Uppsala universitet   
Mats Dahllöf, Institutionen för lingvistik och filologi, Uppsala universitet  
  
Samband mellan ordval och ledamöters partitillhörighet (03–06) i Riksdagen  
  
Startsida.   Översikt noterade ordformer:  alfabetisktefter frekvens.       Se även:  andra typer av jämförelser.       

Samband mellan ordval och ledamöters partitillhörighet (03–06) i Riksdagen

Jämför ↓ m. →andra(C)(FP)(KD)(M)(MP)(S)(V)
(C)JfrJfrJfrJfrJfrJfrJfr
(FP)JfrJfrJfrJfrJfrJfrJfr
(KD)JfrJfrJfrJfrJfrJfrJfr
(M)JfrJfrJfrJfrJfrJfrJfr
(MP)JfrJfrJfrJfrJfrJfrJfr
(S)JfrJfrJfrJfrJfrJfrJfr
(V)JfrJfrJfrJfrJfrJfrJfr

Data: Riksdagsanföranden 2003/04–2005/06 (tre riksmöten).

(C)-ledamöter:1404148 löpord. [Individer.]
(FP)-ledamöter:2329627 löpord. [Individer.]
(KD)-ledamöter:1570355 löpord. [Individer.]
(M)-ledamöter:2007112 löpord. [Individer.]
(MP)-ledamöter:947642 löpord. [Individer.]
(S)-ledamöter:5130350 löpord. [Individer.]
(V)-ledamöter:1406339 löpord. [Individer.]
Totalt: 14795573 löpord.