Uppsala universitet   
Mats Dahllöf, Institutionen för lingvistik och filologi, Uppsala universitet  
  
Samband mellan ordval och ledamöters blocktillhörighet (03–06) i Riksdagen  
  
Startsida.   Översikt noterade ordformer:  alfabetisktefter frekvens.       Se även:  andra typer av jämförelser.       

Samband mellan ordval och ledamöters blocktillhörighet (03–06) i Riksdagen

Jämför ↓ m. →VH
vänsterledamöter (V)Jfr
högerledamöter (H)Jfr

Data: Riksdagsanföranden 2003/04–2005/06 (tre riksmöten).

vänsterledamöter:6173203 löpord. [Individer.]
högerledamöter:6223106 löpord. [Individer.]
Totalt: 12396309 löpord.

Vänster: (MP), (S), (V). Höger: (C), (FP), (KD), (M).