UPPSALA UNIVERSITET  
Inst. f. lingvistik och filologi Lärare: Evelina Andersson
Uppsala universitet
Hoppa över länkar
Kursplan

Språkteknologi
och datorlingvistikhttp://stp.lingfil.uu.se/~evelina/uv/uv12/pst1/

Programmering för språkteknologer I VT 2012

Nyheter

Preliminärt schema

DatumTidSalMomentMaterial
2012-02-22 Onsdag10-12TuringIntroduktion,
Hello World,
Variabler och operatorer
Anteckningar
Kod
Eck 2
2012-02-22 Onsdag 13-15ChomskyLaboration 0 Laboration 0
2012-02-28 Tisdag23:59DEADLINE 0 Laboration 0
2012-02-29 Onsdag10-12TuringVillkorssatser Anteckningar
Kod
Lathund
Eck 3
2012-02-29 Onsdag 13-15ChomskyLaboration 1 Laboration 1
2012-03-06 Tisdag23:59DEADLINE 1 Laboration 1
2012-03-07 Onsdag10-12Turing Endimensionella arrayer,
Repetitionssatser del 1
Anteckningar
Kod
Eck 3
Eck 7.1 - 7.3 (7.5)
2012-03-07 Onsdag13-15ChomskyLaboration 2 Laboration 2
2012-03-13 Tisdag23:59DEADLINE 2 Laboration 2
2012-03-14 Onsdag10-12TuringRepetitionssatser del 2
Anteckningar
Kod
Eck 3
2012-03-14 Onsdag13-15ChomskyLaboration 3 Laboration 3
2012-03-20 Tisdag23:59DEADLINE 3 Laboration 3
2012-03-21 Onsdag10-12TuringMetoder
Anteckningar
Kod
Eck 4
2012-03-21 Onsdag13-15ChomskyLaboration 4 Laboration 4
2012-03-27 Tisdag23:59DEADLINE 4 Laboration 4
2012-03-28 Onsdag10-12TuringKlasser, ord-tri-gram och ord-n-gram
Anteckningar
Kod
Eck 5.1 - 5.4
2012-03-28 Onsdag13-15ChomskyLaboration 5 Laboration 5
2012-04-03 Tisdag23:59DEADLINE 5 Laboration 5
2012-04-04 Onsdag10-12ChomskyLaboration 6 Laboration 6
2012-04-17 Tisdag23:59DEADLINE 6 Laboration 6
2012-04-18 Onsdag10-12TuringSpråkteknologisk tillämpning
Anteckningar
Lathund
2012-04-18 Onsdag13-15ChomskyLaboration 7 och 8 Laboration 7
Laboration 8
2012-04-24 Tisdag23:59DEADLINE 7 Laboration 7
2012-04-29 Söndag23:59DEADLINE 8 Laboration 8

Länkar till tidigare kurstillfällen

Programmering för språkteknologer I, VT2011
Programmering för språkteknologer I, VT2010

Lärandemål (från kursplanen) med läsanvisningar

Efter avslutad kurs skall studenten för att förtjäna betyget Godkänd minst kunna redogöra för följande begrepp och skriva fungerande Javaprogram som exemplifierar och drar nytta av dem:


(1) på ett elementärt plan redogöra för och tillämpa en god programmeringsmetodik

(2) förklara innebörden av följande begrepp och kunna skriva fungerande Javaprogram som exemplifierar och drar nytta av dem:
  1. datatyper, objekt, klasser, variabler (instans- och klass-) och metoder (instans- och klass-);
  2. logiska och aritmetiska operatorer, jämförelseoperatorer;
  3. villkorssatser (if-satser); och satser för iterativ kontroll (for- och while-satser);
  4. standardklasser, särskilt viktiga exempel på sådana t.ex. String;
(3) skriva program som utför elementära beräkningar utifrån förekomsten av tecken och ord-n-gram i texter;

(4) använda dokumentationen av Java med viss självständighet;

(5) förklara, dokumentera och kommentera kod på ett användbart sätt.

Examination

Kursen kommer att examineras genom följande examinationsmoment:

Betyget G

För betyget godkänd (G) krävs minst G på laborationerna 0 till och med 7.

Betyget VG

För betyget väl godkänd (VG) krävs, utöver kraven för G, även följande krav:

Kursbok

Eck, David J. Introduction to Programming Using Java. 6e utgåvan [html] (urval av material).

Boken finns tillgänglig som pdf och i web-version. Då boken innehåller 700 sidor avråder jag starkt från att skriva ut boken. Så länge studenter inte skriver ut hela böcker kan vi behålla policyn med fria utskrifter.

Boken går att köpa till självkostnadspris via print-on-demand från lulu.com [html].

Alternativ litteratur

Holm, Per. Objektorienterad programmering och Java. Studentlitteratur.

Skansholm, Jan. Java direkt med Swing. Studentlitteratur.

Manualer

Googla! I programmering innebär sökning ofta att man letar efter den information man behöver för ett visst programmeringssproblem. Samma problem som ni sitter med har förmodligen andra funderat över och diskuterat. Så googla mycket!

Dokumentation av standardklasserna: Java Platform SE 6 API. [html]

Tutorials: På Suns hemsida finns det mycket material om Java på engelska: