Programmering för språkteknologer II HT 2013 - labbar

Labbar

Kursen innehåller en labserie bestående av fem labbar, enligt tabellen nedan. Labbarna kan utföras i par eller enskilt.

LabInnehållLabtillfälle(n)Deadline
Lab 0Introduktion till Objektorientering i Java2/9
Lab 1Reguljära uttryck och läsning/skrivning11/917/9
Lab 2Sortering och sökning18/927/9
Lab 3Stackar, köer, listor, iteratorer30/9, 9/1014/10
Lab 4Objektorienterad design och programmering14/10, 21/1029/10

Förberedelser

För varje lab finns ett eller två tillfällen schemalagda. För att genomföra labbarna krävs det dock eget arbete utöver dessa tillfällen. Notera också att labbarna blir mer omfattande efterhand. Lab 3 och 4 är betydligt mer omfattande än de tre första labbarna.

För att kunna utbyttja de schemalagda tillfällena på bästa sätt är det lämpligt att förbereda sig inför labtillfällena. Inför det första tillfället bör man minst ha läst igenom labinstruktionen, och ha läst relevanta delar av kurslitteraturen. Det är även bra om man har hunnit komma igång så smått med kodningen.

Redovisning

Lab0 är en komma-igång-lab, som inte har någon redovisning. Övriga labbar redovisas enligt instruktion på respektive labsida. I allmänhet ska redovisningar lämnas in via mail till Sara. Tänk på att tydligt ange i subject vilken kurs och lab mailet gäller, samt att tydligt ange för vem redovisningen görs, det vill säga bådas namn om ni labbar i par. Skriv även namn som kommentar i alla era kodfiler!

Era redovisningar inehåller ofta ett flertal filer, och ska då paketeras innan ni mailar dem till läraren. Ett paket skapas så här:

  tar -zcvf labx.tar.gz mappmedlabxfiler
Tänk på att ge alla filer tydliga namn, samt att rensa bort onödiga filer och backup-filer innan ni paketerar.

Deadlines

Rekommenderade deadlines för varje lab finns i tabellen ovan. Labbar som lämnas in till dessa deadlines kommer att rättas inom en vecka, i normalfallet. Slutdeadline för hela labserien är 8/11. För eventuellt sena labinlämningar finns det en uppsamlingsdeadline 6/12. Se även språkteknologiprogrammets policy för examination.

Kodkonventioner

Programmen som skrivs i labserien ska följa Oracles kodkonventioner.

Tillåtet och otillåtet

Vi uppmuntrar diskussion och samarbete, men att kopiera andras arbete räknas som fusk. Diskussion och samarbete kan röra principer och generella problem, ej kod eller specifik lösning på en uppgift. Det är inte tillåtet att flera grupper gemensamt gör program och lämnar in dessa som egna lösningar. Vidare ska båda personerna i ett labbpar ha arbetat med alla uppgifter och kunna redogöra för samtliga uppgifter.