Föreläsningsmaterial

Här finns material relaterat till föreläsningarna. Material för varje föreläsning läggs ut i samband med den föreläsningen. Titta gärna också på tidigare års föreläsningsmaterial (se länkar på huvudsidan). Där presenteras en del material på ett lite annorlunda sätt, vilket kan vara ett bra komplement.

Föreläsning 1 -- introduktion och objektorientering

Föreläsning 2 -- reguljära uttryck mm

Föreläsning 3 -- sökning, sortering, komplexitet

Föreläsning 4 -- länkade strukturer mm
  • slides
  • Titta gärna också på föregående års slides, som ger en annan typ av presentation, och mer detaljer kring listoperationer, framförallt.

Föreläsning 5 -- stackar, köer mm

Föreläsning 6 -- hashtabeller, objektorientering mm
  • slides om hashtabeller
  • slides om objektorientering
  • Utöver detta gick vi igenom några övningar på komplexitet från Shaffer, kapitel 3, och gjorde en övning i objektorienterad analys där vi diskuterade vilka klasser som behövs i spelet Pacman.

Föreläsning 7 -- Repetition, övningstenta