Denna webbplats fungerar bättre i en webbläsare som stöder webbstandards, men är tillgänglig i alla webbläsare och andra typer av Interntapparater.

UPPSALA UNIVERSITET : Inst. för lingvistik och filologi : Datorlingvistik
Uppsala universitet
Hoppa över länkar


  Datorlingvistik


  Projektöversikt

  Projektdeltagare

  Material

  Publikationer

  Evenemang

  Interna sidor

  In Englishscarrie

Ett EU-projekt för framtagning av skandinaviska språkgranskningsverktyg


Projektöversikt

Scarrie står för Scandinavian Proof Reading Tools. Det är namnet på ett projekt inom EU:s ramprogram EU Telematics Applications. Scarrie startade i november 1996 och löpte i 30 månader. Syftet med projektet var att utveckla ett system för stavningskontroll (inkluderande viss grammatikkontroll) av hög kvalitet för de danska, norska och svenska språken. Ett konkret resultat av projektet var framtagandet av en demonstrator, svarande mot krav ställda av projektdeltagare inom industrin. Dessa utgjordes för den svenska delen av dagstidningarna Upsala Nya Tidning och Svenska Dagbladet. Projektet koordinerades av Wordfinder AB i Växjö. Pilotsystemet Scarrie för svenska utvecklades av Institutionen för lingvistik vid Uppsala universitet.

Projektdeltagare

Material

Publikationer

Working papers in computational linguistics & language engineering,
ISSN: 1401-923X

WP 3 (1999) Reports from the SCARRIE project, Ed. Anna Sågvall Hein
[preface]
Two Reports on CORRIE for SCARRIE
Tjong Kim Sang, Erik: Testing CORRIE for SCARRIE, Deliverable 1.2 [.pdf]
Olsson, Leif-Jöran: Specification of Phonemic Representation, Swedish, Deliverable 4.1.3 [.pdf]

WP 4 (1999) Reports from the SCARRIE project, Ed. Anna Sågvall Hein
[preface]
Wedbjer Rambell, Olga: Error Typology for Automatic Proof-reading [.pdf]

WP 5 (1999) Reports from the SCARRIE project, Ed. Anna Sågvall Hein
[preface]
Wedbjer Rambell, Olga, Dahlqvist, Bengt, Tjong Kim Sang, Erik, Hein, Nils: An Error Database of Swedish [.pdf]

WP 6 (1999) Reports from the SCARRIE project, Ed. Anna Sågvall Hein
[preface]
The SCARRIE Swedish Newspaper Corpus
Dahlqvist, Bengt: A Swedish Text Corpus for Generating Dictionaries, Deliverable 3.1.3 [.pdf]
Dahlqvist, Bengt: The Distribution of Characters, Bi- and Trigrams in the Uppsala 70 Million Words Swedish Newspaper Corpus [.pdf]

WP 7 (1999) Reports from the SCARRIE project, Ed. Anna Sågvall Hein
[preface]
Olsson, Leif-Jöran: Addition of Hyphenation Rules to the Uppsala Chart Processor Grammar [.pdf]

WP 8 (1999) Reports from the SCARRIE project, Ed. Anna Sågvall Hein
[preface]
Wedbjer Rambell, Olga: Multi-word Expressions for Swedish [.pdf]

WP 9 (1999) Reports from the SCARRIE project, Ed. Anna Sågvall Hein
[preface]
Wedbjer Rambell, Olga: A Study of Three Commercial Grammar Checkers [.pdf]

WP 10 (1999) Reports from the SCARRIE project, Ed. Anna Sågvall Hein
[preface]
Wedbjer Rambell, Olga: Three Types of Grammatical Errors in Swedish [.pdf]

WP 11 (1999) Reports from the SCARRIE project, Ed. Anna Sågvall Hein
[preface]
CORRIE-based Grammar Checking
Wedbjer Rambell, Olga: Swedish Phrase Constituent Rules. A Formalism for the Expression of Local Error Rules for Swedish, Deliverable 6.3.3, 6.4 and 6.4. [.pdf]
Wedbjer Rambell, Olga: A Minor Grammar Checking Test for Swedish Using the Fragment Analysis Approach in CORRIE [.pdf]

WP 12 (1999) Reports from the SCARRIE project, Ed. Anna Sågvall Hein
[preface]
Chart-Based Grammar Checking in SCARRIE
Sågvall Hein, Anna & Starbäck, Per: A Test Version of the Grammar Checker for Swedish, Deliverable 6.5.1 [.pdf]
Sågvall Hein, Anna: A Specification of the Required Grammar Checking Machinery, Deliverable 6.5.2 [.pdf]
Sågvall Hein, Anna: A Grammar Checking Module for Swedish, Deliverable 6.6.3 [.pdf]
Starbäck, Per: ScarCheck - a Software for Word and Grammar Checking [.pdf]
Weijnitz, Per: Uppsala Chart Parser Light System Documentation [.pdf]

WP 13 (1999) Reports from the SCARRIE project, Ed. Anna Sågvall Hein
[preface]
Evaluating the Swedish SCARRIE Prototype
Sågvall Hein, Anna, Olsson, Leif-Jöran, Dahlqvist, Bengt & Mats, Erik: Evaluation Report for the Swedish Prototype, Deliverable 8.1.3 [.pdf]
Ahlbom, Viktoria & Sågvall Hein, Anna: Test Suites Covering the Functional Specifications of the Sub-components of the Swedish Prototype, Deliverable 7.1.3 [.pdf]