Uppsala universitet   
Mats Dahllöf, Institutionen för lingvistik och filologi, Uppsala universitet  
  
Samband mellan ordval och ledamöters partitillhörighet (10–12) i Riksdagen  
  
Startsida.   Översikt noterade ordformer:  alfabetisktefter frekvens.       Se även:  andra typer av jämförelser.       

Samband mellan ordval och ledamöters partitillhörighet (10–12) i Riksdagen

Jämför ↓ m. →andra(C)(FP)(KD)(M)(MP)(S)(SD)(V)
(C)JfrJfrJfrJfrJfrJfrJfrJfr
(FP)JfrJfrJfrJfrJfrJfrJfrJfr
(KD)JfrJfrJfrJfrJfrJfrJfrJfr
(M)JfrJfrJfrJfrJfrJfrJfrJfr
(MP)JfrJfrJfrJfrJfrJfrJfrJfr
(S)JfrJfrJfrJfrJfrJfrJfrJfr
(SD)JfrJfrJfrJfrJfrJfrJfrJfr
(V)JfrJfrJfrJfrJfrJfrJfrJfr

Data: Riksdagsanföranden 2010/11–2011/12 (två riksmöten).

(C)-ledamöter:886253 löpord. [Individer.]
(FP)-ledamöter:835550 löpord. [Individer.]
(KD)-ledamöter:685008 löpord. [Individer.]
(M)-ledamöter:2082013 löpord. [Individer.]
(MP)-ledamöter:822444 löpord. [Individer.]
(S)-ledamöter:1754958 löpord. [Individer.]
(SD)-ledamöter:512341 löpord. [Individer.]
(V)-ledamöter:966244 löpord. [Individer.]
Totalt: 8544811 löpord.