Uppsala universitet   
Mats Dahllöf, Institutionen för lingvistik och filologi, Uppsala universitet  
  
Samband mellan ordval och ledamöters kön och ålder (03–12) i Riksdagen  
  
Startsida.   Översikt noterade ordformer:  alfabetisktefter frekvens.       Se även:  andra typer av jämförelser.       

Samband mellan ordval och ledamöters kön och ålder (03–12) i Riksdagen

Jämför ↓ m. →andraÄKÄMYKYM
äldre kvinnor (ÄK)JfrJfrJfrJfr
äldre män (ÄM)JfrJfrJfrJfr
yngre kvinnor (YK)JfrJfrJfrJfr
yngre män (YM)JfrJfrJfrJfr

Data: Riksdagsanföranden 2003/04–2009/10 (nio riksmöten).

äldre kvinnor:5092578 löpord. [Individer.]
äldre män:8558968 löpord. [Individer.]
yngre kvinnor:8214132 löpord. [Individer.]
yngre män:12506520 löpord. [Individer.]
Totalt: 34372198 löpord.

Äldre: födda före 1954. Yngre: födda efter 1958. (Ledamöter födda 1954–1958 ej medräknade.)