Programmering för språkteknologer II HT 2013

Nyheter

 • 140514: Kursrapport för kursomgången 2013 finns nu tillgänlig.
 • 131104: Slutkursutvärdering är nu tillgänlig, och kan fyllas i. Det är viktigt att ni gör det, för att kunna förbättra kursen framöver! Om någon inte känner till lösenord, hör av er till Sara för info.
 • 131104: Material från föreläsning 7 finns på föreläsningssidan
 • 131023: En ny övningstenta finns nu tillgänglig. Titta gärna även på tidigare års tentor (se länkar under schemat).
 • 131009: Slides från föreläsning 6 finns på föreläsningssidan, där även material från fö 5 finns.
 • ...

Alla nyheter!

Schema

DatumTidSalMomentBeskrivning
2013-09-0210-12TuringFö 1Introduktion, Objektorientering
2013-09-0213-15ChomskyLab 0Objektorientering
2013-09-0913-15TuringFö 2Reguljära uttryck, hashtabeller
2013-09-1113-15ChomskyLab 1Reguljära uttryck och läsning/skrivning
2013-09-1613-15TuringFö 3Sökning och sortering
2013-09-1810-12TuringFö 4Länkade strukturer, parametriserade typer och undantag interface, stackar, köer mm
2013-09-1813-15ChomskyLab 2Sökning och sortering
2013-09-2513-15TuringFö 5Stackar, köer, Länkade listor, iteratorer, paket
2013-09-3013-15ChomskyLab 3Stackar, köer, listor mm
2013-10-0910-12ChomskyLab 3Stackar, köer, listor mm
2013-10-0913-15TuringFö 6OOA/OOD, mer datastrukturer/algoritmer
2013-10-1413-15ChomskyLab 4OO/programmering
2013-10-2113-15ChomskyLab 4OO/programmering
2013-11-0413-15TuringFö 7Resurstillfälle, repetition, frågor, övningstenta
2013-11-088-12Bergsbrunnagatan 15, sal 1tentaTentamen
2013-12-118-12Fyrislundsgatan 80, sal 1tentaOmtentamen

Information om labbarna återfinns på labsidan. Föreläsningsmaterial läggs upp under kursens gång på föreläsningssidan

Länkar till tidigare kurstillfällen

Programmering för språkteknologer II, HT2012
Programmering för språkteknologer II, HT2011
Programmering för språkteknologer II, HT2010
Programmering för språkteknologer II, HT2009

Lärandemål (från kursplanen)

Efter avslutad kurs skall studenten för att förtjäna betyget Godkänd minst kunna redogöra för följande begrepp och skriva fungerande Javaprogram som exemplifierar och drar nytta av dem:

 • (LM 1) hashtabeller och mappningar
 • (LM 2) paket och synlighet
 • (LM 3) objektorientering: arv, polymorfism, abstrakta klasser, gränssnitt
 • (LM 4) matchning med reguljära uttryck
 • (LM 5) stackar, köer och länkade listor
 • (LM 6) undantag
 • (LM 7) sökning och sortering
 • (LM 8) ändliga automater

Examination

Kursen kommer att examineras genom följande examinationsmoment:

 • Tentamen: Alla lärandemål
 • Laborationer:
  • Lab 0: Introduktion till Objektorientering i Java (LM3, LM2)
  • Lab 1: Reguljära uttryck och läsning/skrivning (LM4, LM1, LM8)
  • Lab 2: Sortering och sökning (LM7)
  • Lab 3: Stackar, köer, listor, iteratorer (LM5, LM2, LM3, LM6)
  • Lab 4: Objektorienterad design och programmering (LM3 samt tillämpning av övriga lärandemål)

Betyget G

För betyget godkänd (G) krävs G på tentamen samt på laboration 1-4.

Betyget VG

För betyget väl godkänd (VG) krävs VG på tentamen samt G på laboration 1-4.

Gamla tentor

Eftersom kursen omarbetats 2013 kommer tentan att se något annorlunda ut än tidigare. En övningstenta för 2013 finns att ladda ner.

Gamla (exempel)tentor finns på föregående års hemsidor. Se speciellt sidan för 2012, som också innehåller lösningsförslag till två tentor. Materialet som examineras där ingår fortfarande i kursmålen, som är desamma som tidigare, och är därmed relevant. Även frågorna som ingår i lab 0 är relvanta inför tentan.

Kurslitteratur

Rekommenderad kursbok är:
David J. Eck. Introduction to Programming Using Java. 6e utgåvan [html] (urval av material).

Boken finns tillgänglig som pdf och i web-version. Då boken innehåller 700 sidor avråder jag starkt från att skriva ut boken. Så länge studenter inte skriver ut hela böcker kan vi behålla policyn med fria utskrifter.

Boken går att köpa till självkostnadspris via print-on-demand från lulu.com [html].

Läsanvisningar

Följande lista hänvisar till de viktigaste delarna i Eck. Andra Javaböcker har normalt motsvarande kapitel
 • Objektorientering, arv, polymorfism, abstrakta klasser, gränssnitt (interface): 5
 • Paket: 4.5, 2.6.4
 • Synlighet: 4.2, 5.5.1
 • Generics: 7.3.4, 10.1.3-10.1.7
 • Stackar, köer och länkade listor: 9.2-9.3, 10.2.1
 • Arrayer, ArrayList: 7.1-7.3, 7.5 , 10.2.1
 • Hashtabeller och mappningar 10.3-4
 • Sökning och sortering: 7.4, 9.1.1, 9.1.3, 9.4
 • Algoritmanalys: 8.5
 • Undantag: 8.3
 • Kursen förutsätter också att ni behärskar grunläggande Java sedan tidigare kurs, motsvarande större delen av kapitel 1-4, samt 11.1-2

Alternativ litteratur

Kompletterande material

Manualer

Dokumentation av standardklasserna: Java Platform SE 7 API. [html]

Tutorials: På Oracles hemsida finns det mycket material om Java på engelska:

Lärare

Sara Stymne