Uppsala universitet   
Mats Dahllöf, Institutionen för lingvistik och filologi, Uppsala universitet  
  
Samband mellan ordval och ledamöters ålder (03–12) i Riksdagen  
  
Startsida.   Översikt noterade ordformer:  alfabetisktefter frekvens.       Se även:  andra typer av jämförelser.       

Samband mellan ordval och ledamöters ålder (03–12) i Riksdagen

Jämför ↓ m. →ÄY
äldre ledamöter (Ä)Jfr
yngre ledamöter (Y)Jfr

Data: Riksdagsanföranden 2003/04–2009/10 (nio riksmöten).

äldre ledamöter:13651546 löpord. [Individer.]
yngre ledamöter:20720652 löpord. [Individer.]
Totalt: 34372198 löpord.

Äldre: födda före 1954. Yngre: födda efter 1958. (Ledamöter födda 1954–1958 ej medräknade.)