Uppsala universitet   
Mats Dahllöf, Institutionen för lingvistik och filologi, Uppsala universitet  
  
Samband mellan ordval och ledamöters blocktillhörighet (06–12) i Riksdagen  
  
Startsida.   Översikt noterade ordformer:  alfabetisktefter frekvens.       Se även:  andra typer av jämförelser.       

Samband mellan ordval och ledamöters blocktillhörighet (06–12) i Riksdagen

Jämför ↓ m. →VH
vänsterledamöter (V)Jfr
högerledamöter (H)Jfr

Data: Riksdagsanföranden 2006/07–2011/12 (sex riksmöten).

vänsterledamöter:9477479 löpord. [Individer.]
högerledamöter:11993462 löpord. [Individer.]
Totalt: 21470941 löpord.

Vänster: (MP), (S), (V). Höger: (C), (FP), (KD), (M). (Anföranden av (SD) ej medräknade.)