UPPSALA UNIVERSITET  
Inst. f. lingvistik och filologi Lärare: Evelina Andersson
Uppsala universitet
Hoppa över länkar
Kursplan(Kandidat)
Kursplan(Master)

Språkteknologi
och datorlingvistikhttp://stp.lingfil.uu.se/~evelina/uv/uv14/pst2/

Programmering för språkteknologer II HT 2014 och
Avancerad programmering för språkteknologer HT 2014

Nyheter

Preliminärt schema

DatumTidSalMomentMaterial
2014-09-0110-12Turing Introduktion, Objektorientering Anteckningar
2014-09-0310-12Chomsky Laboration 0 Laboration 0 (Kandidat)
Laboration 0 (Master)
2014-09-0810-12Turing Reguljära uttryck, hashtabeller Anteckningar
Kodexempel
Övningar
2014-09-1010-12Chomsky Laboration 1 Laboration 1 (Kandidat)
Laboration 1 (Master)
2014-09-1510-12Turing Sökning och sortering Anteckningar
Övningar
2014-09-1710-12Turing Länkade strukturer, parametriserade typer och undantag Anteckningar
2014-09-1713-15Chomsky Laboration 2 Laboration 2 (Kandidat)
Laboration 2 (Master)
2014-09-2410-12Turing Stackar, köer, iteratorer, paket Anteckningar
Övningar
2014-09-2910-12Chomsky Laboration 3 Laboration 3 (Kandidat)
Laboration 3 (Master)
2014-10-0810-12Chomsky Laboration 3
2014-10-0813-15Turing OOA/OOD, mer datastrukturer/algoritmer Anteckningar
Övning
2014-10-1310-12Chomsky Laboration 4 Laboration 4 (Kandidat)
Laboration 4 (Master)
2014-10-2010-12Chomsky Laboration 4
2014-11-0310-12Turing Resurstillfälle, repetition, frågor, övningstenta Anteckningar
Kodexempel Exempeltenta1
Exempeltenta2
2014-11-07 Tentamen
2014-12-12 Omtentamen

Länkar till tidigare kurstillfällen

Programmering för språkteknologer II, HT2013
Programmering för språkteknologer II, HT2012
Programmering för språkteknologer II, HT2011
Programmering för språkteknologer II, HT2010

Lärandemål (från kursplanen) med läsanvisningar

Efter avslutad kurs skall studenten för att förtjäna betyget Godkänd minst kunna:

Examination

Kursen kommer att examineras genom följande examinationsmoment:

Betyget G

För betyget godkänd (G) krävs G på tentamen och på laboration 1-4.

Betyget VG

För betyget väl godkänd (VG) krävs VG på tentamen och G på laboration 1-4.

Kursbok

Eck, David J. Introduction to Programming Using Java. 6e utgåvan [html] (urval av material).

Boken finns tillgänglig som pdf och i web-version. Då boken innehåller 700 sidor avråder jag starkt från att skriva ut boken. Så länge studenter inte skriver ut hela böcker kan vi behålla policyn med fria utskrifter.

Boken går att köpa till självkostnadspris via print-on-demand från lulu.com [html].

Läsanvisningar

Följande lista hänvisar till de viktigaste delarna i Eck. Andra Javaböcker har normalt motsvarande kapitel

Objektorientering, arv, polymorfism, abstrakta klasser, gränssnitt (interface): 5

Paket: 4.5, 2.6.4

Synlighet: 4.2, 5.5.1

Generics: 7.3.4, 10.1.3-10.1.7

Stackar, köer och länkade listor: 9.2-9.3, 10.2.1

Arrayer, ArrayList: 7.1-7.3, 7.5 , 10.2.1

Hashtabeller och mappningar 10.3-4

Sökning och sortering: 7.4, 9.1.1, 9.1.3, 9.4

Algoritmanalys: 8.5

Undantag: 8.3

Kursen förutsätter också att ni behärskar grundläggande Java sedan tidigare kurs, motsvarande större delen av kapitel 1-4, samt 11.1-2

Alternativ litteratur

Clifford A. Shaffer. Data Structures and Algorithm Analysis (Java version)

Bruno R. Preiss. Data Structures and Algorithms with Object-Oriented Design Patterns in Java

Holm, Per. Objektorienterad programmering och Java. Studentlitteratur.

Skansholm, Jan. Java direkt med Swing. Studentlitteratur.

Kompletterande material

Manualer

Googla! I programmering innebär sökning ofta att man letar efter den information man behöver för ett visst programmeringssproblem. Samma problem som ni sitter med har förmodligen andra funderat över och diskuterat. Så googla mycket!

Dokumentation av standardklasserna: Java Platform SE 6 API. [html]

Tutorials: På Suns hemsida finns det mycket material om Java på engelska: