Mittkursutvärdering HT 2013

Mittkursutvärderingen utfördes under föreläsning 4. Studenterna fick anonymt skriva vad de tyckte var bra eller dåligt, och vad som skulle kunna förbättras. 5 utvärderingar lämnades in.

Sammanställning

Totalt sett var de flesta överlag positiva till kursen. Kommentarer kring kursen i allmänhet, föreläsningarna, kurslitteraturen är positiva och uppskattande. Det tar jag som lärare med mig, och ska försöka fortsätta på samma spår. Kring uppgifterna var det något mer blandade kommentarer, som sammanställs nedan.

Kommentarer kring uppgifterna

  • Relevanta och intressanta
  • Bra med två mindre skrivuppgifter och två större praktiska uppgifter
  • Bra att det är mer arbete än skrivande för uppgifterna
  • Tydliga uppgifter
  • Bra inlämningsuppgifter
  • Programmeringen ganska svår
  • Det hade varit bra att ha ett eller två labbtillfällen för CKY-implementationen, då den är ganska matig och svår
Saras kommentar: Kul att uppgifterna i stort är uppskattade! Uppgifterna är tänkta att vara utmanande, men ska gå att klara av, med hjälp av handledning vid behov. Trots att det inte finns några schemalagda tillfällen, så finns det möjlighet att få individuell handledning. Hör av er till Sara! Anledningen till detta är att schemalagda handlendningstillfällen inte utnyttjats så mycket i tidigare kurser, och att vi trodde att det var bättre att ni kunde få hjälp när det behövdes.