Uppsala universitet   
Mats Dahllöf, Institutionen för lingvistik och filologi, Uppsala universitet  
  
Samband mellan ordval och ledamöters kön (03–12) i Riksdagen  
  
Startsida.   Översikt noterade ordformer:  alfabetisktefter frekvens.       Se även:  andra typer av jämförelser.       

Samband mellan ordval och ledamöters kön (03–12) i Riksdagen

Jämför ↓ m. →KM
kvinnor (K)Jfr
män (M)Jfr

Data: Riksdagsanföranden 2003/04–2009/10 (nio riksmöten).

kvinnor:18478106 löpord. [Individer.]
män:25226445 löpord. [Individer.]
Totalt: 43704551 löpord.