UPPSALA UNIVERSITET  
Inst. f. lingvistik och filologi Lärare: Evelina Andersson
Uppsala universitet
Hoppa över länkar
Kursplan

Språkteknologi
och datorlingvistikhttp://stp.lingfil.uu.se/~evelina/uv/uv11/pst2/

Programmering för språkteknologer II HT 2011

Nyheter

Preliminärt schema

DatumTidSalMomentMaterial
2011-09-01 Torsdag10-12TuringIntroduktion, repetitionExempelkod
Repetitionsövningar
Anteckningar
Lösningsförslag
2011-09-05 Måndag13-15TuringArv, polymorfi, abstrakta klasser och gränssnittExempelkod
Övningar
Anteckningar
2011-09-07 Onsdag13-15TuringStackar, köer, parametriserade typer och iteratorer Anteckningar
2011-09-07 Onsdag15-17ChomskyLaborationLaboration: Listor, stackar och köer
2011-09-12 Måndag10-12TuringDubbellänkade listor, paket och undantag Anteckningar
2011-09-12 Måndag13-15ChomskyLaboration
2011-09-15 Torsdag10-12TuringÄndliga automater och reguljära uttryck Anteckningar Matchning.java ReplaceAll.java
2011-09-15 Torsdag13-15ChomskyLaborationLaboration: Automater och reguljära uttryck
2011-09-19 Måndag10-12TuringFlerdimensionella fält(2D) och hashtabeller Anteckningar
Test2DArray.java
Mittkursvärdering Resultat.
2011-09-19 Måndag13-15ChomskyLaboration
2011-09-28 Onsdag10-12TuringFlerdimensionella fält(3D) och sökning Anteckningar
2011-09-28 Onsdag13-15ChomskyLaboration Laboration: sökning och sortering
2011-10-05 Onsdag10-12TuringSökträd och sorteringsalgoritmer Anteckningar
2011-10-05 Onsdag13-15ChomskyLaborationLaboration: Arv och undantag
2011-10-11 Tisdag10-12TuringBlandat Exempeltenta1- lösningsförslag
2011-10-19 Onsdag15-17TuringRepetition Anteckningar
2011-10-22 Lördag09-13Bergsbrunnagatan 15, sal 2
Karta
TENTAMENExempeltenta1 Exempeltenta2 Exempeltenta3
2011-11-01 Tisdag10-12ChomskyHandledningSlutkursvärdering.
2011-11-07 Måndag23:59DEADLINE 1 Alla laborationer
2011-11-26 Lördag09-13Bergsbrunnagatan 15, sal 2
Karta
OMTENTAMEN
2011-12-02 Fredag23:59DEADLINE 2 Alla laborationer

Länkar till tidigare kurstillfällen

Programmering för språkteknologer II, HT2010
Programmering för språkteknologer II, HT2009

Lärandemål (från kursplanen) med läsanvisningar

Efter avslutad kurs skall studenten för att förtjäna betyget Godkänd minst kunna redogöra för följande begrepp och skriva fungerande Javaprogram som exemplifierar och drar nytta av dem:

Examination

Kursen kommer att examineras genom följande examinationsmoment:

Betyget G

För betyget godkänd (G) krävs minst G på samtliga examinationsmoment.

Betyget VG

För betyget väl godkänd (VG) krävs, utöver kraven för G, ett av följande krav:

Kursbok

Eck, David J. Introduction to Programming Using Java. 6e utgåvan [html] (urval av material).

Boken finns tillgänglig som pdf och i web-version. Då boken innehåller 700 sidor avråder jag starkt från att skriva ut boken. Så länge studenter inte skriver ut hela böcker kan vi behålla policyn med fria utskrifter.

Boken går att köpa till självkostnadspris via print-on-demand från lulu.com [html].

Alternativ litteratur

Holm, Per. Objektorienterad programmering och Java. Studentlitteratur.

Skansholm, Jan. Java direkt med Swing. Studentlitteratur.

Kompletterande material

Manualer

Googla! I programmering innebär sökning ofta att man letar efter den information man behöver för ett visst programmeringssproblem. Samma problem som ni sitter med har förmodligen andra funderat över och diskuterat. Så googla mycket!

Dokumentation av standardklasserna: Java Platform SE 6 API. [html]

Tutorials: På Suns hemsida finns det mycket material om Java på engelska: