Uppsala universitet   
Mats Dahllöf, Institutionen för lingvistik och filologi, Uppsala universitet  
  
Samband mellan ordval och ledamöters blocktillhörighet och ålder (06–12) i Riksdagen  
  
Startsida.   Översikt noterade ordformer:  alfabetisktefter frekvens.       Se även:  andra typer av jämförelser.       

Samband mellan ordval och ledamöters blocktillhörighet och ålder (06–12) i Riksdagen

Jämför ↓ m. →andraÄVÄHYVYH
äldre vänsterledamöter (ÄV)JfrJfrJfrJfr
äldre högerledamöter (ÄH)JfrJfrJfrJfr
yngre vänsterledamöter (YV)JfrJfrJfrJfr
yngre högerledamöter (YH)JfrJfrJfrJfr

Data: Riksdagsanföranden 2006/07–2011/12 (sex riksmöten).

äldre vänsterledamöter:2670293 löpord. [Individer.]
äldre högerledamöter:3969111 löpord. [Individer.]
yngre vänsterledamöter:6807186 löpord. [Individer.]
yngre högerledamöter:8024351 löpord. [Individer.]
Totalt: 21470941 löpord.

Vänster: (MP), (S), (V). Höger: (C), (FP), (KD), (M). (Anföranden av (SD) ej medräknade.)

Äldre: födda före 1954. Yngre: födda efter 1958. (Ledamöter födda 1954–1958 ej medräknade.)