Uppsala universitet   
Mats Dahllöf, Institutionen för lingvistik och filologi, Uppsala universitet  
  
Samband mellan ordval och ledamöters kön, blocktillhörighet och ålder (06–12) i Riksdagen  
  
Startsida.   Översikt noterade ordformer:  alfabetisktefter frekvens.       Se även:  andra typer av jämförelser.       

Samband mellan ordval och ledamöters kön, blocktillhörighet och ålder (06–12) i Riksdagen

Jämför ↓ m. →andraYHKYHMYVKYVMÄHKÄHMÄVKÄVM
yngre högerkvinnor (YHK)JfrJfrJfrJfrJfrJfrJfrJfr
yngre högermän (YHM)JfrJfrJfrJfrJfrJfrJfrJfr
yngre vänsterkvinnor (YVK)JfrJfrJfrJfrJfrJfrJfrJfr
yngre vänstermän (YVM)JfrJfrJfrJfrJfrJfrJfrJfr
äldre högerkvinnor (ÄHK)JfrJfrJfrJfrJfrJfrJfrJfr
äldre högermän (ÄHM)JfrJfrJfrJfrJfrJfrJfrJfr
äldre vänsterkvinnor (ÄVK)JfrJfrJfrJfrJfrJfrJfrJfr
äldre vänstermän (ÄVM)JfrJfrJfrJfrJfrJfrJfrJfr

Data: Riksdagsanföranden 2006/07–2011/12 (sex riksmöten).

yngre högerkvinnor:2781197 löpord. [Individer.]
yngre högermän:5243154 löpord. [Individer.]
yngre vänsterkvinnor:3455593 löpord. [Individer.]
yngre vänstermän:3351593 löpord. [Individer.]
äldre högerkvinnor:1110515 löpord. [Individer.]
äldre högermän:2858596 löpord. [Individer.]
äldre vänsterkvinnor:1111477 löpord. [Individer.]
äldre vänstermän:1558816 löpord. [Individer.]
Totalt: 21470941 löpord.

Vänster: (MP), (S), (V). Höger: (C), (FP), (KD), (M). (Anföranden av (SD) ej medräknade.)

Äldre: födda före 1954. Yngre: födda efter 1958. (Ledamöter födda 1954–1958 ej medräknade.)