UPPSALA UNIVERSITET  
Inst. f. lingvistik och filologi Lärare: Evelina Andersson, Mats Dahllöf (Examinator)
Uppsala universitet
Hoppa över länkar
Kursplan

Språkteknologi
och datorlingvistikhttp://stp.lingfil.uu.se/~evelina/uv/uv13/pst1/

Programmering för språkteknologer I VT 2013

Nyheter

Preliminärt schema

DatumTidSalLärareMomentMaterial
2013-04-02 Tisdag10-12TuringMD Komma igång.
Elementär objektorientering.
Några standardklasser.
OH
Eck 2.1-2.2, 2.4
Eck 5.1-5.4
2013-04-03 Onsdag10-12ChomskyMD Laboration 1 Laboration 1
2013-04-04 Torsdag10-12TuringMD
2013-04-11 Torsdag10-12TuringEA Repetitionssatser och arrayer OH
Eck 3.3.1, 3.3.3, 3.4
Eck 7.1-7.3
2013-04-16 Tisdag14-16ChomskyEALaboration 2 Laboration 2
2013-04-18 Torsdag10-12TuringEA Lektion
2013-04-23 Tisdag14-16ChomskyEA mittkursvärdering
2013-05-02 Torsdag10-12TuringEAVillkorssatser och strängar OH
Lektion
Eck 3.5
2013-05-07 Tisdag 15-17ChomskyEALaboration 3 Laboration 3
2013-05-14 Tisdag 14-16TuringEAFlerdimensionella arrayer och andra användbara klasser OH
Eck 7.4
2013-05-16 Torsdag 10-12ChomskyEALaboration 4 Laboration 4
Uppgiftsserie 1 för betyget VG
2013-05-21 Tisdag 10-12TuringMD Samlingar och iteration OH
Kodexempel
2013-05-23 Torsdag 10-12ChomskyMDLaboration 5 Laboration 5
2013-05-28 Tisdag 10-12TuringMD Annan algoritm: editeringsavstånd OH
Kodexempel
Uppgiftsserie 2 för betyget VG
2013-05-30 Torsdag 10-12ChomskyMD

Länkar till tidigare kurstillfällen

Programmering för språkteknologer I, VT2012
Programmering för språkteknologer I, VT2011
Programmering för språkteknologer I, VT2010

Lärandemål (från kursplanen) med läsanvisningar

Efter avslutad kurs skall studenten för att förtjäna betyget Godkänd minst kunna redogöra för följande begrepp och skriva fungerande Javaprogram som exemplifierar och drar nytta av dem:


(1) på ett elementärt plan redogöra för och tillämpa en god programmeringsmetodik

(2) förklara innebörden av följande begrepp och kunna skriva fungerande Javaprogram som exemplifierar och drar nytta av dem:
  1. datatyper, objekt, klasser, variabler (instans- och klass-) och metoder (instans- och klass-);
  2. logiska och aritmetiska operatorer, jämförelseoperatorer;
  3. villkorssatser (if-satser); och satser för iterativ kontroll (for- och while-satser);
  4. standardklasser, särskilt viktiga exempel på sådana t.ex. String;
(3) skriva program som utför elementära beräkningar utifrån förekomsten av tecken och ord-n-gram i texter;

(4) använda dokumentationen av Java med viss självständighet;

(5) förklara, dokumentera och kommentera kod på ett användbart sätt.

Examination

Kursen kommer att examineras genom följande examinationsmoment:

Betyget G

För betyget godkänd (G) krävs godkänt resultat på uppgiftsserien för betyget G

Betyget VG

För betyget väl godkänd (VG) krävs, utöver uppgiftsserien för G, även följande krav:

Kursbok

Eck, David J. Introduction to Programming Using Java. 6e utgåvan [html] (urval av material).

Boken finns tillgänglig som pdf och i web-version.

Boken går att köpa till självkostnadspris via print-on-demand från lulu.com [html].

Alternativ litteratur

Holm, Per. Objektorienterad programmering och Java. Studentlitteratur.

Skansholm, Jan. Java direkt med Swing. Studentlitteratur.

Manualer

Googla! I programmering innebär sökning ofta att man letar efter den information man behöver för ett visst programmeringssproblem. Samma problem som ni sitter med har förmodligen andra funderat över och diskuterat. Så googla mycket!

Dokumentation av standardklasserna: Java Platform SE 6 API. [html]

Tutorials: På Suns hemsida finns det mycket material om Java på engelska:

Övrigt

Videokurs i Java