı
6093 1pa­latset småpratadegitmesinden neşeyle gevezelik ediyor
6094 1çevresindeki o
6095 1çevresindeki da
6096 1çıkacağını da
6097 1üstüne o
6098 1på ,, ,
6099 1, på, ,
6100 1Ozkoktablosundan
6101 1ovisshetens slarvigt luckorna in kommit redgirer girmez İtalyanca'ya
6102 1overksamrahatlığıyla boş boş gözünün
6103 1oväsen tändes tänts eftersom tillBirbirleriyle dövüşe fitiller
6104 1ovanligt säkerhet självOlağanüstü güven
6105 1ovanligtolağanüstü
6106 1outtömliga hur få greppavucunun alacağını avucunun
6107 1otydliga strukturlösa detaljerbelirsiz şekilsiz ayrıntılardan
6108 1oturtürlü
6109 1otrolighatırladıklarımı
6110 1otroliga troddeinanılmaz topladığı
6111 1otillräckliga siffrorna ekvationer­naelimdeki kısıtlı günlerdir kurmaya çalıştığım denklemlerden
6112 1otillräckliga kunskaperYetersiz
6113 1otålig upprepa ordtekrarlamamı
6114 1otåligt han i onödanCanı
6115 1otålighet gjorde förgångnasabırsızlık
6116 1otålig hem tekniska får honomMühendislik başında arabayla evime dönerken sabırsızlandığımı
6117 1otacksamhet villenankörlüğünden istediğinden
6118 1oss vi vi vi vi vi rapport då vi två vi morgo­nen tvåyorumu ) ) bürünen hastaları selâmlıyorum )
6119 1oss vibize
6120 1oss vårabizi
6121 1oss tidigare levdeyaşadığım
6122 1oss självkendisi
6123 1oss samtbizler
6124 1oss sådant trotsdüşmana
6125 1oss plats bredvid se från åkte Kagithanefloden många människor däryanına Kâğıthane deresi Mirahor Köşkü'ne gittik kalabalıktı Bostancıbaşı
6126 1oss oss vibiz
6127 1oss oss vårabizim
6128 1oss oss trängde kallade åternerede nerede yakalayıp çağırıyordu
6129 1oss ossbizleri
6130 1oss om så om ombu
6131 1oss om det ombu
6132 1oss månader tillbringat hatfullt tit­tatgittik ayları marangozdan getirdiğim nefretle baktığı
6133 1oss kvävaboğardım tekrarlayarak
6134 1oss ha sjunka tittadeyaklaştıkça tutulup
6135 1oss drömmen månadernaduvarı birbirimize zindan ederken ederken
6136 1oss detbu
6137 1oss blevbize
6138 1oss bevisa fantasistjärnakanıtlarını gömüldüğümüz uğraşarak geçirdik
6139 1oss anta tagitbaşka yaşamlarını sürdürürler
6140 1oskyldigas identitet levt livbenzerlerden suçsuzların haydutlardan
6141 1osäker nöd­vändigt satte sattoturmam gerekmediğini heyecanla
6142 1orsak populariserakabalaştırmadan
6143 1orsakernanedenleri
6144 1oro närmade muttrade medananlamasın yaklaştırmış
6145 1orolig våldetşiddetten huzursuzdu
6146 1orolig nära ansiktetyaklaştırmaktan
6147 1orolig ge Efendi besökvermesinden
6148 1orogerekiyordu
6149 1oroar minsta för­djupa gillar när efterhand minne försöker rekonstruera egetgücüme kurarken sevdiğim kapılmaktan korkmuyorum
6150 1oro­ligt förberett röra vidsürmeye kalkışmıştı
6151 1ormbo rotade tickandeürpertici
6152 1orkhalim
6153 1Orhan 1985 titelvan 1436 tarihli
6154 1organiserat arbeteİşlerimizi
6155 1organiserade vidYakından Tanıdığım başlığıyla Edirne'deki özellikleri
6156 1ord stor efter eftersonra elyazmasını iyi sonra
6157 1ordsözünü
6158 1ord omgeldiğini sözünü
6159 1ordnat eftersonunda
6160 1ordnadüğün
6161 1ordinära otillräckliga ändamåletBu amaç
6162 1ord hosonda
6163 1ord gångnasefer
6164 1ordet stolt­het underdånigt yttrade vänliga hopp sägagururunu kırıp alttan söylemezdim istediği ortaya
6165 1ordetsözü söylemezdim
6166 1ordet blev fixceza
6167 1order galärslavarna pis­kasistifa arkadaşlarımı
6168 1orderemir
6169 1ordentligtyapmıştım işi
6170 1ordentligt lyssnadedinledim
6171 1ordentligtacıdığını
6172 1orden omsözeden sözlerinin
6173 1Orden berättelse hettanKelimeler kelimelerim söylediklerimde görürdüm
6174 1ord dem somdediği sonra
6175 1orättvisthaksızlığa uğramış
6176 1orädda fåttyarıda hatırlatıyordum
6177 1optimist in­billade skulle leva berättelser Sultanenkelimeleri birisi usulca fısıldıyormuş birbiri ardından diziliyordu " Venedik'ten gidiyorduk gemileri yolumuzu "
6178 1optimismbeyaz
6179 1optimism båda ställe vetkaranlıkta beyaz duvarları nöbetçileri
6180 1opponerade lyssnade större min återresadinlemediğim ini tartışmanın dönüşümü olsa olsa geciktireceğini
6181 1opponera­de dumhuvude­naaptallardan çıkardım
6182 1ontberbat izbe
6183 1ondskefulla känslakendisiyle kötü duyguydu
6184 1ondske­full satkärring spritt språngande naken ho­nom sköldpaddor släcktes vinden på pådenen Üsküdar'dan denize kaplumbağa ordusunun mumların rüzgârdan sönmeyen alevleriyle
6185 1ondska inom snillenEv'i bilenlerin hatırlayacağı Gebze arşivinde bulduğu elyazmasını eklemiş
6186 1ondaolan
6187 1onödigagereksiz
6188 1onödanyılında
6189 1onödanonların üç beş
6190 1onödanboşuna
6191 1onödanboşuboşuna
6192 1onö­dan misslyckande vissteyenilgiyi boş
6193 1om vinthundarnasözeder av sözlerinin
6194 1om var som om som om ..
6195 1om var skulleom skulle skulle om . olsa .
6196 1omvärl­denkesmek çalışmak
6197 1om var inte det fick förstå var de olduğunu
6198 1om var för med med . var för om ..
6199 1om till ..
6200 1om tidigare öde om omkonuğumun sözlerine kanınca kitabımı ortaya
6201 1Om storbranden kundekasıp kavuran yangından
6202 1om som skulle bli enbir
6203 1om som om om som han och som han om och om .. çok .
6204 1om som de de sig och de var till för ..
6205 1om som att som att om frågat ombir sormuş
6206 1, om , som attde ,
6207 1Om skulle väldoftande fördri­vit lättjaBen güzel kokulu yattığımız âlemleri düzenletmeyecekti
6208 1om skulle så så denbu
6209 1om skulle om om och om som ..
6210 1om skulle och .düşündükleri düşünüyordum .
6211 1om skulle dåbu suçluluk
6212 1om skullebu
6213 1omskärelse­festeroğulları ediliyor törenler
6214 1om sina .da .
6215 1om sig för om för de till .Padişah'ın bir .
6216 1om sig ., bir .
6217 1omsözlerden
6218 1omsözetmişler
6219 1omsözetmek
6220 1omsözetmedi
6221 1omsözediyormuş
6222 1omsözediyordu bu
6223 1omsözederken
6224 1omsözeder
6225 1omsözedelim
6226 1omsözünü o
6227 1om så om detbu
6228 1Om sön­der elda kaminenMüneccimbaşıların adları tutmuyordu özel üzerinde durmadım
6229 1om samlats ihop ut bortkomna omumutsuz gözlerle çevrelerinden
6230 1om saker om om planerna presentera­detasarılardan bunlardan sözedelim
6231 1om risken förberedelser synteskarşılar karşılamıştı ihtimalinden sözediliyordu
6232 1området sprang omkringormana
6233 1områdetormana
6234 1om "" om . . bir .
6235 1om pratat omyapmadığımız şeydi sözetmek
6236 1om pratat om om omsözetmişler
6237 1om pratade om omsözediyordu
6238 1om på han sig mig ..
6239 1Om oskyldigt ha tillHoş şakaysa gülmesi gerekirdi
6240 1OmOnun
6241 1om om urbu ne bu
6242 1om om till om ..
6243 1om om skulle skulle denbu olacağını bu
6244 1om om skulle det kundediye bu
6245 1om om sigoch från . . Padişah'a bir .
6246 1om omsözettiği sözederdi
6247 1om omsözetti
6248 1om omsözediyormuş
6249 1om omsözeder sözediyormuş
6250 1om omsözederek
6251 1om omsöz
6252 1om om på det ..
6253 1om om om tillståndet passerade om senaste nytt omhaberlerden sözetmekten
6254 1om om omsözgelimi umutsuzluk
6255 1om om om omsözettim
6256 1om om om omsözetti konuyu aldığımız
6257 1om om om omsözeden
6258 1om om om om det ombu bu
6259 1om om om löfte omsöz
6260 1om om om döttsözettim
6261 1om om och om avom han om ett vi vi . Hoca'nın düşündüğünü .
6262 1om . om jag med mig jag jag .düşündüm . .
6263 1om om idé omsözü düşüncesini
6264 1om om fått mod alltid velat om speladedüşünerek şeylere cesaretle başlamıştım
6265 1om om försöktesözü için
6266 1om omeski sözünü
6267 1om om egna innan för att denBenim için kendi kendi
6268 1om om det .o .
6269 1om om detbu
6270 1om om den ombu
6271 1om om den härbu
6272 1om ombu
6273 1om om .bir .
6274 1om om åter­vändadönmek sözedeyim
6275 1om om ..
6276 1om , , och som i och på i ., , , , , !
6277 1om och om vi .çocuk .
6278 1om och om sig om .düşündüğüm sevgili .
6279 1om och om de varbir ve ve
6280 1om och och .bir .
6281 1om och och . ..
6282 1om och med ..
6283 1? om och de som ..
6284 1om och ., de bir .
6285 1om och ..
6286 1om och ., , , .
6287 1omne düşündüklerini eski sözederken söylediklerine
6288 1Om nätternaGeceleri
6289 1om min mino sözetmek
6290 1om mig enbir
6291 1om men var som ..
6292 1om men medan detalj denbenim ben bu
6293 1om med som med och med .ilişki ilişkin .
6294 1om med på och på ..
6295 1om med min min och vive
6296 1om med . med .düşünüyordu korktuğu düşünerek .
6297 1om med .geçirdiğimiz .
6298 1om med att själv var, kendi
6299 1om möterkıyafetiyle köşeden karşılaşıyor
6300 1om kunna detbu de ama
6301 1omkringhareketinden çevresindeki
6302 1om jag var jag jag någon om som jag .hikâyeler hikâyeler bir verdim .
6303 1om jag skulle mig av som jag jag skulle ..
6304 1om jag det sig sig .: .
6305 1om inte när men intebu ama gördüğüm
6306 1om inte det om som som skulle om .. çıktım oturdum .
6307 1om intebu düşündüm
6308 1om intebu
6309 1om idésözü
6310 1om, için
6311 1om hörnköşede
6312 1: om han skulle på skulle han och ..
6313 1om han .o o .
6314 1om han och han sig .gelen .
6315 1om hade på vi skulle ..
6316 1om hade .düşünüyordu .
6317 1Om gjor­de förstå liknar förbenzerlerimin birileri olduğunu anlayacaktı
6318 1omgivning extasçevremdekiler üstüme kalabalığı
6319 1omgivningen sina drabba hans falkarşahinlerine doğanlarına
6320 1omgivningengirince cehennem
6321 1omgivningçevresinin
6322 1omgivningüzüyordu
6323 1. om .gibi bir bir :
6324 1omgärdadesbulamadım
6325 1Om fyrverkeriuppvisningen utanŞu fişek gösterisini
6326 1om funderade omsözederken düşünürdüm
6327 1Om frågasoruysa bilmiyordum
6328 1omfattande stjärnorBatlamyus'tan kapsamlı düşüneceğini sürerek yıldızı
6329 1om försökte framförsözetmek aklına geldiğini
6330 1om för om till för för .. .
6331 1om förlustelserna om förbereddeshazırlıkları esnaf alayından sözetsek düşünürdüm
6332 1om för jag ..
6333 1om för eftersomiçin
6334 1Om fängelset vidZindana alıştığım
6335 1om entusiasm omeskisi sözedemiyor
6336 1om en ombir bir
6337 1om enbirden bir
6338 1om enbir bir
6339 1Om ellerGeceleri ya güzel
6340 1omedvetetdeğişmesi anlamına mı
6341 1omedveten drömmar dra odödliga vetenska­pens trots ytterligarerüyaların ölümsüz bilginin çekecek sezmiyor soruşunda birazını yitirdiğini
6342 1omedelbart tala men medhemen ama
6343 1omedelbart men framhemen ama
6344 1omedelbart konsta­tera vissa med verkligheten jämförde medPamuk'un 1991'de Ömer Gizli senaryosunu
6345 1omedelbarthemen
6346 1omedelbart den hade hade harenhemen tavşanın
6347 1omedelbart den denhemen
6348 1omedel­bart men denHemen ama
6349 1omedel­bart huvudena visas rättkaldıkları geç olsa süreceklerine inandığım kandığımı biliyordum
6350 1omedel­bart fick ägna åt be­rättade slet onödan tungt arbeteuğraşıp edebileceğimi işlerde boşuboşuna yorduklarını anlattım
6351 1ome­delbart gavkapıldığım
6352 1om djur om fantasidjurhayvanlarından hayvanlarımızdan sözederlerdi
6353 1om det var han hade han den det ..
6354 1om det skulle detbu da
6355 1om det skullebu bu
6356 1om det så upp om om skulle ombu
6357 1om det på om på det tänkte hadeda düşünür bu da
6358 1om det på detda bu
6359 1om det påda ya da sırrını bu da değil
6360 1om det om .düşüncesini konuşurken .
6361 1om det jag .o eski .
6362 1om det detta skulle kunna det fann detta detbunlar düşünürken bu bu
6363 1om det dåbu
6364 1om detbu bu
6365 1om dessa skulle den efterbu gene
6366 1om de som . da .
6367 1om de och .gibi sırf bir bir .
6368 1om den på och med de som till ..
6369 1om den om ombu
6370 1om den här såbu
6371 1om den härbu bu düşsel
6372 1om den denbu
6373 1om den ., .
6374 1om de ..
6375 1omdüşünüyordum
6376 1ombu için düşünüyor
6377 1ombord ned skeppetFloransa'dan paralar uzaklaştırılacağım aklımdaydı yazılanları düşünmek
6378 1om . .bir :
6379 1OmBilime
6380 1om be­straffningsözedişinde
6381 1om av med och ..
6382 1om avbröt ombu sözümü
6383 1om att ..
6384 1OmÇok
6385 1Om ändå djuren festligheterna mark­nadenO günkü eğlencelerden hayvanlardan şenliklerden ben
6386 1om­kring vädjadedilenirlerdi
6387 1omöjligtarayarak
6388 1om.çalıştığı yitirdiğini
6389 1om ., .
6390 1olydnad sättzırıltıları çaldığı
6391 1olydiga barndomsvännerhaylaz arkadaşlarım
6392 1olycksbådande smittan skyddade haboğarak uğursuz salgın
6393 1olyckliga var varaoldukları
6394 1oliv-zeytin
6395 1olivolje-ikizler
6396 1olivodling­arhanın
6397 1olivodling­amaedepsiz maymunların kafesinin
6398 1oliv-Böyle
6399 1olika stora upprorçok isyan hazırlığına
6400 1olika där gick började sjuk­husets salar tillshastaları başka odaları buluncaya kadar hastaneyi gezdirmişler
6401 1okunnigheten texterkorkmayanların bilgisizliğini yazılarını
6402 1okun­niga hjälpcahil ürkek
6403 1okända djupa­re överskredöğrenilmiş
6404 1ohövligtresimli sürekli kahramanına
6405 1ogudaktigetasarısına yakınım
6406 1ogudaktigan dinsizlikle suçlayabilirlerdi
6407 1ogillandeöfkelendiğini
6408 1ogiftaÇocukluğumda acımasızca
6409 1oftaYalnızca
6410 1ofta utanolan
6411 1ofta omoraliska uslingar sina kanoner krigsmaskiner anfoll godauyuklarken toplarıyla araçlarıyla namussuzlardan
6412 1ofta lyckadessık sık
6413 1ofta kaptenens rädsla förändra livönüme hikâyemi bulmuş yazmışım coşkuyla anlattım
6414 1ofta blommigasık
6415 1ofruktsammaçantama tıkıp çaldım
6416 1ofrånkomligatasarılarından zamanlarında
6417 1offer detta eller intresserad ellerdeğer daha
6418 1oförlikneligtdüğünün
6419 1oföretagsamhetdüşleriyle
6420 1odlasakalını koyvermem yeterliymiş
6421 1ocksåyoktu
6422 1också var varolduğunu de
6423 1också varde olsa
6424 1också sekimse de
6425 1också påda
6426 1ocksåOysa
6427 1ocksåolacak
6428 1också ocksåde
6429 1också också barnçocuk
6430 1också och HodjaHoca
6431 1också när morgonen när det Hodja tänkaOna de O'na da tıpkı O'na da de
6432 1också mycketçok
6433 1också mun var var varde memnun
6434 1Också liv Honom upplevtHayır okuyucularım anlamışlardır Beklediğim çevirmeye arıyordu bulup okudu
6435 1också kunde i försökte detiçinde o de
6436 1också kallat tilI sin sidaKâhin'im için bilim astronomi kitaplarına keyifle gömüldüm
6437 1också ingenkimse
6438 1också hadeda da
6439 1också fantastis­kadünyasından şaşırtılmak kitabıma gömüldü yalnız
6440 1också det kunde kom kunde detde önce
6441 1också det hade på intresserade förstå ock­såda şey de bu de diye
6442 1också att han i av .da .
6443 1också att det inte någon att ta sin för attiçin de
6444 1ock­så våld kundekeresinde Kuzeye
6445 1ock­så förtjänade strykyumruğu hakettiğini düşündüğünden
6446 1ock­så övertyga förresten varför envisades bönderna dölja sanningenköyünde deneyi yaşamamız gerektiğini başarılı olamadı bunda
6447 1ock­så att, de
6448 1och vi vi och vi ochve
6449 1och vi vi ochve ve
6450 1och vi och på på vi och ..
6451 1och vi och ochve
6452 1och vi och och av och vi vive eğlenceli
6453 1och vi och mot ochve karşılıklı
6454 1och vi och avve ve
6455 1och vi och avve
6456 1och vi och av ochve ve
6457 1och vi hade ..
6458 1och vi ..
6459 1ochve ve o
6460 1ochve ve Kırmızı
6461 1ochve kırmızı
6462 1ochve
6463 1och var , en, ,
6464 1och till . till som och ..
6465 1och till och skulle ..
6466 1och till någon .bir bir .
6467 1och till han och .Hoca'nın .
6468 1Och spegeln väggenAyna
6469 1och som vi med för ..
6470 1och som viför om som hade som . de .
6471 1och som var som var var som ..
6472 1och som var av ..
6473 1och som . var ..
6474 1och som som som sig till .çıktı .
6475 1och som som med .o o .
6476 1och som skulle som .o .
6477 1och som om mig och om .benim konuşmaya benzediğini .
6478 1och som och på på ..
6479 1och som jag i för ., , , , istiyordum .
6480 1och som jag han mig han och han han på som och .: .
6481 1och som jag att i , jag att, ,
6482 1och som enbir
6483 1och som ..
6484 1och som ., , .
6485 1och skulle ..
6486 1och sig sin ::
6487 1och sig och och . mig ..
6488 1och sig ..
6489 1och på som med ..
6490 1. och på på de ..
6491 1och om om om för och ..
6492 1och . om om med och var och .: .
6493 1och om jag inte skulle ..
6494 1och om .duyduğu .
6495 1och om de som som till .yalnızca yardım .
6496 1och om den ..
6497 1. och om.
6498 1och och vive
6499 1och och vi ochve
6500 1och och vi och och vive
6501 1och och vi och ochve ve ve ve
6502 1och , och ut, , ,
6503 1och och som mig som ..
6504 1och och som för .bir bir olmuş .
6505 1och och på de de ..
6506 1och och ochve ve ve
6507 1och och ochve bir
6508 1och och och och och ochve o
6509 1och och och och och av mot ochve karıştırdıktan
6510 1och och och och av ochve
6511 1och och och de .bir .
6512 1och och och avve ve
6513 1och och och av ochve ve
6514 1och och och av och ochve ve
6515 1och ochkırmızı Kırmızı ve
6516 1och och in ochve
6517 1och , , och han han , och han , ., ! , !
6518 1och och frånve
6519 1och och för att honom .söylediğini .
6520 1och och deve
6521 1och och .bırakıp bir .
6522 1och och av och vi och ochve
6523 1och och av ochve ve
6524 1och och av ochve
6525 1och och av och och ochve
6526 1och och av ochküçük ve ve
6527 1och och av avve ve
6528 1och och av av ochve
6529 1och och av av och och ochve ve
6530 1och och av av och avve
6531 1och och av av avve ve
6532 1och . : och ..
6533 1, och och ,, ,
6534 1och mig .gibi . bakan gibi .
6535 1och med till och de och deve
6536 1och med som som och som och som ..
6537 1och med att ..
6538 1och med ..
6539 1och . med ..
6540 1och kom tillpå och på och . .
6541 1Och just hålla fann kraften viljan vetenskapens detaljerkendini ilmin ayrıntılarına inecek gücü toplayamıyordu
6542 1och jag, ve
6543 1och jag som mig som jag jag de och ..
6544 1och jag och jag jag ..
6545 1och jag mig ., , .
6546 1och jag jag jagjag jag och jag . .
6547 1, och jag jag i och, , ,
6548 1och jag i jag ., bir .
6549 1och jag ..
6550 1, och iyok ,
6551 1och i jag,
6552 1och i ., birlikte da .
6553 1och , i,
6554 1och hur och avdürtülere ve
6555 1och HodjaHoca kullanmıyordu
6556 1och Hodja hanHoca
6557 1och han om .düşündüm .
6558 1och han och .doğru .
6559 1och han och,
6560 1och han . av han ..
6561 1, och han,
6562 1och hämta Hod­jaHoca
6563 1Och göra Sul­tanenPadişah'a yapmalıymış
6564 1och för att han för attiçin ,
6565 1Och föraning höra viss­tebilmediğini öğrenmekten önseziyle
6566 1, och en i,
6567 1och deve ve ve
6568 1och deve
6569 1och de var men ..
6570 1och de som ..
6571 1och de på ., , , .
6572 1och de och deve
6573 1och de . och.
6574 1och den de .de .
6575 1och den ., .
6576 1och de ..
6577 1och bli på om av på tyckte , detbir olmak düşüncemi
6578 1och blev inte om skulle .olmadığını .
6579 1och .bir de kullanarak .
6580 1ochbir
6581 1Och bönetimmarnacamiinin muvakkithanesine uğruyordu
6582 1och avzamanlar ve
6583 1och av vive
6584 1och av som inte .hâlâ .
6585 1och av om . ..
6586 1och av ochve ve ve ve
6587 1och av ochve ve
6588 1och av och och och ochve ve
6589 1och av och avve
6590 1och av avve
6591 1och av av och och avve ve
6592 1och av av av ..
6593 1och av ..
6594 1och att skulle och när och mig, istiyordu ,
6595 1, och att ochyaptığım , ,
6596 1och att han att ,,
6597 1och , att han,
6598 1och att för med .daha .
6599 1, och att en och som en ,,
6600 1, och attdüşleri , , ,
6601 1och att , att jag, söylerken , , ona bile
6602 1och att , att att och, , ,
6603 1och .çocuk , da .
6604 1och .: ?
6605 1och ., .
6606 1och ., , :
6607 1och ::
6608 1och :, , .
6609 1och ,, , , , ,
6610 1och ,, , ,
6611 1och , ,, ,
6612 1, och, , , , ,
6613 1, och, , ,
6614 1, och, ,
6615 1, och ..
6616 1observationer för fyra grannedört çocuğu ayıran
6617 1obotligtdövdükten ayda kavramışım
6618 1obehaglig modsbulduğu arttığını sinirleniyordum
6619 1obäd­dade sängen värkenbaktığımda yatağına çekeceğim anlatıyordu
6620 1nyyeni
6621 1nyyığın
6622 1ny viyeni
6623 1ny vi enda nyayeni yeni
6624 1nyvaknad försöktehatırlamaya çalışması tekerleklerden
6625 1nyttyeni
6626 1nytt stea­rinljusmumun
6627 1nytt hörde intensivareyoğun işittiğini
6628 1nyttayarayacağını
6629 1nyttayaptıkları oyalarlar
6630 1nytt avsättatahttan
6631 1nytta önadaya
6632 1nytänd gnista endakekeme
6633 1nyhetiyiye yorulabilecek haberi
6634 1Nyheten förändradegetirdiği değiştiriverdi
6635 1nyfiknamerak
6636 1nyfikna alla explosionerna ljudnivåer skiftandedörtbir yanından meraklılar
6637 1nyfiketkeyifle
6638 1nyfikenyerime
6639 1nyfiken våramerak
6640 1nyfiken ny omenyeni merakı
6641 1nyfiken medheyecanı merak
6642 1nyfikenhetmerakla
6643 1nyfikenhetmerakına
6644 1nyfikenhet kom detaljerade episoderKorkum merakım öyleydi aklıma geliyordu anlatır çeldiğini ayrıntılarıyla ederdi
6645 1nyfikenhetdinleyen
6646 1nyfiken fann förenatmeraklandırırdı kişiliğimin Hoca'nınkiyle farkına
6647 1nyfödda sönernasçocuğu eğleniliyor
6648 1nyeşeye
6649 1nyayeni yeni
6650 1nya vadneye
6651 1ny an­ledning optimismumutlanmak bahane
6652 1nya menyeni
6653 1nuvarande förändratuyuşuk değiştirmişim
6654 1nu tyckteşimdiyse
6655 1nu synd förstöra överensstämmelsendengesini bozmayacak kötülüğü
6656 1Nu spegeln stora sadesefer söylediği
6657 1nu slavdrivarnaesirbaşları
6658 1Nusefer
6659 1NuSanırım
6660 1Nu roligt längreOdama girmeden duymuştum
6661 1nu rätta önskade haft kvinna anländeSırasıdır istediğimin geldiğimden beri yatıp yatmadığımı özgürlüğün
6662 1Nu ned deNiye asıl
6663 1nu mitt att att yerine artık
6664 1nu minşimdi
6665 1Nu migŞimdi
6666 1Numera han han han han han projektettutabiliyordu
6667 1Numera gator osynlig träd­gårdensokaklarını görünmeyen ağaçları düşlerdim
6668 1numeraArtık
6669 1numera andra vår när närmadeO'ndan sonra arasında en
6670 1numera ämnekonuya
6671 1numera accepterat förvirrande tankelekarAklımı iyice karıştıran zekâ oyunlarını kanıksamıştım
6672 1nu livslustkaybettiğim heyecanı özeniyordum
6673 1nu läsasaat
6674 1Nu kaptenenBaştaki
6675 1nu kan se tycksev sakinleri Kuran yüksekçe gözlüklü
6676 1nu honom honomonu
6677 1nu havet lugnt turkiska gamla vänner istället livTürk gemileri yolumuzu Biz topu topu üç gemiydik
6678 1NU HAR JAG KOMMIT slutet bokPadişah dolabına sanırım kapıdan girdi
6679 1nu följtbahçelerinde geçirdiğim saatleri Paşa'nın kapısında gördüğüm
6680 1nubozucu
6681 1nuartık
6682 1nu allt var varher şeyi artık şey
6683 1NuŞimdiyse
6684 1nuşimdiki
6685 1noterat iakttagelserna som avsolmuş bir işe
6686 1noteratgördükten
6687 1notera nåttkullanmasından yaramadı
6688 1noterade talade likadanatarafından
6689 1noterade smärtaacıyla farkediyordum
6690 1Norstedt &amp amp Söner AB 1823 BASKI İstanbul 1994 ( 58.001-61.000 ) 15 BASKI İstanbul 1994 ( 61.001-64.000 ) 16
6691 1norrutuzaktan
6692 1norrut skogarşaşırtan soruları onlara sordu
6693 1norrut österrikiska ungerska kazakiska trupperarasından olmaz baharlarda yazları doğuya uzaktan görerek
6694 1norr underbarhava iyileşir
6695 1norrkötülük konusuna
6696 1Norhaven Danmark313 - Çağdaş
6697 1non­sens lekte lekarna uttråkningolmadığının oyunları varacak oynamış
6698 1noggrantdikkatle yüzyılın
6699 1njutningVereceği sonucu
6700 1njöt utfrågning­enhikâyenin başlamasına gözyumdu
6701 1njöt se egna tankarskıvranışını seyretmek gidiyordu
6702 1njötaldığımı
6703 1Ni vet hur känns ni upptäcker pro­menerar er ni precisUykudan akrebin üzerinizde gezindiğini taş ya
6704 1ni !-tıpkı olarak düştüğü civcivli dönem zamanda
6705 1Nihazırlık
6706 1Ni över­raskayayımlandıktan
6707 1nervös uppror sinaheyecan isyan hazırlığına
6708 1Nervöst efter kvarterHeyecanla mahalleyi
6709 1nervössinirlerim bozuldu
6710 1nervössinirlerim
6711 1nervös nerheyecanlandım ters
6712 1nervös militärayıkıntıdan
6713 1nervösahikâyesinin yazdım
6714 1ner nu begravdgömeceklerini
6715 1ner matran­son inkanıtlamazsam yiyeceğimi azaltmakla
6716 1nerheyecanla
6717 1nerher
6718 1nerför minayokuşlardan inmek
6719 1ner fantasier rädd inlåstkilitlenmekten korktuğum hayâllerimi
6720 1ner böcker nåddeönce
6721 1ner­ver skulleolabileceklerine
6722 1NejYoktu
6723 1Nej var hadeHayır
6724 1Nej barn var din hansHayır
6725 1negativaolumsuz yanlıştı
6726 1nedyazdıklarını
6727 1nedvärderande deltogsöylediklerimi katılmadığı
6728 1nedvärderaaçılacağından küçümsemeye çalışarak
6729 1nedstämd skulle skullesıkıldı diye
6730 1ned oftasık sık
6731 1ned klädesplagg kasse endast rymma upptäcktelbisemi torbaya sıkıştırırken yakalanmadan kaçabileceğim
6732 1nederlag nederlagneşeyle düşlerinden
6733 1nederlaget staden gav råd förlora Honom under lapptäckstillverkarearapsabunu kapıldığı deliğe sıkışır
6734 1nederlagengösterisinde gökteki
6735 1nederlagdüşlerinden
6736 1ned blyghet efter­somözelliğim
6737 1nedözellikle
6738 1nedasıl
6739 1nedönce
6740 1Neapel turkiska skar Långt fannsokuduklarını şaşkınlığını hazmetmek dinlenmek dışarı dalgın
6741 1ne­derlag inse överlägsenhetendemekti
6742 1naturligtvis vad seVebanın Doğu-Batı ayrımı
6743 1naturligtvis teckenTabii ki
6744 1naturligtvistabii
6745 1Naturligtvis detTabii bunu
6746 1Naturligtvis det detTabii
6747 1naturligtacımasızca kırbaçlatırken emretti
6748 1Natur­ligtvisElbette
6749 1nåtts ryktet förstå längrenefret görünce yüksek ormanlar
6750 1natt kände utvecklat samtidigt sam­ma hadeanda duyduğum anlattım
6751 1natt gickgece
6752 1nattetid stadsmurarna Surdibi testa efteryapılacak terazi geceleri
6753 1nätterna skorstenengecelerde poyrazın
6754 1nätternas ång­est gavgecelerinin sıkıntısını oturduğumuzu vermezdi
6755 1nätterna lyckades skrivaSultan'dan korkan
6756 1nätternaGeceleri
6757 1nätter husetsevin geceler
6758 1nättergecelerin
6759 1nättergece
6760 1nätter förstaanlattı
6761 1nätter­na vad görayapacaklarından
6762 1natten tillverkadegecelerinde
6763 1natten SultanenGece
6764 1natten sidantersine geldiğini
6765 1NattenSaraya gece
6766 1natten plockade isär gång på gång på påSabaha mantığına bir
6767 1natten gick vette motGece dönüyor
6768 1nattengeceyarısı
6769 1nattenGece
6770 1Natten förflötBütün gece sürdü
6771 1natten bläddra halvskrivnagecesini taşınıyormuşuz
6772 1natten berät­ta avslöjakonuşan anlattı
6773 1natt dögece ölmekten
6774 1Nästa precisErtesi tam
6775 1nästan nyfi­kenhetkonuştuğu ormanlık yöreye gelmiştik
6776 1nästaninsanlar
6777 1nästainsanın
6778 1nästa eftersomertesi
6779 1Nästa efterErtesi
6780 1Nästa berättade efterErtesi
6781 1näs­ta nog hem frågaGeceyarısı sormadan evlerine kalabalıktan ertesi
6782 1näsanBunun
6783 1närzaman
6784 1När ynglinggelince
6785 1näryaklaştım
6786 1näryaklaşan
6787 1näryakalayıp yakın
6788 1När visade mig man mist ena armen kirurgGemi ana-baba günüydü Dışarda toplamışlar çırılçıplak soyuyorlardı
6789 1när vil­le röra honom omfamnade vil­ledokunmak istemediğimi keyifle yaklaşıp sarıldı
6790 1när vidrig­heteryakınan
6791 1När vårt Hodja argsint sin rossliga sina dumskallar hålla under bortaÖnce çevirmen olsaydı uzaktan sonra Ertesi Padişah'la sağında solunda temizlenmiş palankaları hisarları
6792 1när vadneler
6793 1När utifrånsaraydan gelmeyen çağrıyı
6794 1, när ut,
6795 1När tystnat skickadeSusunca yolladı
6796 1när turkiska förträffüg påbörjakaldırmıyorlarsa yakmak kızın yayımlamaya
6797 1När tryck­teBirkaç parça
6798 1När tommaBoş boş
6799 1När tjänare berättelsepencereden
6800 1När till , tänkte att inte att .değilmiş .
6801 1När tillsammansBirlikte
6802 1När svårförståelig åtminstone oklarkarışık anlar azından
6803 1när stor när sina när gjortsüre sonra
6804 1När storbüyük sonra
6805 1När stod om mors förmaningar skrattade åt dessa ord skälldedurmadan annesinin bu söze gülünce azarlamış
6806 1närståendeyakınlığı yakın
6807 1NärSonra
6808 1När solen Närsonra
6809 1När solda­terna krävt berät­tat förbelirtti oradan gelmiş anlatmış karşılığında anlatırmış
6810 1När slut stodSonunda
6811 1när skulle skullezaman
6812 1När skullene zaman
6813 1när skullene zaman
6814 1när skulle närne zaman zaman
6815 1när skulle kommazaman
6816 1när skulle göra hanszaman yapıp
6817 1när skul­le många skulleen zaman
6818 1När skriva sista någrasonra
6819 1När sjönk ner vattnet spottade utSuya batarken üzerinden alevler
6820 1När sinsinir
6821 1När sin några Närsonra
6822 1närsinir
6823 1När sigsinir arasında
6824 1När settEvet
6825 1när sentpek sonra
6826 1när senaresonra görünce
6827 1när senaresonra
6828 1När senare konstruera kanonerBir sonra çok
6829 1när sedansonra
6830 1När sedan sägaSonra geldi
6831 1när sällskapet återvändealmamış
6832 1när sågiyi sinir
6833 1när såggördükçe
6834 1när sågacıyla görünce
6835 1När sade slappZincirlerinden
6836 1när rystgörerek şaşırdım toprağa
6837 1När runt kraftiga runtiri çınar erguvan
6838 1När rum tystnadenpencereden seslendi
6839 1narr mitt lämnatÜlkemde bıraktıklarımla ediyordu
6840 1när regnigatürlü dinmeyen yağmurlar bitene
6841 1När röra slog satt sin sedansonra aracı
6842 1när punktligt strävatyerleştirdiğimiz yakılmış ki
6843 1när platsgeçince
6844 1När platanerna arméçınar ağaçlarının işlerini
6845 1När planerat när dagÜsteleyince zamanlar
6846 1När palatsen alltidkonaklardan saraylardan
6847 1när också detgördüğümde da
6848 1När och vi på jag och i som om jag på var några för som skulle ., . , çıkan gelmiyordu bir .
6849 1När och .gemiler da , , .
6850 1När och , att var och i och , :görüp kendi , bir , .
6851 1när nyfikna betrakta vågaboyunca meraklıların kenar tepelere dizilip
6852 1När nästa morgonSabah
6853 1när när snart döen yakında ölecek
6854 1när när skulle skulle utan när man manzaman
6855 1när när sin att min rör­de förstod när kände strömmade min be­drövliga kropp min min Det inteBey için değil diye şeyin hiç Ekrem
6856 1när närmayaklaşmakta
6857 1när närma­deiyi yakıp duvarlar çekişen
6858 1när närgördüğüm
6859 1när närayakan
6860 1när när , att i, , , , , ,
6861 1när mot alla stängda föns­teravlu kapılarının boğuşan çaresizliğini
6862 1När morannesinin
6863 1När min nyfikenhet vände mig såg sig aldrig hurİçinde annesinin resmi nişanlımın kendine beyazlaşan saçları
6864 1När mig medŞimdi
6865 1när men det inteama
6866 1närma variga svullnadenyaklaşamadığıma çıbandan
6867 1närmastressama
6868 1närmasten yakın
6869 1närmasteşeytanım
6870 1närmareSonra
6871 1närmare hundra tilldelat förstaşey anlatmadı yolculuğa çıkmadan önce olduğunu anladım
6872 1närmar dagdröm­masusardım direncimi en onların birbirlerinin geçebilmesi
6873 1närmadeyaklaştım
6874 1närmade sjuttio satt längre kunde satt kanten samt körsbärsträddeğil sırlarının vermeye çalıştığım kurgu serüveni yararlanılabilecek renktir
6875 1närmadeseslendi korkuyla yanına gittim elini
6876 1närmadesürmedi yaklaştım
6877 1närmade Menelini
6878 1närmade klingande apparatenyaklaşarak
6879 1närmadeelimde
6880 1När lekBunu
6881 1när lättrahat
6882 1När kvällenAkşam
6883 1När kunnakafa konuda de buna
6884 1När kundekendime
6885 1När krokiga vägarna komma hem finna minaSisin kargacık burgacık evimize gelivereceğimizi
6886 1när kom framgelen gelince
6887 1När kom började blå talade siciliansk accent ek­orrarna rensade innanüzerine lehçesiyle konuşan mavi papağanları çiftleşmeden önce
6888 1När kände hans blickar oroades ald­rigBakışlarını üzerimde hissederken farketmemesi
6889 1När jag mig han mig han enda ord jag egenBeni sefer Hoca bana şey söylemeden beni
6890 1När jag jag .de bu , , :
6891 1, när jag i på , och det och till och , som jag i förçok ,
6892 1näriyice
6893 1När Italien brusade uppufak tefek ihtiyar yola çıkınca geleceğin dünyasının insanlarını elimden
6894 1NÄRisteyenlerin indireceklerini telâşlanmıştı
6895 1närinte için
6896 1när i för föriçin iyi
6897 1när i för att min inteöteki için
6898 1När , i att, , , ,
6899 1när i att,
6900 1När i ,, ,
6901 1När i , ,,
6902 1när , i,
6903 1När Hodja och HodjaHoca hayâl Hoca
6904 1När Hodja hansHoca
6905 1När Hodja hanHoca
6906 1När Hodja hade olyckaHoca
6907 1När HodjaBir Hoca
6908 1närhetyakınlığı
6909 1närhetenyakındaki
6910 1närhetenyakın
6911 1närheten ossyakın
6912 1närhetenen
6913 1När hem överEve
6914 1när hans hanszaman
6915 1När han mig det mig att jag inte i på .O .
6916 1När han han var om jag inte .konuşuyordu olmalıyım bir .
6917 1När Han Han HanO
6918 1När han han hanHoca
6919 1När han det som han hade han sig med och sitt .kendini sokup .
6920 1När ha framtidengelecekten gideceğini
6921 1när hade när hade påda
6922 1När hade hade Hodja hadeHoca
6923 1när hade hadeda
6924 1När gickgittim
6925 1När ,, gemiler , ,
6926 1Närgeliyordu
6927 1När fyllde otydliga fläck­en papperet förvandlade slagKâğıtların belirsiz lekeyi ayrıntılarla besleyip geliştirerek
6928 1när fram när efter hasonra
6929 1när fram efter våra sentsonra
6930 1när fram aldrigzaman
6931 1när finnas låg oss närmare månensonra Ay'dan yakınlarda
6932 1När fiendens befästningar återigen ruinernahikâyelere pencereden
6933 1när föriçin
6934 1när för att min mina inte att sig inteO da için Niye
6935 1när för attdaha için
6936 1när för att attiçin
6937 1När följande fram vårt pröva låg bortafazla heyecan düşünerek söylediğini sonra sonra onlarla sonra
6938 1NärEve
6939 1nären
6940 1när ellerya da
6941 1När eller näronlar
6942 1När ellerEve
6943 1När eller eller busiga apornas eller vilka eftersom ofta promeneradesonra söylentilere isteyenlerin oyunlarına kanmadım kanatları yapıyormuş
6944 1När egna attkendi
6945 1När eftersonra
6946 1När efterHer
6947 1När efter hasonra
6948 1När efter andra blivit undansonra
6949 1när dogdedesi ölünce
6950 1när det när närda da da en
6951 1när det hade påda
6952 1när detde şeyden da
6953 1när detbunu da
6954 1när dessa människorkuşkum
6955 1när de på näronların onlar o o
6956 1När denna också befann kunde intekendini geçince de
6957 1när den avama
6958 1när de deonlar
6959 1när dåzaman
6960 1När döda ökat trots fun­nits någonBakmışlar ki ölüverenler çoğalıyor
6961 1När cellHücreme
6962 1NärBunun
6963 1När bröllopsfestligheterna över träffade inte längreDüğün şenlikleri bitince göremez
6964 1NärBoş
6965 1När blickargelince
6966 1när beslutetetkilediğini
6967 1När berätta lyckasık buraya getiren
6968 1när börja sade läsa visa sinasonra
6969 1när avslu­tat arbetet ångradeişinin pişmanlığa kapılıp
6970 1när även på detda
6971 1nära utanyakın
6972 1när att sina att såg att såg sigiçin
6973 1När , , att i, , söylerken
6974 1När , att iO , , , için de
6975 1när att i när i,
6976 1när att för inteiçin çok bu
6977 1När att dröm , attgörünce , söyledim
6978 1, när att att att sade att att, , söyledim ,
6979 1När att , , att att i,
6980 1När att , att att att att, , , , O
6981 1När att , , att att, , ,
6982 1, när , att , att att,
6983 1När att,
6984 1När att ,,
6985 1När , att, ,
6986 1när att,
6987 1när , att,
6988 1, när att, , ,
6989 1nära sedansonra
6990 1När andra någon komma någon ögonsonra kim
6991 1När AnatolienAnadolu'ya
6992 1nära naknaÇıplak yaklaşmamıştım
6993 1När anadeBen kendi
6994 1När ämnetİlk zamanlarda gelirlerime ilişmediler
6995 1när­mare räddyaklaştırmıştım
6996 1när­made togyaklaşınca
6997 1När allazaman
6998 1När , ,,
6999 1när ,, , ,
7000 1när ,, ,
7001 1när , ,, , ,
7002 1, när, ,
7003 1, när ,,
7004 1, , när, , ,
7005 1namnet vid Karpaternabaşlayan kükürt dumanı yağmurun şaşkın çekerken
7006 1NamnenPamuk gençliğinden tuttuğu
7007 1nämndeikiz-benzer temasıyla kimlerin yaptığını
7008 1namnAynı ülkede
7009 1namnama
7010 1namnadını
7011 1namnadı
7012 1nöjet stod dyrtkeyif pahalıya patladı
7013 1nöjdmemnundum
7014 1nöjdmemnundu
7015 1nöjde användning troddeözgünlüğüne yararlılığına inanamadığı
7016 1nöjd berättade berättade himlenbirlikte istemedi aldığı yere bıraktıktan
7017 1nöjd över lära känna ossbizleri tanımaktan hoşnuttu
7018 1nöjdaona
7019 1naivt övermodKorkusuzluğunun
7020 1några tänka sedanbazı aynı aynı sonra
7021 1några som till jag mig på .? bir iki .
7022 1några små histo­rier såcasus olduğum söylentileri yayıldığı
7023 1några sitt bad någrabazı istedi
7024 1några sidorsonra biraz sonra
7025 1några säga någotşey
7026 1någraparça sonra
7027 1någranamaz
7028 1några någraona nasıl nasıl
7029 1några någraona şey onlara şeyi
7030 1några någrabirkaç
7031 1några någrabazı
7032 1några män andra slottsgårdenikinci avluya kurduk
7033 1några ett ett ettbir birşeyler
7034 1några där höraoraya
7035 1någrabirlikte birkaç
7036 1Några bakomBirkaç arkasındaki
7037 1några allvarliga skadoryara sevindi
7038 1något vadşey
7039 1något titta densamma inträffat Alperna far bröderşeylermiş bakılarak yapılanların olamazmış
7040 1något och något vi något vi och vi våra .. bir bir bir .
7041 1något och .bir bir .
7042 1något och .bir .
7043 1något läraşey
7044 1något inte var kundeda da artık da pek belki de çok başka işe
7045 1något höraöğrenmek
7046 1någotbiraz şey
7047 1någotbazı
7048 1någotçoğunu
7049 1någotçoğu şey
7050 1något annatbaşka başına
7051 1något annat änbaşka başıma başka
7052 1någotşey yoktu şey
7053 1någotşey yoktu
7054 1någotşey şey
7055 1någon velatoyun
7056 1Någon tro­ligenİletişim İletişim
7057 1någonstansgelmiyordu
7058 1någon som något de .bir bir soluk . bir bir :
7059 1, någon som ,,
7060 1någon senaresonra
7061 1någon pestengeçen vebanın
7062 1någonO'nu
7063 1någonona
7064 1någonolsun
7065 1någon nygüneş güneş güneş
7066 1någon några enbir
7067 1någon någonO'nu
7068 1någon någonşey
7069 1någon min situation kan säkerhetgüven duyacağını tahmin
7070 1någon människa finnainsan birşeyler
7071 1någon komkonu
7072 1någon kalladedediği şeye
7073 1någon honom honomona
7074 1någon har tillkadar her şeyi hangi
7075 1någon högtolsun
7076 1någon gångBir
7077 1någon fegiskorkak
7078 1någon fårolan onu
7079 1Någon fanns inte212.516 Faks
7080 1någon ett bli från trots frånbir birini düşledim
7081 1någon det menonun ama gene
7082 1någon dagBir gün
7083 1någonbugün
7084 1någonbiri
7085 1någon .bir gibi .
7086 1någon anledningnedense
7087 1någon anledning mindesnedense
7088 1någ­ra plågorGelecekte
7089 1någ­ra mina närsonra birini
7090 1någ­ra dembazı sayıda düğme
7091 1nödvändigt ta någonstansbırakacağını görmek gerekiyormuş
7092 1nödvändigtgeçirmesinin
7093 1nåddeşiddeti
7094 1nåd­degerilediği sonucunu çıkarmıştı
7095 1nacken mera tidoyalamalıydık
7096 1nackeensemi iki
7097 1nackeensemden
7098 1Nå ärPeki değiller
7099 1nå­got skamsen någonşeylerden utançtan
7100 1nå­gontüketen
7101 1nå­gon mannenadamın
7102 1nå­gon blivitbirini
7103 1nå­gon annanadamın
7104 1nå­gon anledningnedense
7105 1nå­gonaçıp
7106 1mystikenyetişmek aracımızı duygusundan bitenler konusundaki homurdanmalarından gerektiğinden gittikçe
7107 1mysteriernasonuç
7108 1myrornas metodiskadüzenli
7109 1myrornakarıncalara konuşan
7110 1myrornaAmerika'daki
7111 1myrorna AmerikaAmerika'daki
7112 1mynta blandadeşurubu hazırladım
7113 1mynnarısısıyla ilgilidir
7114 1mycket vetaçok
7115 1MycketUzun
7116 1mycket skickligt förstöra symmetrinAma ustalıkla simetriyi hiç bozmadan
7117 1mycket såggörmeye
7118 1mycket nervös samlingen Till slutgeçiriyor
7119 1mycket merçok daha
7120 1mycket likakadar
7121 1mycket kundekorkunç kadar
7122 1mycket kallades efter då passerade välmående byar broarköprülerden geçerek gittiğimiz çağırılınca
7123 1mycket intelligensöfkeleniyordu zekâdan
7124 1mycket hörde sade del pengar­na fångvaktarnaNe kadarını dinledi kadarını Kese paraların çoğunu gardiyanlar
7125 1mycket hardaha
7126 1mycket han hans dagendaha
7127 1mycket han del han hadeKale daha diye
7128 1mycketçok zeki
7129 1mycketçok fazla
7130 1mycketçok daha çok daha
7131 1mycketÇok az çok
7132 1mycketçok çok çok
7133 1mycketÇok
7134 1mycket än sagt irriterad vänta mycketsöylenmiş abartmaydı fazlasını beklememeliydi
7135 1myc­ket mycketçok
7136 1myc­ket hittatbulmuş
7137 1Myc­ketÇok
7138 1mustaschpryddakurbağaları
7139 1Mustafaadıyla Mustafa
7140 1muslimskaMüslüman
7141 1muslimska ledaren vadfetva olayları
7142 1muslimska befriats sina kedjor skrek sin glädje dem börjat ta sina piskareöyle sandığım kişiyi hâlâ rüyalarımda görüyorum terle uyanıyorum
7143 1muslimerarttırmaktan hoşlanmadığı
7144 1muslim ellerMüslüman elimi
7145 1mus­limMüslüman Müslüman olmasam
7146 1Muren kringHekim bana
7147 1munterheten framkalladesabarttığı coşkuyu tükenmeyen tasarılarını
7148 1mun taket munağzından görüyor ağzından
7149 1mun häpetaçık
7150 1mun öppnadesağzı açık uyukluyordu
7151 1munağzından
7152 1mumlade några hesaşeytanın bacağını kıracağına inanan birinin
7153 1mumlademerakla peşinden umutla
7154 1mumlade dialekt översatte skullediliyle mırıldanıyordu köylü Suçsuz günahsız
7155 1mumladebulduğu
7156 1Mu­hammeds fiendeMuhammet
7157 1motvilligt tobak åt fattighussarhoşluğuyla aşevinde yedim
7158 1motvilligt fråga från frånsoruyordu
7159 1motvil­ligtsaçmalığından
7160 1motumut
7161 1mot tankardüşünceler karşı
7162 1mottagning firakale
7163 1motståndsanmıyordum
7164 1motsatte våldsamt in förverkliga in misslyckandetverirsek gerisin kapılmıştı
7165 1mot sattdoğru
7166 1motsats vad sammaarada
7167 1motsatseneşelenmeyi edindiğim Gebze Kaymakamlığı'na
7168 1motsatsbilimsel
7169 1mot mot beordrade kanonerna stridslusten flammade släcktes kort tidolmadığını birbiriyle günümüzün hastalığıdır
7170 1mot mor­gonen den logiken denmodelin
7171 1Mot kvällen kastade ankar vid Kasimpaschaİstanbul'a gösterişli törenle girdik
7172 1motkarşı
7173 1mot intede
7174 1mot ilska hände också behärskatokat
7175 1mot himlengöğe
7176 1mot him­lengöğe çünkü
7177 1mot höll tillbaka läst bearbetadegünlerde okuduğu başardım
7178 1mot haftmutlu
7179 1motgün doğru
7180 1mot flygande var mitt utankütüğe dayamadan uçar
7181 1mot förtjusningbağırtarak indi
7182 1mot falkardoğanların
7183 1mot djurdoğru
7184 1mot detde
7185 1mot dagenBenim günü daha
7186 1motbevisayokluğunun
7187 1mot barnkarşı
7188 1mot­villigtgün istemeye istemeye
7189 1mot använde könsord brukar därförkarşı -kaba cinsel kelimelerden
7190 1motangreppsüreceğimi sıkıştıracağımı
7191 1Motİkinci
7192 1mosteryengem
7193 1mossa röda oro pestenkaldırılan tutar dürtüyle
7194 1moskéns kändeduyduğu
7195 1moskénsduyduğu
7196 1moské migcami göre
7197 1mor tålmodigtsabır
7198 1mormors mor grånad lämnadesinirlerim sağlam olsaydı sezmeseydim
7199 1mor jagordu benim
7200 1morgon slingrigaboşuboşuna çıkmadık
7201 1morgonsabaha
7202 1morgon morgonsabah sabah
7203 1morgon mor­gonen sadeerkek sabah sabah
7204 1morgonlugnet promenera backensessizliğinde sokaklarda yürümek
7205 1morgonen tidigt morgonenerkenden
7206 1morgonensabahı
7207 1morgonensabaha
7208 1morgonen gick hem kopia någotAma bilgisi
7209 1morgonengüneşin
7210 1morgonen det på nya någon närda O'na da de alıp
7211 1morgonbönen moskénuykumuzun gelmesini sabah ezanını
7212 1morgo­nenSabaha
7213 1morfars modern sade sågdedenin verdiği annesi görmeden
7214 1morfar gå tillbaka ditoraya gidememişler
7215 1morannesi
7216 1monstret svinethisar
7217 1mod saknadecesaretim
7218 1mod piskakelimeleriyle
7219 1moder Fortfarande iblandgerçeği bilenler hayatlarının döneminde
7220 1modellernaonarttırıyor
7221 1modellen modmodele
7222 1modellanlaşılır gözünün
7223 1modcesaretle
7224 1modcesaretim
7225 1modcesareti
7226 1mitt utan större hanbana pek
7227 1Mitt skarpt brusade händelser skulle skullezekâm parlaktı olaylara hiddetlendiğimi
7228 1mitt sjukhuskestirdiğim Beyazıt Camii
7229 1mitt oroadesortasında bakamıyor
7230 1mitt när kata­stroferna antagligen utvecklade yrkesutövningdinlerken rüyadaki ikimizi dışardan sanır sezerdim Sultan safsatalara
7231 1mitt morbror broramcanla kardeşi
7232 1mitt mitt landaynı ülkeme
7233 1mitt mitt Florens mor deras egenskapersöylentilerin yıllarca Padişahım'a uydurup yaşayacağımı
7234 1mitt migbeni
7235 1mitt menbenim ama
7236 1mitt luktade vid bredvid log precis tvilling­bröder omöjligabenim tıpatıp benzeşen kardeşleri görmüş gülümseyiverdi
7237 1mitt levde vidare minskayılgınlığıma gücünden
7238 1Mitt lejon blev hade sagt det blev sadeAslanım demiş dediğin
7239 1mitt landbana
7240 1mitt landülkemde
7241 1mittKitap
7242 1mitt jag benen minazaman benim
7243 1mitt jagben benim Sultan'ın
7244 1mitt inte dem det mittdiye olmadığını
7245 1mitt igenom mina jag dembenim
7246 1mitt iakttoggittim
7247 1mitt helthikâye
7248 1mitt ha trott tid såntyalnız sanıp şimdi vakti
7249 1mittenortasında
7250 1mittemot varandra vid varandrakarşılıklı
7251 1mitt detta exotiska landilginç diyar alışkanlıkla
7252 1mittbenim
7253 1mitt bara utan undergünlerde değil
7254 1mittaz sanki kitapta
7255 1mittaz
7256 1mittattı
7257 1mittçocuk
7258 1Mittİlgim
7259 1mittçift
7260 1mitt
7261 1mist blindautanarak üzüntüyle ağlamışım
7262 1misstänkte redaaramak mutsuz
7263 1misstänkte oroaistemediği
7264 1misstänktekeyifle
7265 1misstänkte hittade berättelsernaHikâyeleri uydurduğundan zaten şüpheleniyordum
7266 1misstänktedöndükten
7267 1misstänksamhetşüpheleriyle
7268 1misstänksamşüphelendi
7269 1misstänk­te låtsadesfarkında davrandığını
7270 1misstänk­te berättadeilerideki gidilecek
7271 1misstänka in så nyfikenPadişah'ın yakın silahın saldırısında dağılıp Bazılarını silahın kendisi isabetsiz koruması dışında
7272 1misstag hadehata
7273 1missnöjd stördes otydlig informationbilgilerle keyfi kaçırıldığı önünde
7274 1missnöjd situation tjänadeşikâyetçi hekimlikten kazandığımı
7275 1missnöjda med teckning­arna göra oxarna ormarna med huvuden begripli­gaKanatlı mandaları öküzleri çağırdığımız minyatür ustasının çizdikleri etmedi
7276 1misslyckatsilerleyen
7277 1misslyckandetyenilgisini fazla
7278 1misslyckanden misslyckandenyenilgilerimdi
7279 1misslyckad konspirationkumpasa katıldığı
7280 1misslyckade upprorsförsöket låtit förstå samlatbaşarısız hareketinden topladığı maskaralardan
7281 1missbru­kade manuskriptetÜniversitesi'nde üç 1976'da
7282 1miss­handladehırpalarlardı
7283 1missade inkomst skördetidenhasattan geçecek kuruş kaçırıyorduk
7284 1misärsefaletle
7285 1Mirahorslottetseyretmeye
7286 1minyıllardır
7287 1minyıl gelen
7288 1Min visa vad vad fortsättaşeyin devam etsin
7289 1min varolduğunu
7290 1min utbrottöfke buhranından
7291 1min upplevayaşadığım
7292 1min uppe bestämmadin verebilirdim
7293 1min till .da o .
7294 1Min ti­denBenimki
7295 1min stördebenzerlikten
7296 1min ständigt" " " düzeldi geliri vb "
7297 1minsta detaljen ayrıntısına
7298 1minsta detaljayrıntısına düşsel
7299 1minsta därförçünkü
7300 1min sinasonra için benim
7301 1minsann spetsfundigheterasılmış çamaşır dizisinin biçimlerindeki gizli
7302 1min så mina eftersom inte att såiçin ki bu önce Ama içine
7303 1min" " resmi
7304 1min provinsguvernörenyıl ressam yazı
7305 1min plockade mina sa­ker hela mittise sisin kadırgalarının arkası
7306 1minns vänta av­slöjaÇamurlu alanında bekletildiklerini
7307 1minnstekrarlıyordu
7308 1minns nuyoksa şimdi
7309 1minnet hatade inget längrenefret güzel aklıma artık işler
7310 1minnen min minanılarımı
7311 1minnen bokenyıl kenara okurken
7312 1minnenanılarımızı
7313 1minnenanılarımı
7314 1minnena möjligt åter­vända livakıllı yazarlar bilirler
7315 1minne berättelse bestämtanıya hikâyeye geçiyordum
7316 1minnas hur ansik­te utyüzümü hatırlamaya çalıştığını yüzü
7317 1min närmareyıl Roman
7318 1min nå­got offra vilketdinim uğruna verilecek
7319 1min mitt jobbyayımlanan âlimi
7320 1min min vid min migyaşadığım şimdi
7321 1min min spegelnaynada
7322 1min min min hayemin
7323 1min minipin için
7324 1min min att ,, , , çünkü istediğim ,
7325 1min medaljongenbirbiri çocuklar doğuruyordu gelirim geçmişi
7326 1min marmo­reradGüler Remzi Abbas Abbas Abbas
7327 1min läste diktşiir okudu
7328 1Min lärare åldrad vänlig man Pa­schans småärendenHocam Paşa'nın işlerine bakan adamcağızdı
7329 1Min löpande skvallret åtyüzden kahramanlar katlanamıyor yüzden
7330 1Min lämnar tillsammansGövdem gözükmeyen
7331 1min kortyoktu
7332 1min kopia kallade Hodja ansvaretona öğretilebilecek şeyimin
7333 1min jag och mina . :o .
7334 1min jag mig migbeni beni
7335 1min jag mig migbenden benim
7336 1min jag jag menbeni
7337 1min jagben
7338 1min inomKimi yazarın
7339 1mininanılmaz insan " "
7340 1minimera kontakter andrabaşkalarıyla ilişkisini en aza indirmesini
7341 1Miniçin
7342 1min hem min minahemen
7343 1Min GudAllahım
7344 1Min gäst Hans hade besökt Honom Hans hemBelki hayâl gücümün özdeşlik düşüncesi doğdu
7345 1min fyrverkerier tänkt" " benzerim edebileceğimi düşünmüş
7346 1min fru omsorg kvällarna spelade honsonra bittiğinde uzun sessizlik
7347 1Min för vidŞimdi bunları pek fazla bunun için bunun için
7348 1min för attiçin
7349 1Min ett ettiçin
7350 1Min dumhet tydligen slagBenim aptallığım türlüymüş
7351 1mindre självförtroende dagenkendine günden güveniyordu
7352 1mindre beroddebenden
7353 1min den jagben
7354 1Min dödsångest mindre rubbatsölüm azalmıyordu
7355 1minbeni
7356 1min bekantskapilişkim
7357 1min bad alltid sär­skilt intresserad min styvfarsDiktatör filminin sonraysa aslını sevmedim
7358 1mina undra­de över sammamerak ettiği
7359 1mina under lindarnakardeşlerimle ıhlamur ağaçları altında
7360 1min att sig ettiçin
7361 1min att redan om att inte för att för attkendi aldığı için
7362 1min att när attiçin
7363 1min att min iiçin baktı
7364 1Min att min för attiçin
7365 1min att i minHemen , için ,
7366 1mina tankaranda
7367 1mina synder barasonra kötülüklerimi yalnızca
7368 1min­sta visste mycketkimseye paralık minnet borcu bilmiyorum
7369 1mina slavköleliğimin
7370 1mina skall efter görasonra fişek
7371 1mina sigbenim için sırasında
7372 1minasayfalarını ama
7373 1Mina sökteHer ülkeyi
7374 1Mina så boken så sökte finna sökteyalnız kitap kahramanlarının kitap
7375 1minareter stack trollkarlar handvändningipe sırtına sopayla danseden paraları
7376 1mina" "
7377 1mina platsenyerin
7378 1Mina ord ökadeSözlerim
7379 1mina ochve
7380 1mina och på io
7381 1mina numera planer skamkitapların kaldım ilerletemediğine inandığım herhangi tasarıyı utanç
7382 1min­netinatla
7383 1min­nenyalanı atıveriyordum uydura uydura geliştirdiğim masallarım
7384 1mina minnenanılarımı
7385 1mina min min blivande svärfargelecekteki kayınpederim kurtarmalık
7386 1mina min jagbenim
7387 1mina min hals minakoltuk boynumu arkasını incelemişti
7388 1mina mina minainanmak
7389 1mina minaince
7390 1mina medan ensamAma su
7391 1mina man sådanasaçma
7392 1minaklımın
7393 1mina jag jagbenim tahmin
7394 1mina jagbenim
7395 1minaiçin
7396 1mina hud olja pengar samt Karagözgüreşen yağlı caminin minareleri fincanları göz hokkabazları
7397 1mina händerellerimi bağladılar ellerinde
7398 1mina genom mittelimi
7399 1mina fantasier troddeinandığım
7400 1minaettiği
7401 1min acceptera min självstän­dighetözgürlüğümü ettirecek
7402 1mina av mina menama yeni
7403 1mina avama
7404 1mina anteckningar läst minaokuyan
7405 1minaanılarımı
7406 1minaama yıllarda
7407 1Minaülkeyi pek
7408 1min
7409 1migyüzünden
7410 1mig till jag skulle skulle bliilgiyle beni
7411 1mig till , det .bir :
7412 1mig till ., .
7413 1mig som migkimi gibi
7414 1mig som jag jag mig jag gjorde mig jag och jag som .bizleri . :
7415 1migsöylemeden
7416 1mig på och som ., .
7417 1mig på från ettbir bir
7418 1mig om och och mig de mig och mig .bir . ! .
7419 1mig om jag inte ..
7420 1mig om .Ben .
7421 1mig om ..
7422 1mig och som ..
7423 1mig och sade att jag var på .söylerdi .
7424 1mig och om han mig om han för .bir .
7425 1mig , och jag mig , mig .bir .
7426 1mig och hade ..
7427 1mig och det mig till ..
7428 1mig , och ., ?
7429 1mig ny nyfikenhetbeni merakı
7430 1mig nuşimdi
7431 1mig närkuşkusu
7432 1mig min mig jagbeni
7433 1mig min mig befria migbeni haberdar beni
7434 1mig minbeni
7435 1mig mina hayemin
7436 1mig minabana
7437 1mig mig som ..
7438 1mig mig sina många migbana
7439 1mig mig och mig som .verdim .
7440 1mig mig nu med mitt mittşimdi
7441 1mig mig min mig mig migbeni
7442 1mig mig mig jag mig jagbeni
7443 1mig mig mig han hanbana
7444 1mig mig migbeni
7445 1mig mig migbenden bana
7446 1mig mig migbana
7447 1mig mig medan jag jag jagbeni
7448 1mig mig kunskaperbilgi
7449 1mig mig jag jag varmen jag med och med jag var till mig . başkalarına bir ! .
7450 1mig mig jag jag jag mig migbeni
7451 1mig mig jagbenim
7452 1mig mighan var han . Hoca'nın bir bir bir .
7453 1mig mig den migbeni
7454 1mig mig denbana beni
7455 1mig migbendim beni
7456 1mig migbana beni
7457 1mig men mig mig migbeni
7458 1mig men jagbeni
7459 1mig menbeni
7460 1mig med på de för var .bir .
7461 1mig med mig ..
7462 1mig medan minabeni
7463 1mig medan jagbeni
7464 1mig Mecka mig mig världpek kabul merakı yüzünden
7465 1migmavi
7466 1mig längekendi benim yüzünden beni
7467 1mig kunde den .bir :
7468 1mig. ki .
7469 1mig jag skulle mig någon från .bir .
7470 1mig jag migbeni gösteriyordu kimi
7471 1mig jag migbeni
7472 1mig jag jag mig migbeni
7473 1mig jag jag mig jag jagbeni
7474 1mig jag jag migbeni
7475 1mig jag jag jagbeni
7476 1mig jag jag den jagbeni
7477 1mig jag jagbeni
7478 1mig jag han, beni
7479 1mig jageden beni
7480 1mig jag den jag jagbeni geçen
7481 1mig jag blivit jagbeni
7482 1mig jag blev jagben
7483 1mig jagbeni korkutan
7484 1mig jag av de och och .onu aynı aynı şeyleri .
7485 1mig inte . till :, :
7486 1mig inte han inte han .gibi .
7487 1mig honomVakalar
7488 1mig hans han mig handaha bana
7489 1mig han om och om och han på om som på han om ..
7490 1mig han mittzaman bana onun
7491 1mig han mighafif bana
7492 1mig han hans tankarbütün bana
7493 1mig han han mig migbana
7494 1mig han han mig han utan hanbana söylemeden
7495 1mig han brytabana
7496 1mig för att ..
7497 1mig fönst­ret niSoğuk kış sabahlarında benle
7498 1mig en något sombir o bir
7499 1mig de skulle mig jag för jag för .hemen .
7500 1mig denne genom ena genombeni
7501 1mig dennebeni
7502 1mig den migbeni
7503 1mig blev denne han mig honombeni tutmak onun bana etmiş
7504 1: mig :. bir . .
7505 1mig BeyazitmoskénsBeyazıt Camii
7506 1mig berätta det mig det­ta det migDoğu merakı yüzünden ilgiyle
7507 1migbenimle
7508 1migbeni beni
7509 1migbeni ben
7510 1mig barabir başkası bir bana
7511 1mig även jagbeni
7512 1mig av den som ..
7513 1mig av . av ..
7514 1mig av ..
7515 1mig att för att om och att skulle att .düşündüğünden . .
7516 1migönemi
7517 1mig ,,
7518 1, mig,
7519 1midnattgeceyarısı
7520 1midnatt gåboş boş gidebilirmişim
7521 1middagstid stötthayvana rastlayamamıştık
7522 1middagstiden dåtepedeki aydınlık yapıya yetişmek koşarsınız
7523 1middagi
7524 1middagen gjort nyttyemeğinde
7525 1middagen började skingras stanna kvarkonuk dağılırken kalmasını
7526 1metodiska den ungedüzenli
7527 1mest nyfikenen merak ettiğini
7528 1mest dryckeskamraterbeş salgınının kanıtı
7529 1mestadels rapporterrisaleler yapmıyorduk
7530 1mestadels morianer blevmaddesini
7531 1mestadelsinandı
7532 1mesta22
7533 1meryer
7534 1mer underher
7535 1mer tidçok
7536 1mer merileri
7537 1mer mer heller komher geliri
7538 1mer hoppfull dag noteradegünbegün rakamlarının düşmesine bakarak umutlanıyordum
7539 1mer handaha
7540 1mer hade sagtdaha demiş
7541 1mera upptagen änbenimle ilgiliydi
7542 1mera skul­leDaha zaman
7543 1merçok her
7544 1merçok çok
7545 1mer ängülünç
7546 1mer änfazlasını
7547 1mera när dagarnazaman
7548 1mera menama
7549 1mera intresse begravt nedastroloji astroloji yazıyordu
7550 1meraileri
7551 1meraDaha
7552 1mera bragd lyckats frigöra avskärmabiraz başarısı düşünmüştüm ayırabilmişti
7553 1Menyeni
7554 1Men vissteÜstelik
7555 1Men villeKitabın adı buydu zamanlar
7556 1Men viAma yeni
7557 1men var varama
7558 1men varmt avama
7559 1men våren menrağmen
7560 1Men vara sammaAma yeni
7561 1men varama
7562 1men vara av av av många varaama
7563 1Men trotsAma rağmen
7564 1Men tagitAma
7565 1Men skullezaman
7566 1men så på de avya o
7567 1Men samtAma ilgili
7568 1Men sammaAma
7569 1menrağmen
7570 1Men osäkerhet kan trygghetOysa belirsizliğin sözünden ürkenler
7571 1Men osäker­heten sistaOysa geçirdiği kararsızlık en
7572 1Men nyligen sexton begränsad begeistringkonulardan çekindiğim sorudan
7573 1Men nu resonerardeğindiğinden
7574 1Men när dagarzaman
7575 1men mitt nyfikenhet med framama iten merak
7576 1Men minaAma
7577 1men minaama
7578 1men mig mig även jag jagbeni ne ne
7579 1Men menAma merak
7580 1men menama
7581 1Men med självAma kendi
7582 1men med på med med ..
7583 1Men med denhemen
7584 1Men medan jagçalışırken ben
7585 1Men manAma
7586 1Men less entusiasmen outtröttad uppre­padesBitip tükenmeden tekrarlayan heyecandan bıkmıştım
7587 1Men läng­re om om detsevdiğim bu kederle ölen yabani karşısında utanca kapılır
7588 1MenKendini kimsenin uykusunu rüyalarını dinledikten koşup alay ederek
7589 1Men kändesGene
7590 1men jag jag .yaz bir bir .
7591 1men inte vad varaama şey
7592 1men inte såbu ama
7593 1men inte någotama başka
7594 1men inte men inteama
7595 1men inte kommaama
7596 1men inte inte inteama
7597 1men inte hade längs hade med inte med med med dem man inte meniyice ama değildi olan ama hemen
7598 1men inte framama
7599 1men inte detama önüne hiçbir
7600 1men inte dåzaman ama bunun değildim
7601 1men inteama pek
7602 1men inteama olmadığını
7603 1men inteama ki
7604 1men inteama bu
7605 1men inteşeyin ama
7606 1mening stjärnorna sidönmesinin önemi
7607 1meningslösheten fällt tårartazılarına yakalattığı tavşana gözyaşı
7608 1meningen kristalltillbringare körsbärssaftbuz suyuyla dolu rengindeki üzerine
7609 1Meningarna avlöste lugn påhittade försiktigtBitirirken anlamıştı yüzü allak benimle İtalyanca kalktı
7610 1mening­en dö fråntakdiriymiş öleceği ölürmüş
7611 1Men henne den insettGene annesinin eline hepsinin
7612 1menhemen ama
7613 1menhemen
7614 1Mengelen
7615 1mengeçen ama
7616 1men gamleama
7617 1men framama
7618 1men för : det jag .. .
7619 1Men ensam ensamAma Yalnız tek başına
7620 1menelini içimden ama
7621 1Men efter kväll rev söndersüren sonunda gece yırttı
7622 1men det detama serin
7623 1men det avama
7624 1men dem demden
7625 1Men dörr återväntdönen
7626 1Men då dåAma zaman
7627 1mencümle
7628 1Men bokenSon kitabı
7629 1Men bokenKimse
7630 1Men blev det denbu yeni ben
7631 1menben ama
7632 1Men bakomAma
7633 1men bakomama
7634 1men avGene ama
7635 1Men även migbeni içeri
7636 1men även finna dennagelen serin
7637 1menatsayfanın
7638 1men annatama
7639 1Men annanAma iki
7640 1Men ändå även är övertygade sanning ser bestämmer oundvikligtprofesör arkadaşım ısrarım üzerine karıştırdığı elyazmasını İstanbul'un sokaklarındaki ahşap evlerde tür hikâyelerin kaynaştığı onbinlerce
7641 1menama hemen
7642 1menama gibi
7643 1men allaama
7644 1menölen ama
7645 1Menade vi "nederlag " Yıkımdan elindeki ülkeleri
7646 1menade men inteama
7647 1menadeilgili
7648 1menade hananlama geliyordu bu söz
7649 1mellan när påda mantık
7650 1mellanmemnun
7651 1mellan mellanarasından arasından
7652 1mellan försiktig medlar mellan blandat ihop glaskulorayıran dikkatli davranışlarımızı gözleyerek ayırıyordu
7653 1mellan aldrigzaman sihirli
7654 1mel­lan ändlösa promenadernagelmeyen bozucu gezintilerin
7655 1MehmetMehmet
7656 1Mehmetbaşlık
7657 1med visade ::
7658 1medveten tidigare leklustendüşünmediğim sezdiğimi düşünmeme oyun duygusundan kurtulamadım
7659 1medveten komiska sägagülünçlüğün farkında göstermekti
7660 1medveten komiskagülünçlüğün
7661 1med veckahafta
7662 1med var skulle .okunmuş .
7663 1med vare ellerda sevindirmeye Nil boğaları pembe kedileri Viyana'daki karıncaları
7664 1med varade längeneşeli sürmedi
7665 1med var ..
7666 1Med undanOnlardan
7667 1medumudu
7668 1med till de ..
7669 1Med system sys­kon nedKızkardeşleri dışındaki kardeşlerini anıyordu
7670 1med som och och var med på .bir iki .
7671 1med som och de som .bir çok .
7672 1med som men inte i de ., , .
7673 1medsom med på . dolaplar .
7674 1med som jag skulle skulle inte ..
7675 1med som . Han som i en ., , , .
7676 1med som för ..
7677 1med som .başında .
7678 1med skrivit kände undrade stod med elaksonra merak seziyordum
7679 1med skepp Trabzon nukıpır kıpır
7680 1Med sina fingrar tog stadigt greppParmaklarıyla yanından sıkıştırdı
7681 1med , sig att och i, . , , :
7682 1med sig ., , çekmiş .
7683 1med . sig ..
7684 1Med sadededi
7685 1med rosaelime ilgili
7686 1Med regnetYağmurla
7687 1medpembe
7688 1med på var ., , .
7689 1, med på de mig , jag att jag var ..
7690 1med på av och ..
7691 1med på . .. .
7692 1med om på .bir .
7693 1med om om sökte att att att att attönce için kendi
7694 1med omedelbarthemen
7695 1med om det det det enda hade den hade ens sedan då den hade ändlösaeden dışında bu
7696 1med och som till .bir vermiş .
7697 1med och som som . med som ..
7698 1med och på om om och om vi och om för av på .. .
7699 1med och och skulle ..
7700 1med och och förmig och och som om han och han han . konuşuyordu odama . .
7701 1med och med om om och om ..
7702 1med och ::
7703 1med nyfikna åskådarnas förvånade ögon segerrop medarasında kıpırdandı
7704 1med nyfikenmerak ettiğini
7705 1med nyfiken göramerak
7706 1med nuşimdi
7707 1medneydi
7708 1med när till mig .geçen , .
7709 1med moder män himlenbirlikte beni hemen
7710 1med men igenhemen
7711 1med : med till ..
7712 1med med .taklit :
7713 1med med sig och jag mig .Padişah'ı . ne .
7714 1med med nyfikenhetmerak
7715 1med med med mededen
7716 1med med mededen geç
7717 1med med Medanhemen
7718 1med med : med ::
7719 1med med de till de på de på de som på de på .bir .
7720 1med med de en ..
7721 1med medİstanbul'da geçirdiği İstanbul'da
7722 1med med ..
7723 1med med .: !
7724 1med med ::
7725 1med likt rosaelime
7726 1med likgeldi
7727 1medlade far dela dem rättvistkavgaya tutuşan kardeşi diyerek baba
7728 1medkıpır
7729 1med jag till .gibi .
7730 1med jag på ..
7731 1med jag de de jag på att jag med på .yaz .
7732 1med Istanbulnişanlımın İstanbul'da
7733 1med ingenkimse kim
7734 1Medina motMedine'ye
7735 1med idéer nu tidenşimdi
7736 1medicin mededip
7737 1medicin gamla pirater led huvudvärkRomatizmaları ihtiyar korsanlara mideleri yanan
7738 1medicin deçalışıyordum sabah onlarla çalışmaya
7739 1med hjälp nummerord­ningen alfabetet med skrivit ned ödmjukasahibi ebced hesabı gözlemlerde
7740 1med han till ., birlikte de .
7741 1med han han med han ..
7742 1med ha: mıydı acaba
7743 1medhafta
7744 1med hade mededen geçiyordu
7745 1medgeldi geç
7746 1medgeldi
7747 1med .geç . .
7748 1Med fårPortremi
7749 1medföragetirebileceğini söylemişler
7750 1med experimentelime
7751 1med enda med att att med ryggen attyerine kendi çalışırdık
7752 1med en av och .korkuyla .
7753 1med egenpek sefer pek hemen
7754 1mededen
7755 1med det hade" olup " dedi " geçen o
7756 1med det dagende yerde aynı İşin
7757 1med de som på på de ..
7758 1med deno elde
7759 1med den förstå .bir :
7760 1med de med de de de och om på till .günün .
7761 1med delbaştan evde
7762 1meddelande kunnatkatli almış
7763 1med .bu .
7764 1med betraktaetmeden bakabilmesinden
7765 1med betrak­ta egoistiska lycka med avundKendi kendisiyle dopdolu mutluluğunu gıptayla izlerken yakalardım
7766 1med berättade .:
7767 1med­veten existens ur märktevarlığımdan farkederse kurtaracaktı
7768 1med av en som den ., , , .
7769 1med attkendi
7770 1medan vid dörrkapısında
7771 1medan vår frågadeederken neden
7772 1medan under pes­tenVeba günleri gerçekten gerçekten
7773 1Medan tunga dunkla någraOdanın yukarı yanan soluk
7774 1Medan tittade aporna vars orenlighet fräckhet äckla­dePislikleri edepsizlikleri tiksindiren maymunları seyrederlerken
7775 1medan SultanenPadişah'ın
7776 1Medan skrev utbildaeğiteceğimizi düşlüyordu
7777 1medanserin
7778 1medan sanningen vårçevresine yeniden
7779 1MedanRüyalarını
7780 1Medan plockade mina saker hånade istäl­let hataÇıkınımı hazırlarken nefret edeceğime görüyordum
7781 1medan pestenvebanın kenar
7782 1Medan pestenvebanın
7783 1Medan på denBen o
7784 1medan obegripliga ord halva me­ningariyimserliğini takınmıştı İyimserliğini dinledim
7785 1Medan minstKonuşurken
7786 1Medan mig jag jag skildringar mina misstagben kötülüğümün hikâyeleriyle dolduruyordum
7787 1medan migbeni
7788 1Medan mededen
7789 1Medan mannensAdamın
7790 1Medan mannenadamın
7791 1medanlamak acaba Padişah
7792 1medan kunnaondan
7793 1Medan kalkyleradeBeklerken
7794 1Medan jag jagbenim ben
7795 1Medan igenyeniden
7796 1medan igenom vem vem oli­kaçevirip neresini kimin neresini kimin
7797 1medan hantane
7798 1medan han handbana
7799 1medan hämtades ur skrindivit getirilen kamış takımıyla
7800 1MedanGene
7801 1medan funderade fienderederken
7802 1Medan förberettBeklerken
7803 1Med andreÖteki
7804 1medan den det hade jämnstora hade kunde ängarnabaşına kendini denk yavru
7805 1medandaha
7806 1medan bordet bordetmasaya masanın
7807 1MedanBen
7808 1MedanBöyle
7809 1medan åt frukostkahvaltı ederken
7810 1medanşeytanı
7811 1medşimdi kapalı çalışan
7812 1medşimdi
7813 1medününü
7814 1med:
7815 1med ., .
7816 1med ?:
7817 1. med :: ?
7818 1: med .: :
7819 1: med :: :
7820 1: . med ..
7821 1, med,
7822 1me­dan nordanvinden in underkapısından bacasından girdiği alt
7823 1måttfull påpekadeBaşkalarıydı
7824 1möttegözgöze
7825 1mötteayısıyla gözgöze gelip
7826 1måttölçülerini
7827 1matSessiz yiyecek
7828 1mätinstrument tillhörande tabelleraletleri cetvelleriyle girdiğini Batlamyus'un
7829 1matematiken inget valelimiz kolumuz bağlıydı
7830 1matar ståtliga häst all hagüzel atını beslerken ileride yaptıracağı keyiflenen
7831 1möta därförvarmadığım hazırlıksız
7832 1måste vem "orolig lärde sig självgoda sig seçik yaşayamayacağımı
7833 1måste vänta marköverlåtelsenberatı beklemesini
7834 1måste tio fem­ton åranlattırdığı körebe birdirbir pek sevemediği eşeğin kurallarını
7835 1måste tillräckligt tillgerektiğini
7836 1måste skriva nå­gotşey yazmayalım
7837 1måste skiljerOnları ayıran olmalıydı
7838 1måstesefer
7839 1måste placera in komplicerade är omgözleri yerleştirebilecekleri köşe gerekir
7840 1måste måstegereken
7841 1måste igenomondan
7842 1måste ha tittatbakmış olmalıyım
7843 1måste ha sett förbryllad ut gapskratta­deSorumluluk ondaymış Çıktık
7844 1måste ha runnitbirikmiş olmalıyım
7845 1måste ha påverkatAklımda yer olmalı
7846 1måste experiment även särskiltPek üç itirafları etmişler anlatmışlardı
7847 1massorşeyimiz
7848 1masktanısınlar maskemi indiriyordum
7849 1maskerKarışıklığı
7850 1maskeradeğlenceleri eğlencede maskeli balodaymışız
7851 1mas­terTürklerle ilişki
7852 1mås­teşakaydı
7853 1* Marsipanliknande sötsakşifa teraziler yüzünden
7854 1marscherandekafası kopartılmamış yaralı
7855 1märktegetirmek
7856 1märkte försiktighet såg ned gjorde argçekingenliğimi hissetti küçümsediğini öfkelendirdi
7857 1märkte bordegereken
7858 1märktealdığını uygun
7859 1mörkret troddeinanmadığımı
7860 1mörkrets inbrott tände lampan placerade mittKaranlık çöktükten lambayı yakıp ortasına yerleştirdiği oturmamızı
7861 1mörkret motarbetarkaranlıkta işbirliğine gidiyorlardı
7862 1mörkret lade längtat ef­ter hemmets dofterkararmadan evdeydik ev kokusunu özlemişim
7863 1mörknat varandra omvandladeskararınca salların başladılar zamanında
7864 1marknads­ingångarna stoppat kring­farandesandal iskelelerini kesen Yeniçeriler gelip geçeni
7865 1marknadernarakamlarla çarşı
7866 1marknaderna hjälpçarşı
7867 1marknaderna folk andraçarşı
7868 1marknadenPazardan
7869 1märkligt omnämndes djä­vulenucube
7870 1märkligastromanın yeri- tehlikelerinden kurtuluyordum Hikâyemi tarihsel renkli
7871 1märkligaromanlarda iyi
7872 1märkliga jämnçadırımıza aptallarından
7873 1märke vid färg avslöja­deelyazmasına tazeliğinden anlaşılıyordu
7874 1mörker skakade varekaranlığına kapanmadan sıktı
7875 1markeradetasarlardık
7876 1markendökülen büyük
7877 1markenbırakmışlardı
7878 1märke alla med märklig klarhetÜstelik tuhaf açlıkla kendi
7879 1mörk­ret väntade ivrigt resultatet dagsljus prövade otro­ligagünışığında inanılmaz karanlık dikilir beklerdik
7880 1mörkakaranlık
7881 1marginalerna ritat små plagg12 e-mail @ iletisim.com.tr - web www.iletisim.com.tr ORHAN PAMUK ORHAN PAMUK doğdu Kara Kitap yıl
7882 1mardrömmarİktidarı sahiplendikten yararlandık
7883 1mördatsöldürülmelerinden
7884 1Marcel Proust felöversatt YBASKI İstanbul Ekim 1998 ( 79.001-82.000 ) 22
7885 1manzaman
7886 1man vårazaman adamlarımızın
7887 1man vara man vara menolmak ama
7888 1manuskript sammanfattadesonuçlarını toplayan
7889 1manuskriptettür
7890 1man ur drömdar rüyadan
7891 1man skullebüyük zaman olan namaz
7892 1mänskan Sultanensinsanların hiçbirine
7893 1man njutatat olabileceğini
7894 1människorsinsanların
7895 1människorsinsan
7896 1människornainsanlar
7897 1människornainsanı
7898 1människornaİyi insanlar
7899 1människornaİyi dönünce
7900 1människorinsanlara
7901 1människorinsanlar
7902 1människor huvudenCevdet Bey Oğulları
7903 1människorgelmiyordu
7904 1människokläder lura restriktioner obehörigas till­trädeisteyeceğine yatmış yabancının sokulmamasına
7905 1människa vänner kallades något ellerşeylerin öyle
7906 1människaninsan işi
7907 1människaninsan
7908 1människanişi insanın
7909 1Människan bör älska hon valt hon senare identifiera gör jagİnsan seçtiği sonradan benimseyecek sevmeli seviyorum
7910 1människainsanların
7911 1människaİnsanın
7912 1männi­skorna folkmassorna glädjenneşeyi anlamlandırmak
7913 1männi­ska påminner otroliga fysik tvivladesisin iki sisin kaybolduğunu umutlandı bizim zorumuzla
7914 1männen varjeverilen kişiyi
7915 1Mannen tillverkade lapptäck­enYorgancıymış adam
7916 1MANNEN SOM KOMOdaya
7917 1Mannen jagŞaşkın adam bendim
7918 1mannen hade sönerkocasından ise tane erkek
7919 1mannen hadeadamı
7920 1mannenduyguyu adam
7921 1mannen brottetbelirterek keserdi
7922 1mannenadamın
7923 1mannenadamı
7924 1männenacıyordum
7925 1mannar skämdesutandıklarını öfkelenirdi
7926 1man menyeni ama
7927 1man men varaama
7928 1man mörk där man vill delta där man vill man helstGebze'ye adamımla yerleştim
7929 1Man människornas despera­tion dessaBütün pencerelerin insanların insan
7930 1man människorna när fjärranmasamızda atlıyı gördüm
7931 1man man menama
7932 1man man man utanzaman
7933 1man man man samma hand handaynı büyük
7934 1man många menama ama
7935 1Man man ärzaman zaman
7936 1man mänadamı
7937 1: man man:
7938 1månljusetyokluğu bulmamız
7939 1man kan titta människan kunna tittainsan
7940 1man kan själv människan kunna sinanasıl insan içine
7941 1Man kände palatset tappade skrämdes där varandraSarayda hissediliyormuş konuşan karar ama
7942 1mankan
7943 1man kalla mina menama
7944 1manipuleramerakını nasıl
7945 1manipuleraaklını
7946 1maninsanın
7947 1man gripas hos man manbüyüsüne
7948 1mängdenaradığı cevheri bulamayan köye peşinden
7949 1många sedanbana
7950 1mångaondan
7951 1många migönce bana
7952 1många menama
7953 1många här lejo­net många av dem blir många blir ho­norBu aslan kaç tane doğurur kaçı kaçı
7954 1många öster skrangliga när när närmarzaman yakınlaşır arkadaşı iyi sıralarda
7955 1många år åryıllar
7956 1många andra landbana
7957 1mångaönce
7958 1man fram menama
7959 1män fick arbetat fick medangeçirmeden hemen
7960 1Man förstodNereden zaman
7961 1man fanns ingen maninsanın gene insan
7962 1månenAy'ın Ay'ın
7963 1Månenşurada Ay'dı demek yerini
7964 1man dem deadam onlar
7965 1man dörrenkapının görünce
7966 1mandüşman can
7967 1manbüyük
7968 1man av men inte avama
7969 1män­skor eller män makarmahalle yaptığımdan namaz kılarmışım
7970 1man är är ärzaman
7971 1män­niskornainsanların
7972 1män­niskor man nästaninsanların
7973 1man­nen ville hittauydurmak yaşamayı adamı
7974 1manAma
7975 1man allaalan büyük bütün
7976 1månaderonların
7977 1månader observationernaayını doğruluğunu denetlemeye
7978 1månaderna manipuleraaylarda
7979 1månaderna kalla kundeaylarda yüzünden
7980 1månadernaaylarda
7981 1månaden istället justeringsaatin azından ay sağlayacak dişli ayarlanan
7982 1måna­der undersöka plågsammaay türden
7983 1mammas magåkommagiderlermiş midesinden
7984 1mamma inte av men intebu ama geçen
7985 1MammaAslanlar gelmiş
7986 1maltesisk fyrver­kerimästare döttMaltalı'nın çalışmış
7987 1målsanırdım
7988 1målning passatresimleyen uygun
7989 1mål Beyazit-moskénsDarüşşifası'na
7990 1måla turkisk oavbrutet vaktportremi ikidebir Kuledibi'nde bekçi
7991 1måladeverdiğimiz kitabımızdaki
7992 1makabra spe­lets dragningskraftçirkin oyunun çekiciliğine karşı içerliyordum
7993 1möjligtvis besökaeski başka başka yapamayacağımızı söylüyormuş
7994 1möjligtmüydü
7995 1möjligt lära papegojorpapağanlar konuşma öğrenemeyeceklerini
7996 1möjligt kontakternagömülmesi indirmesi
7997 1möjligt kommer förjagatekerlekleriyle önümüze mümkündür
7998 1möjlighetsakınmak
7999 1möjliga färgparlaklığa renk
8000 1möjliga färger från inrerenk renk
8001 1magisksihirli
8002 1mage på den väggengene o
8003 1magen bölder växte fannskarnında şişikler hıyarcıklar çıkıyormuş zaman zaman varmış
8004 1mage belysteinceliyordu
8005 1mödrarna fäderna olycksfåglarna muslimernadertli babaları günlere ağıtlar Müslümanlar'ı
8006 1lysterbiriktirmeyi bunlara üstelik hepimizin malına elkonulacağını
8007 1lysteparlıyordu
8008 1lyssnat vagnarnabilimlerevi yanyana ilerletsinler
8009 1lyssnat musik tredjemüzik dinledikten
8010 1lyssnat musik migyoksa müzik dinledikten oynayan
8011 1lyssnat minmüzik dinledikten
8012 1lyssnat lyssnatdinledikten dinledikten
8013 1lyssnatdinledikten
8014 1lyssnatdinlediğini
8015 1lyssnardinleyen
8016 1lyssnaolmasa dinlemek
8017 1lyssnadinlemek
8018 1lyssnadinlediğim
8019 1lyssnade utan andeldinlemiyordu değil yalnızca
8020 1lyssnade slutligen grät lyssnade dotterdinlemiş ağlarmış kızıyla dinlermiş
8021 1lyssnade påhittade kärleksintrigeruydurduğum aşk entrikalarını dinlerlerdi
8022 1lyssnade mig mig som men som mig .: bir bir bir bir bir bir :
8023 1lyssnade intresserat drogMerakla dinlediğini açığa vuracak
8024 1lyssnade intresse ännu meradinleyen
8025 1lyssnade hostangittim öksürüğünü dinleyip
8026 1lyssnade handikappade historierdinime evimizi gösterdim
8027 1lyssnade grodsagorna berättade sinkurbağalı dinledi kurbağa
8028 1lyssnade föreläsningarsözlerini dinliyormuşum
8029 1lyssnade endastdinlerken
8030 1lyssnadedinliyordu
8031 1lyssnadedinleyerek
8032 1lyssnade öppen lyssnar fängslandedinleyen alık ağzım anlattıklarına
8033 1lyssnacevaplarını dinlemek
8034 1lyssna­dedinlemiyordu
8035 1lyss­nade kata­strof hållas tillbakaAnlattıklarımı dinlerken sağlık önlemleriyle geriletilebilecek felâket
8036 1lymmelnamussuz
8037 1lym­mel människadiyerek indirdiğini
8038 1lyktan tändlamba uyuyakalmıştı
8039 1lyktans skenlambanın biraz
8040 1lyktanslambanın
8041 1lydiga betjäntens skuldkänslorbürünüverdim
8042 1lyckligYıllardır
8043 1lyckligmutluydum
8044 1lyckligmutlulukla
8045 1lyckligmutluluk
8046 1lyckligmutlu
8047 1lyckligamutsuz mutlu
8048 1lyckliga haftmutlu
8049 1lyckliga barndom syskon mormor bondgårdannem anneannemle yazdım
8050 1lyckats underboyunca burada
8051 1lyckats residensbirisini
8052 1lyckats när högljudd gråt närhetenBaşardığımızı yakınımızdaki ağladığını işitince
8053 1lyckatsetmek
8054 1lyckasneyi
8055 1lyckades gömma betaladekaçırabildiğim
8056 1lyckades fruktanırmağın
8057 1lyckades få spa­ratiş hepsi bitmişti
8058 1lycka där lever hus brödraskapev kardeşliklerini yaşayan mutluluklarına kayıtsızlıklarına
8059 1lyckaburaya
8060 1luta lade frågadeSultan Paşa'yı beklemesi buyurmuş
8061 1lutadeeğilmişti
8062 1lustig underton naivitet berättelse resayolculuğun yaşayacağı gülünç tuhaflığı saflığı
8063 1lustigt välbehaghaz
8064 1LustigtTuhaf şey
8065 1lustigt helaedayla
8066 1lustiçimden
8067 1lusthus lutade mot fikonträd man se skuggan fikonträdet dag­drömde utincir ağacına yaslanmış çardak olduğu günlerde gözükürdü altına görürdüm
8068 1lust beblanda dumhuvudenaaptallar hırpalatmaya niyeti
8069 1lus­tiga ledet pompa ståt följ­deeğlenceli seferlerinden izlerdik
8070 1lurendrejerieraldatmacalar
8071 1lurat skulle långtmutlu olan
8072 1lurat fått tänka sa­ker försökt förträngaaldatmış hatırlamak istemediklerini boş yere düşündürtmüştüm
8073 1luratdesteklesinler yüze ezerek atıştan kalınca vuruldular
8074 1luras glömma Honom ryktena hel­ler umyttja vår iscen­satte generals Hanapartman katında tozlar gölgeler fuhşa
8075 1lura gångkapının tam karşısındaki kapıdan
8076 1lungornaoluyor ciğerlerden geliyormuş
8077 1lugntavırla
8078 1lugna slut vänO'nun O'nun ayaklarının
8079 1lugnade ned bäckengetirilen yatıştı
8080 1lug­nasakindi varlığına telâşımı paylaşacak bulmam
8081 1luftenyolunda havada
8082 1l~taoğluna
8083 1lovade Sultanens hjälpPadişah'tan yardım
8084 1logiska liv drömdemantıklı hayatını alırken
8085 1logik påstodileri
8086 1logik bland stjärnorna Sul­tanyıldızlarda bitenlerin arkasında sezdiğini
8087 1loggülümsedi
8088 1locka livettekrar hayatımıza çekmek bazan birlikte
8089 1ljus vapnetsilahın
8090 1ljustetrafı aydınlatarak
8091 1ljuset Hornetkarşı kıyısındaki
8092 1ljummet försettsızan
8093 1ljud vad sekreterarnahastalıklı sesiyle
8094 1ljudet färgrikaakarsuyun renkli şişelerle kapların
8095 1lju­setkılıyorlardı
8096 1ljög vareftersuçluyu
8097 1liv spegelnkulesini
8098 1liv skugganmasanın üstündeki masanın çerçevesiyle
8099 1liv sigyüzünden bilgi hayatı
8100 1liv sigilgi
8101 1livs­tidgünah işlediği
8102 1liv han Han mancan
8103 1livet upplevde slump egent­ligenverirken elyazmalarından
8104 1liv ettdetta ettiği bir bir
8105 1livet påbörja livhayata hayata başlayabilecektim
8106 1livet livcan
8107 1livetiçine
8108 1livethayatı
8109 1livetEvet
8110 1livetalınabilecek
8111 1livetşiddet
8112 1liv där fåniga me­ningen hjälp eliminera iscensat­tessöylemeye edebilseydim dolaplar çeviren dedikoducuların boşa varlığım içinde yaşamaya edecektim
8113 1livbelki yeni yaklaşan kahvaltı masanın dantelleri Müslüman
8114 1litterära sadeedebi döktüm
8115 1litet undersökaistemiş
8116 1litet tidvakit
8117 1litet Gyllene HornetHaliç'e
8118 1litet blibiraz
8119 1liten litenküçük
8120 1litenhatırlıyorum
8121 1liten gata ständigt översköljd lerigt vattenaktığını öğrenemeyeceğim pis suyun çamurlaştırdığı kargacık burgacık
8122 1liten flottecildine sürdüm
8123 1liten egnabenim
8124 1liten brinnande hosgiden küçük yelkenliyi içindeki değirmeni
8125 1lite inte utandeğil ileri
8126 1lite enbirşeyler
8127 1litebelki birşeyler bilgi
8128 1litebelki
8129 1liteöyle
8130 1lita­de vad sadeiçtenlikle söylediğine
8131 1listigkurnazmış
8132 1linser tillBüyük ileri dönüyorlardı
8133 1LimnosLimni'nin alındığını
8134 1lillfing­ertırnağı olamayacağını
8135 1lillebrorkardeşi
8136 1lillebror grannarnakardeşi
8137 1lillazil küçük
8138 1lilla vidgetirdiği küçük
8139 1lillatelâş olan
8140 1lillaküçük yola
8141 1lilla gamlingen blivit fäst inbilim'le başlayan bilgisini kehânetlerinin getirdiği güç
8142 1lik vetenskapbilim
8143 1likt somgibi
8144 1likt prästtarihî cirit atmaya
8145 1likt maktkötü konuyu kapadı
8146 1lik tittat ansik­tetyüzüne bakmadığıma
8147 1liktikiz
8148 1Likt envist gickSaraya gittiğim
8149 1liksom som givitgibi biz
8150 1liksomsisli
8151 1liksomsarhoş
8152 1liksom morbidyakışıklı delikanlıyı elleriyle dövdüğünü
8153 1liksom men någongibi ama
8154 1liksom landSultan ülkemde
8155 1liksom konver­terade utverkaMüslüman olursam ettirirmişim
8156 1liksomilişkisini ilişki
8157 1liksom gickgibi
8158 1liksom förlorat "oss " " " ağaç simetrisini ortaya çıkarıveren dil sürçmesi
8159 1liksom en en enbirbirinden bir birbirimizden
8160 1liksombilgimi
8161 1liksom berusad vandrasarhoş
8162 1liksom andra några underhållandebiz araç sisli
8163 1liknan­de varbildning ? Är ?mu çıbandan misin çıkarsana üstünü !
8164 1likna hittillsöncekilere benzememeliymiş
8165 1liknade mina samtidigt kallt okänsligt min hudParmakları benimkilere benzemezdi
8166 1liknadehikâye
8167 1liknade gjorteskiden
8168 1liknade föräldralöst årKimsesiz benzetiyordum yıllarını hüznünü
8169 1liknadebenzediğini
8170 1liknade all­deles uppenbartanladık
8171 1lik jagne benziyordu
8172 1lik hit­tats stranden Istinyeİstinye kıyısında bulunduğunu
8173 1likhet medvetnaişlerin
8174 1likheten otäck­are jag jagbenzerliğimizi korkunç
8175 1likheten mellan ossaramızdaki benzerliği
8176 1likheten mellanaramızdaki benzerliği
8177 1likheten existensbenzerlik
8178 1likbenziyordu
8179 1lika varkadar çok
8180 1lika underkadar
8181 1lika tog varkadar
8182 1lika tog tog pekadekadın
8183 1lika som som som somgibi
8184 1lika sistaeski son
8185 1lika såkadar
8186 1likartade lögneryalanlar
8187 1lika litetbiraz isteği
8188 1lika litebelki belki
8189 1likakarşı
8190 1likakadar kabul
8191 1likaiki
8192 1lida tomhetBoşlukta
8193 1lidande kons­tig änkurtardığını tuhaf anladığım çıkardım
8194 1li­tet ingenjörokuduğumu
8195 1li­dandeumutsuzlukla
8196 1lHikâyede sözü " solak hattat " ın kütüphanelerde
8197 1Lever alltid lyckligtHep mutlu mu yaşıyorlar
8198 1levdegene oturup gelen
8199 1levdeülkede
8200 1levayaşayan
8201 1levayaşamak
8202 1leva inte ens inte tillyaşamak bile
8203 1leva Efter när hade var båda hade över rummetşeftaliler vardı renkte kuştüyü daha
8204 1levademek geliyordu içimden yaşayabilirmişim demek
8205 1lev­de kunde kunde redaiyileri kimlerdi nerede yaşarlar
8206 1leva åratal levt tillsammans mycketBir adını heceleyerek okuduktan anlattığım düşlerimi kâğıda geçiriyordu
8207 1lettarkasının
8208 1letadeetmeye elyazmasını " arşiv "
8209 1letadeelyazmasını arşiv
8210 1lerigamerakı onun
8211 1leriga dekaranlık çamurlu izlerini
8212 1leransöyleyemeyen olmayan yere
8213 1lemmar njötkoşuşturduğu züppeliklerini
8214 1lektioner sittdersleri
8215 1lekteoyun
8216 1lektebaşımdan geçmiş
8217 1leken tre helstÜç oyunu olsun
8218 1leken klämdeoyunlarının hoş görülebilecek
8219 1lejonsüren
8220 1lejonet vad sä­gerdefa duyduğum tasarıyı masal dinler
8221 1lejonet talat presenterat lejonetkonuşmuş aslanı tanıtmış
8222 1lejonet ovik­tig tyckteseviyormuş
8223 1lejonetgene
8224 1lejonet fött hanne honaküçük aslanının
8225 1lejonen varanne
8226 1Lejonen leoparden pantrarna vidEski kilisenin sütunlarına aslanlar
8227 1Lejonen lejonen efterAslanlar ona aslanlar
8228 1lejonaslan gene
8229 1ledsen vänja vid dåligüzülmemesini kötü alışacağını
8230 1ledig kal­lasşimdi gözü kuşkulandığını
8231 1led helt hanshasta
8232 1leddeBenden
8233 1ledöyle
8234 1ledanereye içsıkıntısından
8235 1ledageldi ülke
8236 1ledageldi
8237 1lätt vind måsterüzgâr esti
8238 1lättkolay
8239 1lättjasayfalar
8240 1latTeknik
8241 1lättatpeşime
8242 1lättarebenzemek
8243 1lätt allakolay
8244 1Låt talasöyleyeyim
8245 1lättad välbehag började nåikimizin bozucu anısından kurtulmak dönmek
8246 1lättad över bifall väntat tvärtom oroli­gareverince rahatlamadı huzursuz
8247 1lätta dansande stegEtekleri zil çalarak
8248 1lät som som merameraklı çok
8249 1lät små otrohet småstölderküçük kalleşlik vefasızlık fazlası küçük hırsızlık
8250 1låtsasolsa
8251 1låtsades ordet sägakelimeyi duymazlıktan yerde
8252 1låtsades fram sidornaduymazlıktan gelirdim
8253 1låtsades för­aktazamandır küçümsüyordu
8254 1Låt oss tillsammans kommer ingenstansBeraber düşünelim başıma ilerleyemiyorum
8255 1Låt oss sitta vid bordet skriva litetMasaya oturalım birşeyler yazalım
8256 1lät oss luras synvillagöz yanılsamasına kaptırıyormuşuz kendimizi
8257 1lät om omumut sözettiği umut
8258 1lät nyfiknameraklı
8259 1lät läthaşır
8260 1Låt löpaazat olsun izin vermedi
8261 1lät lagt upptågen vilka ville berömmelse en ettBöylece birikirken âlet düşünüldüğü hikâyesini
8262 1lät kanten långaayaktaydı
8263 1låtit tillbitip
8264 1låtittabii
8265 1låtit kanonerna kanonpiporna gjutittopları namluların
8266 1låtithiç
8267 1låtit hämtagetirttiği
8268 1låtit hämta fylla ra­kethylsornagetirttiğimiz tutsaklara fişek doldurtuyorduk
8269 1låtit hämta frånhiç getirttiği
8270 1lät Han kvar hadedaha vardı
8271 1lät han han han han han daha
8272 1lät Han handaha
8273 1lät hanbana zaman
8274 1lät hämta sammazaman daha
8275 1lät hämta djurböcker almanackor genom fantiseratverdiğimiz kitaplarını getirtti
8276 1lät gå Tophane kaféer hölltersane Tophane'ye saldık
8277 1lät gapen öronen forsade elds­flammor ut lät dem slåss mot varandra planerat ingen besegradeliklerinden ağızlarından kulaklarından alevler fışkırıyordu
8278 1lät gå berömt beordra­de settiltifat taşınmamızı buyurdu
8279 1lätfazla
8280 1lät fast behagliga klang gossultanen togdöndürdükçe takılı sesiyle çalıyor korkarak
8281 1lät förberedatakvimi hazırlama işini bıraktı
8282 1lät falla mot stubbekütük çökertip dayadılar
8283 1latayola
8284 1låta Venedig huvudenVenedik'teki yeniden
8285 1lata väggar fåniga van varduvar pineklemek saçmasapan
8286 1latauyuşuk
8287 1lät­tad oräddrahatlamıştı korkusuzluk rahatlığıyla
8288 1låta segörmeye
8289 1Låt arbeta vapnetSilah çalışsın bakalım
8290 1lätaltı
8291 1Låt allt skett berättelsenserüvenleri düpedüz hikâyeleri
8292 1lata honomdaha tembel olan
8293 1lät ögonen gli­da medanBakışını taşırarak
8294 1låta annat tröttnadeAracı orasına sıkıldı
8295 1lösuzaktakiler
8296 1läst .O ?
8297 1läst fantasier sägaokuyucu
8298 1läste skrevseskisi okuyanları yazılanları aktarmaya yetmeyen mutsuzları çalışmayan makineleri
8299 1läste lätaltı okuyup
8300 1läste lästetek okudum
8301 1löste kedjor flykaçmayacağıma ettirdikten zincirlerimi çözdü
8302 1läste genast vördnadsfulla handvändning urLiseyi Çocukluk
8303 1läste ellerşöyle
8304 1läste börjat hjälp lä­rarjobbet åtgözüne girmiş okulunda hocalığı
8305 1läste avsnitt ur eleganta poetiska text skrivitçağırttığı yükletip Paşa'nın konağına gitti
8306 1läst bokenkitaptaki bazan
8307 1läst berättelse vid här laget förstått haokuyanlar olmam anlıyorlardır
8308 1läst böckerna resenären Evliya Celebi sägerKaraosmanoğlu
8309 1läst över återge minnetaklıma Çelebi'nin okumuştu
8310 1läser sina läxor föräldrarna annars äraralığından zamanlarda derslerini inançla çalışan
8311 1läserokuduğunuz
8312 1läser kommer se tänkt stilen översätta modern turkiskaMüneccimbaşı Hüseyin Efendi'nin katlini IV Mehmet'in Mirahor Köşkü'ndeki tavşan
8313 1läser dedikationen sigtersi hikâyemin
8314 1lösdrivaregüçsüzleri yanlarına çekmişler
8315 1läsa turkiska gick långsamtPadişahı heyecanlandıran leyleği
8316 1lösas låtsas sigsırlarından yıkımın
8317 1läsasağa
8318 1läsareonlara
8319 1läsareokuyucuyu
8320 1läsare har kanske för min berättelse för åtkaçtığı İtalya'yı anlatmamı
8321 1läsare görDurgun bazı açıp
8322 1läsa ondaona olmak ona okumaya
8323 1läsaokuduğu
8324 1lösa mys­terietsırrı çözmek
8325 1läsakısa
8326 1lösa islamİslâmiyet filan
8327 1läsa håna­deşüpheye düşürebilsem okuyup
8328 1lärttıpkı
8329 1lärt skolorna univer­sitetenöğretilen
8330 1lärt nyttöğrenmemişti
8331 1lärt mycket sybiyoloji övünürdü
8332 1lärt mycketöğrendiği öğrenmiş
8333 1lärt magdansösernauykulu geyikleri dansözlerle
8334 1lärt lovade dem bak­om dem modeller häm­ta reparerade oljade ringklockorna passionerat himmelska dem fleraçağırdı yollayıp getirttiği modeli zillerini tamir yağlayıp onlar kurdu güçle
8335 1lärt lådorna huvudbilgileri öğreten kafamın kutuları
8336 1lärt hade landetsakalsız haliyle sırtımda ürpertiyi yeniden düşlemek
8337 1lärtöğrendiğini gidiyordu
8338 1lärtöğrendiği
8339 1lär symboli­serat förgångna tiders krigssegrarbunlar geçmiş yıllardaki zaferleri temsil
8340 1lärdeokuduğu
8341 1lärde möbelnöğrettim getirince
8342 1lärde lärtöğrendim
8343 1lärde kännaPadişah tanıdım
8344 1lärdeöğrendim
8345 1lär dött strök duölmüş Sen
8346 1lära vetenskapenöğreteceğini
8347 1lära våra vårasonra
8348 1lärasonra
8349 1lärafazla
8350 1lära allt land gångna alla räddsabahı alan döndü orada
8351 1läraöğreteceğini
8352 1läraöğrenip
8353 1löptekoşturarak uzaklaştıklarını babaannesi
8354 1lappkâğıda ilişki kurmaya
8355 1lönlöst kontaktenkorkakça faydasızmış
8356 1långuzun
8357 1långtuzak
8358 1långt omkring hushuzur dikkatle
8359 1längtatunutmak öğrendiğimizi yüzüne
8360 1längtanyitirdiğim
8361 1längsyürürken
8362 1längs vagnens färdväg hur måsteuyuyamayan Tekerleklerin gürültüsü
8363 1längs tvättayıkamak
8364 1lång stunduzun süre
8365 1längs Sadikpascha-fängelsettrampetlerimizi eğlene eğlene
8366 1längs havet tvättaSabah yıkamak
8367 1långsamtveriyordum
8368 1långsamtistediğimiz
8369 1långsamtağır ağır istediğimiz
8370 1längre vecka kort tänka sinakısa süre
8371 1längreuzun
8372 1längre tvingazorlaması istediğinin
8373 1längre små satt körsbärs­trädkiraz ağaçlarını
8374 1längre pratgevezeliğime direnemeyip
8375 1längre lärtartık öğrenip
8376 1längre inspireradeuyandırmadığım böyleydi
8377 1längre hansartık
8378 1längre gjortzor
8379 1längregöre artık
8380 1lång kunnauzun
8381 1lång ifattgeçmişti
8382 1lång grepskapılmam
8383 1länge som skulle .çok .
8384 1länge slantar kortvariga enligt nåddeElinde parayı kitaplara
8385 1länge längreçoktan
8386 1länge inte ensuzun öyle bile
8387 1länge grodornas blodcirkulationdolaşımları sinek
8388 1längebile
8389 1längeçoktan
8390 1längeçok sürmedi sürmedi
8391 1längeçok
8392 1längeacele acele
8393 1lång den den förbli unguzun genç kalacağını
8394 1långa slut slut vårsonra
8395 1lång­samt varağır ağır
8396 1lång­samt andreağır ağır
8397 1lång­samtağır ağır
8398 1läng­re lärare klockrummetadımımı
8399 1läng­re bägge ge­nom fönstreninerek pencerelerden
8400 1långa gren rördedalına salıncak
8401 1landsmän handen hjärta upphataydı yüreğini gösteriyor diliyordu
8402 1landorada ülkemde
8403 1länder år i i i kundeiçinde Türk Türk içinde
8404 1landülkeme
8405 1landülke ülkelerin
8406 1lämpligttavşanın sürerken yolumuzu kaybettiğimiz ormanda gelişigüzel
8407 1lämna utçıkıp
8408 1lämnat upphävtsbırakmadığını önlemler kaldırıldığı
8409 1lämnat mo­dern lyssna sammanAlmanya seferiydi
8410 1lämnat Medan tit­tade känna tillbakatanımadan bakarken katılmak geriye
8411 1lämnat gjort detsamma vår oss viayrılıp biz bizleri
8412 1lämnat falskaayrıldığını
8413 1lämnatbırakıp bulmak
8414 1lämna sedan mot palatsetSonra kendini sevgi
8415 1lämnade utan mot mörkret ha passerataradığımı bulana geldim
8416 1lämnade kvarteretmahalleden
8417 1lämnade huset utan enda ordşey söylemeden merdivenden inip evden çıktı
8418 1lämnade ho­nom soffan öpp­na fönstretköleme yapıldığı beyazdı
8419 1lämnade gömställeçıkmadan sakladığım yerden
8420 1lämnadeeline
8421 1lämnadeaylarda
8422 1lämna­de var till längs trevlig var om­givenöteki hazırladığı muhallebi alır çıkarlarmış kavak
8423 1lämna­de lämnatorayı bırakıp
8424 1lämnaçıkıp
8425 1lamm framför skriva ännubaşa karıncalardan karıncanamenin düşlerini kuruyorduk
8426 1läm­nade sekendilerine
8427 1läkarna avundsjukahekimler kıskansın
8428 1läkaresöylediler
8429 1läkareki söylediler
8430 1läkareküreğe
8431 1låguzak
8432 1lagt undanO'nun bunun
8433 1lagt kraftergücü tükenmişti
8434 1låg tillkesti türlü
8435 1lagt ha imponeradbırakıverdiğim heyecanlandırmadığını
8436 1lagt bord där bordkaynakları Evliya
8437 1låg stod ut bekanta tillträdegirip çıkan tanıdıkların hiçbirinin ağız kokusunu çekmeye söylediği üzerinde duruyordu
8438 1låg resulteradehikâyelerden eleştirmen
8439 1låg persikor körsbär låg dunkuddarşeftaliler duruyordu hasırdan örülmüş kuştüyü
8440 1lögnyalan
8441 1lögn försökte alltyalan söyledikten
8442 1lögner svartsjukasevdirmek
8443 1lögnersevdirmek attığım yalanlar
8444 1låg massa lapptäcken materialiçeride yığın
8445 1låglandet skogarnaişlerinden
8446 1låg idéntasarısının bildiğini
8447 1låg husevinin
8448 1lägga pestenisteği veba
8449 1låg fantise­rade slutna motuzanmış güneşe çevirmiş kuruyordum
8450 1lagerutrymmetkitabımı
8451 1lägerayrıldığını Aralarında Başmüneccim
8452 1låg eftersonra
8453 1låg botten omedelbara eftersom pärm2004 97.001-100.000 Pamuk DÜZELTİ Kadir
8454 1lagar dörrarsıralar kapanıp
8455 1löftetanlattıklarından
8456 1löfte om omsöz
8457 1lådornakutu
8458 1lade varde başkalarının olduğum kadar
8459 1lade våra sedan gåsonra elden
8460 1lade stark scen lärorikasırasında öğretici olaylardan sahne
8461 1lade sin hand min axel vid sidanElini omuzuma yanıma
8462 1lade mitt emellan månenAy'la yeryüzü çarptı
8463 1lade hansvar olan
8464 1ladegelen
8465 1lade delardoğru yatıştırmak
8466 1ladebaşkalarının
8467 1lade alla sakerna vagn beställt åkte ivägAkşam geç
8468 1lade allabütün aklımda kalan şeye
8469 1låda officiellaHakkı ARKA FOTOÐRAFI DİZGİ UYGULAMA
8470 1lå­ter annan dessa vilka kunnat enda kan kunna skul­le drömtgeçmişimi inanılır kılmak kurayım kadar
8471 1kysste nedre kanten hans kaftanEteğini öptüm
8472 1kyssa ned­reötesinde
8473 1kyssa kanten efteråteteğini
8474 1kyrkaCennethisar'dan kalkıp İstanbul'a dökük
8475 1kvitt finnsumutsuzluk
8476 1kvitt fienderiçindeydi düşmanlarından kurtulmakmış
8477 1kvinnorna dagarnakadınlarla
8478 1kvinnor fullvişne
8479 1kvinnoran bunun kadınlarla
8480 1kvinnor­na begravt anhörigkadınlara toplananlara alışmaya
8481 1kvinnankitabı kitabı
8482 1kvinnakadının
8483 1kvin­nor fick gjort taketgörüyor kararsızlık geçirirse direniyor yatmak bayağı
8484 1kvävandegövdesinde
8485 1kvartersmoskéernamahalle
8486 1kvartermahellede
8487 1kvartermahalleden
8488 1kvartermahallede
8489 1kvarteret Zey­rek kvartergezindiği pek az uğramış Zeyrek'e mahallemizin
8490 1kvarteret trädgård kycklingartavukları mahalleliyle kavgalı ustası
8491 1kvarteretsmahallenin
8492 1kvarteretsmahallede
8493 1kvarteren ville skulle fallamahalle istemediği çekiliyordu
8494 1kvarteren sotigamahallelerinden
8495 1kvarterenmahallede
8496 1kvarkadar
8497 1kvar jagasavaş
8498 1kväll Sultanen upprörd erövringen upp morgonensırtımı meraka yenilerek kafaların yanından uzaklaşıyordu
8499 1kvällsmörkretAkşam karanlığından yorgun
8500 1kvällen vänner druc­kit kvinnokläderdostlarımla yürüyerek yakışıklı köçeklerle
8501 1kvällen ta kommitaklına
8502 1kvällen kvarkendini akşam
8503 1kvällenkendisi köylülerin
8504 1kvällenkellemi
8505 1kvällenköylerden
8506 1kvällenköylüleri köylerden
8507 1kvällarnayaptıklarından
8508 1kvällarna dem deonlara yardım onlara onlara
8509 1kvällarnaakşamları
8510 1kvällar­na nedtecknade precisözel budalaya davranamayacağım böylelerinin olduklarını
8511 1kvällar­naakşamları
8512 1kvällakşamüstü
8513 1kvällakşama
8514 1kuslig våra böcker väv­decoşkulu resim ölüler resim kafalarımızın varmalı silkinmeliydik
8515 1kurtisanmasker kännamaskelerini indirince kalabalıkta tanıyarak
8516 1kunskaper nattenokuyucular kitaplarını okurken
8517 1kunskaper ihåg låtitbilgi
8518 1kunskaper­nabildiklerini gözden razı ağabey
8519 1kunnigtıptan anladığımı
8520 1kunnig förstodanladığımı anlıyor
8521 1kunnig åtbirlikte kaldırdılar gideceğimi
8522 1kunnatkonusunda
8523 1kunnatkendini
8524 1kunnat dumbommaraptalların
8525 1kunna tänktediye düşünüyordum
8526 1kunnasonunda
8527 1kunna konverteradedeğiştirdim yüzüne bakamayacağım çevremde
8528 1kunnakonuda
8529 1kunna inse annatile farkına
8530 1kunna Honom detta mer kunna det spöketabii çok sedef sedir arkada kenarına
8531 1kunna hans ögon hansonun onun
8532 1kunna frågornafarkına
8533 1kunna detbunu
8534 1kunnabundan
8535 1kung vetenskapenkazığa kralın
8536 1kungars prinsars palats vanligaprenseslerin sarayları özenle
8537 1kunde var kun­de ocksåyok de
8538 1kunde varförneden
8539 1kunde varde
8540 1kunde vara ta tillverkatyapılmasını olabilirdi
8541 1kunde underiçinde
8542 1kunde tappadeönce kendine
8543 1kunde tankeBütün kadar ona önce de
8544 1kunde stannade kristen byki Hıristiyan köyüne durduk
8545 1kundesonunda
8546 1kunde soc­kerdenizkızlarından atıştırmaktan şişmanladım
8547 1kunde slut under vårasonunda
8548 1kunde sluten sonunda
8549 1kunde skrivnakendini
8550 1kunde skrivayazamadı
8551 1kunde skingraoyalanabiliyormuş
8552 1kunde skilja rörelser frånhareketlerimizi birbirinden ayırırdı
8553 1kunde självkendime
8554 1kunde själv kän­de kändes självkendime
8555 1kunde själva läs­ningenokuma zevkinden
8556 1kunde sagt haft stöd inifrån pa­latset livetdavet edildiğinde isyancıların saraydaki yandaşlarından
8557 1kunde sådant loppbettpire ısırığı görmediğimi
8558 1kunde rädda annan mina böckeratıyordu intikam almanın düşmüştü
8559 1kunde på detda bundan
8560 1kundeonun Bunu
8561 1kunde motståkanan
8562 1kunde mig jag migbeni benden
8563 1kunde kunde själv självkendimden kendime
8564 1kunde kundekurduğu
8565 1kunde kunde kundekadar
8566 1kunde kundekorkunç
8567 1kunde kunde intede de
8568 1kundekendisine kardeş
8569 1kundekendini
8570 1kundekendine
8571 1kundekendi de
8572 1kunde kände kunde Jag nedKendi
8573 1kundekadar
8574 1kunde jag såkadar
8575 1kunde jag jag grund likhet trygghet längebenzerlik yüzünden uzak
8576 1kunde inte var varde de
8577 1kunde inte varhâlâ ara de olduğunu
8578 1kunde inte tänktehâlâ diye de
8579 1kunde intepek de
8580 1kunde inte kunde inte kundede
8581 1kunde inteiçinde
8582 1kunde inte helapek de
8583 1kunde inte detde devam de
8584 1kunde ilskaöfke
8585 1kunde iiçinde önünde
8586 1kundeiçine
8587 1kunde hus detevde
8588 1kunde honomondan
8589 1kunde Hodja dettaoyun bunda
8590 1kunde ho­nom portar sträng bevak­ningkandırmak karar giriş çıkışlar sıkı denetim alınmış
8591 1kunde hitta böckerna under annathatırlatan kitabın daha meraklandırmak
8592 1kunde ha skrivit påpekadeyazabilirmiş
8593 1kunde höra tillbaka skulle stod bo­kendüşerse kürek kölelerini kırbaçlatmak
8594 1kunde Han ossyakın
8595 1kunde genom jag jag jag skenkendimi
8596 1kundegörüyordum
8597 1kunde frånuzun
8598 1kunde förberedde ana­de iyakında içinde birşeyler
8599 1kunde droggörüyordum
8600 1kunde den gick på dengiden o da
8601 1kunde blibir
8602 1kunde även detde
8603 1kunde att som i inte jag .verdiği bir . .
8604 1kunde , , att .bir .
8605 1, kunde att att att, kendi , , , , , kendi , de ,
8606 1kundeönce de biliyormuş de
8607 1kunde anade vårt uppKimse adı kullanmıyordu sanırım elinde haritasında
8608 1kundeşekilde
8609 1kun­de täppaİftiralarına tıkayamadığım
8610 1kun­de jag jagkendimi
8611 1kun­de iiçinde
8612 1kun­deiçinde
8613 1kulturellKemal Ev Prix la
8614 1kugghjulsmekanismmekanizması geliştirilebilir
8615 1kugghjulenNamaz
8616 1kugghjulen allt större ju längre uppskruvningstider klockanPaşa'yı Paşa Hoca'yla ilgilenmiş buluşları
8617 1krylladeyanlış
8618 1kryllade framför trädgårdarnaKahire'de
8619 1krutblandningarnabarut karışımları
8620 1krusade insisterade blygnazlandı üsteleyince utana
8621 1krossatsezildiğini
8622 1kropp tyngre ansikte förändratsyüzüm bambaşkaydı
8623 1kroppsligboğucu sözlerinin korkusuyla sakatlık
8624 1kropp liknar varskarşı
8625 1kroppgövdesine
8626 1kroppen lämnatterkettiğim
8627 1kroppengövdeden
8628 1kropp brutal soldat krafterkorkulu asker itti
8629 1kroppar settvücutların hayâlleriyle
8630 1Krockade de ald­rig med varandraBirbirlerine çarpmıyor muydular
8631 1kritiseraDüşmanları
8632 1kristnaHıristiyan
8633 1kristen byHıristiyan
8634 1krist­na vid dödat stängdes kontaktsandıklarımı karıştırdılar bazılarını eşyamı aldıktan kitabı Reis
8635 1kring kringçevresinde çevresinde
8636 1kringisyan
8637 1kring­stående almanackan stämtçevresindekilere hazırladığı takvimin
8638 1krig vid Hornetkarşı kıyısındaki
8639 1krigsutgångengetirmişler
8640 1krigsmaskindönüştüğü
8641 1kriget tillfälletordu aracımızın katılacağını
8642 1KretaKalesi'ydi başıboş bırakmasından
8643 1krävabiteceğini kaç alacağını
8644 1kraft utgücünü çıkan
8645 1kraftigt beskjutna upp vårt skepp sjunkahastalığa hikâyeyi yayımlıyorum
8646 1kraftiga granaterna automatiskadökülmemiş kalıp planlarını
8647 1krafthalim
8648 1kraftfull triumfsilahımız yağmurdan balçıklaşmış yürüyüş
8649 1kraft erkändepeşinden itiraf
8650 1kraft , avgücünü başka
8651 1kraf­tigtiriyarıydı
8652 1krabbornasırtlarından karınlarından çıkardığım istakozlarla
8653 1krabba spjutpavurya sardım
8654 1kosmonogisk beskrivning teorierkozmoğrafya yığın inceledi
8655 1kosmogoniteoriertasarılarıyla kozmoğrafya kuramıyla
8656 1kosmogoniska teorierkozmoğrafya
8657 1kortvarigavb.'den
8658 1Kort utbrötÇok geçmeden uzaklaştı
8659 1kort tid samtkısa zamanda
8660 1kort tidKısa süre
8661 1kort skulle återvända mitt landyakın zamanda ülkeme
8662 1kort såkadar
8663 1kortKısa süre
8664 1kortKısa
8665 1kortarekısalıyordu
8666 1kortaorada
8667 1.korktuğu günler , ! , , çıkarım kalkmazmışım , ve hikâyeler !
8668 1korkat idiotiskt blevahmakça öfkesiyle kehânetleri
8669 1kopp golvet fåniga dödsfincan düştü gürültüyle öksürdü mü
8670 1konverterasonra
8671 1konverteraokunmuş
8672 1konverteradeğiştirmeye
8673 1kontr­ade dåliga sidor vetakötü yanları bilmesi
8674 1kontakt underboyunca
8675 1kontakt kalkade minimera mänskliga bli gå där vimlade människordokunulmaması ölülerin kireçli insanların kalabalık gitmemesi
8676 1kontakten banat vägen viktigaste tillfället livkurduğu ilişkinin hayatının önemli fırsatı
8677 1konstigtuhaf
8678 1konstiga utantuhaf
8679 1konstigatuhaf
8680 1konstiga skrämdekorkutan
8681 1konsti­ga skapelseboyundaki tuhaf yaratığa
8682 1konstaterarağmen
8683 1konstatera fram trotsrağmen
8684 1konstaterade skar­paBaktım çiğ
8685 1konstate­rat läraöğretmek kelimesini
8686 1konspirerat janitsjar­kommendanterna mördayeniçeri ağalarıyla anlaşmış öldürtüp
8687 1konspirerar synsayrılarak benzerimle anlaşıyor ikisi
8688 1konspirationensürgün
8689 1konspirationen behållöngörmüşmüş
8690 1konfiskerats själv förvisatsmalını mülkünü alıp Erzincan'a
8691 1koncentrera längre otåligheten styrdeayrıntılarıyla duramayan sabırsızlığının taşamadığı
8692 1kon­trolleraKorkusuzluğun gururundan kurtulsun
8693 1kon­stateradeüzerinde ciddî
8694 1kom varand­rayararlandım
8695 1kom trygghet dela dela värderingarduyguları paylaşmaktan görünmekten huzurun geldiğine
8696 1Kom titta detGelip baksana şuna
8697 1kom snappathayatın sevgisiyle girebileceğimizi başlangıcından neyi
8698 1Kom skall du få seGelip baksana şuna
8699 1kom sigoluyor
8700 1kom räddkorktum
8701 1kom påtill på till av . sonunu .
8702 1kompanjonerpaylaşarak
8703 1kom på mig att .bu .
8704 1kom på en tillbir
8705 1kommit vilkengelen
8706 1kommit sidan Närgeldiğini
8707 1kommitkellemi
8708 1kommit igen pratade detaljen betydelsedöndükten ayrıntıdan küçümseyerek
8709 1kommit hos börsen pratsamme berättatkesenin ağzını açınca geveze kayıkçı
8710 1kommitgelmediğini
8711 1kommitgeldiğini
8712 1kommit arbeta bokkitaba
8713 1kommit allt någotşey
8714 1kommitaklına gelmiş
8715 1kommer tappa­de ur händernakeserek çıkar yapmazsak
8716 1kommer olikt söm­nenyaklaşan uykudan farksız koyverdim
8717 1kommergeldiğini
8718 1kommer föda lika hannar honor !daha düşündüğü sefer :
8719 1kommer dumma pojken minsözün tehlikesi olmadığını
8720 1kommer avsikt skulle mirakelmucize yaratabileceğini askeri başarısızlıktan
8721 1kommer avbrott sindenizin gemilerini kamarama indim bekler
8722 1kommer att få , ?, de , tatlı bir Padişah .
8723 1kommer åka hemülkeme dönerim
8724 1kommentarerna janitsjarerna deltog Hodjas salt sårenbeni uydurulmuş anlatınca öfkelendi
8725 1kommenta­rerna vårt brydde taladesıralarda kurt karışan tacirle
8726 1Kom med ingen tanke ingen vid ingenkimse kimse kimse
8727 1komma titta sågbakmak
8728 1kommande vinternverdiği kışa
8729 1komma låta skolanokula
8730 1komma kontakt kan­ske brevväxlakurmak
8731 1kommakoca gelecekteki kayboluyordum
8732 1kommakim kitap
8733 1kommakaç
8734 1kom kvällenAkşam
8735 1kom kommaakşam gelenlere
8736 1kom kom ögonkontakt medötemde mesut yürüyen gözgöze geldik
8737 1kom kärlekshis­toriaaşk acıklı
8738 1kom köptegelmeden kimse
8739 1kom jag lämnaolmuş
8740 1kom in krokig komsokaktan giriliyordu
8741 1kom ingirdi
8742 1kom ihåg sagt maskin­teknik fallhatırlıyormuş mühendislikten söylemişim
8743 1kom hjälpyardım
8744 1Kom hitGelsene
8745 1kom hela rum När Hodjaodama Hoca
8746 1komhatırladı
8747 1kom hansgeldi
8748 1komgeleceği
8749 1KomGel
8750 1kom fri lättkolay kolay kurtulamayacağımı
8751 1kom fickgeliyordu
8752 1kom färjekarlen pratadekonuştuğum kayıkçıyla anlaştım
8753 1kom eftersom dåligt humör lik­heten mellan oss stå samtidigtbozmuştu gelmedi aklıma
8754 1kom diskutera intellekthayır gelişmiş
8755 1kom delta arbete medkatıldım
8756 1. kom de ..
8757 1kombenzersizdi yaratıcı biliyordu
8758 1kom barndomaklında
8759 1kom­makitabıma ayıramadığım geldiği
8760 1komaklı
8761 1kolonnerna gammalleoparlar kaplanlar bağlıymış
8762 1ko­pia arbetat senaresonradan hazırladığı gösteride işi
8763 1knytnäve rygg skämtderken şakayla karışan yumruk
8764 1knytnävenyumruk
8765 1knutits rep val­nötsträdetağacının iplerle bağlanmış
8766 1knutits rep gren valnötsträdet rördeBelki yazarına sevdiği hatırlatmaya yarayabilir
8767 1knuffades vågrörelser lyckageçtiler itiş kakış dalgalandı
8768 1knuffade folksamlingengücüyle
8769 1knuffade bort spegelitip aynanın
8770 1knuffade barnet in efter ho­nomÇocuğu iterek girince
8771 1knubbigt pekade han handeha mırıldanıyordu
8772 1knätkucağa
8773 1knarraevi uğradığı
8774 1knäpptMintanının
8775 1knädiz
8776 1knäckakokan
8777 1knackade dörrenkapısını çaldı
8778 1knäcka bevisakanıtlayarak
8779 1klunsiga små bönehusen mesdjidernagüdük yosun tutmuş mescitlerinden cenazelerin sayısını
8780 1klunk svaldeyudum içip haplardan
8781 1kloroynatarak
8782 1klokt hur man tän­ker jazekiydi düşünmesini şimdiden evet
8783 1klok sex all troende vilketOrtaokuldayken hocamız sınıfımızın çirkin ikizlerini ayırdetmekle
8784 1kloke yngre bevisa store­bror såkanıtlamaya
8785 1klokastekehânetleri
8786 1klokasteakıllı
8787 1klokareinsandan
8788 1kloka lagtfazla
8789 1kloka har nog för­stått bläddra tänktKötü gözlem heyecanlarla şaşırtıcıdır eklemek
8790 1klokaakıllı
8791 1klocktorn skullekulelerini anlatıyormuş kılacağı
8792 1klockrum Nästa tillsaati
8793 1klockrum in blivit skrivitkorkuyla
8794 1klockrumdostlarının
8795 1klockorna modellernakonusunda saatler araçlar modeller
8796 1klock­tornuzaktaki zeytinlikler
8797 1klockasaati aklında muvakkithanedeki
8798 1klockasaat
8799 1klock­rummethamamda alanların
8800 1klock­rum kvävningskänslor hat inbekliyorlardı nefretten boğulacak kapanıyor
8801 1klockanyıldızların dönüş
8802 1klockansaatleri dönüş
8803 1klockansaatin
8804 1klockan kugghjulenilgilenmiş sormuş
8805 1klockan Hodjatuhaf Hoca ona
8806 1klockandönüş ilişkin
8807 1klockançalışıyordu
8808 1klo­ka sansadeAklı başında belirsiz yığınından
8809 1klippiga mörknade allt stilla mörka skogenyıllarda konudan hoşlanmayacağımı görmüştü
8810 1klövağaçlarından
8811 1klart tittadeaçık bakarak
8812 1klart osskirazlar
8813 1klarhet efter avslöja hemlighetkere şeye silahın sırrını
8814 1klarhet behövdebahçeyi kitaplarımı okumakla keyfim yazmak
8815 1klarhetışığın
8816 1klarakazasız
8817 1klara Han FörFaruk'a karşıma gerekli kullanmaya karar
8818 1klang talade gemensamt välkalenin kulelerine
8819 1klagar ärdayanamayıp öldürteceğim az en en becerikli sanmıyormuşum kazığa onları
8820 1klagade vara deonlara yardım ağır
8821 1klädersöylediğimi anlamışlar gün sırasında
8822 1kläder misstänkte pro­stitueradeyatmaya
8823 1kläder höll skyddande över mig.giyecek eşyalar getirince kolladığını
8824 1kläddes dödens maskİkimiz olmalıydık
8825 1klädde fick pilgeçmişim kelimelerini hatırlar geçmişimin
8826 1klä­der knapparnafişekler giyemediğim düğmeler
8827 1kittla störregittikçe dürtüklemeye
8828 1kistornatabutları
8829 1kistornaçalışıyordum tabutları
8830 1kista papperkoca sandık
8831 1kistakürekçilerimiz sinirlerimiz bozuldu
8832 1kedjades innan förde Sultanenpadişah seyrediyormuş
8833 1KBASKI İstanbul Haziran 1999 ( 82.001-85.000 ) 23
8834 1katter transporteras hemsöktsuğramadığı kedi
8835 1katastrofernakurallarımız
8836 1katastrofen Guds vilja katastrofen GudsAllah'ın Allah'ın
8837 1katastrof eftersom upprepadestekrarlayarak değiştirecek kötülük
8838 1kastat tvättadeattıktan yenildiğini evlendirmek
8839 1kastade hastigtattı
8840 1kastadeattı
8841 1Kösem stegKösem
8842 1kas­ta drömdeYa devlet
8843 1kartoryayar
8844 1kartan fortfarande bakomakla uyarak gezindiğini çıkaramıyorduk
8845 1kartanüzerine işaretler
8846 1karta karta sett berättaO'nda şeytani kötülük olmadığı
8847 1kärrazı olmuyormuş
8848 1karlkalan güne
8849 1karlar likakarşı kadar
8850 1karlarkalan
8851 1kördearaçlarımızı yükleyip gittik
8852 1kärayıldızlardan sevgili
8853 1karava­nerna iblandbahçesinde ihanet O'ndan kaçmasının
8854 1kärastehazırlanmasını
8855 1kärasevgili karar
8856 1KaraosmanogluBASKI 2000 85.001-88.000 24
8857 1köptvererek aldığı
8858 1köpt tänkaöteki
8859 1köpte stackare lik På sitt sittAnlattıklarımdan Akka göklerinde kaybolan cambazları Konya'daki fil doğuran kadınla oğlunu kıyısındaki yaptırıp gülümseyerek Azak kıyısındaki
8860 1kaptenerna tankfullt bläddradekendisine sık sık kendime uydurmam zamanlarda gücüme
8861 1Kaptenen förstod genuesiskt ur­sprung gav förAma sabırla okuyan kişi gencin anlayacaklardır
8862 1köptaldığı
8863 1köpslår kvar­teret otrogna stirrade sitt tittat uppkötüleyen oturarak günışığında yatıp tavanını seyrettiğini mahalleli
8864 1KöprültiKöprülü
8865 1Köprülüs maktKöprülü'nün kafasındakileri uygulamaktan
8866 1KöprülüKöprülü'yle
8867 1Köprülü förhikâye gördü
8868 1kapituleraİtalyan açıklamalar zorunlu tarihsel bilgileri aktarmak
8869 1Köp­rülüsöylenen Köprülü'nün alacağı
8870 1kapabelçıkarabileceğini kalanların birazını bırakarak
8871 1kan yngling egen medgencin kendi
8872 1kan vilkaolabilir çıkan
8873 1kan utan migbana
8874 1känt sigbilmiyor
8875 1kan titta ögonkattan bakarak
8876 1känslor känsladuyduğum duyguydu
8877 1känslor dödsbädd älskadehissettiklerimi okuyunca karşılığı
8878 1Känslanhem vazgeçemediğini hem
8879 1känslakorkusuyla
8880 1känsla inom titta spe­gelnfarketmesini tavırla aynaya bakmasını
8881 1känsladuygusuyla
8882 1kanske tålmodigt stått allt eftersom Sultanen spara Sultanen hållekşittiğimi bildiğimi sandığını
8883 1kanske också krutpeki
8884 1Kanske ocksåde
8885 1Kanske livBelki
8886 1kanske lillabelki
8887 1kanskekendisine
8888 1kanske kanske livbelki
8889 1kanske kanske kanskebelki
8890 1kanske kanskebelki belki belki
8891 1kanske kanskeBelki belki
8892 1kanske kanskebelki belki
8893 1kanske hundratals eget så Edirne stunderna tillbring­ade sågRasathanesi kitabında Takiyüddin'in arasındaki belirsizliğini konusunda
8894 1Kanske hopplösheten feghetenkorkaklığın cansıkıntısından kurtulurdum
8895 1kanske helabelki
8896 1kanske habelki
8897 1kanske fukten fattadekattan karanlık
8898 1kanske därförsanki
8899 1Kanskecansıkıntısından
8900 1kanske bokbelki
8901 1kanske blivitbelki belki
8902 1kanske blivitbelki
8903 1kanske blickarBelki
8904 1Kanske blevBelki
8905 1KanskeBelki kendisine
8906 1kanskebelâsız belki
8907 1kanske bara an kände personligenK
8908 1kanskeAncak
8909 1kanskeçıkan
8910 1kansanki
8911 1käns­la nog skrämmaüzerimde korkutacak
8912 1käns­lan förvirring kata­stroftiderFelâket anlarında sinen
8913 1käns­lanşimdiye
8914 1Kanonsalvornakurduğum
8915 1kanonrörentopların
8916 1kanonerzafer toplarıyla
8917 1kanonerna gjutitnamluların
8918 1kanolabilir
8919 1känner tankarCanım sıkılıyor
8920 1känner inför hatnefret
8921 1kännatanımak
8922 1känna sorgSonra
8923 1kännaSonunda
8924 1känna raki mänfişek tanıdığım yanık eğlenirdim
8925 1känna oss där troddeduyduğumu sandığım
8926 1känna migbana O'nun
8927 1känna mask räds­la väcktestanıması maskesini indiriyor altından duygusuyla
8928 1kännakendine
8929 1känna honomOnun
8930 1kännahissediyordum
8931 1känna gårdsportarhissediyormuş
8932 1känna förklarade två individer levt olikaiyimser Türkler'e İspanyol'un İkinci Filip'e sunduğu kitaptan
8933 1känna egen tillsammans iväggene güneş iyi
8934 1känna eftersom kände ensam trodde lät stryka känna fruktan hjälp magiken egen­domligaYalnızlığını hissettikçe kötülük yapmak düşürmek isterken kendisi heyecanlanıp coşarken kötülük
8935 1kännabense saçtıktan vb. vb çıkardığını sandığım gece
8936 1känna ändamåletbunun
8937 1Kan följt händelserna hållitBu olup edip izleyen tutmadığını söyleyebilir
8938 1kan dinNasıl biliyorum
8939 1kändeyeniden
8940 1kände visste ökaarttıracağını bilirdim
8941 1kände till var delta dessao kadar
8942 1kändetanık
8943 1kändetanıdığı
8944 1kände stjärnabilgisi yıldız konusundaki
8945 1kan dessa ofta bokyoksa
8946 1kände skuldkäns­lorsuçluluk duyar
8947 1kände skamsen skulle ta emot pengar lektionernaDers ücretini sıkıla sıkıla alıyordu
8948 1kändesiçinde
8949 1kändesGene
8950 1kändeseziyordum
8951 1kändes egenGene pek
8952 1kände såkadar
8953 1kände med .bu .
8954 1kände magehissettim
8955 1kände likakadar
8956 1kände kunna det fanns beslutniyetlendim yoktu buna
8957 1kändekendisiyle seziyordum kendine
8958 1kände kändetanıdığı ki
8959 1kände jag jag undan den jagbenden ki ben evin ben
8960 1kände jagbenden kadar
8961 1kändeiyi
8962 1kände gångkere
8963 1kände fortfarande dödsskräckHâlâ ölüm korkusu üzerimde
8964 1kände efter stod hadeondan " " diye haber
8965 1kändeduyduğu
8966 1kände dumAptallaşmıştım
8967 1kände den det såbu
8968 1kände brodern brodernhissediyordum davranıyordu
8969 1kände att med , att, , , , kendi
8970 1kände öka­de hat sinduyduğum kini arttırmıştı
8971 1kan­ske kunde fåBunu işine yarayabilirdi
8972 1Kan­ske förgångna tidens synder kände måste taBelki sahipleneceğini sezdiği geçmişin kötülüğüne isyan ediyordu
8973 1kan­ske allabelki herkese
8974 1kan än EfendiEfendi'den iyi biliyorsun
8975 1kän­de svartakaranlık duyduğumu
8976 1kanaçan
8977 1kamrat gulhatırlaması
8978 1kämpa singörenler
8979 1kämpade onödanboşuna mücadele kere
8980 1kämpadekapalı
8981 1kämpaboğuşacağımı
8982 1kallat från Syriençağırmamış
8983 1kallatAnlattı
8984 1kallatçağırdığını
8985 1kallakalan
8986 1kallade svart uryaratık göremediği salıyla
8987 1kallades Osman släppte trots slog så hårt hans sin tjänare sägaOsman çalmama almadı olmadığını
8988 1kallades fenomen sprackçağrılıyor çatlayan
8989 1kalladesçağrıldığında
8990 1kalladesçağırdılar
8991 1kallade igengene
8992 1kallade igençağırdı
8993 1kalladehuzuruna çağırttığı
8994 1kallade gav ivägçağırdı gitti
8995 1kallade delta nytt hadeçağırdığını kadar
8996 1kallade började börjadebaşladı
8997 1kalladeşeye
8998 1kalla dörrar nedre tillskadar
8999 1kalkylerade väntadeköylerden hanlardan
9000 1kalifen Omar tillbaka generalen Ebu UbeydeÖmer Ebu Übeyde'yi ordusunu
9001 1KaleCan 33.000 8.-12
9002 1kal­ladedayandırmıştı
9003 1köket ingredienser fannmutfağına inip bulduklarımla naneli
9004 1Kairotozu
9005 1ka­tastrofalaçözülmesi davranamıyordu
9006 1ka­ninenpeşinden dökmesinin
9007 1just villeAlkingstone'daki ... işleri
9008 1just utexamineras råkat för­taliftiraya
9009 1JustTam
9010 1Just som jag på den han mig och mig om det .kendini harcadı .
9011 1just sittişte
9012 1Just sät­ta vid tillfrågad böckerBir denize atlamak geçti oklarlar öldürürler karaya olduğumuzu
9013 1Just kring honom hanO tutukluk kalabalık onu
9014 1just känslan kontaktlöshet kvävdessıkıntı boğucu kopukluktu
9015 1Just kalladeçağırdılar
9016 1justişleri
9017 1justişler
9018 1Just iakttog andrasSırtı
9019 1just gapskrattAz kahkaha atacaktım
9020 1just få inget än pundhuvudtanımış aptalın tekiymiş
9021 1Just avbröt lika bra sigsözümü kesti
9022 1Just att han som till .O da Hoca'ya ettiğini söyleyiverdi .
9023 1Just ­ lägga huvudetBaşımı
9024 1juolmaya
9025 1juistiyordu
9026 1judiskaYahudi
9027 1judasträdenerguvan
9028 1ju ögonenDinimi ki
9029 1Jordensonradan
9030 1Jordensdünyanın
9031 1Jorden roterar sina fickDünya Güneş'in üzerindeki elbiselerini verirdi
9032 1jordenkazmaya
9033 1Jordendöndüğünü gereken
9034 1Jordendöndüğünü
9035 1JordenDünya'ya
9036 1jordbävningargökgürültüsünün
9037 1jobbİyi gösteri
9038 1järnkonstruktionergüllenin
9039 1järnkonstruktionençelik yığınının geniz
9040 1Janitsjarkommendanten delade ut ansågYeniçeri Ağası ticaret durmasın
9041 1janitsjarernaesnaf Yeniçeriler
9042 1Janitsjarerna blockeratÇarşı girişlerini
9043 1janit­sjarerna fastklämd föll armbågadeYeniçeriler ittiler yığılanların arasında sıkıştım dirsekleyerek öne attığımda
9044 1janit­sjarerna förbereddeYeniçeriler'in öğrendiği
9045 1jämnan tänkte gjort framstegbundan düşündükleri ilerlemişlerdi
9046 1Jaktutflykterna under första veckan fälttågetAv seferleri yürüyüşümüzün haftasında
9047 1Jaktutflykter­na de inGittikçe çamurlaştırdığı ilerleyemeyen silahımız
9048 1jaktutflyktavlananın
9049 1Jaktturerna blev saknade glädje haftAv seferleri gittikçe sönükleşerek
9050 1jaktsessioner sätta sittbağlayabilmesiydi
9051 1jaktintresserade gör tronenav düşlediğinde tahtı silahlar
9052 1jakt händerellerindeki
9053 1jakterna agerade sanning ämne bett sadeAvdan yormam gerçeği
9054 1jakten utfrågningar förberedelserna långt förväghepimizin avın tıpkı av hazırlıklarına çok başlanılan soruşturmalar
9055 1jakten sjuközürü
9056 1jakt avståndçağırdılar uzaktan
9057 1jäktad harpintiliğim götürüp köle
9058 1ja jaevet şimdiden evet
9059 1jagzengin olmuş
9060 1Jagzaferden
9061 1jag visste jag geli­kars svagheterbenzerlerinin noktalarını
9062 1Jag visstebiliyordum
9063 1Jag vi och och . Jag någon av de han .bir bir .
9064 1Jag vi med som om det inte var illa men så kom till .iyi yavaş yavaş .
9065 1Jag vill skriver tittatYazmanı istemiyorum düzeltti
9066 1Jag ville liksomistiyordum
9067 1Jag villeisterdim
9068 1Jag vi jag som som den med ..
9069 1Jag vi från de . jag .üzerinde bir .
9070 1jag vid vid jag ostrukture­rade jagettiğimiz benzettiğim oluyordu
9071 1jag vem ge­nom jag jag minabenim
9072 1Jag ., ve , .
9073 1Jag var , som med som ..
9074 1Jag var som ..
9075 1Jag var skyldigSuçluymuşum
9076 1jag var på att jagiçin ,
9077 1jag var och han .da .
9078 1Jag var och ., .
9079 1Jag var jag jag ett .öyle .
9080 1jag var jag jag ..
9081 1Jag varjag hade på mig den som Han mig jag jag var och jag var och jag var var . birbirinden . .
9082 1Jag var jag ., bir .
9083 1Jag var inte med som av och av ..
9084 1jag var i , jag var jag med, , ,
9085 1jag var i i jag för attda da
9086 1Jag var för om ..
9087 1Jag var för jag mig jag jag var för ..
9088 1jag var ., da korkunç !
9089 1Jag var av av var av av var av om var för ..
9090 1Jag varadüşünüyordum
9091 1Jag var ..
9092 1Jag vad tvivlarAnladım dediğini doğruluğundan kuşkum
9093 1Jag ut till som hade och .bir , küçük .
9094 1Jag ut och på jag och av de jag jag med i . Jag ., , .
9095 1jag ut med och vi på .birlikte , .
9096 1jag ut i , jag jag, ,
9097 1Jag uppmunt­rade ytterligare utveckla avsiktDüşüncelerini adım götüreceğini cesaretlendirdim
9098 1Jag under barnunder Bunları bir ucunu Ben O'nun O'nun
9099 1Jag tyckte lugnSanırım hoşlanırdı böylece soluk
9100 1Jag tycka om dessa berättelserBunlardan hoşlanacağını
9101 1Jag träsketMedine'ye gidecek oraları
9102 1jag titta i spe­gelnbakayım
9103 1Jag till och jag till ..
9104 1jag till jag en han skulle ..
9105 1jag till jag ..
9106 1Jag till de .yalnızca .
9107 1Jag till .. Böylece .
9108 1jag till ..
9109 1Jag talade små särskilda skilde människorna från varandraKarımı seçtim bana ut çalardı
9110 1Jag sväl­ja sinGururunu ayaklar
9111 1jag Sultanen jag trodde Men trodde jag dem även frånsoruları ukalâdan inandığını düşünürdüm
9112 1jagSultan'ın türlü
9113 1jagSultan'ın benimle anlattırdığı bütün başımdan yazmamı
9114 1jagSultan'ın
9115 1Jag speglarOnların aynaya aynaya
9116 1Jag som vi en ..
9117 1Jag som vi .çok .
9118 1Jag som .verdim .
9119 1Jag som till ..
9120 1Jag som som som som ..
9121 1jag som som som ..
9122 1jag som som och mig jag jag mig om och men var som om jag som skulle mig .ne bir .
9123 1jag som som ..
9124 1jag , som som ..
9125 1jag som sin och . jag som jag som jag jag och .. :
9126 1Jag som om var jag som ..
9127 1Jag som mig som som som som som mig på som som som de som som som . de mig !: .
9128 1Jag som mig som men som de ..
9129 1Jag som mig han som av och .yalnızca .
9130 1jag som mig ..
9131 1Jag sommen . .
9132 1jag som .kendini .
9133 1Jag som jag .ve bir bir ve .
9134 1jag som jag till och med jag ..
9135 1jag som jag mig jag och på och på jag mig för ..
9136 1jag som jag mig ett ..
9137 1jag som jag med . jag som jag .. .
9138 1jag som jag jag jag som , , och, , , ,
9139 1jag . som jag en ..
9140 1Jag som . Jag .bu .
9141 1Jag som jag ..
9142 1Jag som i ..
9143 1jag som hade av ..
9144 1Jag som för .ve .
9145 1Jagsom för som för mig . Bir , da bir .
9146 1jag som för skulle jag som jag .. Sonra , bir :
9147 1jag som för och för sig ..
9148 1Jag som en en. .
9149 1Jag som en. . .
9150 1jag som .bir .
9151 1Jag som av som och som som !ve ve ve .
9152 1Jag som av och med jag som hade som och som hade ..
9153 1Jag somav . Jag som . bir .
9154 1Jag som ..
9155 1Jag skulle ut i men mig ., .
9156 1jag skulle och mig men mig jag . bir bir . :
9157 1Jag skulle och av ..
9158 1Jag skulle mig mig .da .
9159 1Jag skulle mig jag hade om mig ..
9160 1jag skulle få bevittna något värreda kötüsüne tanık olacakmışım
9161 1jag skulle den jag som som jag men som ..
9162 1Jag skildrades berättelsen källorKavur'un yönetmenliğini Yüz filminin
9163 1Jag skilde demSabah gördüğümüz ıslak köpek iki
9164 1Jag själv hos egoistiska barn ibland föra produktiva nonsensaktiga tankarBencil çocuklarda cansıkıntısının verimli sonuçları yalnız kendimden
9165 1Jag sig på med .bir .
9166 1jag sig jag och jag ..
9167 1jag sedan jagben
9168 1Jag säng medan försökte sovayatağımda uyumaya çalışırken
9169 1Jag sak troddeKitabı ciddiye alarak
9170 1Jag såg honom försvinna tysta dimmanİlk zamanlarda tedirgin kimlik sorularına pişkinlikle cevap artık
9171 1Jag sadeOnların
9172 1jagsaçma
9173 1Jag ropa medan följde HodjaPeşinden giderken arkamdan bağırdığını ona
9174 1Jag redan beredd tagit ned från väggen dödsfruktanDuvardan indirdiği ölüm
9175 1Jag rör­de från min plats Han rötYerimden kıpırdayamıyordum bağırdı
9176 1jag "" som . .
9177 1Jag plötsligt björn epi­sod kuskBabam kardeşlerimle çıktığımız av Alp
9178 1jag pestenvebaya
9179 1Jag på som var .? .
9180 1Jag på som jag inte ett var ..
9181 1Jag paralyserade oförklarliga berät­ta tandlösa byns ungdomar miss­handlades brott ansågs tillräckligaanlaşılmayan öfkesinin dehşetiyle şaşkınlaşmış tam anlatacaklardı alanında yorgun ihtiyarları kekeleyerek itirafları
9182 1Jag på på om .geldiğini .
9183 1jag på på jag på jag med på som som var ..
9184 1jag på .onu .
9185 1jag på . om .düşünüyor .
9186 1jag på och med .bir dinledim .
9187 1Jag på och en jag ..
9188 1jag på och de jag och av jag jag som vi ..
9189 1jag på och .daha .
9190 1jag på och ?.
9191 1jag på mig , som , som jag som mig,
9192 1Jag på . mig mig .hikâyeler dinlemekle .
9193 1jag på mig , jag och, olan
9194 1jag på mig att han ..
9195 1jag på men jag till men ..
9196 1jag på jag som på ..
9197 1jag på jag som jag på jag .çevresindeki .
9198 1Jag på jag som jag med på jag för ..
9199 1jag på jag mig hade på jag ..
9200 1Jag på ! Jag med jag mig .gibi sonraları .
9201 1jag på , jag jag en,
9202 1jag på jag jag ..
9203 1jag på han han .bunu verdim .
9204 1Jag på en för att tiden i .Bir kaldım .
9205 1Jag på de vi ..
9206 1jag på .bir onu gibi .
9207 1jag på .. bir .
9208 1, jag på, , ,
9209 1jagordunun ordunun benim
9210 1Jag oräddes övertro medicinska kunskaperHeyecanımı denetlemeye çalışarak tıbbî bilgimi ortaya
9211 1jag .onu .
9212 1Jag om var som jag tänkte jag jag .olmak düşündüğümü .
9213 1jag om var när jag som när vi i om ., .
9214 1jag om som jag en och som jag .o da . .
9215 1Jag om sig om av som för och och ..
9216 1Jag om om som det om de .üzerine konuştum .
9217 1Jag om om om de om. .
9218 1Jag om om ..
9219 1Jag om och om för mig och och .. .
9220 1Jag om och om ett som det ..
9221 1Jag om och jag om som av jag om och skulle om .aldığı .
9222 1Jag om och ..
9223 1Jag om och ., .
9224 1Jag om jag var för för jag som "" . . .
9225 1jag om jag mig jag en sig ett ..
9226 1jag om jag i förändra när jag, için , , , ,
9227 1Jag om jag för om jag jag jag som jag med mig .bir başıma , .
9228 1Jag om jag att han på de .ona .
9229 1Jag om han tänka de som om om till .düşünüyordum .
9230 1Jag om för för . jag ..
9231 1Jag . om en i en : med en, aklına düşünceler , , , , , , .
9232 1Jag omedvetet fasmat förtrollningen av vad hänt av minnenas frestelserDurup durup başıma gelenlerin büyüsüne anıların çekiciliğine kapılıyordum çünkü
9233 1Jag om de med och om och ..
9234 1jag om avbild själv ombenzemesine sözetmeyen
9235 1jag om ..
9236 1jagolmuş
9237 1jag också de om jag som jag som skulle .belirsiz da .
9238 1Jag och var som .değildi .
9239 1Jag och väl och .onca onca . .
9240 1Jag och ut i och på. , için , kırmızı , .
9241 1jag och till jag som som skulle jag som och som till skulle .düşünüyorum .
9242 1jag och som jag med .da önce bir .
9243 1jag och skulle jag och jag jag ..
9244 1Jag och . på.
9245 1Jag och om jag om jag ..
9246 1Jag ochom att ? , , .
9247 1Jag och och och hade på på .. .
9248 1Jag och migjag jag jag och med några och . gibi bir .
9249 1Jag och med i med i ., , .
9250 1jag och med det .şeyi o .
9251 1Jag och med de fick om hade på och .geçirmek .
9252 1jag och jag mig som jag jag mig från .bir .
9253 1jag och jag ..
9254 1Jag och för att och på ..
9255 1jag och de mig en .için , da .
9256 1Jag och de en den till det den ..
9257 1, jag och blev .da . .
9258 1. Jagoch . bir .
9259 1Jag och av och som till av som ..
9260 1jag , och av den jag till om ..
9261 1Jag och ..
9262 1jag och ..
9263 1jag och ., .
9264 1Jag ned drömmar där tanken Jag ned poetiskt sorgerAnlamla hareketin şiirli özene kaleme alırdım
9265 1jag .ne .
9266 1, jag, ne
9267 1Jag närma. skapatsYaklaşıp
9268 1Jag nöjd fredAnlattığım cümleler Napoli'ye
9269 1Jag nå­got inbillaBenzeşmediğimize inanmaya
9270 1jag mycket jag försöktavını Naima'nın benzeri biçimde anlatması
9271 1jag mitt mittbenim
9272 1jag mitt jag mittbenim
9273 1jag min minbenim benzediğini
9274 1jag min minabenim
9275 1Jag min mig tron mina mina minaO'na şimdi sandığı
9276 1jag min mig mig min mig jagbeni beni
9277 1jag min migben
9278 1jag min jag jagbenden
9279 1Jag min i , i .bir Türk .
9280 1jag minbenim
9281 1jag minabenim
9282 1jag mig var men han som .bir bir bir . .
9283 1Jag mig . som om som .: Bir .
9284 1Jag mig som jag på med Jag skulle ..
9285 1Jag mig som inte han som ..
9286 1Jag mig som hade om till ..
9287 1Jag mig som ..
9288 1Jag mig , skulle ..
9289 1jag mig sade att av .söylediğinde .
9290 1jag mig på om som jag mig på ..
9291 1Jag mig om jag skulle jag på denhade på . .
9292 1jag mig om ..
9293 1Jag mig och på och på och på ..
9294 1Jag mig och för att inte av och inte av : för !karanlık oldukları için .
9295 1jag mig och ..
9296 1jag mig mittbenim
9297 1jag mig mig som som var var jag .. .
9298 1jag mig mig migbeni
9299 1jag mig mig jag mig jag blevbeni
9300 1jag mig mig jagbeni
9301 1jag mig migbeni beni
9302 1jag mig jagyazdım beni
9303 1jag mig jag till när av och av .ya ya ya ya da .
9304 1Jag mig jag mig om skulle mig till .bir .
9305 1jag mig jag mig migbeni
9306 1jag mig jag migbeni
9307 1. jag mig jag mig ..
9308 1jag mig jag blev jag jag migbeni
9309 1Jag mig jag av jag jag .de bu .
9310 1Jag mig inte ..
9311 1jag mig igenbeni
9312 1jag mig han hade ..
9313 1jag mig för och de på .bir bir bir .
9314 1jag mig för mig och det i .bir .
9315 1Jag mig för att som mig att .o .
9316 1jag mig de som var jag .verdik .
9317 1jag mig de som de .bir verdim .
9318 1jag mig den mig mig jag jagbeni
9319 1Jag mig den av för för jag mig om denjag om det för de jag och jag mig jag . . Bir :
9320 1jag mig de men de mig ..
9321 1Jag mig att .düşündüm .
9322 1Jag mig att att skulle till .çalışıyordum .
9323 1Jag mig ..
9324 1Jag menmig . . .
9325 1jag men jagbeni
9326 1jag menadebenimle
9327 1jag med var på sig till om mig jag vi på jag och vi var ..
9328 1jag med var .da gibi değildi .
9329 1Jag med somkom . .
9330 1Jag medpå till och med för mig . çok , bir .
9331 1Jag med på på ..
9332 1jag med om och med och men med .aklımı . .
9333 1Jag med med genom med medKendi
9334 1jag med jag mig kom ..
9335 1jag med jag hade ett som som .: .
9336 1jag med hade till hade ..
9337 1jag med hade och om .üzerine karşı çıktım .
9338 1jag med den jag med ..
9339 1Jag med .bir .
9340 1jag medan jag jagben
9341 1Jag måste ha även intekesin olmasa olmalıyım
9342 1Jag lyssnade uppmärksamt kanske mest slip­pa mitt nyaBEYAZ KALE ÜZERİNE PAMUK Şu diyeceklerimi kitaplarını sevip
9343 1jag lik självbenzeyen insanı kendimi
9344 1Jag lika JagBelki
9345 1Jag li­ten problemetKaranlıktayken söylemiştim karşılık iş
9346 1Jag läste igenomYazmayı sonuna karıştırdıktan
9347 1Jag längre av­göra börjat ha upplevtTekrarlaya tekrarlaya çoğuna hayâllerin
9348 1Jag läkare kvinnan fastkedjadZincirlere vurulmuş hasta hekime
9349 1Jag kunna tills grävt graven tillbaka till grävtOnlar mezarı kazana kadar ki
9350 1Jag kunnatBu Kendini
9351 1Jag kunnaBunu
9352 1jag kunde notera undradebendeki
9353 1Jag kom tillbaka .bir .
9354 1Jag kom på jag var för de .bu .
9355 1jag kom jag jag denönce beni
9356 1Jag klokaste duktigas­te dessutom ärligaste demKardeşleri akıllı becerikli çalışkan oymuş
9357 1Jag kanske helaBelki
9358 1Jag känner dålig mods långt vindlösa nattmörkrets inträdeSessizce yediğimiz rüzgârsız çok
9359 1jag kän­de jagkendimi
9360 1Jag ju braOnun tanımıyormuşum
9361 1jag jagyazdıklarımı ben kendimi
9362 1jag jag visste jag kom mig . jag .: O'nu .
9363 1jag jag .ve ve .
9364 1Jag jag var som sig av och inte .çok , , .
9365 1jag jag var och som ., , ortalıkta , .
9366 1Jag jag var ..
9367 1jag jag till mig till .o .
9368 1jag jag tidenbenim bütün O'nun
9369 1Jag jag som som för jag med sig som som med sig .. .
9370 1jag jag som om den det som .: düşürmek .
9371 1jag jag som ..
9372 1Jag jag skulle för ..
9373 1Jag jag skulle ..
9374 1jag jag självkendimi
9375 1jag jag själv jag jagkendimi
9376 1jag jag senare senare jagaynanın benden
9377 1jag jag sedanbenden beni beni
9378 1jag jag säga jagsaçma
9379 1jag jag rent jag dembenim
9380 1Jag jag på som som . .bir .
9381 1Jag jag på och av ..
9382 1Jag jag på mig ..
9383 1jag jag på jag .bir .
9384 1jag jag på för .gibi .
9385 1jag jag på ..
9386 1jag jag på . ..
9387 1jag jagO'nu beni
9388 1Jag jag om min med som .o .
9389 1Jag jag om jag till skulle jag skulle jag .. olsa .
9390 1Jag jag . om jag jag ..
9391 1jag jag , och, , , , türlü , , , ,
9392 1jag jag och jag till .. .
9393 1: jag jag och jag skulle ., , bir .
9394 1jag jag och jag .biraz .
9395 1Jag jag och för som var det .o .
9396 1jag jag och ..
9397 1jag jag något om jag .ilişkin bir şeyi ne .
9398 1jag jag mitt en som han .önce artık .
9399 1jag jag min blev jag jag jagben türlü
9400 1jag jag minbenim
9401 1jag jag mina jag jag emot" " benim " "
9402 1jag jag mig som mig mig som ..
9403 1jag jag mig mig de .üzerinde ve kim ve .
9404 1jag jag mig jag jag bokenO'nun kitabıma beni O'nu
9405 1jag jag migbeni
9406 1jag jag men jag pojke den jag jag jagben çocuk
9407 1jag jag men jag även jagbenim
9408 1jag jag men .bir ve .
9409 1jag jag menbenim veren
9410 1Jag jag med migjag jag på jag de . geçirdiğimi .
9411 1Jag . Jag med för .birlikte .
9412 1jag . jag medbir bir korkusu ! ve .
9413 1Jag jag med ..
9414 1jag jag likheten mellanaramızdaki benzerliği
9415 1jag jag likhetenbenzerlikten
9416 1Jag JagKendi
9417 1Jag jag jag var jag var ett ..
9418 1jag jag jag var­je jagReşat
9419 1, jag jag jag ut,
9420 1jag jag jag tystnade sätt gjordesöyleyemeyecekmişim yapar benzetmeye çalıştığı
9421 1jag jag jag . som som och jag .tür .
9422 1Jag jag jag som mig som och till .. Böylece .
9423 1jag jag jag själv jagkendimi
9424 1jag jag jag sedanben
9425 1jag jag jag på som som som jag .türlü .
9426 1jag jag jag och en och av ..
9427 1jag jag jag nöjd likna­de sten kistan begravning­en otur bättreeşyayı hoşlanmadı eşyayı taşına benzetiyordu iyi
9428 1jag jag jag mig mig migbeni
9429 1Jag jag jag mig ..
9430 1jag jag jag kundekendimi
9431 1jag jag jag kunde jagyeniden kendimi
9432 1jag jag jag .. kimi :
9433 1Jag jag jag jag skulle .bir .
9434 1jag jag jag jag mitt jagadebenim
9435 1jag jag jag jag mig jag jag jag jagbeni
9436 1Jag jag jag jag mig jag bokenO'nun benden
9437 1jag jag jag jagkendimi korkuyla
9438 1jag jag jag jagkendimi
9439 1jag jag jag jag jagyazdım kendimi O'nu
9440 1jag jag jag jag jagkendimi kim
9441 1Jag jag jag jag jag jag skulle jag ..
9442 1jag jag jag jag jag jag .: onu .
9443 1jag jag jag jag jag jag jagkendimi
9444 1jag jag jag jag jag jag jagşiddetle
9445 1jag jag jag jag jag jageğlenceli
9446 1jag jag jag jag jagbenzeştiğimizi benimle
9447 1Jag jag jag jag de ..
9448 1jag jag jag jagbenim
9449 1jag jag jag jagbenden
9450 1jag jag jag jagben bense
9451 1jag jag jag jagben benim ben
9452 1jag jag jag jagben
9453 1Jag jag jag jag att jag jag att jag kunde jag att genom atthayatta geçirmiş . kendi içimizde
9454 1jag jag jaginandığını
9455 1jag jag jag ho­nom .bir onu bir .
9456 1jag jag jag gemensamt jag utmattad besvarade därför skul­leLehliler'den Avusturyalılar'ın Macar kulelerine kızıllığı vurmuştu beyazdı bembeyaz
9457 1jag jag jag ge­nombenim benim
9458 1jag jag jag ensam igen jagaynı ben
9459 1jag jag jageğlenceli
9460 1jag jag jag den medanben o o o
9461 1jag jag jag .bir .
9462 1jag jag jagbenzediğini
9463 1jag jag jagbenim ben benim
9464 1jag jag jagbenden benim
9465 1jag jag jag även jagkadar başladı ben
9466 1jag jag jag ävenbeni
9467 1jag jag intemanzaraları gece Kuşatması çocuk padişahın rüyalarına evindeki kütüphanede Reşat Koçu'nun aynı yazdığı başka Garip İstanbul'un vebaya von Mektupları Tadeutz başka değiştirmesine ayrıntıları hikâyemin değil başka
9468 1jag jag inte kännabense
9469 1Jag jag i med ..
9470 1Jag jag han om .Bir bir .
9471 1jag jag hanaynı
9472 1Jag jag han ..
9473 1jag jag han ..
9474 1jag , jag hade att jag i, , bir
9475 1jag jag för ..
9476 1jag jag ensamözlediğimi benim su
9477 1jag jag . .eğlencelerden .
9478 1jag jagdet jag och jag . önce : .
9479 1jag jag den menbenim benim
9480 1jag jag den jag den jag jag jag den jag jagben
9481 1jag jag den jagben benden
9482 1jag jag denben
9483 1jag jag blibenim
9484 1jag jag blibeni
9485 1Jag jag .bir .
9486 1jag jagbilmezliğine onu olmuş benim kendimi insanı oturtulan çocuk kralların hikâyeleriyle Sultan'ın eve anlatacağım kimsem onu kandırmak saçma eğlenceli kimsem
9487 1jag jag beteck­na jag jag kun­na lik jag jagbenzettiğimi söyeyivereceğim
9488 1jag jagbenziyordu
9489 1jag jagben türlü
9490 1jag jagben O'nu
9491 1jag jagben benzediğini
9492 1jag jagben ben
9493 1Jag JagBen
9494 1jag jag avbir
9495 1jag jag att sig ..
9496 1Jag jag att ett jag ..
9497 1jag jag att av .kafalarımızın içinden .
9498 1jag jag åren jagben
9499 1jag jagönce ben
9500 1Jag Jag ..
9501 1Jag jag ..
9502 1jag jag,
9503 1jag jag ., .
9504 1Jag italienskaKenarlarına insanlar okudum
9505 1jag Istanbulİstanbul'un
9506 1jag i och jag om ta, için
9507 1jag inte jag skulle att den om om ..
9508 1Jag ingetAnlamıyordum
9509 1Jag inför om och .düşündüğümü bir .
9510 1jag , i jag, ,
9511 1jag i, , , hayatında , ,
9512 1, jag i att i,
9513 1, jag i, arasına ,
9514 1jag i ,,
9515 1jag , , i, , , ,
9516 1jag honom jag jag jagkorkuyla ben benim
9517 1Jag honom hemBenim
9518 1Jag härBu
9519 1Jag hansSanki kalenin
9520 1jag han som om han de om han till ..
9521 1Jag han som jagvar jag . bizi verdiği . budalaca saplanan aracın .
9522 1Jag han som han .de .
9523 1jag han på jag jag ..
9524 1Jag han . och de. bir bir . bir bayağı bir .
9525 1jag han med som vi med ..
9526 1Jag han med de som han för ..
9527 1Jag han :, için bir gibi da bir .
9528 1Jag han han sig för som skulle .bir .
9529 1Jag han han om en .. .
9530 1jag han han och till .kitabı , , .
9531 1Jag han det jag mig och och han jag ..
9532 1jag han .bir .
9533 1Jag han av jag och av som jag mig .dinlemedi . verdiği elimden .
9534 1Jag han ..
9535 1Jag hade som en och , men hade jag och av .için insanın .
9536 1Jag hade om jag jag påjag jag . bir .
9537 1Jag hade något med .Birşeyler .
9538 1Jag hade mig kom .Bir de .
9539 1Jag hade med av de och med till skulle och om ..
9540 1JAG HADE LAGT UNDAN li­tet härZamanında ufak tefek çalarak oradan buradan
9541 1jag hade jag på jag han jag han ..
9542 1jag hade jag om jag skulle var jag skulle mig ., .
9543 1Jag hade jag ..
9544 1Jag hade dessa .bu .
9545 1Jag hade antagli­gen då läxa upp såcanına okuyacağım düşünmüştüm herhalde yıkacaktım
9546 1Jag gjordeyaptım
9547 1JagGerçi
9548 1jag genombenim
9549 1Jag genomBen
9550 1Jag gav ringKarım ardından iyiydi
9551 1jag från som av jag mig om .bir korkuyla .
9552 1Jag frågade vilkaOnların kim sormadım
9553 1Jag fiskarensBalıkçının
9554 1Jag fiender åt nöjen förverkligatKendimi eğlenceye bıraktığım gerçekleşmekte ilgilenmediğim düşmanlarımızı
9555 1Jag fick se­dan logSöylediklerime kelimesi kelimesine gülümsedi
9556 1Jag fick avsky motKendisini görmesine yolaçan
9557 1Jag för till ..
9558 1Jag försökte taçalışıyordum
9559 1jag för på på på och ..
9560 1jag för om för jag jag .. .
9561 1Jag för och med jag skulle .da .
9562 1jag för och ..
9563 1jag för mig .türlü .
9564 1jag för jag till . Jag hade för ..
9565 1jag för jag , som jag ..
9566 1jag för jag och jag ..
9567 1Jag för han .. .
9568 1Jag för han ..
9569 1Jag för ett på med .Bir .
9570 1jag för ..
9571 1Jag fann oss komiskaGülünç buluyordum kendimizi
9572 1Jag följde närliggande rivitsOnlara katılıyordum atlarına binip çevredeki
9573 1Jag ett och de .da .
9574 1jag ett han en en ..
9575 1Jag ett för det somhan mig . , .
9576 1Jag ett en för . jag av jag .. ne ne .
9577 1Jag en en .Bir .
9578 1jag endabenden
9579 1jag egen jagbenden bizden
9580 1jageğlenceli
9581 1jag drömmen erövraşiddeti
9582 1jag det "" som jag till en . . .
9583 1jag det han på ..
9584 1jag det för jag som jag jag det han .o .
9585 1Jag , det av den som i .. .
9586 1Jag det .. .
9587 1jag det ..
9588 1jag dessa jag jag åren jag sadeben saçma
9589 1jag de som sig .çok bir çok .
9590 1Jag de skulle "" . olduğunu .
9591 1Jag de på av för på jag var för och jag på . de jag .seyretmeye .
9592 1jag den mig jagbeni
9593 1jag den jagyazmaya ben
9594 1jag den jag jag jag jag jag jagbirden benim ben
9595 1jag den jag jag jag jagbenim
9596 1jag den jag jag egen jag denben
9597 1jag den denben kendimi
9598 1jag denbeni onu
9599 1jag denben
9600 1jag den ..
9601 1Jag de jag ..
9602 1jag de i ., .
9603 1Jag de .bir bir bir boş .
9604 1Jag de .bir .
9605 1jagde
9606 1jag de ..
9607 1jag , , där , , , i där ., , ! !
9608 1jag bytte medan jagbenim ben benim
9609 1JagBunu
9610 1Jag brydde mitt precis läsa skriva mitt eget rådfrågadeBir kitap yazıyormuş okuyucusuna sunulmak Kendinizi
9611 1Jag brukade svara rätt så skamlöst frågorna om min början oroadekopuk İspanyol kölesinin umutlarına kendimizi kaptırmamalıymışız
9612 1jag borgenbenden beni O'nu
9613 1Jag borde ut och jag och jag ., bir .
9614 1Jag bordeBiraz
9615 1jag boken den vapengene ben
9616 1jag blev migbeni
9617 1jag blev jag jagben
9618 1Jag blevBen
9619 1Jag blevBelki
9620 1jagbizden önce gözlerine kestirdikleri itirafçıyı önce soruları duyduğumuz kıskanan
9621 1JagBir zaferden gelecekten
9622 1JagBiraz
9623 1Jag .bir az .
9624 1Jag .Bir .
9625 1jag beslöt för akrobaternakişi benzemezmiş anlayamıyormuş Korktuğum resmimi
9626 1jag berättatbenzemiyordu
9627 1Jag berättade gottBenden
9628 1jagbenzerliğin
9629 1jagbenzerim benim ben
9630 1jagben ne
9631 1jagbeni beni
9632 1jagben duyduğum
9633 1jagben ben
9634 1jag barnçocuk
9635 1Jag börja­de tjänade betalaBundan kazandığını başlamıştım
9636 1jag av som jag som .hikâyeleri .
9637 1jag av som jag och och .o karanlık o .
9638 1Jag av om ..
9639 1jag av och av han ..
9640 1jag av jag jag av något sig .bir .
9641 1jag även mig jagbeni
9642 1jag även migbeni
9643 1jag ävenbenim
9644 1jag av de och de och de som jag och .bir boş .
9645 1Jag av att , , de , ..
9646 1Jag av att , , att jag sig ..
9647 1jag av ..
9648 1Jag att till och med .: .
9649 1Jag att på som han ..
9650 1Jag att ,O , ,
9651 1Jag att med för i .olduğunu .
9652 1Jag att jag var att .söyledim .
9653 1jag att jag på ..
9654 1jag att jag omjag som , jag och om att . , , ?
9655 1jag att jag av .da bu .
9656 1jag , att jag att, , ,
9657 1jag att , , , jag, , ,
9658 1jag att inte jagO , yerine
9659 1Jag att han och ..
9660 1jag att han att jag skulle , sade jagsöylememi için
9661 1Jag att han !.
9662 1Jag att , för att till till ..
9663 1Jag att det var som på ..
9664 1Jag att att tänkte i, O söylentiler , ,
9665 1jag , att att som jag,
9666 1jag att , att jag jag jag, , , , ne
9667 1jag att att från och med var jag .bir önce :
9668 1Jag att , att attO , söyledim
9669 1Jag att att ..
9670 1Jag att ..
9671 1jag , att,
9672 1Jag ösa ur grymheterKötülüğü diyordum büsbütün saçma
9673 1Jag ärNiye
9674 1Jag argumenterade JaKarşı
9675 1jag årenbenim
9676 1jägar­na ledengelen avcıları
9677 1Jag apor Hadjivat svordomaryok küfürlerine bayıldığım Karagöz'le Hacivat'ı seyretmekle
9678 1Jag anledning ouppnåeligtderdim Müneccimbaşılık evlendim öngörerek
9679 1Jag anade själv sådan tjänst där sade sin svårigheter för­verkliga troddeKendisinin görevi ahmaklardan sandığı
9680 1jag anade likhetenbenzerliği sezdiğini
9681 1jagadeyüzüne benzeyen
9682 1jagadesmeraklılarının
9683 1jagadaha
9684 1jaga bokenbaşka
9685 1Jag .. .
9686 1Jag ., .
9687 1jag ., .
9688 1jag ,, , ,
9689 1jag ,,
9690 1, jag, , , , ,
9691 1, jag, ,
9692 1, jag,
9693 1, jag ., , , !
9694 1Ja få lyssna dumma fanns när­hetenahmak değilken dinletebilmesi şeylerdi
9695 1JaEvet
9696 1jaevet
9697 1Ja det vetaEvet olup
9698 1Ja dessaOysa
9699 1, i, , , yokmuş , , ,
9700 1i , ,, yeni , ,
9701 1, i, , yanına , ,
9702 1ivrigtattığı soramadığı
9703 1ivriga uppnåttHeyecanlıydık hevesliydik
9704 1i , vi med .birlikte .
9705 1iverbir
9706 1IVel yazmıştı
9707 1i var som med och ..
9708 1iväg småskolansübyan okuluna
9709 1iväg drömrüya
9710 1ivägav
9711 1I vad undra­de han med nyfikenhet naivitetHangi işte diye merak saflıkla
9712 1Iuzun uzun
9713 1i ut att, ,
9714 1i ut ,, ,
9715 1I till tillİlk türlü
9716 1i tillsammansbirlikte
9717 1i till de i . ., , , de .
9718 1italienskanİtalyanca'yı kitaplarımı
9719 1italienskakitapların
9720 1italienskaizleyerek
9721 1italienskabulamıyordum
9722 1Italien kommitiçinden taklit
9723 1Italienbizleri oturan
9724 1Istanbuls1982 döküntü
9725 1Istanbul Istanbulsandal
9726 1istanbulbor uppİstanbullular'ın kalktıklarını
9727 1Istanbulİstanbul-Halep
9728 1Istanbulİstanbul'daki nişanlımı
9729 1Istanbul arménİstanbul'u
9730 1istället köpmannen förvandlades varg utspelade ländergüzel bozulmamıştı dinler dinler
9731 1istället hannbakmamız anladığımızda
9732 1istället drömmarrüyalarından ya
9733 1istället dingladecesetler sarktığını
9734 1I som somSon
9735 1i , , som om de var som om i mitt av : , boş konuşmaya .
9736 1I slutpartiet vilken ses bakomSolak çektiği kısmında ise
9737 1I slavisk by skrev ångestladda­deDoğrusu düşünce Sessiz Ev'i
9738 1I skyndar krokig varaorduları Müneccimbaşı'nın vurulmadan hayvanlara
9739 1I sitt raseri glömt rådfråga närmaste kretsBu çevresine danışmayı unutmamış
9740 1i sitt ,, kalmıştı ,
9741 1I s IIIYıldızlardan öğrendiklerinden iyiye
9742 1i sidan om inte skullede için bu
9743 1ISBNMustafa'yı tasvir anonim minyatürden
9744 1irriterat tillämpadesgerçeklerin
9745 1irriterat till­bakayürürdüm
9746 1irriterad ut förnya kanonbyggarkonsten istället försökte förhandla artilleristen villigistediğini gözüken anlaşmak yol aramadı
9747 1irriteradsinirlenirdi
9748 1Irriterad nedstämd vidÖğleye ebrulu mavi alıp
9749 1irri­terad pladdretgevezeliğin şiddetini
9750 1ironisktbirçoğunu
9751 1Orhan DEN VITA ORHAN
9752 1I om pratade omsözettiğini
9753 1i ,, olduğu
9754 1i oftaiçindeymiş içinde
9755 1i och var, , ,
9756 1i och om jag var de ., , uzun uzun .
9757 1i och och ., .
9758 1i och mig i och ..
9759 1i och , jag,
9760 1i ochiçindeki ,
9761 1i , och att , på ..
9762 1i , och, ,
9763 1i , och ,, , , ,
9764 1, i och ., , , ,
9765 1in vi och och avve
9766 1invecklade dunk­la gåtornapek yüklü dolap benzetmesiyle
9767 1inväntade jag tänkte liv upp­hetsning plötsligtaslında fazla benzemeyen zavallıyı satın eve getirdim
9768 1invånarna djuren sittköyle evinden hayvanları kovalayan hemşerileriyle
9769 1InutiYedi giderdim unutmak
9770 1inuti plan kaostasarısını beyin zıvırla dolabın
9771 1inutiiki
9772 1inutiiçini
9773 1inuti dem inutiKafalarımızın içine
9774 1in tycktes fördröja vår framkomst måletele seferlerine ırmağı Leh topraklarına girmiştik
9775 1intrig för­vånadekafasında hiç kuşkum yok
9776 1intriger nederlagetömrünü gezilere istiyormuş
9777 1intriger iscensatte få bli omtyckt ungdomens fel­stegyalanlarını kurnazca çevirdiğim dolapları gençliğimin
9778 1intresse var inte utan .değilmiş .
9779 1IntressetBilime ilgiyi
9780 1intresserat silverYakut
9781 1intresserar glömde berättelseKöprülü'nün yıllık başvezirliği
9782 1intresserad pratade påverka klockasaatle etkileyecek burada
9783 1intresserad liv videttiği
9784 1intresserade gång gamlazamanlar eski
9785 1intressen nog kun­na upptågmeraklarını maskaralıkları yapacak kafam işlediği
9786 1intressemeraklanmıştı
9787 1intresse lästesbaşbaşa
9788 1intresseilgi
9789 1intressehiçbir
9790 1intresse än Det änilgi olması
9791 1intressantareolayların
9792 1intressanta otrognakolu kıvrılarak
9793 1intres­se suttitilgileneceğini
9794 1intres­senkorkaklığını utancını yenmek savaşmaya
9795 1inträffade sjukdom allra minst pestepidemiettiği Hayat adlı hayat sanatları Adım adlı
9796 1inteyoktu hiç
9797 1inteyokmuş
9798 1inte ville byta religion minDin değiştirmeyeceğimi bana
9799 1inte villebile
9800 1inte var var kunde inte varit var varönce olduğunu de
9801 1inte vart inte inte var varhiçbir olduğunu de
9802 1inte varpek de
9803 1inte varolduğunu de
9804 1inte var lika detkarar de
9805 1inte världenönce şey da şey
9806 1inte var kunde inteönceden de
9807 1inte var inte ocksåde
9808 1inte var inte änbu de
9809 1inte var här skulle såbu olduğunu bu işe de ki
9810 1inte varde olmayan
9811 1inte varde olmasa
9812 1inte varde olmadığını istedi
9813 1inte varbu olduğunu de istedi
9814 1inte var avama de ya ya da
9815 1inte var änolmadığını de artık
9816 1inte vara men inteama yoktu
9817 1inte vara inte menzaman şeyin olacağını ama
9818 1inte våra för skulle igenhiçbir için bu
9819 1inte utan utanşeytan değil
9820 1inte utan inte hellerdeğil başka değildim
9821 1inte utan dettadeğil
9822 1inte upp sig för sig inteiçin gezinen için şeyin için için
9823 1inte upp detta skulle inteda bu bu bu hiç
9824 1inte tog inteyazdığı ile önce Öteki
9825 1inte till inteama telâş
9826 1inte tillgerçek bile
9827 1inte till för att sinde , , için ,
9828 1inte tid också intede çok şey
9829 1inte som de .da .
9830 1inte skulle skullediye
9831 1intesisin içinde
9832 1inte sinde ama
9833 1inte sin att någon att inteiçin alarak söylediği söylediği şeyin
9834 1inte sina före sinaönce görmeye din
9835 1inte sig om förbu için
9836 1inte sig inte sig upp förhiçbir için
9837 1inte sig första: için
9838 1inte sig att att attiçin
9839 1inte settde hiç
9840 1intesöyledi bile
9841 1inte så mycket mer egen handpek şeyim kalmamıştı kendi kendine
9842 1inte samma samma kristna av dessa inteolmadığı ama biteni bu
9843 1inte samma men menama
9844 1inte sökte sig att förhiç için aracılığıyla oldu
9845 1inte sägahiçbir
9846 1inte säga aldrig setthiç
9847 1inte palatsensaraylardan konaklardan birine
9848 1inte på jag att ..
9849 1inte ordsözüm
9850 1inte om på det som ..
9851 1inte om inte ombu o
9852 1inte om han det han inte , vi ..
9853 1inte ombu
9854 1inte också ände
9855 1inte och och och om och ..
9856 1inte ochhan skulle men som på . bunun bir . .
9857 1inte och en om varbir görünce bir
9858 1inte nu när sade efter för gjorttek için dört değil
9859 1intensitet rädslakaybetmediği
9860 1intensifierades våld groteskaresaçmalaşan çirkin şiddetle
9861 1inte när inteama olmadığımı
9862 1inte närama gene için içine
9863 1inte någotbaşka ama
9864 1inte mitt litet sadeOysa diye
9865 1inte minade de ama
9866 1inte men varförama
9867 1inte men inteama derin
9868 1inte men detama şey
9869 1inte mendeğildi ama üzerine
9870 1inte menÖnce ama
9871 1inte med ..
9872 1inte manhiç
9873 1intelligent per­son lärtöğrendiğime
9874 1intellekt inbjödduyacağım tepkiyle
9875 1intellekthiç
9876 1inte läng­re varartık de
9877 1inte kunnabaşka
9878 1inte kunde intepek de
9879 1inte kunde det sökte det tilldeğil
9880 1inte kunde ände
9881 1Inte krut snarareBarutla çalıştığımız
9882 1Intekralların işte
9883 1inte konverteradin değiştirmeye olmadığımı
9884 1intekendine hiçbir
9885 1intekendine
9886 1inte jagda
9887 1inteister
9888 1inteistedi
9889 1inte inte till ..
9890 1inte inte stodyazdığı işte
9891 1inte inte siniçin hiç görmediğim
9892 1inte inte sig atthiç için
9893 1inte inte ossönüne bize
9894 1inte inteolmadığını de
9895 1inte inte kundeda de
9896 1inte inte kan görade birlikte
9897 1inte inte inteyerinde yok hiç
9898 1inte inte inge för sin för dessa föriçin değil bile
9899 1inte inte igen intebize
9900 1inte inteiçin
9901 1inte inte heller intedeğildi hiç önce değilmiş
9902 1inte inte havakit de belki
9903 1inte integece hiç
9904 1inte integüneş hiç
9905 1inte inte föriçin
9906 1inte inte föreönce
9907 1inte inte för att för intehâlâ için çok anlattığı
9908 1inte inte djävulsk allabaşka olmalı
9909 1inte intede yokmuş
9910 1inte inte detbaşka kimsenin de kimi
9911 1inte inte denbu
9912 1inte intede önce
9913 1inte intedaha önce da
9914 1inte intebaşka başka
9915 1inte inteönce
9916 1inte inteöfkeyle diye son gece de daha olmadığımı söyledi akıllı da için geceleri kaçırmazmışım de yokmuş için birlikte yazacağım de
9917 1inte inseFarkına varılacak şeyin
9918 1inte insågişin
9919 1inte inom inom attiçin
9920 1inte i iiçinde
9921 1inte iiçinde
9922 1inteiçinden bu
9923 1inteiçin
9924 1intehiç hiçbir
9925 1intehiç hiç
9926 1intehiç de
9927 1intehiçbir değil
9928 1intehiçbir ama
9929 1intehiçbir üzerine
9930 1inte heller hande
9931 1inte hellerde
9932 1inte hände kunde för kunde sett tork trädNiye için kimse ister
9933 1inte , han attşey , ,
9934 1inte hadediye
9935 1intehade
9936 1inte från tog hadeda diye önce
9937 1inte för inom att för att inte mindeğildi başka şey için
9938 1inte föriçin
9939 1inte förhiç için
9940 1inte för för inteiçin
9941 1inte för föriçin için işin
9942 1inte för att sin för att dess attiçin için eşsiz
9943 1inte för att inte att detama için
9944 1inte för att för sig självakendilerini için bu
9945 1inte för att att ta min för att föriçin
9946 1Inte för att att för att att attBeni ettiği için söylediğim , , istediği için
9947 1inte fannsile hiç kesin kanıt
9948 1inte enyok bu , ,
9949 1inte ens om om blevda bu bile
9950 1inte ens liv som i böcker berättade om sig .hayâletimsi hayâli , : geceyarısı , olduğu bir .
9951 1inte ensbile bile
9952 1inte eftersom visste att inte kunna ta, başka bildiği için
9953 1inte eftersom trodde att detayrıntılarını pek de düşündüğüm için
9954 1inte eftersom min att i miniçin
9955 1inte eftersom inte föriçin
9956 1inte dit inteolmadığını iten
9957 1intede vererek
9958 1inte detta pådeğil bu
9959 1inte det också gjorde detdiye bunu kendine da
9960 1inte det men det annan det detama
9961 1inte detdiye
9962 1inte det denne men inte vårama değildi elini üzerine
9963 1inte det då när vara men man inte varazaman zaman ama
9964 1inte detbu bu
9965 1inte detama
9966 1intede onlar da
9967 1intede olmalı yazdığı
9968 1inte dende diye
9969 1inte denbu o
9970 1intede değilmiş
9971 1intede başka
9972 1intede önce bu
9973 1intedeğildim hiç
9974 1intedeğildi
9975 1intedeğiştirmeyeceğimi
9976 1inte de ., .
9977 1inte .da yok .
9978 1intebu olmuştu
9979 1inte borde inte låtaKitap başka
9980 1inte bådedibinde inip
9981 1intebaşka şey
9982 1inte av av dethiç de
9983 1inte av avama da
9984 1inte avama hiç
9985 1inte att sigiçin değildi hiç Bütün bunlar için
9986 1inte att mitt som jagefter att det på , mig om ? . etti .
9987 1inte att mina eftersom att iiçin ettim
9988 1inte att kringolduğunu yerine
9989 1inte att inte för attiçin da bunlar
9990 1inte att inte att sin i i, değildi , , için
9991 1inte att inte attiçin
9992 1inte att ingetiçin istiyordum
9993 1inte att för för attise ama olduğunu için
9994 1inte att förbi att att min, için birini
9995 1inte att för attiçin
9996 1inte att berätta för att att att vinnaiçin anlatmayı öfkeyle söylediğim
9997 1inte är ärNiye
9998 1inte annat ängene başka
9999 1inte annat änbaşka da
10000 1inte annat änbaşka
10001 1inteönce diye ama
10002 1inteönce da için de
10003 1inteönce bile
10004 1inteönce
10005 1inte än att för att kunna sinbaşka , için gerekli okudu
10006 1inteama de
10007 1inteama öfkeyle ama
10008 1inteama
10009 1inte allt tid merher şeyi çok ileri
10010 1inteçift değildik
10011 1inteöfkeyle
10012 1inteüzerine yazdığı
10013 1inteüzerine olmadığını için
10014 1inteüzerine da
10015 1intala blun­deranı unutulması tatsız yanılsama inandırmam
10016 1intåg parad där an­nan skamlösa smickrare omgiv­ning visade glädjeyttringar överçevresindeki katıksız dalkavuktan sevgiyle karşılamadığı gösteriyle
10017 1instrumenten sedankenarda
10018 1instrumen­tençalıştırdı
10019 1instru­menten placerahesapladı
10020 1in stöt sade kände fruktan likadarbe korkmayanların
10021 1instängd varje hadekadın
10022 1inspirerad ta siffrornaseziyordum
10023 1inspekteradegidip
10024 1in skogens tröttagirmeye ettiğiniz oluyordunuz
10025 1in självgodhet så rädd såyürütüyordu korktuğuma
10026 1insisterat troligen orgierna lågısrar etmeseydim hoşça geçirip
10027 1insisterat allt uppfinningarısrarla hepsinin buluşu
10028 1insisterade skrivayazmamız
10029 1insisterade skriva memoareryazmayı kurduğumu
10030 1insisteradeistediğim
10031 1insidanilgisine koşut olarak hatırlatıyordu
10032 1insett överlägsenhetüstünlüğümü
10033 1insektsbett insektböcek olmalıydı
10034 1InsektsbettBöcek ısırığı
10035 1insektolmalıydı
10036 1insekt insektböceğin böcek olmalıydı
10037 1insekternaböcekler
10038 1insekten bitit digböcek ısırmamış
10039 1insektenböcek istediği
10040 1insektenböceğin
10041 1insektböcek ısırığı
10042 1insektböcek
10043 1inse att upp för att, , , için ,
10044 1insåg kun­na möjligtvis nyttyarıda edemeyeceğimi biliyordum Olsa
10045 1insåg broderligdenebilirdi farketmediği kardeşçe
10046 1insåg att inte honom för att sinsöylediğimde için başka
10047 1insåg arbetetişten zevk farkettim
10048 1inrista mitt huvud komma framteker teker kafama kazımak ki
10049 1inrenklerini akıllı
10050 1Inom oro spelet verklighetoyun dönüverdi suçlar yapmak
10051 1Inom jag jagbenim ben
10052 1in och vi och vive ve
10053 1in ochve ve
10054 1in och ochve
10055 1in och och ochve ve
10056 1innehållslösa avhandlingen betraktade lila gräshoppornageçirdiğim açar mor çekirgelere bakar
10057 1innehöll honom självhor ediyordum
10058 1innehöll be­rättelser MinMozart'ın
10059 1innehöll bataljer nederlag förräderier där se ossyenilgiler başarısızlıklar ihanetler kaynaşan çirkin bizlerin
10060 1inne existe­radeyıldızdan varlığının kanıtlarını
10061 1inne öppnaönüne
10062 1Innan var hemma hadeHava
10063 1innan ininsan önce
10064 1innaniçin önce için
10065 1Innan husetEvden
10066 1innan han med med han att han finna !Padişah'ın için .
10067 1Innan Gylle­ne HornetHaliç'e bakan üzerine
10068 1innangitmeden
10069 1innan gick in mitt rum in rummet övergickkötülükler yutulduğunu değiştirildiğini
10070 1innan fick fickönceki
10071 1innan för för in minabana için
10072 1innanönce
10073 1innançirkin insan
10074 1innan ögonönce
10075 1in moské­gården mellanCami avlularına giriyor
10076 1in likgiren benziyordu
10077 1in lik­som tycker mardrömkadar rüyayı sever kapılacağını sürdüm
10078 1inledningen skräm­mande mardröm finalen sorglighikâyenin ortası korkulu korkutucu ayrılıkla
10079 1inledningbayıldığı bilmecesinin
10080 1INLEDNINGBASKI 2000 88.001-91.000 25
10081 1inkorkunç
10082 1inkomsterna klockrum sys­tem bokhållningen inkomsternagelirini muvakkithanedeki dirliğin hesaplarını gösteren
10083 1inkomsternadirliğin
10084 1inkomsterna byarköyün
10085 1in knivar krop­penyılanlar
10086 1inkluderaNew York
10087 1inkapanıp
10088 1inkapıldı
10089 1in inrenklerini
10090 1in han migbana
10091 1ingitmiş
10092 1ingirmiştik
10093 1ingirdi
10094 1ingick smickrareunutamayacağımı
10095 1ingetyoktu
10096 1inget mycketyoktu
10097 1inget min attiçin önüne de
10098 1inget liv iiçinde hiçbir
10099 1ingetgeri
10100 1inget för föriçin
10101 1ingetbize
10102 1ingetşey söylemedim
10103 1ingetşey söylemedi
10104 1ingetşey
10105 1ingetÇünkü
10106 1ingenyoktu yoktu
10107 1ingenyoktu hiç
10108 1ingen vi mindesyeniden rengindeki içinde
10109 1ingentinghiçbir şey olmadı
10110 1ingen som och att ingen att, için , yaptı ,
10111 1ingen sekimse
10112 1ingen medkimse
10113 1ingen lustiçimden
10114 1ingen lekte medkimse
10115 1ingen kunna kunnahiç yoktu
10116 1ingenkimsenin yoktu
10117 1ingenjörs­konsttıp
10118 1ingen ingen än att för för att att inte än att givit för att inte detmi de için için
10119 1ingeniçine kimsenin
10120 1Ingeniçine kimse
10121 1ingenhiçbir kimsenin hiçbir
10122 1Ingen hel­ler harBurada seni
10123 1ingeneline hiç yokmuş
10124 1ingendibinde
10125 1Ingen avlägsna kano­nernas vår jätteinsekt rörelse leranGövdeleri söyleyeceklerdi onlardan neşir yüzlerdeki umutsuzluğu umutsuzluğuyla özdeşleştiriverdiğini görürdüm onlara
10126 1IngenArtık
10127 1ingenşeyin kimsenin
10128 1inga min min kvinnoryok namaz
10129 1inga möbler kom inhiç eşya girişimde
10130 1ingahiçbir yoktu
10131 1inga att mina för attiçin
10132 1informella sättRahatlığı
10133 1information lämnatdoğrulatmaktı
10134 1in flödetkaplarla
10135 1inför varandrakarşısında birbirimize
10136 1inför vadkarşısında biteni
10137 1in först vårkantenbahar başında
10138 1inför jag att på att , , . .bir ve . ve .
10139 1inför inför arbetet tålmodigtbiteni sabırla
10140 1inför gjorde för övergöre
10141 1in färger bokkaptanımız düşünüyorum
10142 1inför ett vid enbirbirini ettiği bir bir geçti
10143 1infören bir
10144 1inför därförkarşısında derin
10145 1in dörren kom ingirdiğim içeri
10146 1inblandadaralarında
10147 1inbilska var­ade helleryönelik takındığı
10148 1inbilladeyollarda
10149 1inbilladeyeniden sanıyordum
10150 1inbilla dessa fort­sätta där avbrutits även uppehålldurmadıkları bilmedikleri serçelerden sözeden en sundum
10151 1inbillade person Sultanens kändeİstanbul Padişah'a biliyordum
10152 1inbillade iiçinde
10153 1inbillade framtidengiderken günlerden
10154 1inbilladebirlikte sanıyordum
10155 1inbilladeBilmiyorum günlük an
10156 1inbana
10157 1in av ochve karanlık
10158 1in astrologikehanete kalmadan
10159 1i , när ut, , , , , ,
10160 1i när , attbütün hayatımı ,
10161 1, i när , att, , ,
10162 1in­nan efterträd­de halshöggs ansvariga för vår bygga favoritböckertanımadan birbirini bahçe gezilerimizin
10163 1I några klättrat pladdrande kvinnorna bildade vattenkällanbahçede çıkmışlar çeşme başlarında kuyruk geveze kadınlar dövüşenlerle keyifle
10164 1impulskalksaydı
10165 1imponerad lyckadessefer olurdum sefer
10166 1imponeradeçocukların
10167 1imperietimparatorluğun mi
10168 1i mitt , , ,
10169 1imiterat nedözenerek
10170 1imiterade sömniga rådjur vack­ra dansadesesleriyle
10171 1imitatören utförde uppgiftenmukallit
10172 1imitatö­rensayarak
10173 1i , min försökte ifrån att, yıllardır için söylemiş , , için
10174 1i mig och mig på ., .
10175 1, i , mig att, ,
10176 1imi­tera resultatet förtrollandetaklit etmesini istediğinde büyülendim
10177 1imi­tatörenmukallitten etmesini
10178 1i med i hans det ., , ve .
10179 1i med han stod och , ,kapalı , , , , sanki
10180 1i med ., , .
10181 1i , med.
10182 1I männi­skor fåEvimizin bitişiğindeki
10183 1imam kommaimamı
10184 1imam avlägsen by där pengar bygga klock­tornkolları bacakları kırılarak topun ağzına yerleştirilip
10185 1imaginär fästning vingligt någ­ra skottkaleye saldırıp sarsıla sarsıla
10186 1ilsket träffade giftamuvakkithanede buluşup serdiği
10187 1ilsketöfkeyle
10188 1ilskan mumlade tilltozlu
10189 1ilskan luratozlu sararmış
10190 1ilskainatla
10191 1ilska förstailk
10192 1ilskaöfke
10193 1ils­ketnefretle
10194 1ils­ket avundsjuk honomöfkeyle zaferini kıskandığımı
10195 1illustratörbacaklı
10196 1illustra­törernamasallara
10197 1illröd ilska berättade gamla hyssüniversitede okurken işlediğim günahları köylüye adsız
10198 1illa varan korslagda tak framföryemeğini bağdaş kurarak gâvurlar olan oğlanlardan hoşlandığını
10199 1illa dräktigtkokmayan gebeymiş
10200 1illa blåa NilenNil çayırlarda rastlanan
10201 1I lju­det porlandeHastanedeyse düşlediklerimizin
10202 1, , , i livetshayâli , ,
10203 1IletisimGravürü Gravürü çevreleyen
10204 1i lära att låta atthızla ,
10205 1i kunde i kunde kunde inteiçinde
10206 1i kunde ikendini içinde kendine
10207 1ikoner motöldürürlerdi kırbaççıları
10208 1iklädda knappar58 iletisim Beyaz 1952'de Nişantaşı'nda New üç dışında yaşadı
10209 1IKitabın
10210 1ikapp fångadeyetişip yakaladı
10211 1i ,, , kalmış
10212 1i , ,kalabalığın , ,
10213 1, i, , , kalabalığın
10214 1i jag ,hayatımı O'nu , düşünüyordum
10215 1i jag att , att ,, ,
10216 1i jag,
10217 1i jag , ., ,
10218 1, i , i ut,
10219 1, , i , iTürkçe , ,
10220 1I intillYan
10221 1i inte för att inte att attiçin pek
10222 1, i i , i ut, ,
10223 1i , , , i i, kalmış , , ,
10224 1i , i , , i i oförlikneliga , ,, , , , , , arasında
10225 1i i i i i iiçinde
10226 1i i i i fien­deriçinde
10227 1i , i i i att att, , , , , , ,
10228 1i i i att , med vände att att, , , , kendi , , , ,
10229 1i , i i att i att, , , ,
10230 1, i i i, arasında , , , ,
10231 1i iiçin
10232 1i , i ,, , için
10233 1i i , i, , , ,
10234 1i i , i, ,
10235 1i , , i i, , , ,
10236 1, i i i, , ,
10237 1, i i i, ,
10238 1, i , i i, , , ,
10239 1, , . i i i, , , ,
10240 1, i , i, , hayranlıkla
10241 1i , i, , , hayâli
10242 1i i efter binda kunde iiçinde içinde
10243 1i i , ,, , bütün ,
10244 1i i , att i att i, , , , , , , , ,
10245 1i , i att , , i ,, , arasında
10246 1i i att i, , , , , ,
10247 1i i att , , i, , , , ,
10248 1i i att, ,
10249 1i i att,
10250 1i , , i att, , ,
10251 1iiçin içinde
10252 1iiçin içinde
10253 1iiçine
10254 1iiçinde yaşadığım
10255 1iiçinde bütün
10256 1i ,, için , , , , arasında
10257 1i ., , için , , , ama de , , için , de için , , için , , : , , silkinip kurtulmamız , , de .
10258 1ii . , .
10259 1i i ,, , , , , ,
10260 1i i ,, , , , ,
10261 1i , i, , , , ,
10262 1i , , i, ,
10263 1, i i, , , , , ,
10264 1, i , i, , , , ,
10265 1, i , i, , ,
10266 1, i , i ,,
10267 1, i , , i, ,
10268 1, , i i, , ,
10269 1, , i , i,
10270 1ihop väderkvarnarna närheten timmes avståndyakınlarındaki değirmenle kasabaya saatlik yoldaki
10271 1ihop tänkte eller fångadüşünceler cümleler gözüme rastgele takılıveren satırları dua eder mırıldanarak değil
10272 1I hopp sade återgåbaşına geçmemiz söylerdim
10273 1I hopp­fullumutlanıyor
10274 1ihop medçalışarak edip
10275 1ihopkitap pek
10276 1ihophor
10277 1ihop folk sjöng skrivasokak yazamayan sonu kitaba
10278 1ihop avsnittendüşlediğini
10279 1i ,, hayvan
10280 1i ,, hayatlarında , ,
10281 1I hastigt mod blev mycket förvånad dumdristigBir cesarete kapılarak dinimi şaşırdı
10282 1i han "de " som de . , bir .
10283 1i Han i till för att skulle som ! De hade i , som Han , hade Han !, .
10284 1i händer kundebunu içinde
10285 1ihåg sade du sadesen dediği
10286 1ihågkoydum
10287 1ihåg ansiktesuratını
10288 1ignoreradetedirginliğe
10289 1igen vi kun­deyeniden
10290 1igen vi inteyeni gene
10291 1igen sig sin att ett min miniçin de
10292 1igenom saken lura varandra te­husen sart varandrakazıkladığı pazarlarda kucak oturup
10293 1igenom namnadını
10294 1igenom Hod­jas komiskHoca'nın buldum
10295 1i genom­skinligakürelere asılıydılar
10296 1igenOğulları Yayınları kazandı
10297 1igen någon ellerGene
10298 1igen migbeni
10299 1igen MenGene
10300 1igengeçen
10301 1igengüven yeniden
10302 1igen förbundnahuzuruna çıkaramadığı biriymişim
10303 1igenevin
10304 1igen aning fly gömmakaçabileceğim nerede gizleneceğim
10305 1igångharekete biriken
10306 1ifred rummetkırmak insanların çivisi çıkmıştı
10307 1ifred in varpå ingirip
10308 1ifrån när lik när när lågor ner ifrånincir incir yüzü giren
10309 1ifrånetmek
10310 1ifrån enbir bir
10311 1I frågat efter flera månader hade MedelhavetBahar aylardır sordurmayan
10312 1I fjärdeDördüncü yorgan
10313 1i för att min förlorade, , , , için ona
10314 1i för att inteüzerine işini için başka düşünce
10315 1i för att, aramak için
10316 1I för­staBirinci
10317 1i fantasier ,, hayâlleriyle ,
10318 1i ett , satt låtit att att utan att höra, , , hatta ,
10319 1idiotinsahmaklığın
10320 1idiotaptalmışım
10321 1idio­tiska villeistediği
10322 1IDilinde
10323 1i de vi ..
10324 1i det turkiska språket förståTürkçeme sökebildim
10325 1identitetSustum nedense
10326 1identitetKolu
10327 1identifierade ansiktsuttryck märkta närheten fåŞişman Hasan Paşa'nın adamları palankayı saatte alıverince götürülmek kafaları kadarına istemiyordum
10328 1ideligenöğütlerini
10329 1idésözü
10330 1i , där , i, arasında , , , , ,
10331 1idé liknelsenBenzetmenin
10332 1Idag vet tycker bäst böcker avslutas längtat drömt taKızkardeşinin kekemeliği olaydan gösterisinde elbise giyiyordu
10333 1idagbugün yarısının
10334 1idagbugün
10335 1idéer siniçine içine
10336 1i .da :
10337 1Ibland undrade dessamerak ederdim
10338 1Ibland troddedüşünürdüm
10339 1Ibland tänkte tänkte bära hansdüşünürdüm bazan düşünürdüm
10340 1Ibland tänkteBazan düşünürdüm
10341 1ibland Sultan lillasilah kitap bulaştı
10342 1Ibland Sultaninsan
10343 1ibland min komkimi kimi
10344 1ibland migKimi kimi
10345 1ibland migkimi
10346 1Ibland man man kanbazan
10347 1ibland iställetazından
10348 1ibland ibland som som somKimi kimi
10349 1ibland iblandbazan bazan
10350 1Ibland hansolan Hoca'nın
10351 1Ibland hanBazan
10352 1IblandBazan düşünürdüm
10353 1iblandbazan bunları
10354 1ibland baraBazan
10355 1i ., bir .
10356 1i ,bütün , için
10357 1i av vi ., bir .
10358 1i av av en och ., .
10359 1i att, , söyleyerek
10360 1i , att, söylemek ,
10361 1, i , attsöyledim , ,
10362 1, i , , attsöyledim , ,
10363 1i , att, , , , söylediğini ,
10364 1i att ,, söylüyor , ,
10365 1i att på och till ?: , , .
10366 1, i , att, , , olduğunu söyleyerek ,
10367 1, i , att , ,, olduğunu
10368 1i att ,O , de , , , bütün ,
10369 1, i attO , ,
10370 1i , att ,istediğini , ,
10371 1i att i som ut iona ,
10372 1i att i i, ,
10373 1i att i, de ,
10374 1i att , i att, ,
10375 1i , att i , att, ,
10376 1i , att, içindeki , , , ,
10377 1, , i attiçindeki , , ,
10378 1i attiçin , , ,
10379 1i att , i, , ,
10380 1i , att i, , , , ,
10381 1i , att i, , ,
10382 1i , att i, ,
10383 1i att, , hayâli
10384 1i , att ,giriş , ,
10385 1i att det som jag om om .bir .
10386 1i , att, , de , , ,
10387 1, i , attde ,
10388 1i , att, , , düşsel , , bilim , , , , , de olduğunu
10389 1i att att ,, , , , , söyleyerek , içindeki
10390 1, i att att och, , ,
10391 1i att , att ,O , ,
10392 1I att , att iO ,
10393 1i att att , i att , , när ,, , , ,
10394 1i , att att i att i , att, , , , , , , , , ,
10395 1i att , attiçin , ,
10396 1i att , att i, ,
10397 1i att att , att attO , , ,
10398 1i att att att atthayvan ,
10399 1i att , att att, , ,
10400 1i att att ,, , ,
10401 1i att , att, , ,
10402 1i att , att,
10403 1i , att att ,, , ,
10404 1i , att att ,, ,
10405 1i , , , att , att, ,
10406 1, i att att, , ,
10407 1i , att, artık ,
10408 1i , att, , artık
10409 1i att ,aracılığıyla ,
10410 1i att, ,
10411 1i att,
10412 1i att , ,, , ,
10413 1i , att, , , , , , ,
10414 1i , att, , , ,
10415 1, i att, ,
10416 1, i att,
10417 1IÇok
10418 1, i, , , anlatan
10419 1iakttogsöylediğinde
10420 1iakttogizliyordum
10421 1iakttoggözledim
10422 1iakttagelser barnsliga träffande mycketçocukça zekice bulduğum gözlemler
10423 1iakttagel­ser verk verkPek kavanozları ileri Türk sır verir
10424 1iakt­tog ut fångarBizleri çıkarmak zincire
10425 1iakt­ta ödegelenleri seyretmekten iş
10426 1I212.516
10427 1i, ,
10428 1i ..
10429 1i ., , .
10430 1i !.
10431 1i , ,, ,
10432 1i , , ,, , ,
10433 1i , , ,, ,
10434 1i , , ,,
10435 1i , , , , ,, , , ,
10436 1, i, , , , , , ,
10437 1, i, , , , , ,
10438 1, i, , , , ,
10439 1, i ,, , , ,
10440 1, i ,, ,
10441 1, i ,,
10442 1, , i, , , , ,
10443 1, , i, , ,
10444 1, , i ,, ,
10445 1, , , i, , ,
10446 1, , , i, ,
10447 1, , , i , ,, ,
10448 1hyttyıllarca Venedik'te sanat okumuştu matematikten fizikten yoktu
10449 1hyrde stodHasat
10450 1hylsorna tillverka också ritningarsıkıştırılmış hazırlattığımız kovanları gülleleri taslaklarını
10451 1huvudSultan'a sandığımın bunun
10452 1huvud hoppetumudunu
10453 1huvudgatorna färjelägena frågoranacaddeleri sıkıştırıp
10454 1huvudetbaşımı
10455 1huvudenkafalarının
10456 1huvudenkafalarımızın
10457 1huvudeniçinden
10458 1huvuden halvfärdiga varsyarım
10459 1huvuden demdenemek
10460 1huvuden där där kan saker fanns sådantdolabın şeyleri sanki yok öyle
10461 1huvud böcker an­tecknattuttuğum defterleri döktük
10462 1huvud­styrkan vissteniyetindeydim hikâyeyi
10463 1hus vid vid min egenevin
10464 1hus menyeni
10465 1hus månader nu såg ut små hästdrag­na vagnen På kvällen återvände mycketşeyleri şakadan hoşlanmayan tatsız ihtiyarın soğukluğuyla inceledikten ezberlediği metinleri okumuş
10466 1husevine
10467 1huset vetat närvaro särskilt önskadistenilmediğini saatlere konakta oturmuş
10468 1husets handtagsokak açan
10469 1husetsevin
10470 1huset nedrekonaktaymış
10471 1huset lät hopp utanumut
10472 1huset ingen genomevin kimsesiz
10473 1huset gick kändeevden
10474 1huset genom blevevin
10475 1husetevin
10476 1husetevde
10477 1husetdikkatle
10478 1huset blevevden
10479 1husen mager ut män lyft upp honom armarnaköy ettiklerini kapı başı cılız ihtiyarın yaklaştırıldığını
10480 1husen klängväxterna tidigare nu befann gick gator svaradeSolumda evlerin sağıma geçtiğini sokaklarda
10481 1hus den delen staden likadanaönceden evleri
10482 1hus återvända fängelset till­försiktKimseciklere görünmeden konaktan dikkatlice zindana dönmemi
10483 1hur vadne
10484 1huruvidane ölçüde
10485 1Hur sta­den Om handeln stannade stanna här sittaŞehir beslenecekmiş durursa dururmuş sonra
10486 1hur sätt hurne nasıl nasıl
10487 1hur rätternasayıyordu
10488 1hurne nasıl
10489 1hurnasıl nasıl her
10490 1HurNasıl
10491 1Hur närmasten yakın yıldız nasıl
10492 1Hur människaİnsanın ya
10493 1hur lärt hur tog självnasıl ne olur
10494 1Hur långt borta dåNe kadar çok
10495 1hur land Först rördezamanlar annesinin nişanlısının dostlarının adla çağırdıkları
10496 1hur kunnanasıl
10497 1Hur kunde dessa stanna luftenBu havada öyle nasıl duruyorlardı
10498 1hur inutiiçini
10499 1hur hus hur farEn sokağa huzur huzurla
10500 1hur hur hurne ne ne
10501 1hur hur hurne
10502 1hur hur hurnasıl
10503 1hur hur hur hurnasıl ne
10504 1hur hur annançıkan nasıl
10505 1hurhatırlıyorum
10506 1hur hanshazır onu
10507 1hur händelsenolay yorulmalı
10508 1hur fick togne aldılar
10509 1Hur förstå ta den Rör vidDokunmadan nasıl anlarsın dokunsana
10510 1hur för första gångenilk hatırladım
10511 1Hur det hur hurolur
10512 1hurdan flyttyakalandığını kaçtığım
10513 1Hurdana människor ambas­sadörer tyckteBu elçiler insanlardılar kafaları
10514 1hunnitArabalarla dönerlerken ?
10515 1hung­rigAç olup
10516 1hundrayüz
10517 1hundratalszorluklardan
10518 1HundratalsPadişah biz seçip
10519 1hund jaktvårdarna skyndade räddade hundensyabancı kendini bostancılar üşüşüp köpeğin
10520 1hunden kunde gapköpek gelmiş
10521 1hunden gapköpek köpek
10522 1humörkeyifliydi
10523 1humör göra iställetyerime yapacaklarını
10524 1huggit sten fängelsettaş topladıktan zindanımıza
10525 1huggits frambeceremeyeceğini önseziyle
10526 1hu­sen såg sidanyanıbaşında sık sık gördükleri
10527 1hovnarr tagenkonmadığını soytarısı konuştum
10528 1hovets nervöstelâşlandı
10529 1Hovets jaktvårdare ordnat allt hararna efterTavşanları koyuverip arkasından tazıları saldılar
10530 1hovastrolog såg intuitiongördüğümü delirtmek
10531 1hovastrologernayayımlanmamış Bakmak hikâyesini 1998'de
10532 1Hovastrologen tåldeMüneccimbaşı diş bilediği terkedeceğini
10533 1hovastrologens slutMüneccimbaşı'nın
10534 1hovastrologen SitkiSıtkı takım
10535 1hovastrologen hovastrologMüneccimbaşı Müneccimbaşı'nın Müneccimbaşı'nın
10536 1hovastrologen dettaşeytanı
10537 1hotelser sådinmiş
10538 1hotade uppmanadezehirleyip öldürmekle tehdit
10539 1hotadetehdit
10540 1hostmedicinöksürük
10541 1hostattackerveremli öksürerek
10542 1hostade för viskadefısır fısır
10543 1hos såggörüyordum
10544 1hos om deno ilişkin bu
10545 1hoskoyup
10546 1hoskoydum
10547 1hos hos oftaonda
10548 1hos honom hoskoydum onda
10549 1hoshoş
10550 1hos hört ob­skyra svada tolkningkabalaştırarak aktarabildiğim şiirinden
10551 1hos hänt Honomen hoş hoş hoş en
10552 1hos försökagörerek
10553 1hos eller sin eller följa sympatisevgi izler
10554 1Hornet sysslor under ledning fast­ningarterzilerin boyacıların emrine verilip kaleler kuleler
10555 1Hornets spårkıyısındaki bir-iki belirtinin
10556 1Hornets cell inbjudan palatset vårinanılmaz çaresiz çevrelerinde acılarını paylaşacak
10557 1Hornetkarşı
10558 1Hornet fridgecelerini Edirne'deki çocukluğumu güzel
10559 1hopp yng­lingumutlu
10560 1hoppumutsuz
10561 1hoppumutla
10562 1hopptek­nik efter avlägsnatkurbağaların mekaniği
10563 1hopp runtumut
10564 1hopp om kallade fördriva medboylu üzerinde duracak sabrı umudu kalmadığı oyalanamıyordu
10565 1hopplöst sorgen onödan från frånüç sorunun ruhsal
10566 1hopplöst sinaumutsuzluk
10567 1hopplöst förälskade sorgsnanedenlerini âşıkın hüzünlü
10568 1, hopp , i att, , , , olduğu , düğmeli olduğunu ,
10569 1hoppfullumutlanmıştı
10570 1hoppfulltumut
10571 1hoppfull grova brinnande frälsningkurtuluş umutlanması etkilerdi
10572 1hoppfulla tak yng­ling yngling hatade behandlade ynglingenAv uçurumun kenarında geyik vurmak geldiğine koşmamızı
10573 1hoppetumutsuzluğa kapıldı
10574 1hoppetumutlarını
10575 1hoppet omumudunu
10576 1hoppet om midnatt omumudunu içinden
10577 1hoppet överty­gadsoracaktı nedenini sezer coşkunun soracaktı gittiğimizde
10578 1, , hoppdüğmeli ,
10579 1hopp återvinna förloratüzerine kaybettiklerini kazanma umuduyla
10580 1hoppas hur skep­pen slingrade nu lydagünümüz Türkçesine kaygısı okuyanlar günümüz
10581 1hoppades själv lyckas glöm­ma stängde kanin nuolmasa vermediğimi bozuk Türkçesi'yle
10582 1hoppadeçevirince yaşayacağımız sözediyordu
10583 1HonVebadan
10584 1Hon senareSonra
10585 1hon sökerhikâyelerde böyle
10586 1hononu küçük
10587 1honom varelsens namnısırdığını söyleyecektim adı yaratığın
10588 1honom vänonun onunla
10589 1Honom utan utanO'nun O'nun olsun
10590 1honom tron sinaona
10591 1honom somson
10592 1Honom somçok son
10593 1honom själv ordhor
10594 1honom sen nedsonra
10595 1honom senaresonra
10596 1honom sedansonra sonra
10597 1honom saknade vid bäckenyanıma başında okurken düşünüp özlediğimi
10598 1honom sade att inte att inte attiçin söylemişti
10599 1honom pladdradışında işle uğraşmasına
10600 1HonomO'nu O'nun en
10601 1HonomO'nu O'nu en
10602 1honomOndan
10603 1honomondan
10604 1honom onda honom honom honom hanonu onun
10605 1honomonda
10606 1honomona ona
10607 1honomona olsun
10608 1honomona küçük
10609 1honomona hem hem
10610 1honomOna
10611 1honom om planeronlar sözederek tasarısını
10612 1honomolsun
10613 1honom nu honomona onu
10614 1honom när tänka sinaiyi sonra
10615 1Honom när honom sina honomsonra
10616 1Honom näraO'nun en
10617 1honom någon HodjaHoca olan birisini
10618 1honom med medkendi
10619 1honom medicinerilâçları
10620 1Honomkonuğum O'nu
10621 1honomkonuğum
10622 1Honom kommaolmak
10623 1Honom jag mina Honom jag minabenim Koçu'nun
10624 1honom jag medan jagben benim
10625 1honom jag denbenim ben O'nu
10626 1honom jagbenim
10627 1honom in han han hankendisini kendisine olan bana
10628 1honom , iarada ,
10629 1honom honona
10630 1honom honom tänkaona
10631 1honom honomO'nu
10632 1honom honomonu
10633 1honom honomona ona
10634 1honom honom leken honomoyunu
10635 1honom honom honomona onu
10636 1honom honom hanOnu onu
10637 1honom honom hanonu
10638 1honom Hodja själv han själv hanküçük kendisine Hoca'nın Hoca Hoca
10639 1honomhem hem küçük
10640 1honomhem hem
10641 1honomHemen
10642 1honom hans honomtuhaf hüzün odama onu söyledim
10643 1honom hans hansonu
10644 1honom hans han hand han hanonu
10645 1honom hanonu Hoca'ya küçük
10646 1honom hanonu
10647 1honom hanOna ondan onu
10648 1honom han .için .
10649 1honom han honom han ännu han han han han han hanonun
10650 1honom han han han han hanonu
10651 1honom göronay
10652 1honom fortORHAN
10653 1honom fått honomona
10654 1honom försvannOnca yıl yaşayan iki
10655 1honom för honomiçin
10656 1honom för att att förändradesiçin
10657 1honom fannsonun
10658 1Honomen O'nun
10659 1honom bokens mellanbozan
10660 1honom att för sig själv sig stundkendi için üzerinde kendi
10661 1Honomastronomi
10662 1honom ännuOnun daha
10663 1honom ännu hans ho­nom hanonu daha
10664 1honom annatona
10665 1hon lillasyster bytta pudding hon gjort vägyürüyemeyen komşulara bırakır kızkardeşini
10666 1Hon honson
10667 1hon honomonu
10668 1Hon Hodja hanHoca kendisini
10669 1Hon bli­vit kär tokigÂşık delirmiş
10670 1hon barn pojkeerkek çocuğu
10671 1honçocuğu
10672 1hon alls ser jämlikemi eşit
10673 1Hon åkte tioOn
10674 1holländska komgeliyorsa
10675 1HollandFlemenk'ten mercekler getirtip yaptırdığı teleskoplarla
10676 1Hodja tog också , somda
10677 1Hodja tillbakaHoca'ya
10678 1Hodja tidenHocaysa
10679 1Hodja stängde sitt rumodasına
10680 1Hodjas reaktion förvånat Pascha ännu meraKim ?
10681 1Hodjasonra Hoca'yı
10682 1HodjaSonra
10683 1Hodja som jag jag om som om var en . de han en :yalnız ve ve ve ve .
10684 1Hodjas HodjasHoca'nın
10685 1Hodjas HodjaHoca'nın Hoca'yı
10686 1HodjasHoca'yla
10687 1HodjasHoca'yı
10688 1HodjasHoca'nın Hoca'nın
10689 1Hodja sedan enda dessaondan hayâl arkasından olsun
10690 1Hodjas dem demHoca'nın
10691 1Hodjas dödHoca'nın
10692 1Hodja road hanHoca
10693 1Hodja road han han Hodja han HodjaHoca Hoca'nın belirsiz Hoca'nın
10694 1Hodja road berätta­de dem påverkat tayolda Hoca keyifle
10695 1Hodja pesten dog försvun­nitİstanbul'daki odaları vebalıları Hoca'nınki vebaydı ölene kaybolana
10696 1Hodja på på sinda geliyordu
10697 1Hodja olikaHoca
10698 1Hodja också NärHoca
10699 1Hodja ocksåHoca
10700 1Hodja också hanHoca
10701 1Hodja ochsonunda Hoca
10702 1Hodja och såHoca hattâ ondan
10703 1Hodja och Hoca , , : ,
10704 1Hodja någon honom oron taPaşa'nın Kazakların yetiştirdiğini öğrendikten sonra
10705 1Hodja med som om med .sordu . benden .
10706 1Hodja medşimdi hafif
10707 1Hodja lärtmu bunları
10708 1Hodja lära ordSonra Hoca
10709 1Hodja ihopHoca
10710 1Hodja hos Hodja HansHoca Hoca'da
10711 1Hodja hosHoca
10712 1Hodja honomOna ona
10713 1Hodja honomHoca
10714 1Hodja Hodjatuhaf
10715 1Hodja Hodja HodjasHoca'nın
10716 1Hodja HodjaHoca'ya Hoca'nın
10717 1Hodja HodjaHoca'yı Hoca'dan Hoca'nın
10718 1Hodja HodjaHoca'yı
10719 1Hodja HodjaHoca'ya
10720 1Hodja HodjaHoca tuhaf Hoca'nın
10721 1Hodja HodjaHoca'nın Hoca'ya
10722 1Hodja HodjaHoca'nın Hoca'nın
10723 1Hodja HodjaHoca'nın
10724 1Hodja HodjaHoca Hoca'nın orada
10725 1Hodja HodjaHoca Hoca'nın
10726 1Hodja HodjaHoca'dan Hoca'yla
10727 1HodjaHoca'ya konuda
10728 1HodjaHoca'ya Hoca'nın
10729 1HodjaHoca tuhaf
10730 1HodjaHoca'nın ondan
10731 1HodjaHoca'dan ona
10732 1HodjaHoca'dan Hoca'yı
10733 1Hodjahayâl Hoca'nın
10734 1Hodja höra han hanHoca
10735 1Hodja hans kunnatHoca doğru zorunda
10736 1Hodja : han skulle som de ..
10737 1Hodja hans HodjaHoca hazır
10738 1Hodja hansHoca
10739 1Hodja hans gata äta halvakavak kenarına helva
10740 1Hodja Han ochHoca
10741 1Hodja han höraHoca
10742 1Hodja han han hanHoca hoş
10743 1Hodja han hållaHoca
10744 1Hodja han dockHoca
10745 1Hodja hanöfkesini daha daha
10746 1Hodja ha dem borta när när näronlar
10747 1Hodja hade hanolan Hoca
10748 1Hodja hade hålla och helaHoca
10749 1Hodja hade hade honom hanHoca zorunda
10750 1Hodja hadedaha sormuş
10751 1Hodja göra hanHoca yapıyordu
10752 1Hodja funnit Hodja hela HodjaHoca'ya Hoca
10753 1Hodja funnitHoca'ya
10754 1Hodja för sina av om och som såg på och på som sig om skulle .arasındaki düşünüyordum .
10755 1Hodjadaha Hoca'yla yola
10756 1Hodjaahşap
10757 1Hod­ja "" Hoca
10758 1Hod­jaHoca'yı
10759 1Hod­jaHoca'nın
10760 1Hod­jaHoca'dan Hoca
10761 1Hod­ja han hanHoca
10762 1Hod­ja han han hanHoca
10763 1Hod­ja han ännu han demHoca daha
10764 1Hod­ja hålla borta Hodja oftaHoca uzak Hoca
10765 1Hod­ja hade han hansHoca
10766 1ho­nom sömnlösa dygngünü uykusuz
10767 1ho­nom rådet arbetaçalışmasını öğütlemiş
10768 1ho­nomonunla
10769 1ho­nom nyfikençirkin merak denilen
10770 1ho­nom majestätethuzura
10771 1ho­nomhoşuma
10772 1Ho­nom historier demkitaplardan değiştirilerek uyarlanmış coğrafya risalelerinin vb.
10773 1ho­nom hanonunla
10774 1hjulets snurrade snurradehızlanarak döndü döndü
10775 1hjort vid eller vid stup inför an­komst Sedan innePaşaların aracımızın getireceğine deneylere katılan dedikoduları tuz biber ekiyordu
10776 1hjortar varjeonlar av
10777 1hjortarna vapengeyikleri silahlarımızla köşeye
10778 1hjärnorbeyinlerimizin
10779 1hjärnan ge­nomgözlemleyebilmeliymiş
10780 1hjälptebildiklerini
10781 1hjälp skjuts uppfırlatılan fişeklerden baruttan muymuşum hiç
10782 1Hjälp rakt sakHiç çekinmeden Yardım et
10783 1hjälplöshetgüçle
10784 1hjälper här ellerher
10785 1hjälpayardım
10786 1hjälpa sjukahastalara
10787 1hjälpalıp
10788 1hjälpa frågan gå självyardım edemeyeceğim iş kalıyordu
10789 1hittills mycket mycketşimdiye
10790 1hittauydurup
10791 1hittauydurulmuş
10792 1hitta roligaekledi bizleri kurtarmayı
10793 1hitta menings­lösuydurabilir
10794 1hittadeuydurduğum
10795 1hittade trädgårdenbahane bulup bahçede
10796 1hittade till tillİlk gitti
10797 1hittade i iiçinde
10798 1hitta bud förhandla frisläppande dimmanyolunu bulup aracılık yollamışlardır gemiye
10799 1hitta­de med kunskaperyüzden edebî bilgime uydurduk
10800 1hit mörka bildats över infanteristernaevlendiğim karım bırakıyor hikâyeme
10801 1historiskaİstanbul hakkındaki duygu
10802 1historieve­tenskapen för för förde mig författarenailesini 1984 Madaralı
10803 1historier villeisteğiyle
10804 1historier somçok gibi meraklı gibi
10805 1historier någrasonraki
10806 1historierna eftersom sjukhusetsevermiş hikâyeleri hastaneyi
10807 1historierna andras ärötekilerin
10808 1historier historierhikâyeler hikâyeler
10809 1historierhikâyeler
10810 1historienbirini dinliyordu dinliyordu
10811 1historiaumduğum aklımın kapılarını acımasızca kapıyordu herkesin önünde yapıyordu hatırladığı hikâyelerim
10812 1histo­rier ville vädretürperten hikâyeleri istemişti
10813 1histo­rierna ut taladedilenci görmüşler
10814 1histo­riaşiirden çizdi
10815 1hissade fanorEllerinden oturtulan
10816 1hirsölförsälja­ren passera nydinmesini bozacının
10817 1Hippokrates Thukydides BoccaccioThukidides'den Boccacio'dan sahnelerini
10818 1hippodromenAt
10819 1hindrade troinanmaktan
10820 1hindrade trobüsbütün inanmaktan alıkoyuyordu
10821 1hin­na ifattgelir bulurmuş
10822 1himlen himlengöğe
10823 1himlengökyüzünü burnunu
10824 1himlengökyüzünü
10825 1himlengöğü
10826 1.hikâyeler : hikâyeler :
10827 1herrelösadişleriyle düşmanlarının gırtlaklarına saldıran
10828 1herreefendi
10829 1hennes tvillingkatlanarak taşıyor
10830 1hennesokumaktan
10831 1hennes från taketağzından
10832 1hem upphetsatheyecan
10833 1hemskaste nätter tillbringadevebadan baştan beri ileri sürdü yapıyormuş
10834 1hem passagerarna flanörernagezinenleri geriye evlerine
10835 1hem omedelbart min medEve hemen
10836 1hemmetsevinin
10837 1Hemma sade han till mig det inte fanns någon fara i det svaretDoğan yavruları birbirlerine denk olacak
10838 1hemma med hålla med överevde
10839 1hemma idéerevde
10840 1hemlighetsful­lagösterdi yazdırttı şiddetinden
10841 1hemlighetensırrını
10842 1hemlighöll skriva hittadeyazmakla saklar hakkında uyduruverdiğim
10843 1hemkitapları
10844 1hemizin
10845 1hem hade hade hade överHer
10846 1, , .hemen .
10847 1hem eller veckaeve eve
10848 1hem­ifrånbakışlarıma eve
10849 1helvetet fanns himlengökyüzünün tarafında cehennem
10850 1helt varvkoymuştuk
10851 1helther
10852 1helthareket
10853 1heltele
10854 1helt drahikâye yazdığını
10855 1heltBütün
10856 1heltaradığını
10857 1helst vemkim bilebilir ki
10858 1helstHerkes
10859 1helsther
10860 1helst ambassadörernas residenskonuşulduğu elçi konaklarıyla ilgilenirdi
10861 1heller tillsammansonunla geçirdiğimiz günlere
10862 1heller sätt sättKelimeler şey şey şey
10863 1heller historierhikâyeler
10864 1hellerhikâyeleri
10865 1heller höll vår chansenelimize
10866 1heller berättelser eller kvällengeceleri
10867 1hellerBütün
10868 1heligadul
10869 1helgon kallades därför Evliya*Türk dostu
10870 1hela var varde
10871 1hela utandeğil
10872 1hel­lergevezelik
10873 1hela helaHer silah
10874 1hela hade det hade på det det hade det påda hep da
10875 1hela denBütün elde
10876 1heladeğil
10877 1heladaha değil
10878 1helaözel
10879 1Hela armén väg ditKitabımın geldim
10880 1hela allabütün bütün
10881 1havgöller bulutlar
10882 1ha verkadeverdiğini bazı verdiği
10883 1ha varitvermiş
10884 1hatnefretle nefret duyamayacağımı
10885 1hatnefretle
10886 1ha tjänarekararımı kâhya
10887 1hatiskt för­stått förakt förküçümseyemeyeceğimi anlamıştım
10888 1hatduyduğum nefret
10889 1hatade äckladesNefretle tiksindiği
10890 1ha svajat håll sjönk skada någon samtidigtsağa salındıktan sonra ilişmeden
10891 1ha stod ut fart svänghjulen värmen därinnetıkış tıkış sıkışıp çark çevirmeye dayanamayıp kaçıyorlardı
10892 1hastigthatırlamasıydı
10893 1hösten tänkte ännu gång ta upp arbetet sina hade tappatara ele almayı düşündü
10894 1hästar hästardeğiştirecek
10895 1Hassan Starkes män mindre men fannsyazarken zaman Kızkardeşimin bahçesine
10896 1ha snabba betänke­tidvermesini
10897 1ha satte stora kanoner sedan snartsonra kendini isterdi
10898 1häs­tengeçmişten sözettiğini
10899 1häs­taratlarımız öğlene
10900 1Hasan dessa hosHasan
10901 1ha sagt jag jag "" " " och för som . sonra çok çok .
10902 1hört talas här kvinnan värd så mycket Hatidjeskadını işittiğini Hazreti Hatice'nin
10903 1hört svar undrade vad friheten värd gjordeGardiyanların kullandığı kelimelerle bakmış
10904 1hört slavarna fängelse andrazindanda işiten başkalarına
10905 1hört medhafta
10906 1hårtişimi
10907 1hört hur aztekerna memoa­rer tidigare tänkte berättelsenAztek'lerin anılarını dinlemişti aklında aldırmadığı hikâyesi
10908 1hört grannarnaevlendirmek ettiğini
10909 1hörtgöre
10910 1har sida sidasaray
10911 1har serher
10912 1här privilegiet dyrtAz kamaramda buldular girdiler eşyalarımı yağmaladılar
10913 1här påverkades tappadedemedi
10914 1här ossbu
10915 1haroldum
10916 1hörn ur sömndönüp uzaklaşıyorlardı
10917 1hörn kattkedisi kenara çekilip şundan
10918 1hörnköşede
10919 1Har ni någonsin tittat erSiz hiç baktınız mı
10920 1här nöjes skull togüzereymiş ne
10921 1härmataklit
10922 1här manuskriptet fann vecka varje sommar94.001-97.000 27
10923 1härmade skräck ut se låta bli följa nyfiken rädslaediyordu görmeye korkunun merakıyla gözümü alamadığım dehşetimi
10924 1hårlock troraçtığı kapılardan geçe geçe
10925 1Har lärt dig reaktionPaşa'yı tepki göstermiş
10926 1har ingensende
10927 1har honor varje nerher
10928 1har Honomoldum
10929 1har HodjaHoca
10930 1härHer
10931 1hårher
10932 1här härburada
10933 1här gång­ensefer yarı
10934 1Här finns bara detta Burda var bir
10935 1hareyorumu kötülemeye kalkışmışlarsa
10936 1harentavşan tavşanı
10937 1härens återtåg upp en­sammaarayıp yalnızdık
10938 1harenPadişah tavşan
10939 1Har du duSende
10940 1här det skullebu bu da bu
10941 1hörde träffa­de munk kommitrahipten duymuştum
10942 1hörde svaracevap verdiğini duydum
10943 1hördes bullret vagnshjulenyolundaki meraklanıyordu
10944 1hörde så skuldenlânetin kapıldım
10945 1hörde prasslet kläder tagits vände ängsligtçıkarılan elbisenin hışırtısını duyarak döndüm
10946 1hörde paradiset helvetet går gjordecehenneme gider
10947 1hörde motgöğe
10948 1hörde krävde avsatt post tokargörevden alınmasını yenilik yapacağım
10949 1hörde geSeviyordum seviyordum
10950 1hörde genom vilka fortsattedevam öğrendiği
10951 1hörde flera sexton med med deras världeşsiz verdi Evliya Çelebi'nin
10952 1hårdakurtların
10953 1härbu
10954 1här bordeburada
10955 1har blivit somoldum
10956 1har blivit andraÖtekiler oldu
10957 1här blev behandlad gav solen nåddemesleğimi uygulamak bol bol insan buldum bazılarını
10958 1höra salpeter sett oförlikneliga utropagüherçile hırpani çadırımızdan atına harikalardan
10959 1höra runt vi vårtrahat bizim
10960 1hararna från till Sul­tanenTavşanın teki arkadaşlarından ayrılıp
10961 1höra konstigatuhaf
10962 1höraher
10963 1höra hadedaha
10964 1Häröğrendiklerim fazlaymış
10965 1harağır ağır
10966 1häpnade tittade modellenindirdikten
10967 1häpet utvecklaBütün şaşkın şaşkın
10968 1häpetşaşkın
10969 1ha pes­tengeberemedin
10970 1hanzaman aynı daha
10971 1hanyapıyormuş
10972 1Hanvuran
10973 1Han vill inte veta något om inte vetBilmediğini bilmek istemiyor
10974 1Han vi de och och ., , .
10975 1Han vi byggdeyola çıkıyordu
10976 1han vi ..
10977 1Han veten­skapYapılması
10978 1Han var med de ..
10979 1Han varje städer landetsöylenen aklında " olan " " "
10980 1Han varjeHer
10981 1Han var i , han också på att det var sant Han hade börjat samla för att ! Han hade följt och på han !saat başını sabırla , , .
10982 1Han var han inte han av och han om han hade på ..
10983 1Han var för och hade .. içinde .
10984 1Han vara oförarglig ödmjuk liten man han boddeKendi halinde adamcağıza benziyordu oturuyormuş
10985 1Han vara hansbana onun
10986 1han vapen hålla han han hanhade Hoca'ya olan Hoca'yla Hoca
10987 1Han ut och på ., .
10988 1han utan hanaynı Sultan'a
10989 1han utanförkan
10990 1Han utanaynı
10991 1Han upp till till .bu bu da da .
10992 1Han upprepadeTekrarladı
10993 1Han upp när på som med .ve çok için , .
10994 1Han upp , han att jag med ett leende gav bifallGülümseyerek kendisini onayladığımı hemen
10995 1Han tycktes lite skamsenSanki utandı
10996 1Han tycktes grubblaSanki yana
10997 1han tyckte hanonu kendimden
10998 1han tutmaya
10999 1hantutkusunu
11000 1hantutan
11001 1han tuhaf
11002 1han tron hanolan
11003 1han tittade in mig han migbana
11004 1Han tittadebakan
11005 1han till som för som . han till och .gün .
11006 1han till sig och .Bir .
11007 1han till inte med med han han ..
11008 1Han till av sig och med .gün , , .
11009 1Han till ..
11010 1hänt hemilgilenmiyordu konağındaki bitenlerdeydi
11011 1Han tänk­teAklı takılmıştı
11012 1Han tala vad när tog platsYerime geçince
11013 1Han talatBöylece mantığının zorlamalarının ya hayâl gücümün tembelliği
11014 1han tålamod han hantutturduğu
11015 1han tala handaha aylarca
11016 1han talade han sammaaynı aklımda
11017 1hans vrede avundas ynglings outsinliga energitutkusuna imrenen ihtiyarlar öfkesine
11018 1hans vid bordetmasa başında
11019 1Han SultanenSanki aynı
11020 1han stora demHoca artık onu
11021 1Hans stämma ställa måste oss oss hans sadehasta
11022 1hans språk hans tyckte mertutumunda sevdiğim
11023 1hans somgibi
11024 1hans själ­vasteolmalıydım kendisiydim
11025 1hans sig sedan stod sig någon ondskasonra dönüp kötülük sanki
11026 1hansonun sanki
11027 1HanSonra aynı
11028 1han . som som omhan som han . .
11029 1han som som de .yalnızca .
11030 1Han som och och ..
11031 1han som med avav . .
11032 1Han som han på sig han han på på .. .
11033 1han som han han på ..
11034 1Han som han hade till på .çünkü .
11035 1han som han :, gibi .
11036 1han som han .bir .
11037 1Han , som han , ..
11038 1han , som han,
11039 1han som att vi och .söyledi .
11040 1han som ..
11041 1hans mycket hansdaha
11042 1Hans mor fli­tig kvinnaAnnesi çalışkan kadındı
11043 1Hans morfar förDedesi anlatırmış
11044 1hans migbana
11045 1hans men inteama
11046 1hans men ämnet ävenama hemen
11047 1hans ledannesi hasta
11048 1hans läxade försenadseferindeyse kaldığımı
11049 1hans kunde igendaha
11050 1hans kunde hansHayır onun
11051 1han skulle vi och vi ., , .
11052 1han skulle min men det .yaptığı gibi o .
11053 1Han skrivayazmamız
11054 1han självkendisinin belirtti
11055 1han självkendisinin
11056 1Han själva sina konstigheterzaman Bir kâhin
11057 1Hans intehan och , han Hoca
11058 1han sin plats han hanaynı yapan
11059 1Han sin mina , som i med frågade om och i sin .bir de : bütün bir olmak .
11060 1han sina mig han han allabana
11061 1Han sig till som han och att hade . ut .hiçbir olmadığını düşünüyordum .
11062 1han sig till , och ..
11063 1han sig om han han med en ..
11064 1Han sig mig och och ..
11065 1Han sig han för ..
11066 1han sig hade han ., de .
11067 1Han sig för han på en för gav .Bir yüzünden verdiği .
11068 1hans HodjaHoca'ya
11069 1Hans hem färglöstEvi sevimsizdi
11070 1hanshayâl
11071 1hans hans rädslanhan kan olan
11072 1hans hans men när talaama
11073 1hans hans hanshaksız
11074 1hans hans han hans han hanonun onun
11075 1hans hans dödensölümün
11076 1hans hans allt vadher şeyi hali
11077 1hans hanonun
11078 1hans hanolan
11079 1hans han liv hanyapacağı hayatın
11080 1hanshan han tid kalan zaten
11081 1hans han hanstutmaya
11082 1Hans Han Hans Han sågacınası çıkan
11083 1hans han han honom han han han han honom hans honomonu
11084 1hans han hadedaha yapan
11085 1hans handstilverdiği
11086 1Hans hand låg magen tyckte låg smärtanEli karnının üzerindeydi sanki ağrının üzerinde düşündüm
11087 1hans hand hansdaha
11088 1hans handen ansiktetasıl tutulup
11089 1hanshaksızlık
11090 1hans hadedaha
11091 1hans fingrar hansparmaklarını
11092 1Hans fingrar höll fast min nacke lättat litet greppetEnsemi sıkan parmakları gevşemişti
11093 1hans förvirring den borgen bortom träsket vårt vapen italienskauzun kurulup saatlerini yapma düşüncesinin benim ergenlik hayâllerimden
11094 1Hans far dött tidigt osäker kom hansBabası erken ölmüştü hatırlıyor hatırlamıyordu
11095 1hans egnakendi
11096 1Han sedan Han lyssnat sanna Han allasonra başlayınca bana doğru
11097 1hansdoğru
11098 1hans därmed styrkan straffencezalarımı arttırıyordu
11099 1hans där gjordeorada yaptım
11100 1hansDaha sanki
11101 1hansdaha
11102 1hans dööleceğini En
11103 1hans centrum stammade erkännandenkendilerinden yeterli bulunmayarak hırpalanan itilip kakılan
11104 1hans behär­kadetuttu ölçülü çalışarak
11105 1hansbana zaman
11106 1hans att menkendi
11107 1Han satan sattsşeytan insan
11108 1hansartık
11109 1hans antog hans hanaynı
11110 1hans ana nya eller varit hansbana haber oraya
11111 1Han samma trädgårdyazar
11112 1Han sammaaynı
11113 1hans ögon lystegözleri parlıyordu
11114 1Han sade sedan samma hanaşağı aynı aynı
11115 1han sade SadikSadık
11116 1Han sade sadesöyledi
11117 1hans
11118 1, hans,
11119 1Han rummet övervåningen för­vandlat bordet byggaçalışma odası haline yukarıdaki odaya masamıza oturuyordu
11120 1Han redanzaten
11121 1han rädd men som som .korktuğu .
11122 1han på till var ..
11123 1Han på på nå­got bad minaBana
11124 1han på på . Han ..
11125 1han på på ..
11126 1Han på och sig av mig ..
11127 1Han på det och på . på till ..
11128 1han på av på han ..
11129 1Han ordet utandeğil olan
11130 1HanO olan
11131 1hanonu onun
11132 1han onunla
11133 1hanonu daha kendisinin
11134 1hanonu
11135 1Han ondska Han berättade HonomOnları hikâyelerimi okuduğum İtalya Hikâyeleri'nden öğrendiğim
11136 1han om skulle han .: .
11137 1han om och sig ., .
11138 1Han . om med .ilişkin .
11139 1Han om jag var .olmadığımı .
11140 1Han om han på ..
11141 1han om han och ..
11142 1Han om de var ., .
11143 1Han om ..
11144 1hanolan daha
11145 1Hanolan
11146 1hanolan
11147 1han och som var och till ..
11148 1Han och som Han med och om de .beni .
11149 1han och som av han till .küçük bir tuhaf bir .
11150 1han och och vi vi hanve doğru . :
11151 1han och jag ., .
11152 1Han ochHoca
11153 1Han och han och som av .karanlık .
11154 1Han och han . jag han på avkafalarımızın dolu bir bir bir .
11155 1han och han hanHoca
11156 1Han och han ..
11157 1Han och för och förvåning .çok bir .
11158 1Han och för ..
11159 1han och .doğru , .
11160 1han och den på och vi skulle ..
11161 1han och .de .
11162 1hannyetişip
11163 1hannonu
11164 1hannardişi
11165 1han något för som om och som för de de de .odanın bir . doğru .
11166 1han minsannkendisinin
11167 1han min min han min min igen mig mig mina mig mingeçip onun beni bana
11168 1han minhan tutamayıp
11169 1han min hand skriven otydligyazılmış tutuşturdu
11170 1han minabana tuhaf
11171 1han mig utan kännaduyduğu bana
11172 1Han mig som om mig med jag .bir .
11173 1Han mig på sin ., , .
11174 1han mig på han .boş .
11175 1han mig mig mig han migbana
11176 1han mig kännabana
11177 1Han mig jag "" och på av mig . sonunda . gösterdiği .
11178 1han mig jag om skulle .düşündüğümü .
11179 1han migjag han skulle jag . . yazacağım :
11180 1han mig han utan vem ärbana hangisi
11181 1han mig han skullebana olan
11182 1han mig hans jagbeni bana
11183 1han mig hansbana kendine olan
11184 1Han mig han nytta hanbana
11185 1han mig han mig han barabana benimle
11186 1han mig han migbana olan
11187 1han mig han migbana beni
11188 1han mig han mig annars minabana
11189 1han mig han han han migbana bana
11190 1han mig han gång gång han hanbana onun
11191 1Han mig ensamBeni tek başına
11192 1Hanmer han han daha
11193 1Han meraDaha çok
11194 1Han menBen ama
11195 1Han med sig de och vi var ..
11196 1Han medl oro­lig förklarad löjligGülünç bulunmaktan korktuğu
11197 1han med han var på om var .değildi .
11198 1Han med det var som om han inte .sanki .
11199 1Han medanBen
11200 1Han med ..
11201 1han liv han man han hancan
11202 1Han liv eget livcan
11203 1Han liknelse tankarnaAklında benzetmeden
11204 1Han långt han till som som som han .çok .
11205 1Han lämnat rörde runt lyktan bakom eller vända drabbagörüyordum duran lambayı arkama bekleyerek endişeleniyordum
11206 1Han lagt helt nya saker berättelseSonunda başlayabildi hikâyesine yepyeni şeyler eklemiş
11207 1han kunna Han mig han han hanbana kendimizi beni
11208 1han konst han han han han hans han han han han han hanonu
11209 1han kom migbana haber
11210 1Han kloka hanolan canlı
11211 1hankendisinin
11212 1Han kanskeBelki
11213 1Han kallade styrkanşeytani çağırıp yakın
11214 1han jag han mig även han mig han jag hansbana beni bana
11215 1han , jag att jag,
11216 1han jag att, hatırladım
11217 1Han i och med som ., Padişah'ın :
11218 1han inte skulle bli han skulle sig han .olmaya .
11219 1han inte .o .
11220 1han innanaynı
11221 1Han ingen han vilkahangi
11222 1Han i med en att attsom som mig . .
11223 1han i han i och, , , ,
11224 1han i , han att han han,
11225 1han i en som han och till .çok .
11226 1han , i att han, ,
11227 1han i ..
11228 1han , i,
11229 1Han huvudets hållning stodBakışımı kafamın duruşunu katlanamadığım
11230 1han hononun
11231 1Han honom tyda teckningarOnda tuhaf
11232 1han honomsöylemiş yaptırttığı onu
11233 1han honomonun
11234 1han honomonu ölüm
11235 1han honom honom han denna han han han hanonun kendisinin bana
11236 1han honom hanonu
11237 1han honom han hankendini aynı kendisinin
11238 1han honom fått han hanona ona onu
11239 1han Hodja ocksåHoca'nın Hoca
11240 1han HodjaHoca
11241 1han Hodja hankendini Hoca kaldı
11242 1hanHoca daha
11243 1HanHoca
11244 1hanHoca
11245 1han hjälplöstyani çaresizlikle
11246 1Hanheyecan
11247 1hanhemen bana
11248 1Han hela liv lade sadeadını Slav
11249 1Hanhayvan
11250 1han harHoca
11251 1Han härBu
11252 1Han höra HanHoca Padişah'ın
11253 1han han utanOnun onun
11254 1Han han utanbana
11255 1han hantuttu
11256 1han hantutan kalabalığı
11257 1han han ta plötsligt tystnatdurakladığı anın sırrını çözmekteymiş
11258 1han hans passionbomboş tutkusunu
11259 1han hansonun onunla
11260 1han hans mig mina hanonu bana öfkesini onun
11261 1han han skrivitbana
11262 1han han självkendisinin
11263 1han han själv han migbana kendini
11264 1han han sistaeski hüzün vardı pek sanki
11265 1han han sig men han det han ..
11266 1han han sighan han han få tuhaf
11267 1han hans honom han självonu kendini
11268 1han hans hanskendisinin
11269 1han hans han hans HodjaSonra Hoca
11270 1Han hansBöylece hain onu
11271 1han hans ännuolan tutmak daha
11272 1Han han sanki
11273 1han han Sadik han han han han hanSadık
11274 1Han han sade hanaynı
11275 1Hanhan på som han till och med med mig . . Hoca'nın bir bir .
11276 1Han han på på de på de på de hans påBana o
11277 1Han han på och ..
11278 1Han han på den .ve .
11279 1han , , han på, ,
11280 1han hanonu tutmak onu
11281 1han hanonu
11282 1Han hanOna hak
11283 1Han . Han om han om .Hoca'nın .
11284 1han han . och med .yaptığı . yaptığım .
11285 1Han han och han kom han ..
11286 1Han han och han för .! Hoca'ya .
11287 1han , han , och, , ,
11288 1han han någon han han han han hanonu
11289 1han han mittbana
11290 1han han mig migbana beni
11291 1Han han mig hanbana beni
11292 1Han han migbana
11293 1han han mig bana
11294 1han han men som han inte visste han .hâlâ . :
11295 1han han med som han .çok .
11296 1hanhan komşusunu
11297 1han hankendisinin daha
11298 1han hankendisi daha
11299 1hanhan kendisi
11300 1Han han jag och till ..
11301 1han han jag . de .kendilerini . .
11302 1han han jag ., , öfkelendi :
11303 1Han han inte ..
11304 1han han honomonu ona
11305 1han han Hodja han han hanHoca
11306 1hanhan Hoca'ya
11307 1Han HanHer
11308 1han han hemlighet egentligen så hade kritiskakitabımı kitabın sonunda karışıklığa haklı bazı
11309 1Han Hanhayatın
11310 1Han han han .yaptığı .
11311 1han han han var ..
11312 1Han Han Hantuhaf aynı tuhaf
11313 1han hanhan sig
11314 1han han hans honom hanonu
11315 1han han han på han .kendisi .
11316 1han han han oturolan onu İtalya'yı
11317 1han han hanonun
11318 1han han hanonu
11319 1han han han mig han ännu han hanbana daha
11320 1han han han migdaha bana hiçbir kalmamıştı
11321 1han han han migbana
11322 1Han han han mig ..
11323 1Han han han kunde läsa tur­kiska han naturligtvis nyfikenserpilmiş nice uykulu ülkeyi yaşanılır kılan kurtlarının keşfedemeyeceği
11324 1han han hankendisinin
11325 1han han hanHoca'nın onu
11326 1han han han Hoca'nın
11327 1han han han hanyaptığı onu
11328 1han Han han han talaDaha okuruz
11329 1han han han han självkendisinin
11330 1Han han han hanshangi
11331 1han han han hanshak kendini
11332 1han han han hanonu
11333 1han han han han mitt han sina tankarbana
11334 1han han han han honom onu
11335 1han han han han HodjaHoca
11336 1han han han han hans han honomonun
11337 1han han han han hans han hanonun
11338 1han han han han han mig än han han han han han han han tala han han han hanbana daha yüzünden
11339 1han han han han han hankendisinin
11340 1han han han han han han han med han han han han ..
11341 1han han han han han han han han fann han han Sadikonun kalan bulduğunu ölüm Sadık
11342 1Han han han han han han han handaha
11343 1han han han han hanhan han han daha
11344 1han hanhan han han hangi
11345 1han han han han han han dumt hölltutan
11346 1Hanhan han han han daha
11347 1hanhan han han han öfkesi belki
11348 1hanhan han han han
11349 1han han han han han
11350 1Han han han han hadedaha
11351 1hanhan han Han gibi daha
11352 1Han Han Han HanCervantes aynı Hamit Engeli Kişot'u
11353 1han han han hancan hak tanık
11354 1hanhan han han bayağı
11355 1Han han han hanbana
11356 1han han han han
11357 1han hanhan han
11358 1han han hanhan
11359 1han han , han han, ,
11360 1hanhan han gibi
11361 1Han Han HanBu Faruk okurlarıma Benim
11362 1han han han .bir .
11363 1Han han hanBelki bana veren Hoca biraz daha arttırıyordu
11364 1han han hanbana
11365 1hanhan han
11366 1han han han
11367 1han hanhan
11368 1han han han
11369 1hanhan hakkında
11370 1han han höja han han han han gick han han hadedaha
11371 1han han ha han han hanhan eliyle
11372 1han han ha han baradaha sonra namaz yapmak artan
11373 1han han haft hanDaha
11374 1han Han hade han han Han HanBu hemen Belki daha
11375 1han han hade hade HodjaHoca
11376 1Han han hade de hade hans mittbana kendisine artık
11377 1han , han från "att i " bir annem bir , Hoca'nın gibi söylerdi
11378 1han han för ..
11379 1han han en :, , .
11380 1han handoğru Hoca'nın aynı
11381 1han han detta handaha onun
11382 1han han det det ..
11383 1han han desperat hanAynı
11384 1Han hända honomhangi dayandırdığını
11385 1han han betryckt han kun­de rystcanı sıkkındı susacak
11386 1hanhan belirsiz
11387 1Han Han började beskrivaBenden dan başlardı
11388 1han hanbana onunla
11389 1hanhan az
11390 1han han
11391 1han han
11392 1han han ,,
11393 1han , , han,
11394 1, han , han, , ,
11395 1hanhakkındaki
11396 1hanhakkında
11397 1Han hade vi på och hade som med ..
11398 1Han hadepå som . .
11399 1Han hade och på ..
11400 1Han hade och ..
11401 1Han hade mig .Böylece ve .
11402 1Han hade mig ..
11403 1Han hade med . Han inte på i han skulle ., .
11404 1Han hade inte sig ..
11405 1Han hade helst tron smittats pestenVebaya zaten
11406 1han hade han sig och han hade .bu .
11407 1Han hade han med han ..
11408 1han hade han han på ..
11409 1Han hade han han hansyaptırdığım daha
11410 1Han hade Han hadeBu anda
11411 1Han hade handaha her vardı
11412 1han hade hade hittadaha da
11413 1Han hade hade handaha doğru
11414 1Han hade för ..
11415 1Han hade en för de i hans hand .gibi .
11416 1Han hade detda daha
11417 1Han hade denhan hade han för . bir .
11418 1Han hadedaha hemen kalmış
11419 1Han hade av som han han ..
11420 1Han hade att hade .olduğunu .
11421 1Han hade ..
11422 1Han gott vadBenim
11423 1hängde våra Maria korsen uppochnedvändakapatıldığımız ambarda burnunu olsun
11424 1hängdasorununu
11425 1Han gäst Han Hanünlü hayâl
11426 1Han gång man någonzaman insan
11427 1Han gamla hanszaman
11428 1hänga över sinahepsinin üstünde kalmasını
11429 1Han frågatSöylemiş
11430 1Han frågade litetBiraz sordu
11431 1han frågade han mitthaber bana bana
11432 1han frågadebana
11433 1Han flytt avrätta Hans olidliga Hanyenilmemiz akıl kayıplara
11434 1han fått sin han runt han tutup
11435 1? Han förvånad fritid ?onlardan çıban verirdi adalarına sığınan
11436 1HanFaruk'un
11437 1HanFaruk Cervantes kitaplardan
11438 1Han för sig och med ..
11439 1han för : och av ..
11440 1Han för ., .
11441 1han fannsbana
11442 1Han fann förevändningzaman bahane buluyordu
11443 1Han ett och .Bir söyledi .
11444 1Han ett .da .
11445 1han en han ..
11446 1, han en,
11447 1handstilenhangisinin hangisinin kâtibin dikkatsizliğinden çıkaramadığı
11448 1handstilelyazısıyla
11449 1handskrivnakendisini
11450 1handskrivna historier träkåkarnakarıştırılmış
11451 1handskrivenöğrendikten geçmekte
11452 1han dra längre dennabu tuhaf daha
11453 1handoğarken yaptığımız onu
11454 1hand medkendi
11455 1handlingen densamma omsorguyandıktan bezene
11456 1handlingarŞubat
11457 1handlar alladolaplar kalan olmasından yıldızlarla Müneccimbaşılığın
11458 1handlade tänktesevdiğini ettikten
11459 1handladepazar alışveriş
11460 1han diskussioner själ musslor sti­ger lämnade han han hanHayvanların ruhu hangisi cennete hangisi midye
11461 1hand handonunla
11462 1hand hanBana hiçbir
11463 1hände uppeolup
11464 1Han det var en där .karar vererek haber .
11465 1han det var den över jag och jag mig att .. Bütün !
11466 1Han det och av de ., .
11467 1Han det med han de för .tuhaf .
11468 1han det han sig jag det till de jag jag sig .. geçirdiği Padişah'ı .
11469 1Han det han han sig .şeye .
11470 1han det­ta han han hade själv det på pådaha da kendisinden kendisini bunları
11471 1Han dessutom låsaCesaretimi kilitlemekle
11472 1han dessa han han ändaha
11473 1han de skulle sig av med han ..
11474 1händer påminde jag honom lämnade minabenden bıraktığı benim
11475 1händernahepsine dokunduğunu
11476 1händernaellerimizdeki
11477 1händer eller eller fastna dolda kläder ellerKoestler'in Kepler hüzünlü
11478 1Han de om ., için .
11479 1händeolurdu
11480 1handen turkiskavaktinin görevlendirdiği Hüseyin
11481 1han den på ., .
11482 1handen Om oss da Vincidüşünen istemediğimi belirtmek isterim yararlanmak
11483 1han den ..
11484 1hände lyckligtolurdu
11485 1händelse syster börjat stamma var­för storebrors dräkt Venedigaklımın benzersiz aldatamadılar
11486 1händelser utyolu
11487 1händelsernadüşüncelerinin yaratıcı
11488 1händelser över­ensstämde närRüya adını kızı doğdu yaptığı
11489 1händelser år trott slump själva oundvikliga soldater borgens tornediyordu çıkaramadım etkilendiğim öğrendiğim utanmamam başlarda
11490 1händelseşeylerin hikâyeler
11491 1händel­serna slutsatsBu sürüklendiği son
11492 1hände klart prova få ihopbitirdiği çalıştıracak toplayamadığı
11493 1han de han om de ..
11494 1hände att liknade den i tiden kun­de i att i attgünlük , , , , , kendi
11495 1han .de .
11496 1hand barns ut kartanbakıyor yandan
11497 1handbana
11498 1han dåsom . . zaman .
11499 1han dörrar skullekilitlere uyan Aptal
11500 1han där mig, bana
11501 1handaha sanki
11502 1hända hansbaşıma gelecekleri söyleyecekmiş
11503 1Handaha
11504 1handaha
11505 1han daha
11506 1Han dag ossdaha
11507 1Han då dåzaman
11508 1HanCervantes
11509 1han bygga han mig andra mitt sinaOndan olan bana
11510 1HanBu O
11511 1han .bu .
11512 1han bokenonu
11513 1han boken han han han han på hanBana da kitabı
11514 1Han blevBen
11515 1Han blev arg skrek innan smällde igen gickÖfkelendi vurup çıkarken bağırdı
11516 1han blev arg hanhan öfkelendi
11517 1han .bir .
11518 1, , han, bir
11519 1Han binda vid tillbringade sitta framför njuta människabağlamıyordu günü başka insan karşısında geçirdim
11520 1Han berättadeanlattı
11521 1Han berätta botSoruyordu anlatacaktım
11522 1han behandlad moderns han han han han hanhaksızlık edildiğini
11523 1Han bara en till :bir .
11524 1han baradaha
11525 1hanBana kendime
11526 1hanBana can
11527 1HanBana
11528 1hanbana
11529 1Han bad få befaratCervantes'le Baron hücre
11530 1Hanaynı
11531 1hanaynı
11532 1Han av som av sig vi ..
11533 1han av han mig han ..
11534 1Han även änkaEvlenmek istemediğini dul kadın
11535 1Han av att se att jag inte .görünce .
11536 1han av ., , .
11537 1Han att vi, .
11538 1han : att som ijag i , att som kunde i ? de tür , , kendi yüzünden .
11539 1han att . och och .bir .
11540 1Han att mig ..
11541 1Han att jag och till med ..
11542 1han att han var på .doğru çok .
11543 1han att han var för att i ..
11544 1Han att han som och som och att han givit att, . Hoca'nın için
11545 1han att för mig ,kendisini , ,
11546 1Han att atthızla , söylerdi
11547 1han att ..
11548 1Han argare allt eftersom pratadeSöylene söylene
11549 1Han ännu hade det hade hans det han han kunna handaha buna da
11550 1han annan hanbana bana
11551 1han ana annat hanbana huzur veriyordu hak verdim hatırlayarak hak verdim
11552 1Han ältade ständigt fanns djupare sanningÇam kayın ağaçlarıyla kaplı ormanlardan
11553 1han allt han overkligt fantasiland efter sinnehepsini tuttuğunu ayrıntılardan kendine ülke kurduğunu
11554 1han alla hans han han hanyapılmış olası olan
11555 1HanAklımda
11556 1ha någrasonra
11557 1han­deln avstanna matbeslensin gördüklerine kâğıtları dağıtıyormuş
11558 1Han ..
11559 1Han ., .
11560 1, han,
11561 1, han ..
11562 1hämtatgetirerek
11563 1hämta offerkurbanlarını
11564 1hämta matyiyecek getirmesi
11565 1hämta hadedaha
11566 1hämndşimdi
11567 1hamnahemen
11568 1hamnahayatına
11569 1hamnade bland övertygadçevirmeye üşendiğim arasında başında
11570 1ha mina Du din slog sin sigsonra seni
11571 1ha medyalnızlık acaba İstanbul'da ününü
11572 1halvmörkret oss uppförkokuyordu yukarıya
11573 1halvfärdigayaklaştırdıkça
11574 1halva* uppdönerlermiş alırmış yiyelim dermiş
11575 1haltandetopal
11576 1halshuggas Jag troranlatırsam Evliya
11577 1halshugga oduglig kommendant intagit befäst­ningşeyi düşünüyordum yıllar yazdığım sayfaları okumamak üzere köşeye tıkmıştım
11578 1halshugga blevolmazsam
11579 1halsen kugghjulenkokusu çarkları
11580 1hälsa välkommen påkalla uppmärksamheten uppgösteriye dimdik tırmanan fişekleri
11581 1hälsade vi varandraselamlaştık
11582 1hälsa be­rättade svårighetema cellen sadeEteğini öptürdü hatırımı hücrede çektiğim sıkıntılardan istediğimden diyordum
11583 1halmklädselkakmalı kirazlar
11584 1höll ut kunde slutsatseranlamı sonuç çıkaramayacağı
11585 1höll tystSustum
11586 1hallsofaya çıktık
11587 1höll skulle dagen intelligentaolmadığı kurulu farkındaydım Allen bozucu
11588 1höll skul­le få möjlighet tänkaDüşünmesi
11589 1höll skrivasırada yazmaya
11590 1höll sitt andetagsırada elbiselerimizin evimizin
11591 1höll sadesırada söyledi
11592 1hållit uppsagdadağıttığı takımıyla ilişkisini sürdürdüğünü
11593 1hållit universitetetarasındaki ruhsal
11594 1höll imitatörens skicklighet olid­lighak verdim taklitçinin hüneri dayanılacak
11595 1höll hjärta gånggönlü razı
11596 1höllhan olan tutuşturdu
11597 1höllhâlâ
11598 1höll flyttazıvırı geçirdi
11599 1hållersüzerek orada üç
11600 1hålldumanları
11601 1höll block­erats intellekttutukluk geçirerek
11602 1höll barndomen anledningenromanlar bazıları
11603 1hållbağırıyordu
11604 1hålla utan stodsola
11605 1höll all berättelsebütünüyle kaybetmek hikâye
11606 1hålla denevde bu
11607 1ha läst namnen stavelseömrünü ülkesinde O
11608 1hälarna enbirlikteydiler
11609 1hål­lahuzurla
11610 1ha kvarvarandekonuşan nişanlısının olmasını karşılayan gencin
11611 1hökarkarşı aslanlarına maymunlarına ilişir miymiş
11612 1höjderUykudagezerler'deki hazlarını
11613 1höjderna vidiliklerimize
11614 1höjde huvudet fascineratkaldırarak
11615 1höjaöfkeden çileden beğenmişlikle
11616 1ha historia stad fårSonra Tuhaf sonra
11617 1högtyukarı tırmandıramadığımız
11618 1högtırmanan
11619 1hög Sultanen nyfikenhethikâyelere hikâyesine
11620 1högstayüksek ilmi duyurarak
11621 1högreyere hem
11622 1hög kullebiriktirdim
11623 1hågkomster åldrats fula takt huset dessutomevle anıları eskimiş çirkinleşmişti üzerinde geçmişte şeyle ilgilenmeyecek
11624 1Hagiataa hayâl
11625 1Hagianamaz büsbütün
11626 1haft till tillgerçek mutlu
11627 1haft till mitt utklädd tillfarketmiyordu mutlu uykudan
11628 1haft säsongmevsimi geçirmemişlerdi
11629 1haft lyckligamutlu
11630 1haft enbartbasit
11631 1häfte månskenayışığında kör
11632 1Hadja talade sjuka berättadeHasta aslan hakkında belirtirken hakkında
11633 1hade yrkediye
11634 1hade vi som av som ..
11635 1hade ville detkale da
11636 1hade : var var på för .. .
11637 1hade varvardı
11638 1hade värstvardı daha pek
11639 1hade varsdaha daha varmış
11640 1hadevarmış
11641 1hade varje varje alla hadeher her
11642 1hade varit varit hade likakadar
11643 1hade varit såkadar
11644 1hade var .çok .
11645 1hade valde andeldemir
11646 1hade tro efrersom handlade hört nyheten hörainanamadım haberi duyduğunu öğrenmek
11647 1hade till i
11648 1hade till ..
11649 1hade stadenhangi şehirde
11650 1hade språkdille
11651 1hade som sig sig .küçük .
11652 1hade skulle skulle på när skulleda diye
11653 1hade skullediye
11654 1hade se uti­från återkommande mardrömmar se utifrån vems personlighet antagit fort möjligt vid sida med inTıpkı rüyalarda dışarıdan ayrı düşmüştüm dışarıdan gözleyebildiğim demek başkasıydım kimliğine büründüğüm başkasının önümden an
11655 1hade sedandaha
11656 1hade såkadar
11657 1hade sagtdemiş
11658 1hade rubri­kenHan
11659 1hade "" han hade . han Hoca'nın . verdim .
11660 1hade :" "
11661 1hade på precis hörde detta det till hade tilldeğil tabii da şeyleri
11662 1hade påKale
11663 1hade på detdaha da de
11664 1hade på detda
11665 1hade på det överaldı da
11666 1hade på den ..
11667 1hade påönündeki ya da da
11668 1hade osäkert oss nyttaçekinerek yanımıza almalı mıydık yarar
11669 1hade om och om jag jag ..
11670 1hade om i ., üzerine eski .
11671 1hade också varda vardı
11672 1hade också på dettada
11673 1hade också hade massa hade hade hade derasda varmış daha
11674 1hade också detda
11675 1hade ocksåda
11676 1hade och på .yeniden .
11677 1hade och på det ide bunu
11678 1hade och på ..
11679 1hade nu del sadedeğil
11680 1hade när det detda bunu
11681 1hade närda da vardı
11682 1Hade muraren tvist skrikande hög feberDuymamış mıyım ateşler
11683 1hade mor kännerannem
11684 1hade mig och som kom att :yalnızca .
11685 1hade merdaha da
11686 1Hade medvar mıydı
11687 1hade medvardı
11688 1hade med till ..
11689 1hade med i med ., :
11690 1hade med han som .bir .
11691 1hade med följa med litadeyanına almamıştı güvenmiyor muydu
11692 1hade med :, :
11693 1hade med : ., :
11694 1hade män hade snartadam almış
11695 1hade mångaKale adlı hep
11696 1hade mända adam
11697 1hade kvar sina vid var fannsçarşı vardı
11698 1hade kunnat besluta hade klart religionsbytet hjälpa frihetDin değiştirmemin kaçmama yarayıp yaramayacağını çıkartamadığım karara varamamıştım
11699 1hade kundedüşen
11700 1hade konstigtuhaf
11701 1hade konstigatuhaf
11702 1hade .kalabalığı .
11703 1hadekadar da
11704 1hade jag och på som ., , .
11705 1hade i som mig ,,
11706 1hade i och han om ., .
11707 1hade inte skulle detişiten da diye
11708 1hade insisterat kunde Hodja inget om stjärnorna eller tittade på demsıkılan üstelemiş
11709 1hade igenomadını
11710 1hade i av och på ., .
11711 1hade honom men medama hemen
11712 1hade Hodjas hadeHoca
11713 1hade Hodjas hade han han hanHoca çıkacağını
11714 1hade HodjaHoca hayâl
11715 1hade Hodja hanHoca
11716 1hade Hodja han hadeHoca
11717 1hade Hodjadaha
11718 1hade Hodja att om .karar .
11719 1hadeHoca , , sözetmiyordu , ama sonunu da da aynı da , kaleden son , ama , , bir kalenin bir bir , , bir çıkarken da bir .
11720 1hade hitta närda daha en
11721 1hadeHer
11722 1hadeher
11723 1hadehep
11724 1hade hemma med vapenevde boyu
11725 1hade helthep
11726 1HadeHazreti mıydı
11727 1hade han var på om han .çok ya ya .
11728 1hade Hans Hans Honom hade hade hadehayâl Hoca ayıramadığımı farkettim
11729 1hadehan på . bir .
11730 1hade han i en ..
11731 1hade han hans han hadehain
11732 1hade han hadedaha
11733 1hade han ett vi ., .
11734 1hade han de de ..
11735 1hade hade vår Han hade vidvardı daha
11736 1hade hade till jag mig på ..
11737 1: hade hade sig .bir .
11738 1hade hade sägadiye da
11739 1hade hade påya da
11740 1hade hade påda
11741 1hade hade också helada varmış hep
11742 1hade hade medelde
11743 1hade hade intresse utandeğil
11744 1hade hadehep
11745 1hade hadehemen
11746 1hade hade hadevarmış
11747 1hade hade hade ladevardı
11748 1hade hade hadehemen
11749 1hade hade hade hadevarmış da
11750 1hade hade hade hadedaha
11751 1hade hade hadeda da
11752 1hade hade hade börjat hade ännu hade hade dagdaha da
11753 1hade hade hadealmak
11754 1hade hade fått sig allt hade hade sluthepsi da
11755 1hade hade fannsvardı
11756 1hade hade det på det på merda
11757 1hade hade det hans hade hade han mer hansda daha da
11758 1hade hade det detvarmış da
11759 1hade hade detda bu
11760 1hade hade de inteda da söylemiş
11761 1hade hade dammkadar
11762 1hade hadeda demiş
11763 1hade hade att på av att sighade att på . ! , , bir gibi !
11764 1hade hade alla hadeaklı her
11765 1hade hadeŞehzade düzen
11766 1hade givit silver­myntYalnızca içi akçe dolu vermiş
11767 1hade gångendefa
11768 1hade fråndiye daha
11769 1hade färdats långtdeney yapmak
11770 1hade fantiseradehayâl
11771 1hade fanns han hadedaha vardı
11772 1hade exempel hade hadehemen
11773 1hade dit skulle från plötsligtdiye anda
11774 1hade det på påyaptığım da
11775 1hade de till de var ..
11776 1hade det hadediye da
11777 1hade det hadedaha da
11778 1hade det det ville det ellerda bundan
11779 1hade det det detda Tabii şunu da
11780 1hade det detda her bu
11781 1hade det det dag hade ägnada iş da daha da günün ilgilenmemesini
11782 1hade detda de
11783 1hade detadı ama da ama varmış da
11784 1hade dessutomhem
11785 1hade dessutom hadevardı hem
11786 1hade dess hade hadediye
11787 1hade de på med ., çevresindeki .
11788 1hade denne hade dem skulle deto da yerde var diye etmiş
11789 1hade dennedaha
11790 1hade denna io bir
11791 1hadedemiş
11792 1hade demhemen
11793 1hadeDemek
11794 1hade de hade och på framför sig .önündeki .
11795 1hade de för ..
11796 1hade därorada
11797 1hadedaha " "
11798 1hadeda da da da
11799 1hadeda da
11800 1hadedüzen
11801 1hade börjat kunna varadaha fazla
11802 1hade både hade under skulle hansdiye kendine olacağını
11803 1hade ävenda
11804 1hade att i .yeni .
11805 1HadeÖteki mıydı
11806 1hade ärdemek
11807 1hadealmak
11808 1hade allthepsi
11809 1hade alltçıktı her şeyi
11810 1hade ald­rig hade tillkadar
11811 1hade ..
11812 1hädanefter tänkte fot palat­set så länge tvingadzorda kalmadıkça saraya ayak atmayacağını
11813 1hädanefter seyanında
11814 1hädan­efter skulleelyazmasını Sessiz Kale'yi
11815 1habelki yalnızca
11816 1ha avkarar
11817 1ha övertygayalnızca
11818 1Hüseyin Pascha11
11819 1HüseyinHüseyin hepsinin
11820 1Hüseyinaptal Hüseyin
11821 1Hüseyinüzerinde
11822 1Gyllene Hornet mot Gyllene Hornetkarşı Haliç'e
11823 1Gyllene HornetHaliç
11824 1GylleneHaliç'in
11825 1Gyllene gåHaliç'in gidecek
11826 1Gylle­ne inkaptanların
11827 1Gylle­neHaliç'in
11828 1Gylle­neölülerin
11829 1gycklarna förvisatskovulan
11830 1gungageçmişi
11831 1gunga fast vidceviz uzun
11832 1gummorna blindayağmurda
11833 1guld värdmatah sezdirmek
11834 1guldmynt lästaltın
11835 1GudsAllah'a
11836 1gudlöse flytt skulle frågatİtalya'yı görmediğimi zamanlar kölem
11837 1gudlösasbulunabilir
11838 1GudAllah'a vardım
11839 1GudAllah'ın
11840 1grydde allt jag land återkornstbenzeteceklerini
11841 1grupptakım
11842 1grupp janitsjarer grupp janitsjarer upprorsmännenUmutsuzluğa esnaftan takım
11843 1gruppen fiends­kapdüşmanlıklarıyla
11844 1grundyazıyormuş an
11845 1grund passion berättel­sen ökadehikâye yazarının götürüyordu
11846 1grundoruç yüzünden
11847 1grundgörünce
11848 1grunddurumda
11849 1grunddüşünüyordum uzun uzun
11850 1grundatKasım Kasım
11851 1grundadesonucu dayandırdığımı yalnızca
11852 1grumliga sjun­kitbulanık
11853 1grubblasürüp gidebilecek
11854 1grubblade rädsla rädslankorkusuyla
11855 1grova när resa rädda röstkolay sonra orta
11856 1grova kunna utanorta kaba uzun
11857 1groteskkafanın
11858 1grodorna fylldedolduran
11859 1groda bassäng­en frånyumurtanın daha iyi göstermek
11860 1Gripen nyfikenhetMeraka kapıldığım
11861 1grinig pratar matKonuğumuz alacağı malı tüccarın
11862 1grimaskalmıştı
11863 1greps underlig nedstämdhetiçim daralır tuhaf sıkıntıya kapılırdım
11864 1grepp igengene
11865 1grep genastgötürdüler
11866 1grekiskİçinde ikimizin
11867 1grävayanında
11868 1gräva däroraya
11869 1gråtandeağlayan
11870 1gråtaağlamaya başlamış
11871 1gråtaağlamaya
11872 1gräsetgezindiğim
11873 1grönyeşil
11874 1granskning fogats skriften efterhandarasında edince eklendiği mürekkebinin
11875 1granskayayımlanan Orhan Roman Ödülü'nü Ödülü'nü kazandı
11876 1granskaise ediyordum
11877 1granne affärs­manhırsıyla
11878 1granneüzerine
11879 1grannarnas skvaller tvillingbrödermahallelinin ikiz kardeşler yolundaki dedikodusu
11880 1grannarna köpt där säng därföryatağına kardeşi
11881 1grönayeşil
11882 1gröna ögongözlü
11883 1gradkadar ki gülünç
11884 1gradgördük
11885 1gott humör närmakeyiflenirdi
11886 1gottBu
11887 1Gossen gladÇocuk
11888 1golvet böcker kasta golvet nämntyediğini kitaplara keselerle atıp peygamberin sayfaların bastığını yediğini
11889 1god träffats be­rättadeiyiliğini kötülüğünü göremediği üzüntüden
11890 1godkän­nacoşkuyu duyamıyordu tasarı kandırabileceği hayâlini
11891 1godagözden geçirdim olmam iyi
11892 1glittrandeparlayarak
11893 1glattolan
11894 1glattherkes odasına çekildikten ikimizin beklediği sessizlik çöktükten
11895 1glasskärvor våra våra höraat kıran burasına
11896 1glänstekaşla
11897 1glansfullahedefiymiş
11898 1glömtunutmuştum
11899 1glömts vrå rostat längeunutulup çoktan paslanmıştı
11900 1glömt oftastunuttuğum
11901 1glömt hurunutmuştum
11902 1glömt hämtat snickarenunutmuştu
11903 1glömmaunutmuşlardı
11904 1glömma restenserçenin
11905 1glömma glömma Honomolmaya olmak Sonra
11906 1glömma flyttade in annat hus Geb­zekitaplarına evinde ziyaret
11907 1glömdeunutuyordu
11908 1glömde trodde lekaröyle unutmadı
11909 1glömde trädgården tregörmeden
11910 1glömde runtunuttu
11911 1glömde önskan Under bryd­de börjadericayı unutuverdim
11912 1glömda istället togsüratle hareket arttı Hoca'nın
11913 1glad segörünce
11914 1glad min tidigt morgonen nästa dag mycket min berät­telse hade invändningar komma medarkasındaki ağacının yüksekçe dalına uzun iplerle bağlanmış salıncak rüzgârda hafif hafif kıpırdanıyordu 1984-85
11915 1glädje vägarnayolları
11916 1glädjencoşkuya kapıldığını
11917 1glädjencoşkuya
11918 1glödgönül
11919 1glöden tändas upptäckte san­ningengörebileceği körüklemek aklımızı
11920 1gladde åt lärde såöğrendiğimi gördükçe sevinir
11921 1glada roadefişek gösterisi
11922 1glödande tal konstateraateşli sıcaklığı
11923 1gladagösterisi neşeli
11924 1gjutningenucubenin kalıplara
11925 1gjut­former använt otroli­ga alltkalıp planlarına dönüştürdüğü
11926 1gjuta ellip­tiskt formade följa solensçemberine koşut dişliler döktürmek
11927 1gjortyaptığımız
11928 1gjortyapmıştım
11929 1gjort strax prata sinaister sonra
11930 1gjorts oförlikneliggeç kalmıştık kırbaçlar
11931 1gjort senare eftersonra sonra
11932 1gjorts beroddecamilerde yapılan
11933 1gjort Hodjasonra Hoca
11934 1gjort förr tideneskiden yaptığım
11935 1gjordeyaptım
11936 1gjordeyaptığımız
11937 1gjordeyapıyordu bunu
11938 1gjorde utan gjordebunu yaptığı
11939 1gjorde underBenden uzun uzun
11940 1gjorde tillflykt undkommakaçmak sığınmanın para etmeyeceğini
11941 1gjordesormadı
11942 1gjordes motgerçek sanırım bizler
11943 1gjorde slutet dumhuvudenyapıyorduk ucunda dediklerinin
11944 1gjorde sina dagargünlerden gerçek görüyordum
11945 1gjorde rört dina ben påoynatmalı sene
11946 1gjorde nervösare modsöz geçirememesinden cesaretlenen
11947 1gjorde ljuvâlemi nehirleri konuşa konuşa aklımız
11948 1gjorde landalay
11949 1gjorde honom olyckligare Meh­metMutsuzluğunu arttıran ayrıntılarını Mehmet
11950 1gjorde hansBana yapan
11951 1gjordegirdi
11952 1gjordegeriye
11953 1gjordegörmeye
11954 1gjorde efrersordular
11955 1gjorde dånade mar­ken skakade demonstreradeyaptık inlettik kendi harekete
11956 1gjordebundan
11957 1gjorde åtlöjealay
11958 1gjorde åran ävençözülen Müslüman sevinç çığlıkları bazıları şimdiden kırbaççılardan peşine
11959 1gjorde använtyapmadığını namussuz
11960 1gjorde andresötekiyle
11961 1gjordeşehirde
11962 1gjorda avyapılmıştı
11963 1gjor­desevindiriyordu
11964 1gjor­de brydde fåniga överst papperetYaptığı sayfanın üşendi
11965 1givit varabiri
11966 1givit order släppas fri nedanfördağ götürülüp salıverilmesini buyurmuş
11967 1givitiki
11968 1givit dokument nu händerkölesiymişim kâğıt vermiş etmemek elindeymiş
11969 1givit dåilgisi görevi
11970 1givit bort presenthediye
11971 1gissaaçıkça sorsaydı anlatırdım
11972 1gillrade åthazırladıklarından
11973 1giftevlenmişti
11974 1gifte me­dan hovastrolog mycketdört bucakta hep mı gerekiyormuş
11975 1gifta vilja ingå äktenskapistese almayacağını
11976 1gif­tergidiyor evleniyor
11977 1gick upp kistornas antal såg när gick runttabut sonra gezinerek gördüklerimle sayısı
11978 1gick tvåiki
11979 1gick till tillgitti
11980 1gick tillgitti
11981 1gick tillbaka över gickkalabalık geri
11982 1gick tillİlk gitti
11983 1gick tänktgitti
11984 1gick som som som som tvåikiz gibi
11985 1gick som som som gickgibi
11986 1gick som som förstagibi gibi gibi gibi gibi çok
11987 1gick som segibi gibi
11988 1gick somgibi
11989 1gick skola rusade ut gatanokuluna gidince sokaklara fırladım
11990 1gick sidan gick tehusen arbetarna rökte besöktekalabalığın tersane işçi gezindim çekine çekine tütün
11991 1gick runt vårt skafferi mar­melad- syltburkarnageçen okurlarıma burcundan söyleyerek
11992 1gick resagitmemiz
11993 1gick ocksåde
11994 1gick något palatsen där befannkonakladığı saraylardan birine gidiyor
11995 1gick mitt sig min honomCamii için
11996 1gick mittgittim
11997 1gick medgeldi
11998 1gick längre visste svaretgitmedi gibi
11999 1gick krasarada tuzla
12000 1gick klappa landat ha gickyapıp kartallarla savaşırken avlusuna leylekleri
12001 1gickiyice
12002 1gick in varitgitti gitmiş
12003 1gick inte varde olarak
12004 1gick intede
12005 1gick inspekteradegidip
12006 1gick ingirerken
12007 1gick his­torier spelageçemediklerini öğrendiğimde
12008 1gickgitti
12009 1gickgitmiyordum
12010 1gick gickayak
12011 1gickgeri
12012 1gick det på hadeda dahası
12013 1gick bostädernageçtik
12014 1gickayakta
12015 1gick åtgärdernacuma giderken
12016 1gick återkomGitti geldi
12017 1gick ännu hans hansdahası
12018 1ge visetverebilirmişiz
12019 1gett sättatahta düşmanlarına
12020 1ge tolkningar Sultanen optimismen hos djävulenKaranlık ormanla yamacın etekleri düzlükte taşan piyadelerin
12021 1gest ord Sultanensözünden zamandır
12022 1gesteritiraf hareketlerini
12023 1gesterhareketlerini taklit ederek
12024 1geseviyordum
12025 1geograficoğrafya bilimleri
12026 1gentemot sexuellaçocukluğumun suçlarını cinsel veba
12027 1gensvarkarşılıksız
12028 1genom vore bal vän­tar skall taViyana'ya yenilgilerin öfkesiyle soytarıların kitaplarım
12029 1genomskinligasaydam saydam
12030 1genomskinligaasılı saydam
12031 1genom säga inte inte skulleüzerine olmadığını sözüm öfkeyle
12032 1genom mitt emot jagisteyen benim
12033 1genom minabenim şimdi
12034 1genom ledan segörülen
12035 1genom kvällenBenim gelen
12036 1genom historierbirşeyler istediğinde kitabımı
12037 1genom genomgelen
12038 1genomgene
12039 1genomgått förkylningalgınlığı söylemiş
12040 1genomgått enbart vägt synd guldvågkötülüğün kılı kırk yararak durmasındandı
12041 1genomgören
12042 1genomfördes an­ledningen skullecamilerinden nedenini
12043 1genomfö­ra muslimskkomşuları
12044 1genomelini
12045 1genom dörröppningenaralığından koltuklanarak
12046 1genom dagensgelen
12047 1genom blev komgene gelen
12048 1genomblötunutulmuş
12049 1genomblötaniyeti saatlerce dövülerek sırılsıklam
12050 1genom bakrekuruntu olmasaydı birçoğunu
12051 1genom attkendi
12052 1genom , att, de
12053 1generalerna tyckte illaalacaktım
12054 1genast vi klipporna) Kitabımın bölümlerinde selâmla-dığım endişelere )
12055 1genast hadehemen
12056 1genast denhemen hemen
12057 1genast demhemen
12058 1genast bakom folkmassan tackadearkasındaydı kaldırılmıştı şükreden cıvıl cıvıl
12059 1genastanlatan
12060 1, ,, , , gemiler dolusu köleler
12061 1gemensammaikimizin
12062 1ge kanske kanskebelki belki
12063 1ge kanskebelki
12064 1ge frihet sända utazat yollamayacağını
12065 1GebzeGebze'ye gitmeden
12066 1GebzeGebze'de
12067 1GebzeGebze
12068 1Gebze blevbile göz
12069 1Gebzebizleri
12070 1.geçtiğim benzemiyormuşum bir bir gibi da ! bu .
12071 1ge­nom zigenska genomÇingene
12072 1ge­nomneşeyle
12073 1ge­nom förvisning omplaceringkovulunca onların
12074 1ge­nast svarat människorna män­niskaŞeytan'ın insanlara insan
12075 1ge­nast sitt motistemeyerek uyguluyor
12076 1yakan
12077 1gav till reumatism tillaskerlere ilâçlar veriyor kaşıntısı
12078 1gav rätt tankenÇadırdaki paşalara günü isteyen tahmin geleceğini aklımdan
12079 1gav planerişlere tasarısını tasarılarımızdan sözederek
12080 1gav ny idevakitlerini
12081 1gav mod genom ly­digsöz dinleyen cesaretlendirdiğimi
12082 1gav mitt godkännandeki onaylıyordum
12083 1gav jag drickandekarmaşıklığı zenginliği doluluğu yüzünden çağdaş Türk edebiyatının üzerinde
12084 1gavdeğiştiren
12085 1gav beslutatveriyordum
12086 1gav återhåll­samhet mod gjorde lättadçekingenliği cesaretlendiriyordu rahatlatmıyordu
12087 1gav Amerika vil­kaAmerika yaşadıkları üzerine verdi
12088 1gått väntat hemlighetgizliden gizliye bekliyormuşum
12089 1gått slottsgården följetkalabalıkla avluya
12090 1gått rättvisançekilerek korunduğumuz sırılsıklam ıslanarak
12091 1gått lejon låg dju­ret luktade andraSonra yatan gitmişler ötekiler pis
12092 1gått hans gått hann skotttutan
12093 1gåttgittiği
12094 1gåttgitmiş
12095 1gåttaşk Y
12096 1gatorsokaklarında yürürken
12097 1gatornasokakları
12098 1gatan kortaste vägenaldattığından sokağı kestirme yolu
12099 1gatanaşağı sokağa
12100 1gåta lösteselde edemediğimiz
12101 1gästE.T.A
12102 1gästernakaymış
12103 1gäster middagen kommit tagitbaşkaları çift yaratıldığı
12104 1gästenMisafiri savdıktan
12105 1gäst änkamisafirimiz
12106 1gå slu­tetgidecekmiş
12107 1gasel­ler eftersomHikâyemle geceyarısı ikimizi hikâyemi şeylere
12108 1gör titta själv brukar görakendin bak
12109 1gårsunmak
12110 1gärna framförde kritik egetaçıklamaları yapmaktan hoşlanmama
12111 1Gör kvittKurtul
12112 1görişin yapıldığını
12113 1gör fjärran förväntatgelmiştir ayırmak yapılabilecek sınıflamalardan
12114 1gårdavlusundan
12115 1görayapmak ya
12116 1görayapacağı
12117 1göra väcka derasiçtenlikle söyleyebileceğim
12118 1göra talatkarar
12119 1göra täckt figurer texter neuro­tiskhızına kaptırmıştı üstü anlamını çözemediğim şekillerle asabi tıkıştı
12120 1görastıptan
12121 1görasgörmek
12122 1göra någotyazarken bazı bazı bazı
12123 1görailk birbirlerini
12124 1göra historia trovärdig själv bekännel­ser läsa radsatırını okuyamadığım itiraflardan bir-ikisini dediğimde bulamıyorum
12125 1göra gjordeorada
12126 1göra gjorde görayapmak
12127 1göragördüm
12128 1göra görayapmak
12129 1göra friazat edecekmişim
12130 1göra förstailk
12131 1göra ellerya da
12132 1göra ellerya
12133 1göra därorada ki
12134 1görabazılarını
12135 1göraaçık
12136 1gapskrattadeTiksintiyle kahkaha
12137 1gå ordning asparyoldan giderlermiş
12138 1gångyazıp
12139 1gång utmattad våldet samvete förkylningenkesilmeyecek gözüyle
12140 1gång påmindeseferinde
12141 1gång också hadeher da söylemiş hem
12142 1gång ock­så gång berättelserkeresinde keresinde hikâyesini
12143 1gångnasabahı
12144 1gångna årstid redan årstidgeçirdiğimiz ayın mevsim yaşadığımız
12145 1gång mot dagengün
12146 1gång lade detda defa
12147 1gång gjorde svårare konvertera gång frågadegözümde önemsiyor soru sordukça dönmemi zorlaştıran
12148 1gånger veckan moské område där min därötedeki camiin hocalığa gidiyor
12149 1gånger ropade upp svalt försöktesüre ayarlanmadan gösterecek
12150 1gånger reda merkere öğrendi
12151 1gånger mina öron slippa deras falska anklagelser be­rättade min orokulaklarımı zamanlarda endişelerimi açardım
12152 1gångerkere
12153 1gånger förstod mellan trodde hjälp modellmodelle anlaşılır kılacağı
12154 1gången vetadefa
12155 1gången unggenç
12156 1gången hadedefa
12157 1gångengene
12158 1gången det dendefa ama
12159 1gången över återigensefer gene
12160 1gång efter gångseferinde
12161 1gång Efter gångkere
12162 1gång diskuterade gångkeresinde seferinde istediğini
12163 1gång därifrån berättade ho­nom återge gengäldanlamamışız tıpkı fırtınada kayalara korsan gemisinin leşi saplandığı kalıvermiş
12164 1gångBir keresinde
12165 1gångBir kere
12166 1gångBir
12167 1gång avsikt stäl­la dager universitetsårenBu ikincisine kolaylıkla olacak günah örnekleri yazarken günlerimizi
12168 1gång önskadeunutmuşlardı gizli gözetimi altındaydım
12169 1gång­en kommitaklına gelen
12170 1gammaltsobalarını
12171 1gammal tittabakmak
12172 1gammaleski
12173 1gammal bokbasarsahafta kitabın
12174 1gammalama
12175 1Gamlingen förstİhtiyar ancak suçunu
12176 1gamlazamanlar
12177 1gamlazamanı eski
12178 1gamla trädgårdarka bahçesinde
12179 1gamlasavaş
12180 1gamla kallade myrorna sym­boliseradeyardıma çağırdıklarını örümceklerle ettiğini
12181 1gamla gamla skinneski güzel
12182 1gamla gamladünyanın fazla
12183 1gamlaeski fazla çalışan
12184 1gamlaeski
12185 1gam­malolmasa gizleyerek gömdüğüm
12186 1gam­ladeğilmiş
12187 1galopperande ensamma hästar­na drömmarrüyalarında dörtnala koşan atların sahipsiz
12188 1galninggeldin deli herif
12189 1galningar trodde hon hon ville fortsätta berätta därifråndeliler sanıyormuş anlatacaktı dinlemeden döndüm
12190 1Galata andra runt vid för förstå känslandoğru Galata'ya anlama
12191 1iyimser değildim
12192 1gå ingirip
12193 1gidecekmiş
12194 1gideceğimi
12195 1gå gick därgidiyordu
12196 1gå fortçabuk
12197 1ga­tor sysselsättningyürüdük
12198 1ga­seller vildsvinelverişli
12199 1fysiskt våldzoruyla
12200 1fyrverkeriuppvisningenfişek
12201 1fyrverkeri­föreställningdağıldığı
12202 1fyrtio nästanertesi
12203 1fyr­verkeriuppvisningeneğlenmişler
12204 1fyra sammayapma yanıp
12205 1fyra omvandladesDört
12206 1fyra hela livyerli
12207 1fyrahafta
12208 1fyra första fördört
12209 1fyra förrdört anlatırdım
12210 1fyradört
12211 1fyraayıran
12212 1fyndTASARIMI
12213 1fyndiga släktingarakrabalarımdan
12214 1fyllt vårtAraçları bahçesine
12215 1fyllo ut gatulivetfırlayıp çıkıyor çalışıyordum
12216 1fyllde mörka mörkasessiz karanlık karanlık yenilgiyle doldurduk
12217 1fylldadoluydu
12218 1fyllda ävendoluydu
12219 1fylldaaltında
12220 1fyll­deönümdeki
12221 1funtade huvudetkafalarının içinin
12222 1funnits bekämpa aporÇevresindekilerden uğraşmanın
12223 1funnit pas­sande sattKendine ağabeylik etmeyi
12224 1funnit gulaktiga pulvretdükkâncının kükürtle
12225 1funnitbundan
12226 1funnit över alltherhangi her şeyi
12227 1funderingar orsakernanedenleri
12228 1funderingarmuydular
12229 1funderingargelecekteki sözediyordu
12230 1fullständigtvermemesi
12231 1fullfölja tog uppsürdürmek olursa durması
12232 1fulla pengartuhaf hayatımda
12233 1frukt försökergözü tattığı meyvanın
12234 1fruktansvärtelyazmasından yararlanarak Don
12235 1fruktansvärd tyckteuyandırıyordu ağlamak Bütün
12236 1fruktan SultanenSultan'a Padişah'ın
12237 1fruktan bordekorku
12238 1fruktan bereddfarkına korku
12239 1fruktan öppnade ridande vil­se skogen omkringyanlışlarıyla görünce
12240 1fruktade tag av­rättat plats komma eftersom väl pa­schorna tältet gångna framtidenolmadığım çıkmamıştı olup birileriyle konuşmak özlüyordum
12241 1fruktade eller gentemotkimseden öğrenmediğine
12242 1frukost för till allt föraile alıp
12243 1fru inkomster godakendileri sordu
12244 1fru är yngre ut­märkt hushållerskaİnsanların iklim yedi
12245 1frosseriet slapp rörelserZiyafetlerde sarkmış etlerim gevşemiş hareketlerim
12246 1frisk vindpustyerden esinti
12247 1frisktiyileşti çıktı
12248 1friskt behövdes vidaresabırlı
12249 1fri oss minnesfelÖzgürleşebilmek yanlış hatırlanan
12250 1frihetazat et
12251 1frihet alltazat
12252 1frigivningen kvar skulleatalarından geçtiğini koluyla
12253 1frige utan några krusiduller minaMırın kırın edemeden serbest bırakacağını
12254 1frigeolursam azat edecekmiş
12255 1frigöra från omgivningens tryckkurtulabilecek sahibiydi
12256 1fridfullt lämna utçerçevelerinden çıkıp aramıza
12257 1fridfulltgönül
12258 1friazat
12259 1fri­ge förränfarkına varıncaya azat etmeyeceğini
12260 1fredag utnämndes hovastrolog mercuma Başmüneccim'di
12261 1frös frös funderadedüşünerek üşüyerek
12262 1från vissteberi bildiğini
12263 1frånvaroanlaması çağını üzereydi aramıştı
12264 1frånuzun uzun uzun
12265 1från triumfzafer
12266 1från svårighetertopladığımız takımı
12267 1från Spaniendiyordum İspanyolmuş
12268 1frånsoru
12269 1frånsorguya
12270 1frånsorduğu
12271 1frånsorardı
12272 1från som och . bir .
12273 1franska mustasch­pryddahavuzumuzdaki frenk
12274 1Från sitt äkten­skapkız
12275 1från sina sina dem stod dem honom sade efter hasuya her sonra sefer sonra
12276 1från sig . .bir .
12277 1från Sicilien Istanbulsevmiş hayretini
12278 1Från segelbåt väderkvarn långt knuffades fikonträdenPadişah'a gezintisinde kurbağalarla bahçelerden
12279 1frånsefer
12280 1från samarbete Anne-Mariefigür " " sağdaki figür Sultan III
12281 1från rununetuzun öbürüne
12282 1från rikemans­husen fantiserande bordGördüğüm içtiğim bulutlu masamızın
12283 1frånrenk
12284 1frånröportajlar uzun
12285 1från problemsoruna
12286 1från perioden felaktigayabancı yılın yabancı
12287 1från och ochve
12288 1från och och av ochve bir
12289 1från näshålorna kunde börjaburun
12290 1från när uppvisningen när gav order eller frågade råd frågadeemirleri verdiğimi adamlarımızın da sorduklarını
12291 1från men intediye ama
12292 1från Kuledibi lämnatgünlerimi bıraktığı
12293 1från häpna slaviska utan störreSultan'a yakın akşama batıp kalması edenlerin bakışları altında
12294 1från frånsorguya
12295 1från från en ifrånbir
12296 1från frågan problem stjärnor­na runtsoruna
12297 1från frågade bordesordu
12298 1från fin­na gränslinjen mellanayıran sınır çizgisini bulurdu
12299 1från fastuzun uzun yazardım
12300 1från för måste för gångensefer
12301 1frånfarkına
12302 1från färgerrenk renk
12303 1Från följde gick palatsetsaraya gidiyordum
12304 1från ett nytt sättbir etti
12305 1från ett någotşeyler bir
12306 1från ett ett framförbir bir bir
12307 1från ett bortbir
12308 1från ett bir bir bir
12309 1från en till en påbli gelmeyen bir bir
12310 1från en någotbir bir bir bir
12311 1från en ifrånbir bir
12312 1från en engibi bir bir gibi
12313 1från en enbir bir
12314 1frånele
12315 1fråndiye
12316 1från det från de : på . bir .
12317 1från detdiye
12318 1från dem lektionerdersleri alıyordum
12319 1från öns olåsta måste glömmaadanın yeterliydi önce unutmam şarttı
12320 1FrånAçık
12321 1fram varaama
12322 1fram utarar
12323 1framtidmerakım
12324 1framtiden troddeyerinde
12325 1framtidengelecekten içinden
12326 1framtidenaracımızın çok
12327 1framtänder tillverkaheyecanlandı
12328 1framstod självklarhetgerçekmiş geliyordu
12329 1fram någon avama
12330 1Fram morgonenSabaha
12331 1fram mina men minaama
12332 1frammerak
12333 1fram mengeniş ama
12334 1fram menama
12335 1främman­de fannsyakadaymış
12336 1framlidnerahmetli
12337 1fram lösa fram sinasonra
12338 1framkallas Venedig ynglingyazmaya dönemin
12339 1fram inteama hiçbir
12340 1Fram höstenSonbahara
12341 1framgångsriksıkıştırmadan soruşturmasına
12342 1framgångbaşarımız sırrını
12343 1framgångbaşarımızın biliyorduk
12344 1framför vid skrivakarşıma yazmamı
12345 1Framför stillaYıllar kere
12346 1framför migkarşımda
12347 1framförkarar
12348 1framförkarşımda
12349 1framför denkarşısına
12350 1fram dessa visasonra
12351 1frambiraz
12352 1Framåt morgonen tänkte självBu konuda yazmamı kendileri hiç hiç ceylanlardan
12353 1framåtilerliyorduk
12354 1fram andrakarar
12355 1framama
12356 1fram­för sig framförkarşıma sırrı
12357 1fram­för sakta mycket gissat gniss­landen skrämdegıcırtılar yol bakışlı daha süratle
12358 1fram­förkarşısında
12359 1frågorvereceklerdir
12360 1frågor trötta gamlingarna derassorularının toplattırılmış dişsiz
12361 1frågorsorduğu soruları
12362 1frågorsorduğunu
12363 1frågornasorulardan
12364 1fråga varssorar olmayan
12365 1frågat utan fundera utangörüntümü görüntünün utancı suçu hüznüyle
12366 1frågat tycktesormuş
12367 1frågat tviv­ladesorduğunda
12368 1frågatsormuş
12369 1frågat sluta berättelsebiteceği sorulduğunda
12370 1frågat frånsorduğunu
12371 1frågat att attsormuş
12372 1fråga svaradecevap verdim
12373 1frågar gång tänktesormasınlar diyordum
12374 1frågansoruyordu soruyu
12375 1frågansoruna
12376 1frågansoru
12377 1frågan ofta ställs dem ställs oftare gåronlar sorulduğunu sorulduğunu ekleyiverdim
12378 1Frågan alltAslan sorunu önemli
12379 1frågamerakına
12380 1fråga MeckaBaşka sorusu Mekke'den
12381 1frågade sysselsätt­ningbulamayacağına inandırdığı
12382 1frågade svarade byta reli­gionsordukları dinimi değiştirmeyeceğimi
12383 1frågadesoruyorlardı
12384 1frågadesoruyordu
12385 1frågadesorunca
12386 1frågadesormadım
12387 1frågadesordum
12388 1frågadesorardı
12389 1frågade somsordum
12390 1frågade sadesormadı
12391 1frågade plöts­ligtsordu birden
12392 1frågade Pascha syftadesözkonusu olanın
12393 1frågade och och som de .: .
12394 1frågade mittsordu
12395 1frågade min mor min fästmö mina syskoninanır gözüktüğü zafer mutluluk anlatmayı başarmış
12396 1frågade jagsordum
12397 1frågade hade hos hade två människor personligheter tyckagezginlerde hasır sedire
12398 1frågade gjordesordu
12399 1frågade från slitna övermodsormamıştı yarattığı
12400 1frågade fråga förloradeşeytanî soruyordu
12401 1frågade frågadesoruyordu soruyorlardı
12402 1frågadeele
12403 1fråga baraarka
12404 1fråg­adesoruyormuşum
12405 1fråga­desorardı
12406 1fråga­de hostaİyice sorup soruşturdum öksürüğünü
12407 1fräck sömnlös sagor ådö­je drömmar del löjliga roandeAnadolu'da geziyormuş budala padişahları alaşağı edeceğini hayâllerimin yazdığım söylentilerin duydum
12408 1frå­gor ställdebattıktan başarısızlığını Doppio'ya
12409 1frå­gorna Hodjasoran
12410 1frå­gade skrämmassordu korkutmak oynamak korkudan
12411 1fotsteg knarratıkırdatarak gezinen ayak sesleri
12412 1fotstegen skynda­de visstehızlanamadık
12413 1fortsatte skrivadevam etti
12414 1fortsatte sittdevam etti
12415 1fortsatte så tröttnade paschorna tält ännu otur sigöğrendiği boğuk kelimeler kısa kesik cümleler mırıldandı
12416 1fortsatte kalla rika husengene konaklardan çağırıyorlardı
12417 1fortsattehâlâ
12418 1fortsätta sadedevam
12419 1fortsättaortasında
12420 1fortsätta förmånligtkayırıyorlardı
12421 1fortsätta den ortkaldığım yerden devam
12422 1fortsätta där detkaldığım yerden devam
12423 1FORT HAN I BÖR­JAN sattebaşında öğrenir öğrenmez
12424 1fort fortfarandehâlâ
12425 1fortfarande vetenskapsmännen fortfarande fortfarande fortfarande fortfarande fortfarande bädden ordning stirrandedüzenli uzanıp elyazmalarını orasından burasından
12426 1fortfarande tappat tyglarna någanOdama yıllırda tanıdım
12427 1fortfarande stark valde istället manuskrip­tetkuşak İstanbullu tüccar 1982'de aldı Fransa'da
12428 1fortfarande omvandladesortasında
12429 1Fortfarande kallade harmlösa pratade agade vara smått kunna ladearada çağırıyorlar sabuna dokunmayan yorumlar yapmasını öğleden arada evlendirmeye ka