Uppsala universitet   
Mats Dahllöf, Institutionen för lingvistik och filologi, Uppsala universitet  
  
Samband mellan ordval och ledamöters kön och blocktillhörighet (03–06) i Riksdagen  
  
Startsida.   Översikt noterade ordformer:  alfabetisktefter frekvens.       Se även:  andra typer av jämförelser.       

Samband mellan ordval och ledamöters kön och blocktillhörighet (03–06) i Riksdagen

Jämför ↓ m. →andraHKHMVKVM
högerkvinnor (HK)JfrJfrJfrJfr
högermän (HM)JfrJfrJfrJfr
vänsterkvinnor (VK)JfrJfrJfrJfr
vänstermän (VM)JfrJfrJfrJfr

Data: Riksdagsanföranden 2003/04–2005/06 (tre riksmöten).

högerkvinnor:2452513 löpord. [Individer.]
högermän:3770593 löpord. [Individer.]
vänsterkvinnor:2339771 löpord. [Individer.]
vänstermän:3833432 löpord. [Individer.]
Totalt: 12396309 löpord.

Vänster: (MP), (S), (V). Höger: (C), (FP), (KD), (M).